Round Table: ‘NoM, what’s in it for me?’

Round Table: ‘NoM, what’s in it for me?’

Nul-op-de-Meter (NoM) begon een aantal jaren geleden als businesscase voor de renovatiemarkt. Hierbij kon het vooral genieten op enthousiasme van corporaties en bouwers die aan de slag wilden met innovatieve oplossingen. De effectiviteit van de methodiek en de beoogde opschaling stond ter discussie tijdens een Round Table in het kantoor van Duurzaam Gebouwd-partner REHAU.

De duurzame bouwaanpak NoM omhelst nog steeds een interessante zakelijke propositie. Dat bleek uit het grote animo voor de discussie. Vanuit diverse disciplines, waaronder de ventilatie- en installatiesector en enkele groothandels, werd gediscussieerd over de status quo en de toekomst van NoM. 

110.000 woningen verduurzamen

Duurzaam Gebouwd-expert Harm Valk modereerde de discussie en startte met een definiëring. “We spreken doorgaans van NoM als er jaarlijks geen energieverbruik is of meer wordt opgewekt dan wordt verbruikt.” De aanpak kent gematigd succes, waarbij de sector nog wel achterloopt op de eerder gestelde doelstelling om 110.000 verduurzaamde woningen te realiseren. “De energieprestatievergoeding is voor een deel van de markt van toepassing”, vervolgt Valk. “Als we willen dat de aanpak echte aansluiting vindt, moeten we beter gaan nadenken over comfortbeleving bij consumenten.”

De komst van de bouwmethodiek stimuleerde de sector om met innovaties te komen om de strengere eisen te halen. “Onder andere voor de schil, die overigens tiptop moet zijn om tot een duurzame woning te komen”, vindt business development director Arjan van Gils van Kingspan Insulation. “Eerst isoleren en dan goed ventileren voor het comfort van de bewoner”, voegt manager verkoop Nederland Albert van Lohuizen van Brink Climate Systems daaraan toe. “Partijen moeten kennis delen en bundelen om tot concepten te komen waarin dit comfort is meegenomen”, vertelt directeur Ruud van der Knaap van Heatel. “We zitten nog in de beginfase van samen innoveren, want er is meer mogelijk op het gebied van isoleren, ventileren en energie opwekken in één concept.”

NoM als marketinghype

De eerste in een reeks prikkelende stellingen diende zich aan: ‘NoM is een keurslijf aan het worden’. “De methodiek heeft er inderdaad voor gezorgd dat er innovaties kwamen voor de schil en installaties”, vindt senior adviseur Peter Heijboer van DWA. “Daarentegen kunnen de eisen evenwichtiger en is BENG een goede kandidaat om een betere balans te brengen.” Directeur Vincent van Daalen van Wattco merkt bij klanten dat NoM een marketinghype is. “Toch kunnen we nog niet goed overbrengen wat we nu eigenlijk realiseren voor de gebruiker. Het is een kans voor ons als bouwers om duidelijker te communiceren wat een verduurzaming inhoudt op het gebied van comfort en gemak voor de eindgebruiker.”

Ondertussen worstelen woningcorporaties met EPV en salderingsregelingen om hun businesscase rendabel te maken. “Daarnaast is bewonersgedrag een heikel punt”, weet business development manager Rob van Kuik van Alsecco. “Heb je eenmaal voldaan aan de eisen van NoM, dan is het nog de vraag of je bewoners zich gedragen zoals verwacht. Ook hier ligt een duidelijke communicatieopgave, ook voor ons als bouwers naar de woningcorporaties toe.”

Het mogelijke inperken van de salderingsregeling vanaf 2020, de (in)capaciteit van het stroomnetwerk en de verwezenlijking van decentrale energieopwekking vormen belangrijke vraagstukken en uitdagingen voor de komende jaren. Concrete oplossingen liggen voor het oprapen. “In een Micro-wkk zit potentie om enkele van de vraagstukken op te lossen”, vindt manager business development Idse de Wit van Remeha. “Hierbij wek je elektriciteit op door middel van een warmte-krachtkoppeling (WKK), waarmee je de cv-ketel vervangt. Het kan in een woning, maar ook in utiliteit worden toegepast.” Ook accu’s kunnen een belangrijke rol vervullen in een all-electric toekomst. “Om volledig energieneutraal te worden moet per gebied bekeken worden welke energiedrager het best passend is: all electric, duurzame warmtenetten of een groen gastnet”, nuanceert Heijboer.

Round Table NoM: ‘What’s in it for me?’

Bekijk de SWOT en de deelnemerslijst

Handjes tekort

Toekomstbestendigheid kwam ook ter sprake in de beargumentering voor en tegen de tweede stelling ‘Label B, weg ermee’. “Dat lijkt een inkoppertje, maar de sector heeft onvoldoende handen om de ambities voor een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 te behalen”, vindt Van Lohuizen. “Dat betekent dat we vanaf nu per dag 1000 woningen energieneutraal moeten maken”, schetst Heijboer. De noodzaak om aan de slag te gaan moge dan bekend zijn bij veel corporaties, de financiële middelen ontbreken vaak om een dergelijk ambitieniveau in te vullen.

“Kan voor deze partijen NOM-ready, een basisniveau waarbij een upgrade naar NoM binnen handbereik ligt, een uitkomst bieden?”, vraagt Valk de deelnemers. “Het kan als een voorzorgsmaatregel gelden waarmee je in ieder geval voorbereid bent op de toekomst”, vindt consultant sales manager Wilco Henzen van LG Electronics. “Dan is het alleen wel zaak dat je je plan niet afzwakt. Het helpt niet als je niet NOM-ready bouwt en het wel zo noemt.”

Ook in de particuliere woonsector moet er nog het nodige gebeuren om de Europese doelstellingen te halen. “Hier moet er een drive komen van degene die betaalt”, vindt hoofd verkoop projecten Huibert Baak van Coolmark. “Voor de eigenaar is het niet wenselijk om € 80.000 te investeren. Een particuliere woningbezitter vindt het al heel spannend om € 6.000 uit te geven aan zonnepanelen.”

Round Table NoM: ‘What’s in it for me?’

Huibert Baak: “Hier moet er een drive komen van degene die betaalt”

Kloof tussen bouwer en bewoner dichten

De communicatieopgave om duurzame oplossingen aan te prijzen en sexy te maken is hier groot. “Ik mis marketing als het gaat om gezondheid en comfort”, vindt gastheer en commercieel manager window solutions Arjen de Haan van REHAU. “Er zou een label of factor moeten komen dat een beeld geeft tussen energiebesparende maatregelen enerzijds en het uiteindelijke voordeel in onder andere gezondheid anderzijds. “Marketing in de bouw an sich is al spannend”, vindt marketing specialist  Gertjan Prins van BASF. Daar sluit CEO Bert de Haes van One Smart Control zich aan. “De consument is vooral op zoek naar de ‘What’s in it for me?’. Totdat we daar een passend antwoord op formuleren, blijft de gemiddelde huizenbezitter op een zoektocht naar oplossingen.” Goed communiceren met de eindklant is tevens een kwestie van bouwers trainen en opleiden. “Je wil kennis opkrikken”, vertelt manager gebouwautomatisering Marco Weg van Oosterberg.  “We proberen de kloof tussen bouwer en de corporatie of bewoner te dichten”, vult manager duurzaam bouwen Martin Bijleveld van Veris Bouwmaterialengroep aan.

Round Table NoM: ‘What’s in it for me?’

Martin Bijleveld: “We proberen de kloof tussen bouwer en de corporatie of bewoner te dichten”

Concluderend stelt Valk dat de sector moet meer bij elkaar moet komen voor samenhangende concepten. “Daarvoor zijn nieuwe samenwerkingen noodzakelijk. We steunen de aanpak van BENG, waarbij we eisen voor gebouwschil en installaties splitsen. Daarnaast moeten we ons meer gaan richten op pijlers als gezondheid en comfort. Hoe we de voordelen van een gezond en comfortabel gebouw vervolgens aan de bewoner communiceren, blijft een belangrijke uitdaging. Daar ligt nog een forse marketingklus.”

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c244
Aanleg eerste duurzame rotonde in Flevoland gestart

Aanleg eerste duurzame rotonde in Flevoland ...

Vandaag om 16:01 uur

De eisen voor duurzaamheid en circulariteit voor de infrastructuur worden alsmaar hoger. Om aan de doelstelling ...

Lees verder »

c21 c225 c254 c283
Speelruimte in bouwprojecten (2)

Speelruimte in bouwprojecten (2)

Vandaag om 13:01 uur
timer 6 min

In een contract kun je van alles vastleggen, maar het vergt veel meer zaken om goed met elkaar samen te werken ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c245
Gezonde Gebouwen: niet meer ‘wegrennen’ na een project!

Gezonde Gebouwen: niet meer ‘wegrennen’ ...

Gisteren om 16:00 uur
timer 8 min

Gezondheid staat steeds scherper op de maatschappelijke agenda, versneld door de komst van een pandemie die zijn ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c237 c243
Utrecht aan de slag met Buurt Bouwdoos Warmtetransitie

Utrecht aan de slag met Buurt Bouwdoos Warmtetransitie

Gisteren om 10:01 uur
timer 5 min

“De Buurt Bouwdoos Warmtetransitie is een heel mooi concept dat we graag in heel Nederland  benut willen ...

Lees verder »

c21 c225 c245
Nieuw: digitaal magazine Gezonde Gebouwen

Nieuw: digitaal magazine Gezonde Gebouwen

Gisteren om 07:00 uur

Het kersverse digitale magazine Gezonde Gebouwen is uit! Je leest hem helemaal gratis in onze kennisbank.

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Van Gelder trekt emissievrij de natuur in

Van Gelder trekt emissievrij de natuur in

9 apr om 11:01 uur
timer 2 min

Ondanks de stikstofcrisis kan de Natuurboulevard in Oostvoorne toch worden aangelegd. Van Gelder zal de laatste ...

Lees verder »

c21 c225 c243
‘Het einddoel hoeft niet alleen energielabel C te zijn’

‘Het einddoel hoeft niet alleen energielabel ...

9 apr om 09:01 uur

Gemeente Rotterdam voldoet met circa de helft van de gemeentelijke kantoorgebouwen aan de energielabel-C-verplichting.

Lees verder »

c21 c225
Valt jouw duurzame project of organisatie op 1 juli in de prijzen?

Valt jouw duurzame project of organisatie op ...

9 apr om 07:00 uur
timer 1 min

Ben of ken jij een organisatie die zich onderscheidt op het gebied van duurzaam bouwen? Dan sta jij op 1 juli ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
Energietransitie vergt ook een transitie in de bedrijfsvoering

Energietransitie vergt ook een transitie in ...

8 apr om 16:01 uur
timer 6 min

De energietransitie verloopt traag en daarbij heeft de installatiesector moeite om de afstand tot de particuliere ...

Lees verder »

c21 c225 c260
Acht Brabantse corporaties zetten learning community op 

Acht Brabantse corporaties zetten learning community ...

8 apr om 09:01 uur
timer 5 min

Vraag je eens af: hoeveel woningcorporaties ken jij die experimenteren met de toepassing van hout? Waarschijnlijk ...

Lees verder »

c21 c225
Word VIP van het Verbindingsfestival

Word VIP van het Verbindingsfestival

8 apr om 07:00 uur

Als VIP bij het Verbindingsfestival heb je recht op voordelen die je deelname nog leuker, beter en interessanter ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c260
“Richt je in het ontwerp op levensduur en niet op het materiaal alleen”

“Richt je in het ontwerp op levensduur ...

7 apr om 16:01 uur
timer 3 min

Kantoren worden geacht 50 jaar mee te gaan en woningen zelfs 75 jaar. In de praktijk worden die leeftijden echter ...

Lees verder »

Reacties

Het tevreden krijgen van de klant/huizenbezitter/bewoner is naar mijn idee niet zo moeilijk. Ik heb het afgelopen jaar mijn begin jaren 70 woning, met alle oorspronkelijke elementen, zoals een makelaar dat zo mooi pleegt aan te prijzen voor een woning waar nooit wat aan gedaan is, op mijn eigenwijze/'eigen wijze' in eigen beheer gedaan. Een kansloze woning voor LTV/ZLTV toch als zodanig aangepast. Voldoende PV om het normale verbruik en die voor een warmtepomp geinstalleerd, plafondverwarming laten monteren en een WP laten installeren. Gas-CV ketel laten verwijderen en 2 E-boilers laten installeren t.b.v. sanitair warmwater. Deze laatste worden middels een schakelklok en een app selectief aan-uit geschakeld om minimaal energieverbruik te hebben, geen opwarmen van water van 5-10C maar reeds voorverwarmd tot binnentemperatuur van 18-20C. Bouwkundig is er dus niets gedaan, eerste etage/slaapvertrekken hebben nog steeds enkelglas. Het comfort is met sprongen omhoog gegaan door constante en homogene temperatuur door de plafondverwarming. Zeer betaalbaar, zerr kortte terugverdientijd en enorm verbeterd comfort. Energiebesparing is van belang als het over fossiele energie gaat, als het om zelf opgewekte gaat heb je het over een paar PV-panelen meer of minder vs. de te maken kosten om met die mindere opwekcapaciteit toe te kunnen.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up