Participatie vereist voor duurzame gebiedsontwikkeling

timer3 min
Participatie vereist voor duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling start met de omgeving in relatie met de mensen in deze omgeving met hún economisch handelen in relatie tot de aarde. Voor deze transitie naar een duurzame samenleving is een nieuwe Omgevingswet noodzakelijk.

Groei gericht op duurzame ontwikkeling en integraal duurzaamheidsbeleid wordt zo gerealiseerd. Dit hebben we uitgebreid beschreven in onze blog 'Ontbreekt de omgeving in de nieuwe Omgevingswet?' Daarom besteden we in deze blog aandacht aan  de voordelen van participatie voor duurzame gebiedsontwikkeling en de kansen van participatie in de nieuwe Omgevingswet.

Wat is participatie?

Participatie is het in een vroegtijdig stadium actief betrekken van belanghebbenden bij complexe (bouw)plannen in hun omgeving. Van cruciaal belang is het om burgers, bedrijven en andere belanghebbenden in de omgeving in het besluitvormingsproces van ontwikkeling in een gebied actief te betrekken en echt te luisteren om een gebied duurzaam mét hen te ontwikkelen, in plaats van vóór hen.

Deze actieve en gerichte betrokkenheid van de omgeving heeft als voordelen:

 • lokale kennis, ideeën, visies en belangen over duurzaamheid op het gebied van bijvoorbeeld energievoorziening verbetert de besluitvorming;
 • het draagvlak en acceptatie van besluiten over duurzame ontwikkeling wordt vergroot;
 • burgers, bedrijven en andere belanghebbenden in de omgeving actief bij besluitvorming betrekken vergroot het vertrouwen in de overheid. Kortom: als gemeente, provincie of rijksoverheid zegt wat je doet en doet wat je zegt;
 • minder tijdrovende procedures na besluitvorming leveren een aanzienlijke tijd- en geldwinst voor duurzame ontwikkelingen op.

Van ontwikkelaars en initiatiefnemers van duurzame ontwikkelingen wordt in de nieuwe Omgevingswet verwacht dat zij bij projecten vroegtijdig participatie van de omgeving initiëren, organiseren en samenwerken met andere initiatiefnemers in een gebied en zo een duurzame bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Hoe is participatie in de Omgevingswet geregeld?

Burgers, bedrijven en andere belanghebbenden worden bij voorbereiding van ingrijpende besluiten in hun omgeving in een vroeg stadium via participatie of een zienswijzenprocedure betrokken. Voor participatie zijn er geen wettelijke verplichtingen met uitzondering van:

 • projectenbesluiten met een publiek belang én een provinciaal of nationaal belang;
 • bij de aanvraag van een omgevingsvergunning worden gegevens over participatie ingediend, maar laat vrij op welke manier participatie plaatsvindt.

Participatie wordt daarmee overgelaten aan gemeenten en provincies. Voor gemeenten en provincies liggen hier dus kansen om burgers, bedrijven en andere belanghebbenden met duurzame initiatieven pro-actief te laten participeren in de besluitvorming.

Initiatiefnemers van duurzame ontwikkelingen kunnen uiteraard ook formele zienswijzen indienen om bij te dragen aan duurzame gebiedsontwikkeling bij onder meer:

 • omgevingsvisies;
 • omgevingsplannen;
 • plan-mer-plichtige plannen;
 • projectbesluit;
 • soms voor de omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit.

Dit is dan de meer formele weg om duurzame ontwikkelingen alsnog te realiseren. Meer weten? Het onderstaande filmpje ‘College Kijk op de Omgevingswet: Hans Alders’ geeft een beeld van participatie.

Voordelen voor initiatiefnemers van ontwikkelingen van participatie?

De kwaliteit van participatie is en blijft maatwerk, welke uw gemeente of provincie ook kiest. Denk als initiatiefnemer van duurzame initiatieven daarom niet in belemmeringen, maar in kansen. Uiteraard kost actieve participatie u tijd en moeite, maar u heeft invloed op een betere besluitvorming voor daadwerkelijke realisatie van uw duurzame gebiedsontwikkelingen. Met als extra voordeel: het voorkomen van het achteraf overtuigen van ambtenaren en/of tijdrovende en kostbare bezwaar- en beroepsprocedures!

Dat participatie, ook voor de overheid, altijd maatwerk en complex kan zijn, blijkt duidelijk uit het artikel ‘‘Eerlijke’ ambtenaar weggepromoveerd in windparkkwestie’.

Auteurs: Arno Kleine Staarman (foto, rechts) en drs. Erik Osterwald (foto, links). Kleine Staarman is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling van Aranto. Osterwald is organisatie- en beleidssocioloog en HRM-expert en partner van Tri-plus.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c134 c225 c243
Nieuwe impuls voor bedrijventerrein ’t Veen in Hattem

Nieuwe impuls voor bedrijventerrein ’t ...

17 sep om 15:01 uur
timer 2 min

Na de succesvolle DG Expeditie ’t Veen heeft de gemeente Hattem opnieuw een mijlpaal bereikt op weg naar ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c243 c265
Kansen voor kleine warmtenetten

Kansen voor kleine warmtenetten

18 aug om 10:01 uur
timer 3 min

De transformatie van gasgestookte warmteproducerende systemen naar duurzame alternatieven vraagt om innovatieve ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c266
Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

21 jul om 08:01 uur
timer 1 min

Hoe kun je in het licht van de klimaatverandering en weersextremen komen tot een klimaatbestendig beekdal? Dat ...

Lees verder »

c21 c54 c134 c135 c185
Duurzaamheid in tijden van woningnood

Duurzaamheid in tijden van woningnood

6 jul om 10:00 uur
timer 4 min

Hermen Jansen: Het tekort van meer dan 300.000 woningen is ondertussen zo groot dat het schrikeffect er wel een beetje af is. ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c245
Groene Toren Bajeskwartier wordt proeftuin duurzame gebiedsinnovaties

Groene Toren Bajeskwartier wordt proeftuin duurzame ...

21 jan om 13:01 uur

De enige overgebleven gevangenistoren van de voormalige Bijlmerbajes ontwikkelt zich de komende jaren tot het ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c245
Maanwijk toont nieuwe standaard van gezonde wijken

Maanwijk toont nieuwe standaard van gezonde ...

30-12-2020 om 09:01 uur
timer 6 min

Onze rijksbouwmeester Floris Alkemade zei het al bij de lancering van de prijsvraag Who Cares in 2017: een stad ...

Lees verder »

c21 c134 c185 c225 c244
A1 bedrijvenpark Deventer West gaat circulair

A1 bedrijvenpark Deventer West gaat circulair

26-11-2020 om 10:01 uur
timer 5 min

De uitbreiding van het A1 Bedrijvenpark in Deventer biedt de kans om een circulaire afslag te nemen. Na de keuze ...

Lees verder »

c21 c26 c122 c134 c278
Het Platform – mixed-use gebouw in het stationsgebied van Utrecht

Het Platform – mixed-use gebouw in het ...

26-11-2020 om 09:04 uur
timer 3 min

Direct naast station Utrecht Centraal is een nieuw gebouw in gebruik genomen: Het Platform. In het gebouw wordt ...

Lees verder »

c21 c120 c134 c225
Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderen

Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderen

23-09-2020 om 12:01 uur
timer 3 min

“Als we een kwaliteitsslag willen maken in de openbare ruimte, zodat die toekomstbestendig is en blijft, ...

Lees verder »

c21 c134 c225
BPD en Safier nieuwe partners voor DG expeditie ’t Veen – Gemeente Hattem

BPD en Safier nieuwe partners voor DG expeditie ...

04-08-2020 om 10:01 uur
timer 1 min

De gemeente Hattem wil graag energieneutraal worden en biedt partners kansen hiervoor in het ontwikkelingsgebied ...

Lees verder »

c21 c134 c225
Samen naar de top voor ’t Veen: eerste partners aangesloten

Samen naar de top voor ’t Veen: eerste ...

20-07-2020 om 15:30 uur
timer 3 min

Intensieve kennisdeling brengt de transformatie van het ontwikkelingsgebied ’t Veen in de gemeente Hattem ...

Lees verder »

c21 c134 c225
Last call - Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen - Gemeente Hattem

Last call - Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen ...

15-06-2020 om 07:00 uur
timer 1 min

Last call voor het gratis webinar 'Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen - Gemeente Hattem' op woensdag 17 juni. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up