Round Table: ‘NoM, what’s in it for me?’

Round Table: ‘NoM, what’s in it for me?’

Nul-op-de-Meter (NoM) begon een aantal jaren geleden als businesscase voor de renovatiemarkt. Hierbij kon het vooral genieten op enthousiasme van corporaties en bouwers die aan de slag wilden met innovatieve oplossingen. De effectiviteit van de methodiek en de beoogde opschaling stond ter discussie tijdens een Round Table in het kantoor van Duurzaam Gebouwd-partner REHAU.

De duurzame bouwaanpak NoM omhelst nog steeds een interessante zakelijke propositie. Dat bleek uit het grote animo voor de discussie. Vanuit diverse disciplines, waaronder de ventilatie- en installatiesector en enkele groothandels, werd gediscussieerd over de status quo en de toekomst van NoM. 

110.000 woningen verduurzamen

Duurzaam Gebouwd-expert Harm Valk modereerde de discussie en startte met een definiëring. “We spreken doorgaans van NoM als er jaarlijks geen energieverbruik is of meer wordt opgewekt dan wordt verbruikt.” De aanpak kent gematigd succes, waarbij de sector nog wel achterloopt op de eerder gestelde doelstelling om 110.000 verduurzaamde woningen te realiseren. “De energieprestatievergoeding is voor een deel van de markt van toepassing”, vervolgt Valk. “Als we willen dat de aanpak echte aansluiting vindt, moeten we beter gaan nadenken over comfortbeleving bij consumenten.”

De komst van de bouwmethodiek stimuleerde de sector om met innovaties te komen om de strengere eisen te halen. “Onder andere voor de schil, die overigens tiptop moet zijn om tot een duurzame woning te komen”, vindt business development director Arjan van Gils van Kingspan Insulation. “Eerst isoleren en dan goed ventileren voor het comfort van de bewoner”, voegt manager verkoop Nederland Albert van Lohuizen van Brink Climate Systems daaraan toe. “Partijen moeten kennis delen en bundelen om tot concepten te komen waarin dit comfort is meegenomen”, vertelt directeur Ruud van der Knaap van Heatel. “We zitten nog in de beginfase van samen innoveren, want er is meer mogelijk op het gebied van isoleren, ventileren en energie opwekken in één concept.”

NoM als marketinghype

De eerste in een reeks prikkelende stellingen diende zich aan: ‘NoM is een keurslijf aan het worden’. “De methodiek heeft er inderdaad voor gezorgd dat er innovaties kwamen voor de schil en installaties”, vindt senior adviseur Peter Heijboer van DWA. “Daarentegen kunnen de eisen evenwichtiger en is BENG een goede kandidaat om een betere balans te brengen.” Directeur Vincent van Daalen van Wattco merkt bij klanten dat NoM een marketinghype is. “Toch kunnen we nog niet goed overbrengen wat we nu eigenlijk realiseren voor de gebruiker. Het is een kans voor ons als bouwers om duidelijker te communiceren wat een verduurzaming inhoudt op het gebied van comfort en gemak voor de eindgebruiker.”

Ondertussen worstelen woningcorporaties met EPV en salderingsregelingen om hun businesscase rendabel te maken. “Daarnaast is bewonersgedrag een heikel punt”, weet business development manager Rob van Kuik van Alsecco. “Heb je eenmaal voldaan aan de eisen van NoM, dan is het nog de vraag of je bewoners zich gedragen zoals verwacht. Ook hier ligt een duidelijke communicatieopgave, ook voor ons als bouwers naar de woningcorporaties toe.”

Het mogelijke inperken van de salderingsregeling vanaf 2020, de (in)capaciteit van het stroomnetwerk en de verwezenlijking van decentrale energieopwekking vormen belangrijke vraagstukken en uitdagingen voor de komende jaren. Concrete oplossingen liggen voor het oprapen. “In een Micro-wkk zit potentie om enkele van de vraagstukken op te lossen”, vindt manager business development Idse de Wit van Remeha. “Hierbij wek je elektriciteit op door middel van een warmte-krachtkoppeling (WKK), waarmee je de cv-ketel vervangt. Het kan in een woning, maar ook in utiliteit worden toegepast.” Ook accu’s kunnen een belangrijke rol vervullen in een all-electric toekomst. “Om volledig energieneutraal te worden moet per gebied bekeken worden welke energiedrager het best passend is: all electric, duurzame warmtenetten of een groen gastnet”, nuanceert Heijboer.

Round Table NoM: ‘What’s in it for me?’

Bekijk de SWOT en de deelnemerslijst

Handjes tekort

Toekomstbestendigheid kwam ook ter sprake in de beargumentering voor en tegen de tweede stelling ‘Label B, weg ermee’. “Dat lijkt een inkoppertje, maar de sector heeft onvoldoende handen om de ambities voor een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 te behalen”, vindt Van Lohuizen. “Dat betekent dat we vanaf nu per dag 1000 woningen energieneutraal moeten maken”, schetst Heijboer. De noodzaak om aan de slag te gaan moge dan bekend zijn bij veel corporaties, de financiële middelen ontbreken vaak om een dergelijk ambitieniveau in te vullen.

“Kan voor deze partijen NOM-ready, een basisniveau waarbij een upgrade naar NoM binnen handbereik ligt, een uitkomst bieden?”, vraagt Valk de deelnemers. “Het kan als een voorzorgsmaatregel gelden waarmee je in ieder geval voorbereid bent op de toekomst”, vindt consultant sales manager Wilco Henzen van LG Electronics. “Dan is het alleen wel zaak dat je je plan niet afzwakt. Het helpt niet als je niet NOM-ready bouwt en het wel zo noemt.”

Ook in de particuliere woonsector moet er nog het nodige gebeuren om de Europese doelstellingen te halen. “Hier moet er een drive komen van degene die betaalt”, vindt hoofd verkoop projecten Huibert Baak van Coolmark. “Voor de eigenaar is het niet wenselijk om € 80.000 te investeren. Een particuliere woningbezitter vindt het al heel spannend om € 6.000 uit te geven aan zonnepanelen.”

Round Table NoM: ‘What’s in it for me?’

Huibert Baak: “Hier moet er een drive komen van degene die betaalt”

Kloof tussen bouwer en bewoner dichten

De communicatieopgave om duurzame oplossingen aan te prijzen en sexy te maken is hier groot. “Ik mis marketing als het gaat om gezondheid en comfort”, vindt gastheer en commercieel manager window solutions Arjen de Haan van REHAU. “Er zou een label of factor moeten komen dat een beeld geeft tussen energiebesparende maatregelen enerzijds en het uiteindelijke voordeel in onder andere gezondheid anderzijds. “Marketing in de bouw an sich is al spannend”, vindt marketing specialist  Gertjan Prins van BASF. Daar sluit CEO Bert de Haes van One Smart Control zich aan. “De consument is vooral op zoek naar de ‘What’s in it for me?’. Totdat we daar een passend antwoord op formuleren, blijft de gemiddelde huizenbezitter op een zoektocht naar oplossingen.” Goed communiceren met de eindklant is tevens een kwestie van bouwers trainen en opleiden. “Je wil kennis opkrikken”, vertelt manager gebouwautomatisering Marco Weg van Oosterberg.  “We proberen de kloof tussen bouwer en de corporatie of bewoner te dichten”, vult manager duurzaam bouwen Martin Bijleveld van Veris Bouwmaterialengroep aan.

Round Table NoM: ‘What’s in it for me?’

Martin Bijleveld: “We proberen de kloof tussen bouwer en de corporatie of bewoner te dichten”

Concluderend stelt Valk dat de sector moet meer bij elkaar moet komen voor samenhangende concepten. “Daarvoor zijn nieuwe samenwerkingen noodzakelijk. We steunen de aanpak van BENG, waarbij we eisen voor gebouwschil en installaties splitsen. Daarnaast moeten we ons meer gaan richten op pijlers als gezondheid en comfort. Hoe we de voordelen van een gezond en comfortabel gebouw vervolgens aan de bewoner communiceren, blijft een belangrijke uitdaging. Daar ligt nog een forse marketingklus.”

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243
Nieuwbouwpuzzel energieneutrale woonwijk in Noordeloos naar volgende fase

Nieuwbouwpuzzel energieneutrale woonwijk in ...

Gisteren om 17:00 uur

Ondernemer Wim Rietveld heeft een bedrijfsterrein in Noordeloos, gemeente Molenlanden. Op dat terrein staat zijn ...

Lees verder »

c21 c160 c185 c225
Veelgestelde vragen over het materialenpaspoort

Veelgestelde vragen over het materialenpaspoort

Gisteren om 10:01 uur
timer 4 min

Veel materialen die we gebruiken om te bouwen zijn eindig. En de productie ervan heeft een forse impact op het ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c261 c265
De oplossing voor de bestaande woningbouw: super hybride warmtepomp

De oplossing voor de bestaande woningbouw: super ...

19 mei om 14:01 uur
timer 7 min

Per jaar komen er bij CFP Green Buildings wel honderden innovatieve plannen voor een duurzame bouw binnen. Welke ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c293
Slimme en innovatieve concepten voor renovaties

Slimme en innovatieve concepten voor renovaties

19 mei om 11:01 uur
timer 6 min

Tijdens de Inspiratiedag Renovatie kwam in het gelijktijdig gehouden seminar Renovatie & Transformatie een ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c261
Deze spreker ontmoet je op seminar Data & Digitalisering

Deze spreker ontmoet je op seminar Data & ...

18 mei om 16:45 uur

In een reeks artikelen stellen we de sprekers van het seminar Data & Digitalisering op 9 juni aan je voor. ...

Lees verder »

c21 c225 c283
‘Praten en afstemmen is ook je werk’

‘Praten en afstemmen is ook je werk’

18 mei om 11:01 uur
timer 7 min

Ruim vier jaar lang zette het ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad de ramen wijd open. Door een transparante, ...

Lees verder »

c21 c148 c225 c293
Een gezond binnenklimaat om optimaal te presteren

Een gezond binnenklimaat om optimaal te presteren

17 mei om 13:01 uur
timer 3 min

Frisse lucht en goede ventilatie zijn onontbeerlijk voor een gezond binnenklimaat. Maar hoe is een gezond en veilig ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering 7 kunstwerken

Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering ...

16 mei om 10:01 uur
timer 5 min

Hoe pak je bij de verbetering van sluizen ook thema’s aan als duurzaamheid en gebiedsgericht werken en let ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c286 c292
Duurzaam Gebouwd Podcast: Internet of Energy

Duurzaam Gebouwd Podcast: Internet of Energy

13 mei om 07:00 uur
timer 1 min

De uitdagingen rondom de woningbouw stapelen zich op. De samenwerking tussen bouwbedrijven, installateurs en slimme ...

Lees verder »

c21 c225
'Wij willen aanjager zijn van de circulaire economie'

'Wij willen aanjager zijn van de circulaire ...

13 mei om 06:15 uur
timer 6 min

De gemeente Almere is de gastheer van het eerste Circulaire Openbare Ruimte Congres op 16 juni. Rutger Ekhart ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c261
Op het podium bij Seminar Data & Digitalisering: Kees Jan ‘t Mannetje

Op het podium bij Seminar Data & Digitalisering: ...

12 mei om 17:00 uur

In een reeks artikelen stellen we de sprekers van het seminar Data & Digitalisering op 9 juni aan je voor. ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Nieuw: digitaal magazine Energietransitie

Nieuw: digitaal magazine Energietransitie

12 mei om 13:00 uur
timer 1 min

Het nieuwe magazine staat vol met kennis over hoe je de energietransitie versneld en optimaal invult. Zo lees ...

Lees verder »

Reacties

Het tevreden krijgen van de klant/huizenbezitter/bewoner is naar mijn idee niet zo moeilijk. Ik heb het afgelopen jaar mijn begin jaren 70 woning, met alle oorspronkelijke elementen, zoals een makelaar dat zo mooi pleegt aan te prijzen voor een woning waar nooit wat aan gedaan is, op mijn eigenwijze/'eigen wijze' in eigen beheer gedaan. Een kansloze woning voor LTV/ZLTV toch als zodanig aangepast. Voldoende PV om het normale verbruik en die voor een warmtepomp geinstalleerd, plafondverwarming laten monteren en een WP laten installeren. Gas-CV ketel laten verwijderen en 2 E-boilers laten installeren t.b.v. sanitair warmwater. Deze laatste worden middels een schakelklok en een app selectief aan-uit geschakeld om minimaal energieverbruik te hebben, geen opwarmen van water van 5-10C maar reeds voorverwarmd tot binnentemperatuur van 18-20C. Bouwkundig is er dus niets gedaan, eerste etage/slaapvertrekken hebben nog steeds enkelglas. Het comfort is met sprongen omhoog gegaan door constante en homogene temperatuur door de plafondverwarming. Zeer betaalbaar, zerr kortte terugverdientijd en enorm verbeterd comfort. Energiebesparing is van belang als het over fossiele energie gaat, als het om zelf opgewekte gaat heb je het over een paar PV-panelen meer of minder vs. de te maken kosten om met die mindere opwekcapaciteit toe te kunnen.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up