Automated Continuous Commisioning van gebouwen

Automated Continuous Commisioning van gebouwen

De kwaliteitsborging van gebouwinstallaties is doorgaans prima geregeld. Er wordt getest en gemeten in de ontwerp­ en bouwfase en in sommige gevallen periodiek na oplevering. Maar hoe zit het met de prestaties van gebouwinstallaties tijdens de gebruiksfase? Draaien ze nog zoals ze zouden moeten draaien? Is er ruimte voor de verbetering op gebied van energie of comfort? Worden bepaalde onderdelen van de installaties niet onnodig belast? Daarover is bij veel gebouwbeheerders weinig bekend, want het monitoren van de prestaties van gebouwinstallaties in de gebruiksfase komt sporadisch voor.

Terwijl juist hiermee veel winst behaald kan worden. Automated Continuous Commissioning kan onder meer resulteren in betere energieprestaties van je gebouw, lagere operationele kosten en een beter binnenmilieu en meer comfort voor gebruikers.

Dé trend van de afgelopen jaren in vastgoedontwikkeling en ­beheer is dat gebouwen steeds beter moeten presteren. Moderne gebouwen dienen zeer energiezuinig te zijn en gebouwd met duurzame materialen. Daarnaast is er ook steeds meer aandacht voor kwaliteit van leven van werknemers en gebouwgebruikers.

Parameters optimaal op elkaar afstemmen

De WELL Building Standard richt zich specifiek op gezondheid en welzijn van medewerkers. Bij de WELL­-certificering gaat het erom dat een gebouw in gebruik continu wordt gemonitord, in tegenstelling tot bijvoorbeeld BREEAM­ of LEED­-certificering. Deze certificeringen stellen geen eisen aan het behoud van het certificaat. WELL­-certificering doet dat wel en onlogisch is dat niet. Wil je een omgeving gezond en comfortabel houden voor gebruikers, dan moeten er continu metingen plaatsvinden. Onder meer voor de temperatuur in het gebouw, de luchtvochtigheid, het CO2-­gehalte, het energieverbruik op bepaalde plekken en tijdstippen, maar ook hoe intensief ruimtes door mensen gebruikt worden en wanneer. Bij het gebruik van een gebouw zijn al deze factoren – parameters – continu aan verandering onderhevig. Wil je daarom de parameters optimaal op elkaar kunnen afstemmen, dan is Automated Continuous Commissioning noodzakelijk.

Gebouwen worden steeds slimmer. Elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties, klimaatbeheersing, pompen, ketels, gebruikersruimten en zelfs mensen; ze kunnen tegenwoordig allemaal data leveren over hoe ze presteren, in welke omstandigheid en op welk tijdstip.

Wil je een omgeving gezond en comfortabel houden voor gebruikers, dan moeten er continu metingen plaatsvinden.

Sturen met slimme analyses

Maar alleen data verzamelen is niet voldoende. Het is juist het verwerken van data tot informatie waarop gestuurd kan worden, waarin de meerwaarde van Automated Continious Commissioning zit. Door slimme analyses te maken op basis van data hoeven incidenten niet achteraf te worden vastgesteld en verholpen, maar helpt dit systeem juist incidenten voorkomen. Bijvoorbeeld door een waarschuwing af te geven over oneigenlijk energiegebruik, een ruimte die te koud is of een installatie die op hoger vermogen draait dan zou moeten. Automated Continuous Commissioning zorgt ervoor dat relevante en cruciale parameters continu gemonitord worden en intelligent gepresenteerd. Met de gepresenteerde data kunnen gebouw­eigenaren continu sturen op een veilig, gezond en comfortabel binnenmilieu. Zo’n milieu leidt tot minder verzuim en hogere productiviteit van werknemers, een gegeven dat door steeds meer onderzoeken wordt ondersteund.

Automated Continuous Commisioning van gebouwen

Schakel in verdere energiebesparing

Automated Continuous Commissioning beperkt zich niet tot comfort en welzijn, ook de prestaties op het gebied van energieopwekking, ­beheer en ­verbruik kunnen in kaart worden gebracht. Daar is nog steeds het nodige te winnen. Zo blijkt uit een onderzoek van TVVL (Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen) uit 2013 dat 70 procent van de installaties niet naar behoren werkt. Dat kost niet alleen onnodig veel energie, het kan ook een negatieve impact hebben op de gezondheid en veiligheid van gebouwgebruikers. Naar mate gebouwen ouder worden, gebruiken ze vaak meer energie dan wordt voorspeld of verwacht. De aangescherpte regels voor kantoren (minimaal energielabel C in 2023) benadrukken de noodzaak van verdere energiebesparing. Energieneutraal bouwen heeft de toekomst. Denk bijvoorbeeld ook aan de BENG­norm, die voorschrijft dat alle nieuwe gebouwen in Nederland vanaf 2021 (bijna) energieneutraal moeten zijn. Bezien vanuit dit perspectief kan Automated Continuous Commissioning meer leveren dan een waardevolle bijdrage voor het verlagen van energie­ en operationele kosten; het is de verbindende schakel in het gebouw op het gebied van energieprestaties, welzijn en comfort.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Nieuwe verbinding RVB in dynamisch speelveld

Nieuwe verbinding RVB in dynamisch speelveld

Vandaag om 11:00 uur
timer 3 min

Op weg naar de duurzame doelen van 2050 heeft het Rijksvastgoedbedrijf zich aangesloten bij het netwerk van Duurzaam ...

Lees verder »

'Een betere stad voor iedereen'

'Een betere stad voor iedereen'

Vandaag om 08:00 uur
timer 5 min

“Om de grijze golf te accommoderen is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de binnenkant van woningen. ...

Lees verder »

EDGE Olympic: ‘Keuze voor WELL was logisch’

EDGE Olympic: ‘Keuze voor WELL was logisch’

Vandaag om 08:00 uur
timer 6 min

Aan de Amsterdamse Zuidas mogen de medewerkers van kantoorgebouw EDGE Olympic de vlag uithangen. Als eerste gebouw ...

Lees verder »

Gezocht: enthousiaste leveranciers, corporaties en projectontwikkelaars

Gezocht: enthousiaste leveranciers, corporaties ...

Gisteren om 12:15 uur
timer 1 min

Voor een rondetafelgesprek over Sustainable Construction op 29 oktober in Düsseldorf is Duurzaam Gebouwd ...

Lees verder »

Pilot klimaatneutrale studentenflat: drie innovatieconcepten

Pilot klimaatneutrale studentenflat: drie innovatieconcepten

Gisteren om 08:00 uur

Het is ongetwijfeld een van de meest bijzondere pilotprojecten in Utrecht: de renovatie van drie wooneenheden ...

Lees verder »

Dankzij grondstoffenanalyse naar circulaire voet- en fietsbrug

Dankzij grondstoffenanalyse naar circulaire ...

21 okt om 08:00 uur
timer 1 min

De circulaire ambities van de gemeente Oude Ijsselstreek wordt concreet vormgegeven met de vervanging van de voet-/fietsbrug ...

Lees verder »

Natuurlijk, het congres voor natuurinclusief bouwen

Natuurlijk, het congres voor natuurinclusief ...

18 okt om 10:00 uur
timer 2 min

We hebben natuur dichtbij nodig voor onze gezondheid en ons geluk. Dat wordt steeds duidelijker, des te meer door ...

Lees verder »

Schoolverduurzaming centraal tijdens seminar

Schoolverduurzaming centraal tijdens seminar

18 okt om 08:00 uur
timer 1 min

De ambities en verduurzaming van schoolbesturen staan centraal tijdens het seminar Duurzame Scholen. In dit artikel ...

Lees verder »

Profileren op congres Gamechangers in de Bouw & Infra

Profileren op congres Gamechangers in de Bouw ...

18 okt om 07:00 uur

In dit artikel praten we je bij over de samenwerkingspartners en een nieuwe sponsor voor het congres.

Lees verder »

'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

17 okt om 15:00 uur
timer 4 min

De komende jaren worden tientallen, zo niet honderden gebieden op de schop genomen om toe te werken naar een volledig ...

Lees verder »

Mensen duurzaam verbinden en in beweging krijgen

Mensen duurzaam verbinden en in beweging krijgen

17 okt om 11:00 uur
timer 3 min

Duurzaamheid is gebaat bij duurzame relaties. Beide vakgebieden maken nadrukkelijk onderdeel uit van het portfolio ...

Lees verder »

Uniforme meetmethode voor circulair bouwen

Uniforme meetmethode voor circulair bouwen

17 okt om 08:00 uur

De ontwikkeling van een uniforme methode voor het bepalen van circulariteit van gebouwen is een feit. Minister ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up