Effecten (gedeeltelijke) afschaffing salderingsregeling

Effecten (gedeeltelijke) afschaffing salderingsregeling

Bij afschaffing van de salderingsregeling kan de markt en de technologie een groot deel van de financiële gevolgen opvangen. Dit blijkt uit het onderzoek van Merosch-energieadviseur Maarten Staats.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft aangegeven dat de salderingsregeling de komende jaren aan te passen. Naar verwachting verdwijnt deze regeling op termijn. Daarom heeft energieadviseur Maarten Staats namens energie- en installatieadviesbureau Merosch onderzoek gedaan naar de effecten van een (gedeeltelijke) afschaffing van de salderingsregeling en de (technische) alternatieven om de negatieve gevolgen hiervan te minimaliseren. In zijn analyse heeft hij zich gebaseerd op de op dit moment meest gunstige NOM-concept.

“De afschaffing kan grote effecten hebben op nul-op-de-meter(NOM)woningen, aangezien deze vaak zijn gebouwd zonder rekening te houden met een mogelijke afschaffing van de salderingsregeling”, legt Staats uit.  

Batterijopslag en vraagsturing met warmwaterproductie

Uit zijn onderzoek ‘Intended adjustment in net metering: threat or opportunity’ – in samenwerking met de gemeente Rijswijk, Stedin, Energiesprong, Dura Vermeer, KlimaatGarant en de Universiteit Utrecht –  blijkt dat batterijopslag en het toepassen van vraagsturing met warmwaterproductie de beste oplossingen zijn om de derving in de Netto Contante Waarde (NCW) ten opzichte van de huidige situatie te verkleinen.

Het toepassen van de vraagsturing zorgt echter voor een ander vraagprofiel. In beperkte mate vermindert dit de potentie van de opslag, maar is het wel nog steeds rendabel. Dit interactie-effect is berekend, waarbij het verlies van NCW door de aanpassing van de salderingsregeling berekend is bij toepassing van zowel vraagsturing als opslag. 

Opvang dankzij technologie

Bij afschaffing van de salderingsregeling kan de markt en de technologie een groot deel van de (financiële) gevolgen zelf opvangen: zo’n 2/3e van de derving in NCW dat ontstaat door afschaffing is op te vangen in kostendaling en technologische oplossingen, zoals elektriciteitsopslag, vraagsturing met de warmtepomp en een andere oriëntatie van de zonnepanelen.

Techniek kan het overgebleven gedeelte niet oplossen en dit kan de spreiding van dergelijke concepten ernstig hinderen. Dit probleem is  echter grootschaliger dan alleen nul-op-de-meter(nieuwbouw)concepten: eigenlijk alle gebouwen met een grote hoeveelheid zonnepanelen lopen tegen eenzelfde probleem aan.

Concepten niet ontmoedigen

Volgens het onderzoek is het dan ook van belang goed over de voorgenomen beslissing van de salderingsregeling na te denken. Concepten die zuinig omgaan met energie en hun eigen duurzame energieproductie verzorgen, moeten namelijk niet ontmoedigd worden. Een goede analyse en verdere verdieping van mogelijke alternatieven voor de afschaffing van deze regeling is dus noodzakelijk, zo luidt de conclusie.

In het voorjaar van 2016 vindt in Rijswijk een congres plaats, waarbij centraal staat hoe comfortabele NOM-woningen in de toekomst gerealiseerd kunnen worden. Hierbij is de aanpassing van de salderingsregeling een belangrijk punt. Voor dit congres heeft Merosch nog geen specifieke locatie en datum bepaald. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via info@merosch.nl.

 

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c146 c153 c225
Levensduurkosten: denk vooruit, reken vooruit

Levensduurkosten: denk vooruit, reken vooruit

23 feb om 10:01 uur
timer 1 min

Ondanks het doordacht ontwerpen van toekomstbestendige gebouwen zijn er toch gebouwen die binnen tien jaar aan ...

Lees verder »

c21 c146 c153 c225
De voordelen van het bepalen van levensduurkosten

De voordelen van het bepalen van levensduurkosten

01-12-2020 om 10:01 uur
timer 4 min

Levensduurkosten zijn alle kosten in de ontwerp-, realisatie- en exploitatiefase. Breng die kosten goed in beeld ...

Lees verder »

c21 c144 c146 c225 c243
Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

08-07-2019 om 08:00 uur
timer 3 min

Niet alleen bedrijven en huishoudens moeten op termijn over van gas op groene stroom. Ook zwembaden en sportaccommodaties ...

Lees verder »

c21 c54 c146 c244
Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

08-04-2019 om 10:00 uur
timer 10

As a service, at your service: met diensten en abonnementen in plaats van producten kun je andere inkomstenbronnen ...

Lees verder »

c21 c146 c225 c249 c253
Kostenoverschrijdingen hebben vaak een politiek karakter

Kostenoverschrijdingen hebben vaak een politiek ...

24-01-2019 om 10:00 uur
timer 3 min

Waarom gieren de kosten van grote infrastructurele werken vaak uit de bocht? Kostenexpert Joep van der Meer: "Plannen ...

Lees verder »

c21 c125 c146 c225
Deadline voor Investeringsronde 2018 nadert

Deadline voor Investeringsronde 2018 nadert

05-08-2018 om 13:00 uur
timer 1 min

4 oktober is de laatste dag om een financieringsaanvraag te doen als innovator in duurzame energie. Dan sluit de ...

Lees verder »

c21 c120 c146 c225
Slimme fabriek voor renovatiepakketten in Overijssel

Slimme fabriek voor renovatiepakketten in Overijssel

23-07-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Er moeten renovatiepakketten komen waarmee oude, bestaande woningen in één keer energieneutraal kunnen ...

Lees verder »

c21 c146 c225
STEP-regeling volledig aangevraagd

STEP-regeling volledig aangevraagd

20-07-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

De Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (STEP) is volledig aangevraagd en het volledige budget wordt ...

Lees verder »

c120 c146 c184 c225
Noord-Hollandse gemeenten krijgen geld voor onderzoek naar gasloze buurten

Noord-Hollandse gemeenten krijgen geld voor ...

17-07-2018 om 08:00 uur
timer 2 min

Hoe kun je als gemeente ervoor zorgen dat in 2021 woningen en gebouwen worden verwarmd zonder aardgas? In Noord-Holland ...

Lees verder »

c21 c120 c146 c225
Ombouw leegstaande winkels leveren 14.000 nieuwe woningen op 

Ombouw leegstaande winkels leveren 14.000 nieuwe ...

04-07-2018 om 13:00 uur
timer 2 min

Het samenbrengen van het overschot op de winkelmarkt met het tekort op de woningmarkt, maakt het mogelijk om tot ...

Lees verder »

c21 c54 c125 c146 c184
Gevraagd: effectieve transitieprikkels!

Gevraagd: effectieve transitieprikkels!

03-07-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Het spel is op de wagen. Aan de verschillende tafels wordt gewerkt aan het klimaatakkoord dat het nieuwe kabinet ...

Lees verder »

c21 c134 c146 c225
'Er is nu momentum om woningtekort op te lossen'

'Er is nu momentum om woningtekort op te lossen'

02-07-2018 om 15:30 uur
timer 2 min

De coalitieplannen voor nieuwbouw in Amsterdam, gericht op meer betaalbare en duurzame woningen, kunnen juist leiden ...

Lees verder »

Reacties

Svp niet alleen in "concepten" denken, maar vooral in mensen, want die zijn doorslaggevend bij energiebesparing. Bijvoorbeeld: hoeveel van de al zwaar financieel benadeelde stadswarmte klanten die zuinig stoken (vanwege de absurd gestegen vastrechten, juist met introductie van de warmtewet) met zonnepanelen gaan straks extra de boot in als salderen voor bestaande installaties fors wordt aangepakt? Het thema heeft vele gezichten, er zullen gegarandeerd slachtoffers gaan vallen bij ingrepen van bovenaf. En mijn vrees is dat weer de meest kwetsbare groepen het zwaarst gepakt gaan worden. Zoals huurders met eigen of via de corporatie "verkregen" zonnepanelen. Een lange weg te gaan, dat lijkt me duidelijk.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up