‘Verduurzaming in gebouwde omgeving moet versnellen’

‘Verduurzaming in gebouwde omgeving moet versnellen’

“De verduurzaming in de gebouwde omgeving moet zichtbaar versnellen om echt op duurzaamheid te kunnen bouwen.” Dit meldt ABN Amro in haar publicatie ‘Op duurzaamheid kun je bouwen’, die gisteren is verschenen.

Een versnelling is volgens de financiële instelling cruciaal om aan het Klimaatakkoord te voldoen. Daarbij is dit ook noodzakelijk om de Nederlandse energiemix tegen 2050 voor 80% tot 95% te verduurzamen.

Jaarlijks 3% woningvoorraad verbeterd

Een derde van die consumptie van energie komt voor de rekening van de gebouwde omgeving, waarbij de woningen en de kantoren 2 belangrijke componenten zijn. En het grootste deel van de woningvoorraad bestaat uit koopwoningen en sociale-huurwoningen. Ondanks de gemaakte afspraken in de huursector is hierin nog een forse slag te maken, omdat jaarlijks het energielabel van slechts 60.000 huurwoningen – nog geen 3% van de woningvoorraad – wordt verbeterd.

Volgens ABN Amro is het echter onvoldoende als enkel de woningcorporaties steviger inzetten op de verduurzaming van hun woningen. Het is ook cruciaal dat particuliere woningeigenaren zich bewust worden van de noodzaak om hun woning te verduurzamen. Over de koopwoningen zijn echter geen afspraken gemaakt, met uitzondering van de afspraken die voor de nieuwe woningen gelden.

33% woningvoorraad over definitief energielabel

Daarnaast beschikt slechts 33% van de totale woningvoorraad over een definitief energielabel. Woningcorporaties hebben zich verbonden aan de verplichting ervoor te zorgen dat al hun huurwoningen tegen 2020 een energielabel B of hoger hebben. Voor huurwoningen in de vrije sector geldt dat 80% een energielabel C of hoger heeft.

Verder is 98% van de Nederlanders aangesloten op het gasnet. Met dat percentage geldt ons land als koploper in Europa. Hieruit trekt ABN Amro de conclusie dat dat woningcorporaties en particuliere woningeigenaren nieuwe oplossingen moeten zoeken om in de energiebehoefte te voorzien. Van deze flinke investering zijn veel woningeigenaren zich nog niet bewust. "Als je nu een huis koopt met een gasaansluiting, is het verstandig de woning nu al gereed te maken voor alternatieve energie. Op termijn ligt in de woningbouw immers een transitie van gas naar duurzame energie in het verschiet", benadrukt Sector Econoom Bouw Madeline Buijs van ABN AMRO.

Verkoop huurwoningen met laag energielabel

 Ze merkt ook dat corporaties vooral veel vastgoed met een laag energielabel verkopen. “Hierdoor verbetert wel hun portefeuille, maar niet de totale woningvoorraad. Verduurzamen is weliswaar kostbaar, maar levert ook veel op. Naast een lagere energierekening worden woningen meer waard. Zo worden woningen met een hoger energielabel sneller verkocht en hebben zij een hogere verkoopopbrengst. Het op grote schaal verduurzamen, zorgt bovendien voor minder kosten. Er ligt nog een grote opgave voor ons, want minstens de helft van de woningvoorraad moet nog worden aangepast. Hierbij moet de overheid een voortrekkersrol spelen."

Kantoren: in 2030 energielabel A

Om de kantorenvoorraad te verduurzamen, gaat de Rijksoverheid wel voortvarend te werk. Eind 2016 is besloten dat alle kantoren in 2023 een minimaal energielabel C moeten hebben. Kantoren die dat niet hebben, mogen daarna niet meer worden gebruikt. Een uitzondering is voor kantoren die kleiner zijn dan 100 m2 en monumentale panden. Deze eisen worden in 2030 verder aangescherpt naar een verplicht energielabel A.

ABN Amro denkt dat een financiële prikkel kan helpen, bijvoorbeeld door de energievoorziening van gas zwaarder te belasten. Een andere optie is hernieuwbare energiebronnen en energiebesparende maatregelen te subsidiëren. Het complete rapport is te vinden op Insights.ABNAmro.nl.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c127 c172 c184 c225
Bewoners bang om verkeerde keuze in energietransitie te maken

Bewoners bang om verkeerde keuze in energietransitie ...

08-12-2020 om 13:01 uur
timer 1 min

De Bouwagenda stopt er na de Tweede Kamerverkiezingen mee. “Tot die tijd zijn we onverminderd hard aan het ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Meer dan honderd jaar oude woning is nu NOM

Meer dan honderd jaar oude woning is nu NOM

07-10-2020 om 09:01 uur
timer 5 min

Een woning uit 1910 verbouwen en helemaal Nul-op-de-Meter maken: een flinke uitdaging, waar een Bloemendaals gezin ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Een gouden stap in wijkontwikkeling

Een gouden stap in wijkontwikkeling

05-10-2020 om 09:01 uur
timer 4 min

Een duurzame woning in een groene omgeving gaat vaak gepaard met hogere kosten voor de bewoner. Juist dat ...

Lees verder »

c21 c172 c186 c225 c243
Nieuw energielabel in 2021 voor huizen en gebouwen

Nieuw energielabel in 2021 voor huizen en gebouwen

21-08-2020 om 13:01 uur
timer 2 min

Op 1 januari van het komende jaar verdwijnt het huidige Vereenvoudigd Energielabel. Wie nadien een huis of utiliteitsgebouw ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Nieuwe warme jas voor NOM-woningen Zoetermeer

Nieuwe warme jas voor NOM-woningen Zoetermeer

09-07-2020 om 10:01 uur
timer 4 min

Over drie decennia moet Nederland voorgoed verlost zijn van aardgas en zien we – als het goed is – ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c172 c225 c243
Delen: de sleutel in de energietransitie

Delen: de sleutel in de energietransitie

26-03-2020 om 09:30 uur

In Voorhout staan 33 Plus op de Meter-woningen in de wijk Hooghkamer. Dit is niet zomaar een voorbeeldproject, ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Ballast Nedam: alle grondgebonden woningen energieneutraal in 2019

Ballast Nedam: alle grondgebonden woningen energieneutraal ...

04-03-2020 om 11:48 uur
timer 2 min

In 2017 besloot Ballast Nedam Development volledig gasloos te gaan ontwikkelen. Intussen is dat landelijk doorgevoerd. ...

Lees verder »

c21 c143 c172 c225 c243
“Zelfs het Journaal en het Jeugdjournaal hebben er aandacht aan besteed”

“Zelfs het Journaal en het Jeugdjournaal ...

29-11-2019 om 10:00 uur
timer 3 min

Heb jij een bijzonder duurzaam project in handen, rijp voor een Duurzaam Bouwen Award? Lees nu wat dat de eerdere ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c237 c243
Tweede uitvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Tweede uitvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

13-08-2019 om 09:00 uur
timer 1 min

Vanaf september kunnen gemeenten weer een aanvraag indienen voor aardgasvrije proeftuinen.

Lees verder »

c21 c172 c184 c225 c243
“Kabinet moet nu echt juiste keuzes maken”

“Kabinet moet nu echt juiste keuzes maken”

04-06-2019 om 22:15 uur
timer 1 min

Het Corporatiedebat 2019 leverde weinig goed nieuws op over de verduurzaming van de woningportefeuilles. Marnix ...

Lees verder »

c21 c125 c172 c225 c243
Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor unieke NoM-uitvraag

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor ...

20-02-2019 om 08:00 uur

De succesvolle renovatie van de proefportiek Flatmettoekomst verdient meer aandacht. Dat bleek wel uit een sessie ...

Lees verder »

c21 c172 c184 c185 c225 c234
Met flinke korting op kennisplein Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Met flinke korting op kennisplein Duurzaam Gebouwd ...

06-09-2018 om 16:00 uur
timer 1 min

Het Duurzaam Gebouwd Congres, dat op 14 februari 2019 in Leeuwarden wordt gehouden, kent ook deze editie een kennisplein. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up