Nieuwe subsidie voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Nieuwe subsidie voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Om het innovatieproces in de gebouwde omgeving zo snel mogelijk te laten verlopen, bestaat sinds dit jaar een nieuwe subsidie. Via TKI Urban Energy moedigt het ministerie van Economische Zaken innovaties in de gebouwde omgeving aan. Duurzame energieopwekking en slimme energiesystemen zijn daarbij erg belangrijk.

De TKI Urban Energy-regeling is bedoeld voor (samenwerkende) Nederlandse organisaties, die werken aan energie-innovaties met een positieve uitwerking op de energiehuishouding in de gebouwde omgeving. Dit kunnen innovaties zijn, die het omzettingsrendement van zonlicht verhogen, efficiënt (duurzame) energie opslaan, maar ook het ontwikkelen van een zelflerend intelligent energiesysteem (op basis van zonnestroom of warmte en koude) past binnen de kaders van deze subsidie. Als het maar op een innovatieve manier energiebesparing en -transitie in de gebouwde omgeving oplevert.

Het gaat hierbij om de onderstaande programmalijnen:

  • Zonnestroomtechnologieën (PV)
  • Warmte en koude installaties
  • Multifunctionele bouwdelen
  • Flexibele energie-infrastructuur
  • Energieregelsystemen en -diensten

Gezamenlijk programma

De brede insteek van het nieuwe subsidieprogramma komt door de samenvoeging van 3 regelingen zijn samengevoegd: TKI EnerGo, TKI Solar en TKI Switch2SmartGrids. Volgens het ministerie liggen de werkgebieden van deze programma’s sterk in elkaars verlengde; vandaar de keuze voor een gezamenlijk programma: TKI Urban Energy.

Passende onderzoeks- en innovatieprojecten binnen de genoemde programmalijnen komen in aanmerking voor de subsidie. Het totaalbudget van ruim € 20 miljoen kan worden gebruikt voor fundamenteel en industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten. 

Pitchproject bij expertcommissie

Het aanvragen van TKI Urban Energy kan vanaf 1 april 2016. Samenwerkingsverbanden met minimaal 1 passende onderneming kunnen dan tot en met 17 mei 2016 hun project voorleggen om deze te pitchen aan de expertcommissie.

Vervolgens toetst de expertcommissie de pitch aan de programmalijnen en de beoordelingscriteria van de subsidieregeling. Na afloop volgt een advies. De daadwerkelijke subsidieaanvraag kan tot en met 13 september worden ingediend. Na deze deadline worden alle projecten gerangschikt en krijgen de beste projecten subsidie. Bij de rangschikking wordt vooral gekeken hoe vernieuwend het project is en wat de mogelijke bijdrage is aan de Nederlandse economie.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

8 jul om 08:00 uur

Niet alleen bedrijven en huishoudens moeten op termijn over van gas op groene stroom. Ook zwembaden en sportaccommodaties ...

Lees verder »

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

8 apr om 10:00 uur
timer 10

As a service, at your service: met diensten en abonnementen in plaats van producten kun je andere inkomstenbronnen ...

Lees verder »

Kostenoverschrijdingen hebben vaak een politiek karakter

Kostenoverschrijdingen hebben vaak een politiek ...

24 jan om 10:00 uur
timer 3 min

Waarom gieren de kosten van grote infrastructurele werken vaak uit de bocht? Kostenexpert Joep van der Meer: "Plannen ...

Lees verder »

Deadline voor Investeringsronde 2018 nadert

Deadline voor Investeringsronde 2018 nadert

05-08-2018 om 13:00 uur
timer 1 min

4 oktober is de laatste dag om een financieringsaanvraag te doen als innovator in duurzame energie. Dan sluit de ...

Lees verder »

Slimme fabriek voor renovatiepakketten in Overijssel

Slimme fabriek voor renovatiepakketten in Overijssel

23-07-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Er moeten renovatiepakketten komen waarmee oude, bestaande woningen in één keer energieneutraal kunnen ...

Lees verder »

STEP-regeling volledig aangevraagd

STEP-regeling volledig aangevraagd

20-07-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

De Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (STEP) is volledig aangevraagd en het volledige budget wordt ...

Lees verder »

Noord-Hollandse gemeenten krijgen geld voor onderzoek naar gasloze buurten

Noord-Hollandse gemeenten krijgen geld voor ...

17-07-2018 om 08:00 uur
timer 2 min

Hoe kun je als gemeente ervoor zorgen dat in 2021 woningen en gebouwen worden verwarmd zonder aardgas? In Noord-Holland ...

Lees verder »

Ombouw leegstaande winkels leveren 14.000 nieuwe woningen op 

Ombouw leegstaande winkels leveren 14.000 nieuwe ...

04-07-2018 om 13:00 uur
timer 2 min

Het samenbrengen van het overschot op de winkelmarkt met het tekort op de woningmarkt, maakt het mogelijk om tot ...

Lees verder »

Gevraagd: effectieve transitieprikkels!

Gevraagd: effectieve transitieprikkels!

03-07-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Het spel is op de wagen. Aan de verschillende tafels wordt gewerkt aan het klimaatakkoord dat het nieuwe kabinet ...

Lees verder »

'Er is nu momentum om woningtekort op te lossen'

'Er is nu momentum om woningtekort op te lossen'

02-07-2018 om 15:30 uur
timer 2 min

De coalitieplannen voor nieuwbouw in Amsterdam, gericht op meer betaalbare en duurzame woningen, kunnen juist leiden ...

Lees verder »

Groningse Energiebank stap naar gasvrij Nederland

Groningse Energiebank stap naar gasvrij Nederland

02-07-2018 om 08:00 uur
timer 2 min

Via blockchain duurzame energie uitwisselen in één en dezelfde wijk en een innovatieve financieringswijze ...

Lees verder »

Mede-eigenaar worden van Madaster via obligaties

Mede-eigenaar worden van Madaster via obligaties

21-06-2018 om 12:00 uur
timer 2 min

Initiatiefnemer Thomas Rau van Madaster, de ’materialenbibliotheek voor vastgoed’, nam zojuist ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up