BAMB graaft diep voor circulaire economie

BAMB graaft diep voor circulaire economie

Op 24 januari kwamen participanten en stakeholders van Buildings as Materials Banks (BAMB) bijeen voor de jaarvergadering van dit platform. Naast workshops over het concept van gezonde gebouwen ging het ook over de stand van zaken bij het materialenpaspoort. 

Met 16 participanten uit 8 landen en ruim 200 stakeholders is BAMB een factor van belang aan het worden. De deelnemers werden uitgenodigd voor 2 interactieve oefeningen: een reflectie op de gebruikseisen en een onderbouwing van de circulaire waardeproposities zoals beschreven in de paspoorten.

Herbuikbare gebouwen en materialenpaspoort

Daarbij merkte Matthijs namens TU Delft als deelnemer aan het Stakeholder Netwerk het belang op om naar kortcyclische producten te kijken. “Daar zit de meeste waarde voor de korte termijn, niet in de constructie.” Tijdens de lunchbreak bevestigde EPEA Nederland-directeur Hein van Tuijl dit. “Het idee is een gebouw als een bank voor materialen. Maar het hergebruiken en recyclen van producten en systemen in gebouwen voordat we ze afbreken tot materialen, leidt al veel eerder tot hele mooie verdienmodellen.”

Materialenpaspoort met nadruk op traceerbare waarde

Zijn collega en BAMB-medeoprichter Doug Mulhall: “BAMB heeft 2 speerpunten: het ontwerpen van herbruikbare gebouwen en het ontwikkelen van materiaalpaspoorten. Het laatste is ontstaan door het mislukken van de gesubsidieerde emissiehandel volgens de Kyoto-afspraken. Er wordt namelijk geen traceerbare waarde toegekend aan CO2. Dit leidt tot ‘kwantitatieve versoepeling’, ofwel het bijdrukken van nieuwe credits. Daar ligt de parallel met de financiële markten en wat de gevolgen van ditzelfde proces daar zijn geweest! Het idee van mijn collega Katja Hansen van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit was een concreet antwoord op dit probleem. Stel paspoorten voor materialen op, die de nadruk leggen op hun traceerbare waarde: in financiële en praktische zin. Zo schep je de voorwaarden voor een gezonde markt voor gebruikte materialen, producten en gebouwen. Onze bijdrage is niet dat we een paspoort bedachten, maar wel de connectie met traceerbare waarde van materialen en de specifieke toepassing voor de bouwsector. Dit beschreven we in ‘Resource repletion, the role of buildings’ in 2010.”

BAMB heeft 2 speerpunten: het ontwerpen van herbruikbare gebouwen en het ontwikkelen van materiaalpaspoorten.'

Doug Mulhall, medeoprichter BAMB

Exacte beschrijving stoffen in componenten

Ook kwam Vincent Basayau aan het woord. Hij werkte voor zijn aanstelling bij het DG GROW Unit C.1 wereldwijd in de bouwindustrie. Hij plaatste BAMB in een Europese context en liet zien welke initiatieven er vanuit de EU nog meer zijn om innovatie en duurzaamheid te stimuleren. Poulles van de PRO-groep uit Luxemburg ging in op hoe in zijn land smart design tot ontwikkeling komt. Zijn motto is ‘wenselijkheid, circulariteit, functionaliteit en uitvoerbaarheid’. Tijdens de koffiebreak gaf Mulhall toelichting op het belang van materiaalpaspoorten. “Ze kunnen exact beschrijven wat er voor stoffen in componenten aanwezig zijn. Door bedrijven als EPEA-assessments te laten uitvoeren en die te vertalen in een document dat een gebouw volgt gedurende de totale levensduur, krijg je ‘one-stop shopping’ voor informatie.”

Principes, kansen en bedreigingen

Vito-onderzoeker Wim Debacker presenteerde de uitgangspunten van het BAMB-consortium. Hij is mede-auteur van het rapport 'Synthesis report  on state-of-the-art': “We kozen 6 leidende principes voor onze visie op de toekomst.” Volgens hem moeten gebouwen worden en zowel op te waarderen als te downgraden zijn om alle typen gebruikers te huisvesten. “De componenten van een gebouw moeten daarop zijn voorbereid om zo tijdens hun levensduur de gebruikers maximaal nut te bieden. Daarbij moet gebouwen gerealiseerd worden met verantwoord grondstofgebruik als kernwaarde.” Naast deze principes zet Debacker de kansen en bedreigingen op een rij vanuit verschillende perspectieven, onder andere vanuit Building Information Modelling (BIM).

Het begint met chemische samenstellingen van materialen.'

Lars Luscuere, EPEA

Chemische samenstellingen als basis

Als afronding van de dag installeerde zich een panel van het consortium (zie foto bovenaan) met daarin Gillian Hobbs (BRE), Elma Durmisevic (TU Twente en Sarajevo Green Design Foundation), Lars Luscuere (EPEA), Caroline Henrotay (Leefmilieu Brussel), Martijn Peters (IBM), Hannelore Goens (Leefmilieu Brussel), Anne Paduart (VU Brussel). Ieder panellid schetste een aspect over het ontwikkelen van het waardesysteem dat moet leiden tot een materialenpaspoort dat internationaal bruikbaar is. De indruk is dat er veel werk aan de winkel is, zo merkte een vragensteller op: “Ik respecteer dat het een onderzoeksproject is, maar in de 3 sessies die ik tot nu heb bijgewoond hoorde nog niet één keer wat er concreet in zo’n materialenpaspoort komt te staan. Welke informatie wordt dat?” Luscuere legde uit: “Het begint met chemische samenstellingen van materialen. Deze informatie zit diep in de productieketens, maar is van fundamenteel belang bij de bepaling of materialen geschikt zijn voor kringlopen. Het zou geweldig zijn als toeleveranciers deze informatie beschikbaar maken en als deze accuraat is.” Toeleveranciers hoeven daarbij niet beducht te zijn dat hun recepturen ‘op straat’ belanden. Know-how trustees kunnen data onder geheimhouding ontvangen en valideren. De validatie komt dan in het paspoort, niet de receptuur. Ook de manier waarop materialen verwerkt worden in producten en systemen bepalen of hoogwaardige recycling haalbaar is. “Deze informatie is vaak eenvoudiger te achterhalen en daarmee een speerpunt voor het BAMB-consortium”, verduidelijkte Luscuere. “Ten laatste bepaalt de toepassing in gebouwen van producten of deze terugneembaar zijn en hun waarde behouden. Deze informatie ligt bij de aannemers en architecten.”

Circulair is een verdienmodel

Het digitale BAMB-platform biedt een mogelijkheid aan al deze stakeholders om informatie op een gestructureerde manier te delen. Daardoor is het paspoort een ‘levend document’ dat aanzet tot circulair product- en gebouwontwerp naast continue verbetering. Zo wordt voor alle stakeholders in de bouw duidelijk dat slim circulair ontwerp kansen én geld oplevert.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c140 c225 c244
Vol en aantrekkelijk programma in vijfde Week van de Circulaire Economie

Vol en aantrekkelijk programma in vijfde Week ...

31 jan om 16:01 uur
timer 3 min

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 organiseert het Versnellingshuis Nederland circulair! ...

Lees verder »

c21 c140 c185 c225
Podcast over circulariteit: slopen is oogsten

Podcast over circulariteit: slopen is oogsten

13 jan om 12:00 uur
timer 1 min

In de derde BlueCity Podcast over de circulaire economie spreekt klimaatjournalist Ties Joosten met Michel Baars ...

Lees verder »

c21 c135 c140 c225
Gemeenten en de praktijk van circulaire inkoop

Gemeenten en de praktijk van circulaire inkoop

9 jan om 10:00 uur
timer 6 min

De overheid koopt jaarlijks voor ongeveer 73,3 miljard euro in aan werken, diensten en leveringen in. Dat moet ...

Lees verder »

c21 c26 c140
Parkeergarages kunnen de stad uit

Parkeergarages kunnen de stad uit

20-12-2019 om 10:00 uur
timer 1 min

In 2020 wil Ballast Nedam Parking een aantal modulaire parkeergarages een tweede leven geven. “We gaan nog ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c140
Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

04-12-2019 om 14:00 uur
timer 2 min

Je hebt nog een week om je project voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 in te zenden. Een van de winnaars ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c244
Podcast: hoe wordt de bouw sneller circulair?

Podcast: hoe wordt de bouw sneller circulair?

13-11-2019 om 10:00 uur
timer 1 min

Beluister de nieuwe podcast van BlueCity met als gast Axel Hendriks (Beelen sloopwerken). Hoe staat het met de ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c244
44 miljoen subsidie voor circulaire economie

44 miljoen subsidie voor circulaire economie

13-08-2019 om 13:00 uur
timer 2 min

Nieuwe subsidieregeling voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op recycling en hergebruik van afval, en ...

Lees verder »

c21 c135 c140 c190 c225
De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

12-08-2019 om 13:00 uur
timer 6 min

Slopen is niet direct een sexy onderwerp en ook niet altijd even duurzaam. Hoe besteed je circulair slopen aan ...

Lees verder »

c21 c140 c225
Verregaand verduurzamen door meer met minder

Verregaand verduurzamen door meer met minder

09-07-2019 om 08:00 uur
timer 5 min

‘To sustain our future, rich in colour’. Dat is de slogan die prijkt op de website van Baril, leverancier ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c234 c253
Hoe overwin je de weerstand tegen verduurzaming?

Hoe overwin je de weerstand tegen verduurzaming?

06-02-2019 om 10:00 uur
timer 7 min

Duurzame bedrijvendokter Jaap de Vries over desinformatie, blauwe diesel en iPads op wielen. Velen zoeken ...

Lees verder »

c21 c140 c190 c225
Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

24-01-2019 om 11:00 uur
timer 5 min

Rapport 'Circulaire Economie in kaart' biedt kansen en bedreigingen. Hoe circulair is een nieuwe warmtepomp? En ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c234
Jaap de Vries: duurzame bedrijvendokter

Jaap de Vries: duurzame bedrijvendokter

22-01-2019 om 12:01 uur
timer 6 min

Met tientallen samenwerkingsprojecten maakte Jaap de Vries naam in Friesland: “Als je voldoende koplopers ...

Lees verder »

Reacties

Calduran Kalkzandsteen was een van de eerste producenten wat het milieupaspoort uit gaf. Dit MRPI blad is nog steeds beschikbaar. Met de huidige lancering van de Compensatiesteen van DRBG wordt die ingeslagen weg voortgezet. Binnenkort komt NIBE met de definitieve versie uit. Voor nadere productinformatie kijk op https://lnkd.in/d9X6iZV Wij zijn er ook van overtuigd dat onz benadering van BIM gaat helpen om de producten in de toekomstige gebouwen te blijven kwantificeren en localiseren.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up