Kennisbehoud als bron van waardebehoud

Kennisbehoud als bron van waardebehoud

Afgelopen september heeft het kabinet de doelstelling uitgesproken om als Nederland zijnde uiterlijk in 2050 volledig circulair te zijn. Aangezien de bouw als sector een significant aandeel heeft in onze economie, heeft deze transitie logischerwijs ook diepgaande gevolgen voor de bouw.

Waar tot op heden de term ‘afschrijving’ veel gehoord en tevens geaccepteerd is, streeft een circulaire bouw juist naar waardebehoud. Gelukkig zijn voor deze fundamentele verandering meerdere wegen te bewandelen: de sleutel hiertoe ligt in kennisbehoud.

Hergebruik van bouwdelen

In mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Bouwkunde aan De Haagse Hogeschool heb ik mij verdiept in de weg van ‘hergebruik’. Het doel was om de kennis te vergaren die noodzakelijk is bij het ontwerpen van herbruikbare bouwdelen. Na verloop van tijd ontdekte ik dat alle, op het eerste oog losstaande, aandachtspunten een correlatie vertonen en te categoriseren zijn tot 3 basiskenmerken:

  1. Onvatbaar voor aantasting
  2. Vriendelijk te verplaatsen
  3. Gewenst in meerdere situaties

Om deze kenmerken daadwerkelijk toe te passen, is het van belang om al vanaf de start van een project toekomstgericht, integraal en adaptief te denken.

Een eigen document voor elk bouwdeel

De grote vraag is nu: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bouwdelen aan die basiskenmerken voldoen? Hiervoor heb ik een – mogelijk ietwat idealistisch – systeem bedacht, dat zich typeert door de slogan: ‘Door behoud van kennis, behoud van bouwdelen’. In mijn visie bevat elk bouwdeel in de toekomst zijn eigen document, genaamd het ‘bouwdeelpaspoort’. Hierin staat de kennis, die gedurende de gehele levensloop van het desbetreffende bouwdeel benodigd is om effectief in te kunnen spelen op de 3 eerdergenoemde kenmerken, uitgewerkt tot voorschriften. Het bouwdeelpaspoort is een soort grote kaartenbak met voor elke projectspecifieke situatie de bijbehorende kaart met circulaire kennis.

In de toekomst heeft elk bouwdeel zijn eigen document: het ‘bouwdeelpaspoort’'

Johan Verbrugge, alumnus De Haagse Hogeschool

Nu de kennis al van tevoren toegankelijk is, hoeft het circulaire vraagstuk niet meer steeds opnieuw van scratch af aan te worden ingevuld. De arbeid verkleint, die betrokken partijen, zoals ontwerper, bouwer, beheerder en urban miner, voorheen moesten leveren. Anders dan bij het gebruik van traditionele productbladen het geval is, wordt van de gebruikers van de bouwdeelpaspoorten ook input verwacht. Mocht een gebruiker nieuwe kennis bezitten, dan kan dit worden ingevuld. Als beheerder van het bouwdeelpaspoort kan de leverancier op basis van dit nieuwe inzicht de voorschriften actualiseren. Hierdoor beschikken alle gebruikers direct over de nieuwste kennis. Natuurlijk is elk gebouw anders en verschillen de benodigde voorschriften dan ook sterk per situatie. Het is daarom belangrijk om elke mogelijke optredende situatie, bestaande uit de componenten gebruiker, omgeving, locatie en tijd nauwkeurig te categoriseren en coderen. Zodoende verkrijgen situaties een identiteit en kunnen specifieke voorschriften worden aangeleverd. Aansluiting op de STABU Bouwbreed systematiek biedt voor deze identificatie mogelijkheden.

Met big data sturen op waardebehoud

Daarnaast is de ontwikkeling van big data veelbelovend. Zo is aan de hand van het analyseren van grote hoeveelheden data crimineel gedrag te voorspellen. Per gebied kunnen hierdoor heel gericht preventieve maatregelen worden genomen. In de praktijk blijkt deze aanpak tot duidelijke daling van de criminaliteitscijfers te leiden. Ook voor de bouw heeft een dergelijke techniek potentie. Met de inzet van big data kunnen we situaties voorspellen en daarmee continu sturen op waardebehoud.

Bouwdeelpaspoort als missend handvat

Naar mijn mening is het bouwdeelpaspoort hét missende handvat om circulaire gebouwen te ontwerpen, te bouwen en te beheren. Het faciliteert in een broedplaatseffect, waarbij elk opzichzelfstaand project, zelfs na de oplevering, actief bijdraagt aan de gezamenlijke kennisontwikkeling. Met als gevolg dat bouwdelen steeds eenvoudiger hun waarde behouden. De hoeveelheid arbeid gaat naar beneden, de kans op hergebruik gaat stapsgewijs omhoog.

Auteur Johan Verbrugge heeft Bouwkunde gestudeerd aan De Haagse Hogeschool. Het bovenstaande artikel gaat over zijn afstudeerscriptie 'Circulair Bouwen - Hergebruik van bouwdelen'.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c140 c185 c225 c260
Actuele oogst van circulaire gebouwen biedt inspirerende voorbeelden

Actuele oogst van circulaire gebouwen biedt ...

6 okt om 13:01 uur
timer 2 min

Voor de bouwsector ligt er een forse uitdaging om Nederland in 2050 circulair te maken. De vele circulaire gebouwen ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c244
Vol en aantrekkelijk programma in vijfde Week van de Circulaire Economie

Vol en aantrekkelijk programma in vijfde Week ...

31 jan om 16:01 uur
timer 3 min

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 organiseert het Versnellingshuis Nederland circulair! ...

Lees verder »

c21 c140 c185 c225
Podcast over circulariteit: slopen is oogsten

Podcast over circulariteit: slopen is oogsten

13 jan om 12:00 uur
timer 1 min

In de derde BlueCity Podcast over de circulaire economie spreekt klimaatjournalist Ties Joosten met Michel Baars ...

Lees verder »

c21 c135 c140 c225
Gemeenten en de praktijk van circulaire inkoop

Gemeenten en de praktijk van circulaire inkoop

9 jan om 10:00 uur
timer 6 min

De overheid koopt jaarlijks voor ongeveer 73,3 miljard euro in aan werken, diensten en leveringen in. Dat moet ...

Lees verder »

c21 c26 c140
Parkeergarages kunnen de stad uit

Parkeergarages kunnen de stad uit

20-12-2019 om 10:00 uur
timer 1 min

In 2020 wil Ballast Nedam Parking een aantal modulaire parkeergarages een tweede leven geven. “We gaan nog ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c140
Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

04-12-2019 om 14:00 uur
timer 2 min

Je hebt nog een week om je project voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 in te zenden. Een van de winnaars ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c244
Podcast: hoe wordt de bouw sneller circulair?

Podcast: hoe wordt de bouw sneller circulair?

13-11-2019 om 10:00 uur
timer 1 min

Beluister de nieuwe podcast van BlueCity met als gast Axel Hendriks (Beelen sloopwerken). Hoe staat het met de ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c244
44 miljoen subsidie voor circulaire economie

44 miljoen subsidie voor circulaire economie

13-08-2019 om 13:00 uur
timer 2 min

Nieuwe subsidieregeling voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op recycling en hergebruik van afval, en ...

Lees verder »

c21 c135 c140 c190 c225
De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

12-08-2019 om 13:00 uur
timer 6 min

Slopen is niet direct een sexy onderwerp en ook niet altijd even duurzaam. Hoe besteed je circulair slopen aan ...

Lees verder »

c21 c140 c225
Verregaand verduurzamen door meer met minder

Verregaand verduurzamen door meer met minder

09-07-2019 om 08:00 uur
timer 5 min

‘To sustain our future, rich in colour’. Dat is de slogan die prijkt op de website van Baril, leverancier ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c234 c253
Hoe overwin je de weerstand tegen verduurzaming?

Hoe overwin je de weerstand tegen verduurzaming?

06-02-2019 om 10:00 uur
timer 7 min

Duurzame bedrijvendokter Jaap de Vries over desinformatie, blauwe diesel en iPads op wielen. Velen zoeken ...

Lees verder »

c21 c140 c190 c225
Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

24-01-2019 om 11:00 uur
timer 5 min

Rapport 'Circulaire Economie in kaart' biedt kansen en bedreigingen. Hoe circulair is een nieuwe warmtepomp? En ...

Lees verder »

Reacties

De scriptie zal uitgebreider zijn dan bovenstaande. Goed om te lezen en waar te maken. Van belang is dat het idealistische uitgevoerd kan worden.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up