De week van… Claudia Reiner

timer6 min
De week van… Claudia Reiner

De agenda van deze verbinder en netwerker met een verduurzamingsmissie is meer dan vol. Haar vele functies maken dat zij op veel plaatsen een centrale positie bekleedt. Met Limburg als het centrum van de wereld, uiteraard.

Maandagochtend vroeg

Bij de start van de week bespreekt Claudia het overleg op de voorafgaande vrijdag bij het platform Duurzame Huisvesting, waarvan zij voorzitter is. “Vanuit het platform investeren we in strategische relaties, met onder meer de ministeries die belast zijn met doelstellingen binnen het Energieakkoord. Nu ligt er een verzoek van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) in verband met de aanscherping van de Wet Milieubeheer en het activiteitenbesluit, waaruit de lijsten met Erkende Maatregelen zijn voortgekomen. Als aanvulling op die EM-lijst is een aantal formats gemaakt en I&M vraagt ons deze te toetsen aan de praktijk en daarover te rapporteren.”

Maandagmiddag

’s Middags staat overleg met Limburg Economic Development gepland. “Dit programma is gericht op economische groei in Limburg. Een van de dossiers is de energietransitie naar duurzaam middels decentrale opwekking. Vanuit het Platform Ketensamenwerking Zuid proberen we een proeftuin op te zetten, waarvoor een aantal partijen risicodragend wil investeren. Het gaat om een energieleverende woonwijk in combinatie met innovaties, die woningen levensloopbestendig maken en ook elektrisch vervoer. Hier staat echt het ontwikkelen en toepassen van een smart grid ons voor ogen. Begin mei ga ik met beslissers aan tafel om dit verder uit te diepen.”

Dinsdag 13.00 uur

Kennis borgen in de installatiesector is een belangrijke opdracht voor Claudia als vicevoorzitter van branchevereniging UNETO/VNI. Vandaag staat er daarvoor overleg met OTIB op de agenda. “Vanuit UNETO/VNI ligt een verantwoordelijkheid om iedereen mee te nemen in kennisontwikkeling. De koplopers adapteren nieuwe technieken eenvoudig, maar het gaat erom het peloton en zelfs de achterblijvers mee te krijgen. De vraag is dan: hoe krijgen we de kennis naar de bedrijven en hoe krijgen we bij ondernemers tussen de oren dat investeren in kennis bij jezelf en je mensen van groot belang is? Technologie verandert snel en biedt elke dag weer nieuwe uitdagingen en kansen. Wat onderwijs betreft kan dat onder meer door doorlopende leerlijnen te creëren in de diverse regio’s; voor en bij de bedrijven zelf door op- en bijscholing. Met OTIB bespraken we onder meer het Europese project BuildUpSkills. Dit educatieve programma laat zien hoe je duurzame technieken toepast en heeft naast de ‘harde’ kant ook aandacht voor de soft skills, de sociale aspecten van techniek en duurzaamheid. In juni is de vijfde werkconferentie BuildUpSkills in Nederland. Ik ben dagvoorzitter bij die bijeenkomst.”

Na dit overleg gaat Reiner naar het ‘hoofdkwartier’ van UNETO/VNI in Zoetermeer om verslag te doen en collega’s te spreken. Daardoor laat ze haar voorgenomen bezoek aan Bouwpoort in Den Haag schieten.

Woensdagmiddag

Claudia is bij de 4e editie van de versnellingstafels ketensamenwerking in Limburg. “Het Platform ketensamenwerking richt zich op de branche-overstijgende thema’s voor de bouwsector. Een van de vraagstukken is hoe in Limburg de gebouwde omgeving succesvol is te verduurzamen en hoe je daarbij samen met marktpartijen hoge ambities kunt realiseren. Het platform gaat over kennis delen en nieuwe kennis ontwikkelen en onder meer Nyenrode Business Universiteit, Hogeschool Utrecht en TU Delft begeleiden ons daarbij." 

De koplopers adapteren nieuwe technieken eenvoudig, maar het gaat erom het peloton en zelfs de achterblijvers mee te krijgen."

Claudia Reiner

 "Ik startte dit initiatief 4 jaar geleden: het is mooi om te zien dat er sinds die tijd enorme dynamiek is ontstaan, waardoor bedrijven echt willen leren en actief worden met het aangaan van samenwerkingsverbanden. Met jaarlijks ongeveer 100 deelnemers zijn we geen praatclub, de markt zit echt aan tafel. De multidisciplinaire versnellingstafels zijn het meest succesvolle onderdeel van het programma, want daar ontmoet onderzoek en thema-analyse de praktijk.”

Donderdag 9.00 uur

Op de 4e verdieping van het fraaie industriële erfgoed waarin Wonen Limburg Huis is gevestigd in Roermond, heeft Claudia vroeg in de ochtend overleg met het Dagelijks Bestuur van het Platform Ketensamenwerking Zuid. “We namen de status van onze programma-onderdelen door en kijken nu naar nieuwe diensten die we vanuit het platform kunnen gaan aanbieden, bijvoorbeeld mentorschap.”

Sport is een goede uitlaatklep na een week vol vergaderingen

Dan volgt op dezelfde locatie een door het platform geïnitieerde masterclass voor een select gezelschap uit de kringen van bouwers, woningcorporaties en architecten. Claudia introduceert prof. dr. ir. Anke van Hal en Rob Wetzel van Nyenrode Business University. De masterclass heeft als thema ‘Duurzame (meer)waardecreatie in de bouw en daarbuiten’ uitgaande van het concept ‘Fusie van Belangen’. Dat fenomeen legt Van Hal nader uit in haar inleiding en zij schetst de ontwikkeling van het duurzaamheidsbegrip in Nederland. Rob Wetzel neemt het daarna van haar over en zet de deelnemers in enkele groepjes aan het werk met eigen praktijkcases. Claudia kijkt er tevreden op terug: “Er waren goede cases. Met een van de aanwezige woningcorporaties wil ik graag in gesprek over een aanpak van een sterk verouderd woningbestand in de voormalige mijnstreek. Het gaat om Parkstad dat overigens is uitgeroepen tot beste toeristische regio van de wereld, omdat zij de transitie van industrie naar toerisme voortvarende heeft aangepakt. De case voor verduurzamen past bij de ambities van de regio en kunnen we concreet uitwerken.”

Donderdagmiddag

’s Middags wacht een netwerkbijeenkomst van het Expertisecentrum Energieakkoord in Arnhem, maar ook dan is Limburg niet ver weg. “Het centrum brengt industrie, landbouw en gebouwde omgeving bij elkaar. Met name landbouw is interessant en actueel, omdat we met de provincie Limburg in een traject zitten rondom asbest(sanering) en energie. Alle asbest moet voor 2024 weg zijn en we bespraken de aanwezige mogelijkheden om te verduurzamen. Zo kunnen de daken van agrarische gebouwen energieleverend worden gemaakt. Als we dat combineren met de daken van gebouwen uit de logistieke sector, realiseren we echt volume. Dan wordt de businesscase ook interessant voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen.”

Vrijdag

Er staat een bezoek aan Sittard gepland waar haar onderneming Caris en Reiner een project oplevert. “Echt heel gaaf door de combinatie van functies: onderwijs, zorg, wonen en retail.” Aan het eind van de dag staat een afspraak met haar personal trainer gepland, die Claudia begeleidt bij sportieve inspanning. “Sporten is voor mij dé uitlaatklep. Ik vind het belangrijk om in conditie te blijven. Ik drink niet, eet gezond en doe aan krachttraining in combinatie met hardlopen.”

Foto bovenaan: Claudia Reiner zit als vicevoorzitter van UNETO/VNI een overleg voor bij OTIB.

Tekst: Tom de Hoog

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c160 c225
Inzichten in verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen

Inzichten in verduurzaming en renovatie van ...

30 apr om 15:01 uur
timer 1 min

TKI Urban Energy organiseert dit jaar een webinarreeks over de manieren om bedrijventerreinen te verduurzamen. ...

Lees verder »

c21 c122 c160 c225 c265
Hoe ziet jouw gerenoveerde droomhuis eruit? Doe mee met het experiment

Hoe ziet jouw gerenoveerde droomhuis eruit? ...

28 apr om 13:01 uur
timer 2 min

Het project DreamHûs wil een versnelling geven aan de betaalbare verduurzaming van de bestaande sociale ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c277
Grote coalitie ondertekent OSKA Intentieverklaring ‘Klimaatverandering en Koeling gebouwen’

Grote coalitie ondertekent OSKA Intentieverklaring ...

26 apr om 08:34 uur

Hij is ondertekend: de #OSKA Intentieverklaring 'Koeling van gebouwen'. Het klimaat verandert, dus is het zaak ...

Lees verder »

c21 c122 c160 c225
Kingspan presenteert unieke productiemethode voor variabele isolatiedelen

Kingspan presenteert unieke productiemethode ...

20 apr om 08:01 uur

Kingspan introduceert het concept Kingspan ITCS (In Time Correct Shape). Deze methode maakt het mogelijk om variabele ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c245
'Wij kunnen virussen voor 99,5% afbreken'

'Wij kunnen virussen voor 99,5% afbreken'

16 apr om 09:00 uur

In de strijd tegen schimmels, bacteriën en andere luchtinvloeden zijn er verschillende bewapeningen voor ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c243 c265
Mythes warmtepomp ontrafeld in gratis webinar

Mythes warmtepomp ontrafeld in gratis webinar

14 apr om 10:01 uur
timer 1 min

In het webinar ‘Warmtepompen in de bestaande bouw’ wordt uitgelegd hoe warmtepompen voor zowel CO2-reductie ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c245
Gezonde Gebouwen: niet meer ‘wegrennen’ na een project!

Gezonde Gebouwen: niet meer ‘wegrennen’ ...

12 apr om 16:00 uur
timer 8 min

Gezondheid staat steeds scherper op de maatschappelijke agenda, versneld door de komst van een pandemie die zijn ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c243
Energietransitie vergt ook een transitie in de bedrijfsvoering

Energietransitie vergt ook een transitie in ...

8 apr om 16:01 uur
timer 6 min

De energietransitie verloopt traag en daarbij heeft de installatiesector moeite om de afstand tot de particuliere ...

Lees verder »

c21 c135 c160 c185 c225
Routekaart VNG voor verduurzaming door gemeenten

Routekaart VNG voor verduurzaming door gemeenten

7 apr om 11:01 uur
timer 1 min

Gemeenten moeten in een kleine dertig jaar hun maatschappelijk vastgoed verduurzaamd hebben. Makkelijker gezegd ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c243
‘Zet die installateur aan tafel’

‘Zet die installateur aan tafel’

6 apr om 16:01 uur
timer 6 min

Vandaag de dag is het niet meer voldoende om simpelweg een product aan te bieden. De markt is verschoven naar ...

Lees verder »

c21 c143 c160 c225 c245
Onderwijscampus Lelystad geniet van comfortabel binnenklimaat door variabele luchtbehandeling

Onderwijscampus Lelystad geniet van comfortabel ...

29 mrt om 09:01 uur
timer 6 min

Eind dit jaar staat een nieuwe onderwijscampus in Lelystad paraat om te inspireren en te verbinden. Het gebouwencomplex ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c245 c263
WELL Masterclass voor gezonde impulsen

WELL Masterclass voor gezonde impulsen

26 mrt om 15:01 uur
timer 2 min

CFP Green Building organiseert binnenkort samen met het Blue Building Institute de WELL Masterclass. Verdient ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up