Brabant moet meer woningen bouwen

Brabant moet meer woningen bouwen

“Tot en met 2050 zijn 160.000 nieuwe woningen nodig in Noord-Brabant, waarvan 130.000 tot en met 2030.” Dit vertelde Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Financiën van de provincie Noord-Brabant, tijdens het Spryg-seminar Brabant Vastgoed 2017.

Daarnaast dienen al deze woningen betaalbaar en duurzaam te zijn en over de juiste kwaliteit te beschikken. “Om dit aantal te bereiken, moeten we versnellen.”

Versnellen als kernpunt Woonagenda

Dit beaamde senior beleidsmedewerker Niek Bargeman (zie foto) namens de provincie, die een prognose gaf van de Brabantse Woonagenda. “Versnellen is hierbij een van de kernpunten. Helaas is inmiddels duidelijk dat we tot en met 2018 te weinig bouwen: we realiseren 2/3 deel van wat we moeten realiseren. Daarom is het van belang om het woningbouwprogramma in te zetten voor herstructurering en transformatieopgaven, bijvoorbeeld door leegstaand en leegkomend vastgoed te herbestemmen.”

Aanbod sluit aan bij vraag

Daarnaast liet hij weten dat de te bouwen woningen onvoldoende aansluiten bij de vraag uit de markt. “Demografisch gezien vergrijst Brabant en stijgt de komende jaren het aantal kleine huishoudens. Met transformatie moeten we hierop flexibel anticiperen.”

Transformatie van ziekenhuisterrein

Een van de transformaties vindt in het centrum van ’s-Hertogenbosch plaats. Op de plek waar het ziekenhuis heeft gestaan, verrijzen enkele appartementencomplexen. “In stappen vormen we het Gasthuiskwartier om tot een woon-, winkel-, werk- en verblijfsgebied”, vertelde Heijmans Vastgoed-directeur Harwil de Jonge. “Over 4 à 5 jaar moet dit klaar zijn.” Tijdens zijn presentatie liet hij zien welke hindernissen zijn bedrijf heeft moeten nemen. “Het voornaamste dat we hiervan geleerd hebben, is het belang van flexibiliteit.”

Met transformatie moeten we flexibel anticiperen op demografische veranderingen, zoals vergrijzing.'

Niek Bargeman, provincie Noord-Brabant

Interactieve woon-, werk- en verblijfsomgeving

Ook architect Marco Vermeulen benadrukte de relevantie hiervan. Hij is betrokken bij de totstandkoming van The Dutch Mountains, een multifunctioneel complex dat in de gemeente Veldhoven moet gaan verschijnen. “Centraal hierbij staat de ontwikkeling van een slim ‘service-ecosysteem’”, legde hij uit. “Een totaalpakket van diensten dat voor de gebruiker de ideale interactieve woon-, werk- en verblijfsomgeving vormt.”

Zelfvoorzienend gebouw continu aanpassen

Het doel is dat The Dutch Mountains in de loop van de tijd in waarde stijgt. “In samenwerking met Slimbouwen van Jos Lichtenberg kijken we naar de mogelijkheden van ‘Building as a Service’: op ieder moment willen we het gebouw kunnen aanpassen aan de stand van de techniek en aan vernieuwde doelstellingen op het gebied van klimaat en ecologie.” Ook dient The Dutch Mountains vanaf de start maximaal zelfvoorzienend te zijn, met gesloten kringlopen op het gebied van energie, water, afval en materialen.

Woning: duurzaam en betaalbaar

Aan het eind van de middag kwamen de wethouders van Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch en Roosendaal naar voren. Zij gaven aan dat voor hun met name de betaalbaarheid van woningen een belangrijke rol speelt. “Ons doel is om de komende 10 jaar 8.000 woningen neer te zetten”, liet Eric Logister van de gemeente ’s-Hertogenbosch weten. “Hierbij speelt verduurzaming een belangrijke rol, maar de woning moet wel betaalbaar blijven.” 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Fiscale voordelen voor milieuvriendelijke technieken

Fiscale voordelen voor milieuvriendelijke technieken

15 aug om 13:00 uur
timer 1 min

Ondernemers kunnen in 2019 fiscaal voordelig investeren dankzij aftrekposten voor milieuvriendelijke technieken.

Lees verder »

Whitepaper De grootse ambities van Flevoland

Whitepaper De grootse ambities van Flevoland

In de whitepaper 'De grootse ambities van Flevoland' vind je kencijfers en ambitieformuleringen van de provincie ...
De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

12 aug om 13:00 uur
timer 6 min

Slopen is niet direct een sexy onderwerp en ook niet altijd even duurzaam. Hoe besteed je circulair slopen aan ...

Lees verder »

“Gezonde levensstijl als statussymbool in plaats van auto”

“Gezonde levensstijl als statussymbool ...

8 aug om 10:00 uur
timer 2 min

Bij de snelle groei en verduurzaming van steden mag de voetganger niet worden vergeten. Inspiratie en beleid rond ...

Lees verder »

Whitepaper Energietransitie en sociale cohesie

Whitepaper Energietransitie en sociale cohesie

2 aug om 10:00 uur
timer 2 min

Draagt de energietransitie bij aan de sociale cohesie in wijken? Lees deze nieuwe whitepaper, met daarin ook aandacht ...

Lees verder »

Schuiven aan de knoppen van het mengpaneel Omgevingswet

Schuiven aan de knoppen van het mengpaneel Omgevingswet

26 apr om 10:45 uur
timer 4 min

Door de nieuwe Omgevingswet moeten bouwprojecten makkelijker de weg van tekentafel naar realisatie kunnen vinden. ...

Lees verder »

De spagaat van gemeenten

De spagaat van gemeenten

16 apr om 16:00 uur
timer 2 min

Naast het standaard dagelijks reilen en zeilen, komt de aanstaande Omgevingswet als een zware tanker af op gemeentelijke ...

Lees verder »

Hoe stellen gemeenten een transitievisie warmte op?

Hoe stellen gemeenten een transitievisie warmte ...

11 apr om 14:38 uur
timer 5 min

Hoe moeten gemeenten aan bewoners het verschil uitleggen tussen een hoge en een lage temperatuur warmtenet? #VanGasLos ...

Lees verder »

Grote druk op Amsterdam: 250 megawatt in 2022

Grote druk op Amsterdam: 250 megawatt in 2022

22 mrt om 13:00 uur
timer 2 min

Met nog 200 megawatt te gaan (voor april 2022), inventariseert Amsterdam de kansen en belemmeringen op weg naar ...

Lees verder »

Karsten Klein over Beter Aanbesteden: meer helderheid en dialoog

Karsten Klein over Beter Aanbesteden: meer helderheid ...

18 feb om 14:00 uur
timer 5

Afgelopen najaar werd Karsten Klein de opvolger van Matthijs Huizing als aanjager van de Actieagenda Beter Aanbesteden. ...

Lees verder »

Afkoelen Elfstedenroute als kans voor verduurzaming

Afkoelen Elfstedenroute als kans voor verduurzaming

15 feb om 08:45 uur
timer 5 min

Met de provincie Friesland als middelpunt van het tiende Duurzaam Gebouwd Congres kwam er een verrassend plan op ...

Lees verder »

CO2-reductie bij matrixborden boven wegen? Het kan!

CO2-reductie bij matrixborden boven wegen? Het ...

23 jan om 15:30 uur
timer 5 min

De reductie van CO2-uitstoot voor infrastructurele werken was onlangs onderdeel van een bijzondere gunningsprocedure.

Lees verder »

Reacties

Brabant heeft t/m 2050 160.000 nieuwe woningen nodig. Dit hoeven echter geen nieuwe woningen te zijn. Nooit eerder was de prognose van behoefte aan één-persoonshuishoudens zo groot als nu. Deze groep zal zowel bestaand uit alleenstaande ouderen als jongeren. Veel ouderen wonen in een voor hun te grote woning. (Denk aan onderhoud, schoonmaak, traplopen, vereenzaming). Veel starters en jonge singels kunnen een grote woning niet betalen. Het op grote schaal stimuleren van woningsplitsing lijkt een manier die aan de oplossing van deze problemen kan bijdragen. Bovendien zorgt het er voor dat niet nóg meer schaars open buitengebied ten prooi valt aan verstening. Hierbij dan ook een oproep aan al diegenen die hier iets in kunnen betekenen. Hoe kunnen we woning- splitsing op grote schaal stimuleren?

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up