Round Table: ‘NoM, what’s in it for me?’

Round Table: ‘NoM, what’s in it for me?’

Nul-op-de-Meter (NoM) begon een aantal jaren geleden als businesscase voor de renovatiemarkt. Hierbij kon het vooral genieten op enthousiasme van corporaties en bouwers die aan de slag wilden met innovatieve oplossingen. De effectiviteit van de methodiek en de beoogde opschaling stond ter discussie tijdens een Round Table in het kantoor van Duurzaam Gebouwd-partner REHAU.

De duurzame bouwaanpak NoM omhelst nog steeds een interessante zakelijke propositie. Dat bleek uit het grote animo voor de discussie. Vanuit diverse disciplines, waaronder de ventilatie- en installatiesector en enkele groothandels, werd gediscussieerd over de status quo en de toekomst van NoM. 

110.000 woningen verduurzamen

Duurzaam Gebouwd-expert Harm Valk modereerde de discussie en startte met een definiëring. “We spreken doorgaans van NoM als er jaarlijks geen energieverbruik is of meer wordt opgewekt dan wordt verbruikt.” De aanpak kent gematigd succes, waarbij de sector nog wel achterloopt op de eerder gestelde doelstelling om 110.000 verduurzaamde woningen te realiseren. “De energieprestatievergoeding is voor een deel van de markt van toepassing”, vervolgt Valk. “Als we willen dat de aanpak echte aansluiting vindt, moeten we beter gaan nadenken over comfortbeleving bij consumenten.”

De komst van de bouwmethodiek stimuleerde de sector om met innovaties te komen om de strengere eisen te halen. “Onder andere voor de schil, die overigens tiptop moet zijn om tot een duurzame woning te komen”, vindt business development director Arjan van Gils van Kingspan Insulation. “Eerst isoleren en dan goed ventileren voor het comfort van de bewoner”, voegt manager verkoop Nederland Albert van Lohuizen van Brink Climate Systems daaraan toe. “Partijen moeten kennis delen en bundelen om tot concepten te komen waarin dit comfort is meegenomen”, vertelt directeur Ruud van der Knaap van Heatel. “We zitten nog in de beginfase van samen innoveren, want er is meer mogelijk op het gebied van isoleren, ventileren en energie opwekken in één concept.”

NoM als marketinghype

De eerste in een reeks prikkelende stellingen diende zich aan: ‘NoM is een keurslijf aan het worden’. “De methodiek heeft er inderdaad voor gezorgd dat er innovaties kwamen voor de schil en installaties”, vindt senior adviseur Peter Heijboer van DWA. “Daarentegen kunnen de eisen evenwichtiger en is BENG een goede kandidaat om een betere balans te brengen.” Directeur Vincent van Daalen van Wattco merkt bij klanten dat NoM een marketinghype is. “Toch kunnen we nog niet goed overbrengen wat we nu eigenlijk realiseren voor de gebruiker. Het is een kans voor ons als bouwers om duidelijker te communiceren wat een verduurzaming inhoudt op het gebied van comfort en gemak voor de eindgebruiker.”

Ondertussen worstelen woningcorporaties met EPV en salderingsregelingen om hun businesscase rendabel te maken. “Daarnaast is bewonersgedrag een heikel punt”, weet business development manager Rob van Kuik van Alsecco. “Heb je eenmaal voldaan aan de eisen van NoM, dan is het nog de vraag of je bewoners zich gedragen zoals verwacht. Ook hier ligt een duidelijke communicatieopgave, ook voor ons als bouwers naar de woningcorporaties toe.”

Het mogelijke inperken van de salderingsregeling vanaf 2020, de (in)capaciteit van het stroomnetwerk en de verwezenlijking van decentrale energieopwekking vormen belangrijke vraagstukken en uitdagingen voor de komende jaren. Concrete oplossingen liggen voor het oprapen. “In een Micro-wkk zit potentie om enkele van de vraagstukken op te lossen”, vindt manager business development Idse de Wit van Remeha. “Hierbij wek je elektriciteit op door middel van een warmte-krachtkoppeling (WKK), waarmee je de cv-ketel vervangt. Het kan in een woning, maar ook in utiliteit worden toegepast.” Ook accu’s kunnen een belangrijke rol vervullen in een all-electric toekomst. “Om volledig energieneutraal te worden moet per gebied bekeken worden welke energiedrager het best passend is: all electric, duurzame warmtenetten of een groen gastnet”, nuanceert Heijboer.

Round Table NoM: ‘What’s in it for me?’

Bekijk de SWOT en de deelnemerslijst

Handjes tekort

Toekomstbestendigheid kwam ook ter sprake in de beargumentering voor en tegen de tweede stelling ‘Label B, weg ermee’. “Dat lijkt een inkoppertje, maar de sector heeft onvoldoende handen om de ambities voor een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 te behalen”, vindt Van Lohuizen. “Dat betekent dat we vanaf nu per dag 1000 woningen energieneutraal moeten maken”, schetst Heijboer. De noodzaak om aan de slag te gaan moge dan bekend zijn bij veel corporaties, de financiële middelen ontbreken vaak om een dergelijk ambitieniveau in te vullen.

“Kan voor deze partijen NOM-ready, een basisniveau waarbij een upgrade naar NoM binnen handbereik ligt, een uitkomst bieden?”, vraagt Valk de deelnemers. “Het kan als een voorzorgsmaatregel gelden waarmee je in ieder geval voorbereid bent op de toekomst”, vindt consultant sales manager Wilco Henzen van LG Electronics. “Dan is het alleen wel zaak dat je je plan niet afzwakt. Het helpt niet als je niet NOM-ready bouwt en het wel zo noemt.”

Ook in de particuliere woonsector moet er nog het nodige gebeuren om de Europese doelstellingen te halen. “Hier moet er een drive komen van degene die betaalt”, vindt hoofd verkoop projecten Huibert Baak van Coolmark. “Voor de eigenaar is het niet wenselijk om € 80.000 te investeren. Een particuliere woningbezitter vindt het al heel spannend om € 6.000 uit te geven aan zonnepanelen.”

Round Table NoM: ‘What’s in it for me?’

Huibert Baak: “Hier moet er een drive komen van degene die betaalt”

Kloof tussen bouwer en bewoner dichten

De communicatieopgave om duurzame oplossingen aan te prijzen en sexy te maken is hier groot. “Ik mis marketing als het gaat om gezondheid en comfort”, vindt gastheer en commercieel manager window solutions Arjen de Haan van REHAU. “Er zou een label of factor moeten komen dat een beeld geeft tussen energiebesparende maatregelen enerzijds en het uiteindelijke voordeel in onder andere gezondheid anderzijds. “Marketing in de bouw an sich is al spannend”, vindt marketing specialist  Gertjan Prins van BASF. Daar sluit CEO Bert de Haes van One Smart Control zich aan. “De consument is vooral op zoek naar de ‘What’s in it for me?’. Totdat we daar een passend antwoord op formuleren, blijft de gemiddelde huizenbezitter op een zoektocht naar oplossingen.” Goed communiceren met de eindklant is tevens een kwestie van bouwers trainen en opleiden. “Je wil kennis opkrikken”, vertelt manager gebouwautomatisering Marco Weg van Oosterberg.  “We proberen de kloof tussen bouwer en de corporatie of bewoner te dichten”, vult manager duurzaam bouwen Martin Bijleveld van Veris Bouwmaterialengroep aan.

Round Table NoM: ‘What’s in it for me?’

Martin Bijleveld: “We proberen de kloof tussen bouwer en de corporatie of bewoner te dichten”

Concluderend stelt Valk dat de sector moet meer bij elkaar moet komen voor samenhangende concepten. “Daarvoor zijn nieuwe samenwerkingen noodzakelijk. We steunen de aanpak van BENG, waarbij we eisen voor gebouwschil en installaties splitsen. Daarnaast moeten we ons meer gaan richten op pijlers als gezondheid en comfort. Hoe we de voordelen van een gezond en comfortabel gebouw vervolgens aan de bewoner communiceren, blijft een belangrijke uitdaging. Daar ligt nog een forse marketingklus.”

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c278
Nulmeting: Wat weet jij van Natuurinclusief Bouwen?

Nulmeting: Wat weet jij van Natuurinclusief ...

Gisteren om 08:00 uur
timer 2 min

Op 18 november wordt de derde editie van congres Natuurlijk gehouden, georganiseerd door onze collega's van Biind ...

Lees verder »

c21 c148 c225 c263
Ventileren? Ook in de keuken!

Ventileren? Ook in de keuken!

30 jul om 10:01 uur
timer 4 min

De bewustwording van keukenventilatie moet worden vergroot. Bij het koken komt fijnstof vrij en dat is schadelijk ...

Lees verder »

c21 c225 c237 c243 c277
Duurzame groene gevel in Delft weet alle ogen op zich gericht

Duurzame groene gevel in Delft weet alle ogen ...

29 jul om 10:01 uur
timer 3 min

Een bijzondere gevel in Delft, vol klimaatadaptieve en natuurinclusieve eigenschappen, heeft al enige tijd een ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Asfaltspreidmachine zonder uitstoot CO2 en fijnstof

Asfaltspreidmachine zonder uitstoot CO2 ...

28 jul om 08:01 uur
timer 2 min

Na een aantal testprojecten dit jaar zal in 2022 een nieuwe, elektrische asfaltspreidmachine volop gaan meedraaien ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Waterschap daagt markt uit met duurzame dijkversterking

Waterschap daagt markt uit met duurzame dijkversterking

27 jul om 13:01 uur
timer 3 min

Dijkversterking is een super actueel thema, maar kan dat ook worden gerealiseerd zonder uitstoot van schadelijke ...

Lees verder »

c21 c225 c261
Digitalisering versnellen met BIM Uitvoeringsplan 2.0

Digitalisering versnellen met BIM Uitvoeringsplan ...

26 jul om 14:00 uur
timer 3 min

Wie in de bouw met BIM werkt, heeft goede contract- en werkafspraken nodig. De BIM-wereld verandert echter snel ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243 c245
Save the date: Nationaal Gezonde Scholen Congres

Save the date: Nationaal Gezonde Scholen Congres

23 jul om 14:25 uur

Je bent schoolbestuurder, beleidsadviseur of ontwerper en je bent dagelijks bezig scholen optimaal in te richten ...

Lees verder »

c21 c225 c243
De kortste route naar een slimmer en groener Europa

De kortste route naar een slimmer en groener ...

21 jul om 15:15 uur
timer 1 min

De verduurzamingssnelheid moet verdubbelen, willen we de gestelde duurzaamheidsdoelen voor 2050 behalen. De Europese ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c266
Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

21 jul om 08:01 uur
timer 1 min

Hoe kun je in het licht van de klimaatverandering en weersextremen komen tot een klimaatbestendig beekdal? Dat ...

Lees verder »

c21 c225 c263
Het vierde icoontje van Rutte: ventileren

Het vierde icoontje van Rutte: ventileren

20 jul om 14:01 uur
timer 6 min

Naast handen wassen, afstand houden en testen bij klachten komt er een vierde algemene maatregel om de verspreiding ...

Lees verder »

c21 c190 c225 c243
Brick Valley: duurzame intenties baksteenfabrikanten

Brick Valley: duurzame intenties baksteenfabrikanten

20 jul om 07:56 uur
timer 3 min

De intentie van vier baksteenfabrikanten om gezamenlijk te komen tot een halvering van de broeikasgasemissies ...

Lees verder »

c21 c225
Wat zijn jouw favoriete thema's voor 2022? 

Wat zijn jouw favoriete thema's voor 2022? 

20 jul om 07:00 uur
timer 1 min

Het is weer de hoogste tijd: dit is hét moment waarop jij je stem laat horen. Aan welke thema's moet Duurzaam ...

Lees verder »

Reacties

Het tevreden krijgen van de klant/huizenbezitter/bewoner is naar mijn idee niet zo moeilijk. Ik heb het afgelopen jaar mijn begin jaren 70 woning, met alle oorspronkelijke elementen, zoals een makelaar dat zo mooi pleegt aan te prijzen voor een woning waar nooit wat aan gedaan is, op mijn eigenwijze/'eigen wijze' in eigen beheer gedaan. Een kansloze woning voor LTV/ZLTV toch als zodanig aangepast. Voldoende PV om het normale verbruik en die voor een warmtepomp geinstalleerd, plafondverwarming laten monteren en een WP laten installeren. Gas-CV ketel laten verwijderen en 2 E-boilers laten installeren t.b.v. sanitair warmwater. Deze laatste worden middels een schakelklok en een app selectief aan-uit geschakeld om minimaal energieverbruik te hebben, geen opwarmen van water van 5-10C maar reeds voorverwarmd tot binnentemperatuur van 18-20C. Bouwkundig is er dus niets gedaan, eerste etage/slaapvertrekken hebben nog steeds enkelglas. Het comfort is met sprongen omhoog gegaan door constante en homogene temperatuur door de plafondverwarming. Zeer betaalbaar, zerr kortte terugverdientijd en enorm verbeterd comfort. Energiebesparing is van belang als het over fossiele energie gaat, als het om zelf opgewekte gaat heb je het over een paar PV-panelen meer of minder vs. de te maken kosten om met die mindere opwekcapaciteit toe te kunnen.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up