Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: PNO Consultants

Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: PNO Consultants

Sinds kort hoort PNO Consultants bij het partnernetwerk van Duurzaam Gebouwd. ‎Senior Consultant Innovatie & Energiebesparing binnen Gebouwde Omgeving Marco Gomis stelt het bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“PNO Consultants ondersteunt organisaties bij het vinden van financiering voor innovatie en investeringen. Financiering zoals subsidies, kredieten en fondsen. Daarnaast kunnen we innovatieprocessen versterken en versnellen. Dit doen we onder meer in de Energie- & Milieusector, waarvan de gebouwde omgeving een belangrijk onderdeel uitmaakt. Klanten in deze sector zijn bijvoorbeeld ondernemingen die innovatieve (duurzame) energietechnologieën ontwikkelen, produceren, distribueren en/of valoriseren. Maar ook organisaties die investeren in duurzame renovatie en/of nieuwbouw ondersteunen we bij de financiering hiervan. Daarnaast begeleiden wij diverse ketenpartners zoals bouwbedrijven, toeleveranciers, overheden, projectontwikkelaars, zowel met regionale, nationale als Europese financieringsinstrumenten om hun doelstellingen op gebied van innovatie, energiebesparing en verduurzaming te realiseren.”

Op welke manier(en) zetten jullie in op duurzaamheid?

“We zijn continu bezig om ambities op gebied van duurzaamheid te realiseren. Door extra financiering te genereren voor de ontwikkeling van nieuwe technieken, het investeren in duurzame producten, processen en gebouwen helpen wij de samenleving duurzamer te worden. Veel partijen zijn bereid om in te investeren in duurzaamheid (in de gebouwde omgeving), maar weten vaak niet welke compensatiemiddelen er zijn. Wij helpen hen daarbij.”

Naar welke duurzame producten en / of diensten die jullie leveren, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“We leveren verschillende diensten op het gebied van subsidieverwerving en financiering, die een bijdrage leveren aan de energiebesparing en verduurzaming binnen Nederland. Hieronder vallen onder meer het in beeld brengen van de mogelijkheden, het ondersteunen bij de verwerving van financiering, het realiseren van de financiering en innovatiemanagementdiensten. Deze diensten sluiten goed aan op bijvoorbeeld onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe duurzame producten zoals multifunctionele bouwdelen, duurzame compacte conversie-technologie en compacte opslag. Maar ook kunnen ze passen bij het financieren van voorbereidende activiteiten zoals markt- en haalbaarheidsstudies. Deze haalbaarheidsstudies zijn noodzakelijk om te komen tot de daadwerkelijke realisatie van investeringen op gebied van verduurzamen. Ook merken we dat de markt behoefte heeft naar ondersteuning bij investeringen in de bestaande gebouwde omgeving, die leiden tot energiebesparing en verduurzamen en demonstratieprojecten. Dit zijn bijvoorbeeld innovatieve voorbeeldprojecten op het gebied van energiebesparing binnen de gebouwde omgeving met een groot herhalingspotentieel.”

Welk door PNO Consultants uitgevoerd project of welke door PNO Consultants geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“We richten ons vooral op het helpen versnellen en realiseren van duurzame projecten. Onze kracht is om projecten te ondersteunen, die zonder extra subsidie en/of financiering niet of met een aanzienlijk kleiner ambitieniveau gerealiseerd zouden zijn. Elk project heeft hierin zijn charme. Of het nu een investering is in een duurzaam gebouw of een duurzame innovatie in een gebouw.

Daarnaast ontwikkelen we op de belangrijkste duurzaamheidsthema’s ook eigen projecten. Zo hebben we samen met partners uit ons netwerk een project ontwikkeld, dat moet leiden tot een integrale ketenaanpak op het gebied van circulaire economie. Onderdelen hiervan zijn de ontwikkeling van een Europese roadmap en de oprichting van een Europees platform. Voor dit initiatief is succesvol een beroep gedaan op Europese ‘Horizon 2020’-subsidie.”

Waarom is PNO Consultants partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“We opereren in het werkveld dat binnen Duurzaam Gebouwd nog geen podium krijgt, namelijk financiering van innovatie en verduurzaming. Zoals ik eerder zei, veel ondernemers willen graag bijdragen aan een duurzamere samenleving, maar weten vaak niet welke stimuleringsmaatregelingen hiervoor worden ingezet. En als ze het wel weten, weten dan ze vaak niet hoe ze hieraan kunnen komen. Als partner van Duurzaam Gebouwd gaan wij zowel kennis als onze visie delen over financieringsmogelijkheden voor bijvoorbeeld investeren in energiebesparing. Dit geldt natuurlijk ook voor innovatieprojecten in de gebouwde omgeving.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u/ PNO Consultants de komende jaren?

“Vanuit financieringsperspectief zijn de komende jaren diverse interessante kansen te om verduurzaming van de gebouwde omgeving versnellen. Vanuit Europees beleid moeten de zogeheten ‘20/20/20’-doelstellingen worden gehaald. Dit betekent dat de uitstoot van broeikasgassen met 20% moet worden verminderd ten opzichte van 1990, de energie-efficiëntie moet met 20% zijn verhoogd en 20% van de energie moet op duurzame wijze worden opgewekt. Om dit te bereiken zijn er vanuit Europa vele honderden miljoenen beschikbaar. Veel van deze middelen worden ingezet om verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren (o.a. het Horizon 2020 Secure, Clean and Efficient Energy Programma). Daarnaast zijn er ook diverse interessante nationale mogelijkheden. Onder meer via de meer bekende instrumenten zoals SDE+, EIA en MIA, maar denk ook aan aantal instrumenten vanuit de Topsector Energie zoals bijvoorbeeld Demonstratie Energie Innovaties en de Topsector Energie-subsidies (TSE). Tot slot liggen er natuurlijk ook op regionaal en provinciaal niveau diverse kansen met betrekking tot subsidies en financiering op het gebied van duurzaamheid. Benut u al alle subsidiekansen?”

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

8 apr om 10:00 uur
timer 10

As a service, at your service: met diensten en abonnementen in plaats van producten kun je andere inkomstenbronnen ...

Lees verder »

Kostenoverschrijdingen hebben vaak een politiek karakter

Kostenoverschrijdingen hebben vaak een politiek ...

24 jan om 10:00 uur
timer 3 min

Waarom gieren de kosten van grote infrastructurele werken vaak uit de bocht? Kostenexpert Joep van der Meer: "Plannen ...

Lees verder »

Deadline voor Investeringsronde 2018 nadert

Deadline voor Investeringsronde 2018 nadert

05-08-2018 om 13:00 uur
timer 1 min

4 oktober is de laatste dag om een financieringsaanvraag te doen als innovator in duurzame energie. Dan sluit de ...

Lees verder »

Slimme fabriek voor renovatiepakketten in Overijssel

Slimme fabriek voor renovatiepakketten in Overijssel

23-07-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Er moeten renovatiepakketten komen waarmee oude, bestaande woningen in één keer energieneutraal kunnen ...

Lees verder »

STEP-regeling volledig aangevraagd

STEP-regeling volledig aangevraagd

20-07-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

De Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (STEP) is volledig aangevraagd en het volledige budget wordt ...

Lees verder »

Noord-Hollandse gemeenten krijgen geld voor onderzoek naar gasloze buurten

Noord-Hollandse gemeenten krijgen geld voor ...

17-07-2018 om 08:00 uur
timer 2 min

Hoe kun je als gemeente ervoor zorgen dat in 2021 woningen en gebouwen worden verwarmd zonder aardgas? In Noord-Holland ...

Lees verder »

Ombouw leegstaande winkels leveren 14.000 nieuwe woningen op 

Ombouw leegstaande winkels leveren 14.000 nieuwe ...

04-07-2018 om 13:00 uur
timer 2 min

Het samenbrengen van het overschot op de winkelmarkt met het tekort op de woningmarkt, maakt het mogelijk om tot ...

Lees verder »

Gevraagd: effectieve transitieprikkels!

Gevraagd: effectieve transitieprikkels!

03-07-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Het spel is op de wagen. Aan de verschillende tafels wordt gewerkt aan het klimaatakkoord dat het nieuwe kabinet ...

Lees verder »

'Er is nu momentum om woningtekort op te lossen'

'Er is nu momentum om woningtekort op te lossen'

02-07-2018 om 15:30 uur
timer 2 min

De coalitieplannen voor nieuwbouw in Amsterdam, gericht op meer betaalbare en duurzame woningen, kunnen juist leiden ...

Lees verder »

Groningse Energiebank stap naar gasvrij Nederland

Groningse Energiebank stap naar gasvrij Nederland

02-07-2018 om 08:00 uur
timer 2 min

Via blockchain duurzame energie uitwisselen in één en dezelfde wijk en een innovatieve financieringswijze ...

Lees verder »

Mede-eigenaar worden van Madaster via obligaties

Mede-eigenaar worden van Madaster via obligaties

21-06-2018 om 12:00 uur
timer 2 min

Initiatiefnemer Thomas Rau van Madaster, de ’materialenbibliotheek voor vastgoed’, nam zojuist ...

Lees verder »

Extra € 10 miljoen voor verduurzaming gemeente Eindhoven

Extra € 10 miljoen voor verduurzaming gemeente ...

01-12-2017 om 11:00 uur

In het stadscentrum van Eindhoven krijgen 7 gemeentelijke gebouwen een duurzame vernieuwing. Door middel van het ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up