Smart kantoren en privacy

Smart kantoren en privacy

Recente onderzoeken wijzen uit dat in 2030 ongeveer zestig procent van de wereldbevolking in stedelijke regio’s zal wonen. Deze snelle verstedelijking veroorzaakt grote druk op onder meer energie, infrastructuur en transport. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn steden druk bezig met het implementeren van nieuwe technologieën. Er ontstaan smart cities waarbij onderdelen van de stad met elkaar verbonden zijn via een netwerk van sensoren, internet en state of the art apparatuur. Deze voortschrijdende technologische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de privacy.

Volgens een rapport van Buildings Performance Institute Europe van begin dit jaar is Nederland samen met Zweden, Finland en Denemarken koploper in Europa als het gaat om ‘smart-readiness’. In deze landen wordt specifiek beleid gevoerd gericht op het tot stand brengen van voornoemde transitie naar smart cities.

In de bouw volgen de innovatieve ontwikkelingen elkaar dan ook in rap tempo op. Zo komen er steeds meer smart buildings waarin de laatste technologieën zijn verwerkt. In deze smart buildings zijn bijvoorbeeld licht- en warmteschakelaars aangesloten op bewegingssensoren en registreren camera’s wie zich in het pand bevindt. Deze voortschrijdende technologische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de privacy. Door het aan elkaar koppelen van losse systemen in een netwerk worden persoonsgegevens steeds vaker centraal opgeslagen, doorzoekbaar gemaakt en geanalyseerd. Het recht op privacy schrijft echter voor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Hierdoor is het de vraag of dit recht voldoende geborgd is als het gaat om smart buildings.

Op grond van de Wet bescherming Persoonsgegevens dient degene die persoonsgegevens verwerkt, dit zorgvuldig te doen en de persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde doeleinden te verzamelen. Gerechtvaardigde doeleinden in relatie tot smart buildings zijn bijvoorbeeld beveiliging en een effi ciënte omgang met energie. Zo staat de Wet bescherming Persoonsgevens het in principe toe dat werknemers en bezoekers om beveiligingsredenen pasjes meekrijgen waarmee zij hun positie in het gebouw regelmatig kenbaar maken. Hetzelfde geldt voor beveiligingssensoren die registreren of iemand aanwezig is om het licht en de temperatuur te regelen. Het wordt echter een ander verhaal indien de bewegingssensoren ingezet worden om te controleren of werknemers aan het werk zijn. Dit kwalificeert niet meer als gerechtvaardigde doeleinden op grond van de Wet bescherming Persoonsgegevens. Ook als data gebruikt wordt voor andere doeleinden dan waarvoor de data oorspronkelijk verzameld was, is dat in strijd met Wet bescherming Persoonsgegevens. Daarom dient de betrokkene, degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden, in principe voor het moment van verkrijging geïnformeerd te zijn over de doeleinden van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Smart kantoren en privacy

Daarnaast dient degene die de gegevens verwerkt onder de Wet bescherming persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Indien er toch onverhoopt sprake is van een datalek, waarbij persoonsgegevens worden blootgesteld aan vernietiging, wijziging of vrijkomen, dient de degene die de persoonsgegevens verwerkt, direct zowel de betrokkene als de Autoriteit Persoonsgegevens in kennis te stellen als er een aanzienlijke kans bestaat op ernstige gevolgen voor de bescherming van die persoonsgegevens of ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene.

Lees het volledige artikel in het Duurzaam Gebouwd Magazine #37. Bekijk de bijgevoegde .pdf om het artikel te lezen of lees het volledige magazine op Duurzaamgebouwd.nl.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c171 c225 c243 c265
Helft kantoorgebouwen heeft nog geen duurzaamheidslabel

Helft kantoorgebouwen heeft nog geen duurzaamheidslabel

11-12-2020 om 13:01 uur
timer 2 min

Over twee jaar moeten alle kantoorgebouwen in Nederland beschikken over minimaal label C. Slechts een derde voldoet ...

Lees verder »

c21 c171 c225 c243
Sturingsmodel toekomstbestendig en aardgasvrij vastgoed

Sturingsmodel toekomstbestendig en aardgasvrij ...

08-10-2020 om 16:01 uur
timer 7 min

De urgentie voor verduurzaming is overal te proeven, maar de diversiteit aan akkoorden, afspraken en regelgeving ...

Lees verder »

c21 c145 c171 c225 c252
CBRE en Bouwinvest werken samen aan duurzaamheidsambities

CBRE en Bouwinvest werken samen aan duurzaamheidsambities

20-08-2020 om 16:01 uur
timer 2 min

Bouwinvest zet al jarenlang in op duurzaamheid en gaat nu nog een stap verder. In samenwerking met CBRE wordt ...

Lees verder »

c21 c160 c168 c171 c225
Thuiswerknorm heeft vooralsnog geen gevolgen voor kantorenmarkt

Thuiswerknorm heeft vooralsnog geen gevolgen ...

15-07-2020 om 10:31 uur

Diverse bedrijven merken sinds het begin van de coronacrisis dat thuiswerken veel voordelen met zich meebrengt. ...

Lees verder »

c21 c171 c225 c243 c245
Geen gezond gebouw zonder antibacterieel schakelmateriaal

Geen gezond gebouw zonder antibacterieel schakelmateriaal

13-07-2020 om 08:00 uur
timer 1 min

Schakelmateriaal is een vaak vergeten bron van de verspreiding van ziekten en bacteriën. Om gebouwen zo gezond ...

Lees verder »

c21 c127 c160 c168 c171 c225 c245
‘Gebouweigenaren, steek je hoofd niet langer in het zand!’

‘Gebouweigenaren, steek je hoofd niet ...

09-07-2020 om 11:01 uur
timer 6 min

Moet er een basisniveau van kennis over een gezond binnenklimaat gelden voor vastgoedbeheerders? Moeten we dat ...

Lees verder »

c21 c160 c171 c225 c245
2020: het jaar dat de mens centraal staat in de vastgoedwereld

2020: het jaar dat de mens centraal staat in ...

17-06-2020 om 17:00 uur
timer 5 min

Begin februari bezocht ik het event ‘Workplace day’, met thema ‘Return on the Workplace’. ...

Lees verder »

c21 c122 c171 c225 c245
Schonere lucht dankzij Amsterdams kantoorpand

Schonere lucht dankzij Amsterdams kantoorpand

09-06-2020 om 08:48 uur
timer 2 min

Vanaf de straat kun je het niet zien, maar het witte dak van het kantoorpand van Reclassering Nederland in Amsterdam ...

Lees verder »

c21 c160 c171 c225 c245
Hoe krijg ik een slim, gezond én coronaproof kantoor?

Hoe krijg ik een slim, gezond én coronaproof ...

19-05-2020 om 13:00 uur
timer 1 min

Hoe krijg je een coronaproof kantoor? Strukton Worksphere ontwikkelde PULSE Comfort Distance, een laagdrempelige ...

Lees verder »

c21 c160 c171 c225 c245
Duurzaam en gezond kantoor begint met heldere visie

Duurzaam en gezond kantoor begint met heldere ...

11-09-2019 om 16:30 uur
timer 7 min

Hoe creëer je een plek waar mensen willen zijn? Bij nieuwbouw of renovatie van een kantoor moet je dan in ...

Lees verder »

c21 c120 c171 c225 c237
Fotofinish bij Solar Decathlon 2019

Fotofinish bij Solar Decathlon 2019

29-07-2019 om 14:30 uur
timer 2 min

Twee weken lang ging het Delftse MOR-team op kop bij de internationale studentencompetitie voor een duurzaam en ...

Lees verder »

c21 c120 c171 c225 c237
Studenten TU Delft halen finish zonder puntverlies

Studenten TU Delft halen finish zonder puntverlies

16-07-2019 om 15:58 uur
timer 2 min

Op de bouwplaats ‘Solar Village’ in Szentendre dingen Delftse studenten mee naar de hoofdprijs van ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up