Vlakglasafval terugbrengen in kringloop

Vlakglasafval terugbrengen in kringloop

Schaarste van grondstoffen is al jarenlang een groeiend probleem; de vraag naar grondstoffen en energie neemt wereldwijd toe, de beschikbaarheid neemt af. Grondstoffen hergebruiken is broodnodig. Afval is geen afval meer, maar een grondstof die na recycling en verwerking als nieuw product teruggebracht wordt in de kringloop. Zo ook het vlakglasafval.

Vlakglas is een verzamelnaam voor glassoorten die gebruikt worden in de woning- en utiliteitsbouw (de bouw van kantoren, fabrieken en andere bedrijfsruimten). Denk bijvoorbeeld aan ramen, kozijnen en deuren. Vlakglas wordt daarom ook wel vensterglas genoemd. Maar ook design- en interieurglas kunnen onder de noemer vlakglas vallen. Jaarlijks genereert de bouw vele duizenden tonnen aan vlakglasafval. Vlakglas Recycling Nederland heeft een systeem opgezet om er voor te zorgen dit glas gescheiden wordt ingezameld en gerecycled. Glas is immers een uitstekende grondstof om her te gebruiken. Zonder verlies van kwaliteit kan het keer op keer opnieuw gebruikt worden voor het maken van nieuw glas.

Toch wordt glasafval niet altijd omschreven als hoogwaardige grondstof. Zo omschreef Architect Erol Oztan in het artikel 'Eerste huis van 100% gerecycled materiaal' enkel glas als inferieur. Hij stelde dat je naast materiaal die je 1-op-1 kunt hergebruiken, ook inferieure materialen hebt die als grondstof voor nieuwe producten dienen. Als voorbeeld werd enkel glas aangedragen dat als grondstof voor baksteen kan dienen.

Glas geschikt voor recycling

Ik kan mij voorstellen dat er bepaalde stromen afvalglas zijn die niet gebruikt kunnen worden voor de productie van nieuw glas en dat de baksteen een prima oplossing is. Maar over het geheel genomen kunt je stellen dat glas als hoogwaardige grondstof prima geschikt is voor de gescheiden inzameling en recycling. Zo kan van vlakglasafval weer nieuw glas worden gemaakt, in plaats van dit te verwerken in bijvoorbeeld baksteen. Juist dit laatste kun je zien als een inferieure toepassing, want nu kun je van dit glas nooit meer nieuw glas maken.

Vlakglas gescheiden inzamelen en recyclen draagt bij aan de circulaire economie'

Trudy Tuinenburg, Vlakglas Recycling Nederland

Glas is een waardevolle grondstof en kan steeds opnieuw ingezet worden als grondstof voor nieuw vlakglas, holglas of glaswol. Vlakglas gescheiden inzamelen en recyclen draagt dan ook prima bij aan de circulaire economie. Het is een product van zand en soda. Hergebruik van 1 kilo glasscherven levert al gauw een besparing van 1,2 kilo aan primaire grondstoffen op. Ook besparen we zo energie in het productieproces. Het versmelten van glasscherven tot nieuw glas bespaart energie en beperkt de uitstoot van rookgassen zoals CO2.

Effectieve samenwerking door landelijk systeem

Daarnaast draagt de manier van vlakglas inzamelen en het transport bij aan de circulaire economie. Door een landelijke systeem werken partijen effectief samen: partijen die vlakglas aanleveren, inzamelpunten en recyclingbedrijven. Transporten worden efficiënter en meer gestructureerd, of op een andere manier verwezenlijkt, zoals per boot in plaats van vrachtwagen; ook dit levert een CO2-reductie op.

Vervuild vlakglasafval is niet recyclebaar en wordt alsnog gestort als restafval'

Trudy Tuinenburg, Vlakglas Recycling Nederland

Het is hierbij wel van belang dat het vlakglasafval schoon aangeleverd wordt. Vervuild vlakglasafval is niet recyclebaar en wordt alsnog gestort als restafval. Voor reststromen zoals metaal, hout, steen en plastic worden innovatieve oplossingen gezocht, waardoor ook deze stromen hun weg in de circulaire economie vinden. Sinds 2014 is in het Bouwbesluit de verplichting opgenomen dat vlakglas, al dan niet met kozijn, bij het slopen aan de bron gescheiden moet worden. De regeling geldt voor hoeveelheden groter dan 1 m3. Door de aanpassing van Bouwbesluit 2012 kan voorkomen worden dat vlakglasafval uit bijvoorbeeld sloop- en renovatieprojecten samen met ander bouwafval gestort wordt.

Auteur Trudy Tuinenburg werkt op de afdeling Communicatie van Vlakglas Recycling Nederland.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

44 miljoen subsidie voor circulaire economie

44 miljoen subsidie voor circulaire economie

13 aug om 13:00 uur
timer 2 min

Nieuwe subsidieregeling voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op recycling en hergebruik van afval, en ...

Lees verder »

De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

12 aug om 13:00 uur
timer 6 min

Slopen is niet direct een sexy onderwerp en ook niet altijd even duurzaam. Hoe besteed je circulair slopen aan ...

Lees verder »

Verregaand verduurzamen door meer met minder

Verregaand verduurzamen door meer met minder

9 jul om 08:00 uur
timer 5 min

‘To sustain our future, rich in colour’. Dat is de slogan die prijkt op de website van Baril, leverancier ...

Lees verder »

Hoe overwin je de weerstand tegen verduurzaming?

Hoe overwin je de weerstand tegen verduurzaming?

6 feb om 10:00 uur
timer 7 min

Duurzame bedrijvendokter Jaap de Vries over desinformatie, blauwe diesel en iPads op wielen. Velen zoeken ...

Lees verder »

Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

24 jan om 11:00 uur
timer 5 min

Rapport 'Circulaire Economie in kaart' biedt kansen en bedreigingen. Hoe circulair is een nieuwe warmtepomp? En ...

Lees verder »

Jaap de Vries: duurzame bedrijvendokter

Jaap de Vries: duurzame bedrijvendokter

22 jan om 12:01 uur
timer 6 min

Met tientallen samenwerkingsprojecten maakte Jaap de Vries naam in Friesland: “Als je voldoende koplopers ...

Lees verder »

Duurzaam Gebouwd Magazine #41: Klimaattechniek en Circulaire Economie

Duurzaam Gebouwd Magazine #41: Klimaattechniek ...

07-12-2018 om 07:00 uur

Het langverwachte Duurzaam Gebouwd #41 ligt op de mat. Dit keer belichten we de thema’s Klimaattechniek ...

Lees verder »

Fijn en gezond werken in kantoor sociaal domein Breda

Fijn en gezond werken in kantoor sociaal domein ...

28-11-2018 om 15:30 uur
timer 4 min

Het in 2017 opgeleverde kantoor van het sociaal domein van gemeente Breda combineert circulariteit, gezondheid ...

Lees verder »

'Winnaar Circulaire Ring, vertel nou eens hoe je dat doet?'

'Winnaar Circulaire Ring, vertel nou eens hoe ...

02-11-2018 om 08:00 uur
timer 4 min

Je zult hem maar winnen: de Circulaire Ring. Een award en titel die alleen voor de duurzaamste gemeente van Nederland ...

Lees verder »

‘Wij zijn klaar voor een definitieve switch naar de circulaire economie’

‘Wij zijn klaar voor een definitieve switch ...

01-11-2018 om 16:00 uur
timer 3 min

De kanteling richting een economie zonder afval is in volle gang. Overal in Nederland zien we initiatieven ontpoppen, ...

Lees verder »

'Demontabel bouwen is geen utopie meer'

'Demontabel bouwen is geen utopie meer'

26-10-2018 om 08:00 uur
timer 5 min

Al bijna 90 jaar voorziet voormalig familiebedrijf Aberson de bouw en vastgoed van oplossingen voor de verduurzaming ...

Lees verder »

'Tot 2030 miljard ton aan grondstoffen nodig'

'Tot 2030 miljard ton aan grondstoffen nodig'

18-10-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Om een circulaire bouweconomie te realiseren zijn duurzame winning van zand, grind, klei en gebruik van primaire ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up