‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling EPC’s’

‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling EPC’s’

Voor een opschaling en versnelling van de markt voor energieprestatiecontracten (EPC’s) heeft Nederland een actievere rol van de overheden nodig. Het gaat hierbij zowel om een rol als launching customer als om landelijke regie.

Dit is een van de aanbevelingen van de experts Marnix van Os, Jeroen Nollet, Albert Hulshoff aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de inzet van EPC-facilitators. Zo’n facilitator ondersteunt de opdrachtgever met energetische, financiële, juridische en aanbestedingstechnische kennis en bij procesbegeleiding en besluitvorming.

Kennis opbouwen voor verduurzaming gebouwen

In hun ogen kunnen EPC-facilitators gemeenten helpen kennis op te bouwen rondom de verduurzaming van gebouwen en de inzet van EPC’s hierbij. Daarnaast adviseren ze budget beschikbaar te stellen voor een expertpool van EPC-facilitators, zoals het Expertteam Transformatie. In andere Europese landen worden EPC-facilitators namelijk deels door de rijksoverheid betaald. Verder pleiten ze voor meer gelden ter beschikking te stellen voor energiebesparing als eerste stap van de Trias Energetica.

Nationaal leningenfonds

Ze stellen voor om een nationaal achtergestelde leningenfonds voor EPC’s op te zetten om het huidige aanbod aan financiële instrumenten en expertise beter te laten aansluiten op de vraag. Ook adviseren ze best practices van het aanbesteden van EPC’s te verspreiden, in samenwerking met gemeentelijke inkopers. Samenwerking en accreditatie dienen de kwaliteit van EPC-facilitators te borgen.

Daarnaast hebben de experts enkele marktbelemmeringen geformuleerd, die een grootschalige inzet van EPC’s bij de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in de weg staan:

  • Gebrek aan leiderschap
  • Weerstand tegen uitbesteden
  • Market-facilitator ontbreekt
  • Aanbod van financiële instrumenten sluit niet aan op de vraag
  • Wet- en regelgeving t.a.v. aanbestedingen

Nederland als opkomende EPC-markt

RVO.nl vroeg om deze haalbaarheidsstudie vanuit het Europese samenwerkingsprogramma GuarantEE, met 14 partners uit 14 Europese landen. Uit ervaringen in een 10-tal landen blijkt dat de inzet van deskundige en onafhankelijke EPC-facilitators helpt in de publieke sector om tot de verduurzaming van gebouwen te komen, op basis van het energieprestatiecontract. Het GuarantEE-programma biedt kansen om te leren van andere EU-landen als het gaat om werken met EPC’s. Binnen de EU wordt Nederland gezien als een opkomende markt (zie bovenstaande afbeelding).

Het rapport is te downloaden via RVO.nl/EPC-facilitators.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c127 c144 c225 c243
Drievoudig inzetten op duurzaamheid

Drievoudig inzetten op duurzaamheid

2 jan om 08:00 uur

In de nieuwe sociale werkplaats van Enschede werden circulariteit en duurzame energietechnieken gecombineerd in ...

Lees verder »

c21 c127 c144 c185 c225 c244 c246
Split incentive? Circulair opgelost!

Split incentive? Circulair opgelost!

30-08-2019 om 17:00 uur
timer 3 min

De split incentive is vaak een drempel om niet te verduurzamen. De eigenaar van het pand investeert immers in ...

Lees verder »

c21 c144 c146 c225 c243
Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

08-07-2019 om 08:00 uur
timer 3 min

Niet alleen bedrijven en huishoudens moeten op termijn over van gas op groene stroom. Ook zwembaden en sportaccommodaties ...

Lees verder »

c21 c144 c225 c243
'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

21-05-2019 om 08:00 uur

Het guarantEE-project is ten einde en dat betekent dat we kennis met je kunnen delen over resultaten en inzichten ...

Lees verder »

c54 c144
‘Een ander, vernieuwend geluid’

‘Een ander, vernieuwend geluid’

11-04-2018 om 11:00 uur
timer 4 min

Ambitieuze doelstellingen om een energie neutrale, circulaire en aardgasloze omgeving te realiseren zwerven aan ...

Lees verder »

c143 c144 c225
Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond schoolgebouw' 

Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond ...

08-03-2018 om 13:00 uur
timer 7 min

De doordecentralisatie van het onderhoud van schoolgebouwen heeft gezorgd voor een perverse prikkel, een split ...

Lees verder »

c144 c225
'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

26-01-2018 om 13:00 uur

De Nederlandse overheid wil met verplichtingen zoals de EED Audits, Wet Milieubeheer, en de energielabel C-verplichting ...

Lees verder »

c144 c225
Ambities realiseren met een ESCo

Ambities realiseren met een ESCo

02-08-2017 om 11:00 uur

Bij de inzet van Energy Service Company’s (ESCo) wordt de energievoorziening inclusief het onderhoud en het ...

Lees verder »

c144 c225
Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

07-06-2017 om 15:30 uur

Decathlon heeft als internationale doelstelling om de CO2-uitstoot in haar panden drastisch te verlagen. In Nederland ...

Lees verder »

c144 c225
Tool om gebouw te verduurzamen

Tool om gebouw te verduurzamen

19-05-2017 om 11:00 uur

De EPC PreCheck is een nieuwe online tool voor gebouweigenaren,  die hun gebouw willen verduurzamen. Deze ...

Lees verder »

c54 c144
Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

17-10-2016 om 15:30 uur

Eloi Burdorf: Om maar met de deur in huis te vallen: in de praktijk werken prestatiecontracten meestal niet. Ze sterven ...

Lees verder »

c144 c225
Hulp voor gemeenten bij verduurzamen vastgoed

Hulp voor gemeenten bij verduurzamen vastgoed

10-10-2016 om 15:30 uur

Om gemeenten te helpen bij de verduurzaming van hun maatschappelijk vastgoed introduceert de Rijksdienst voor Ondernemend ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up