Nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd: Gasunie Transportservices

Nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd: Gasunie Transportservices

In Gasunie Transportservices (GTS) beschikt Duurzaam Gebouwd over een nieuwe partner. Strategisch adviseur Nicolien van der Sar stelt dit bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“Gasunie Transportservices is een gasinfrastructuurbedrijf met een grensoverschrijdend gastransportnetwerk dat tot de grootste van Europa behoort. Het omvat ongeveer 15.500 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. Onze publieke taak is het verzorgen van veilig en betrouwbaar gastransport, dat van essentieel belang is voor de maatschappij. Met onze infrastructuur en dienstverlening vormen wij het hart van de Europese gasmarkt. Onze infrastructuur is een belangrijke verbindende schakel tussen eindgebruikers en leveranciers van energie.”

Op welke manier(en) zetten jullie in op duurzaamheid?

“Wij geloven in een duurzame energievoorziening, waarin gas zorgt voor een stabiele basis. Door onze gasinfrastructuur optimaal in te zetten, dragen we bij aan verduurzaming van de energievoorziening. De weg naar een schone energietoekomst houdt ook een transformatieproces in voor de huidige spelers, waaronder GTS. De plaats van gas en gasinfrastructuur in de duurzame energievoorziening moet voortvloeien uit wat er nodig is om de reductiedoelstellingen efficiënt te realiseren, tegen liefst zo laag mogelijke kosten en met een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid.”

Wat is de reden dat GTS partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

“De energievoorziening in de gebouwde omgeving is aan grote veranderingen onderhevig. Verdergaande isolatie, efficiencyverbeteringen en verschillende nieuwe warmtetechnieken gaan de toekomst bepalen.  De rol van gas moet veranderen om tot verduurzaming van de warmtevoorziening te komen. Gas moet daarbij evolueren van een bulkleverancier van ‘fossiele calorieën’ naar een energiedrager en leverancier van groene systeemcapaciteit. GTS kan en wil dit niet alleen. 

De warmtevoorziening vereist in de visie van GTS bovendien niet alleen een benadering op huisniveau, maar ook op maatschappelijk niveau, omdat de netwerkkosten uiteindelijk gesocialiseerd worden. De maatschappelijke kosten van warmtevoorziening zijn momenteel nog een ondergeschoven kindje, maar vereisen in onze ogen veel meer aandacht omdat bij bepaalde keuzes deze fors kunnen oplopen.

We willen binnen Duurzaam Gebouwd kenbaar maken dat het haar infrastructuur en kennis inzet voor verdere ontwikkeling en integratie van hernieuwbare energiebronnen, en van groen gas in het bijzonder. Daarbij willen we samenwerken met andere partijen, juist ook met nieuwe partijen.

We hopen via het netwerk van Duurzaam Gebouwd in gesprek komen met partijen die ervoor openstaan om samen studies en praktijkprojecten uit te voeren. Daarbij willen we ons uitgebreide kennis van de huidige warmtevoorziening graag delen met andere partijen en hopen we ook veel kennis van andere partijen te ontvangen. In onze ogen kan alleen door middel van samenwerking ons gezamenlijk doel bereikt worden: een duurzame warmtevoorziening, die tevens betrouwbaar en betaalbaar is.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u/ GTS de komende jaren?

"Het lijkt erop dat naarmate de energievoorziening verder decentraliseert, er steeds meer behoefte is aan een integrale visie op systeemniveau. Burgers bepalen steeds meer zelf welke energieopwekking ze willen. Dat heeft echter uiteindelijk ook een impact op systeemniveau – de netwerken die moeten zorgen voor stabiliteit in de energievoorziening en die zo mogelijkheden voor individuele keuzes verruimen.

De optelsom van lokale duurzame oplossingen leidt niet automatisch tot het meest efficiënte, betrouwbare en betaalbare energiesysteem op collectief niveau. In onze ogen moeten daarvoor lokale oplossingen optimaal met elkaar en met centralere systemen in balans zijn in bestaande en nieuwe netwerken. De energievoorziening moet zich zo ontwikkelen dat deze energetisch klopt, betrouwbaar is en ook (ruimtelijk en anderszins) op voldoende maatschappelijk draagvlak steunt. Wat de kosten betreft moet niet alleen op het niveau van lokale oplossingen worden gekeken, maar ook naar de impact van keuzes op de totale maatschappelijke kosten. Uiteindelijk worden die ook weer door de burgers in de samenleving gedragen. De kennis en ervaring van GTS kan bij het maken van afwegingen op systeemniveau een nuttige rol spelen.

In dit kader zien wij, bijvoorbeeld, de hybride warmtepomp als een nieuwe toepassing met veel potentieel in de bestaande bouw om de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam te krijgen. Bij de hybride warmtepomp werken de energiedragers elektriciteit en gas namelijk slim samen. Een elektrische (lucht-)warmtepomp levert het grootste deel van de benodigde warmte en een aangekoppelde of ingebouwde kleine hr-ketel wordt slechts bijgeschakeld in het geval van een extreem hoge warmtevraag.

Deze techniek dringt het gebruik van gas sterk terug en elektriciteit wordt dankzij de hoge efficiëntie optimaal gebruikt. Wij zien als het grote maatschappelijke voordeel dat deze energiedragers gebruik kunnen blijven maken van de bestaande netten, waardoor kostbare netuitbreidingen vermeden kunnen worden en minder back-up van conventionele centrales nodig is. Het voorkomt zo ook lock-ineffecten: netuitbreidingen en -verzwaringen voor elektriciteit die op enig moment weer overbodig worden, bijvoorbeeld als thermochemische opslag zijn intrede doet. Door gebruik van Groen Gas kan bij gebruik van de hybride warmtepomp de warmtevoorziening zelfs volledig verduurzaamd worden!

Naast het stimuleren van systeemintegratie, staat daarom het (verder) ontwikkelen van Groen Gas hoog op de agenda van GTS. We maken ons sterk voor de opkomst van groen gas als efficiënte, duurzame energieoptie.

Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de groengasmarkt in Nederland: wij zijn actief zowel op het gebied van de invoeding van groen gas als bij de certificering. We kunnen hierbij bouwen op de sterke infrastructuur die we in Nederland hebben; we zetten daarmee een volgende stap in de richting van een duurzame energievoorziening.

Biogas uit vergisting en vergassing heeft een enorm productiepotentieel voor de toekomst. Als de productie van biogas toeneemt, kunnen zogenoemde groengashubs worden gevormd, verzamelpunten waarop biogasproducenten zijn aangesloten. Daar wordt het biogas opgewerkt tot aardgaskwaliteit, zodat het via ons gastransportnetwerk en de regionale netwerken uiteindelijk als groen gas bij de gebruiker terechtkomt."

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c148 c225 c243
Onderzoek: 'COP minstens zo hoog voor natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen'

Onderzoek: 'COP minstens zo hoog voor natuurlijke ...

12 mei om 10:00 uur
timer 5 min

Welke wet- en regelgeving geldt bij het implementeren van natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen en wat is ...

Lees verder »

c21 c148 c160 c225 c243
Geïntegreerde oplossing voor verwarming, koeling en warm water

Geïntegreerde oplossing voor verwarming, ...

24-09-2020 om 10:01 uur
timer 2 min

LG Electronics introduceert een alles-in-één oplossing voor verwarming, koeling en warmwatervoorziening. ...

Lees verder »

c148 c223
Eenvoudig aan de slag met adiabatische koeling

Eenvoudig aan de slag met adiabatische koeling

In de gratis whitepaper ‘Eenvoudig aan de slag met adiabatische koeling’ leggen we in begrijpelijke ...
c21 c148 c160 c225 c263
Ventilatie cruciaal bij tegengaan verspreiding covid-19

Ventilatie cruciaal bij tegengaan verspreiding ...

07-08-2020 om 13:01 uur
timer 3 min

Al eerder werd op Duurzaam Gebouwd gewezen op de rol van ventilatie bij de verspreiding van covid-19 in gebouwen. ...

Lees verder »

c21 c148 c160 c225 c245
Oplossing geeft inzicht in covid-19 besmettingsrisico via aerosolen

Oplossing geeft inzicht in covid-19 besmettingsrisico ...

16-07-2020 om 08:00 uur
timer 2 min

Organisaties zorgen dat hun kantooromgevingen geschikt zijn voor medewerkers. Het monitoren op de kwaliteit van ...

Lees verder »

c21 c148 c160 c225
5e editie Real Estate Innovations Overview toont 600 innovaties

5e editie Real Estate Innovations Overview toont ...

14-07-2020 om 14:58 uur
timer 1 min

De Real Estate Innovations Overview (REIO) is een jaarlijks fenomeen dat door KPMG wordt samengesteld. Dit jaar ...

Lees verder »

c21 c148 c160 c225
'In dit belevingscentrum vertellen bewoners het verhaal'

'In dit belevingscentrum vertellen bewoners ...

03-01-2020 om 08:00 uur
timer 6 min

Wijk voor wijk en blok voor blok gaat Nederland van het gas af. Voor particulieren is de energietransitie nog ...

Lees verder »

c21 c148 c160 c225 c243
Eenvoudig aan de slag met natuurlijke, adiabatische koeling

Eenvoudig aan de slag met natuurlijke, adiabatische ...

10-09-2019 om 14:00 uur
timer 1 min

Werkte jij afgelopen zomer ook in een oververhitte fabriekshal? Met natuurlijke verdampingskoeling kunnen juist ...

Lees verder »

c21 c148 c225 c243
Aangenaam klimaat voor fors paviljoen van glas

Aangenaam klimaat voor fors paviljoen van glas

16-08-2019 om 10:00 uur
timer 2 min

Het was nogal een opgave: een fors restaurant met rondom glazen puien op een aangename en constante binnentemperatuur ...

Lees verder »

c21 c148 c160 c225 c243
Laatste dagen internetconsultatie over herziening Bouwbesluit 2012

Laatste dagen internetconsultatie over herziening ...

07-08-2019 om 13:00 uur
timer 1 min

Je kunt nog tot en met maandag 12 augustus 2019 reageren op het conceptbesluit dat een wijziging inhoudt van het ...

Lees verder »

c21 c122 c125 c148 c187 c225 c243
Waterval van energie in Amsterdams hotel

Waterval van energie in Amsterdams hotel

02-08-2019 om 11:30 uur
timer 6 min

Diverse nieuwe concepten en benamingen strijden om voorrang in een innovatief, energieneutraal Amsterdams hotel.

Lees verder »

c21 c148 c160 c225 c243
Koppeling EPG en waarborgstelsel SWK voor nieuwbouwsysteem

Koppeling EPG en waarborgstelsel SWK voor nieuwbouwsysteem

29-07-2019 om 10:30 uur
timer 3 min

Eerder dit jaar werd het House Energy Optimum systeem gelanceerd voor nieuwbouwwoningen. Het systeem is nu ook ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up