Engie partner van Duurzaam Gebouwd

Engie partner van Duurzaam Gebouwd

Engie is partner geworden van Duurzaam Gebouwd. Directeur Bart-Jan Freriks vertelt hoe de organisatie werkt aan de energietransitie en welke potentie zij ziet in het verduurzamen van de bestaande utiliteitsmarkt.

Op welke manier werken jullie mee aan de energietransitie?

We begeven ons op diverse speelvelden om een volledig duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Denk aan Smart Grids, ESCo’s en de inkoop van enkel groene stroom. Ook Cradle to Cradle vormt een belangrijk onderwerp om de transitie te bewerkstelligen, waarin we afval- en waterstromen reduceren en te recyclen. Een andere component is digitalisering. We vragen niet alleen meer om informatie maar willen dit ook sneller ter beschikking hebben. Daardoor ontstaan nieuwe samenwerkingsmodellen, niet alleen tussen energieleveranciers en bewoners maar ook tussen partijen die je als concurrenten kunt zien.

Kun je een voorbeeld geven van een samenwerking met een concurrent?

We werken samen met Nuon en Westpoort Warmte aan de nieuwe stadswijk Overhoeks aan de IJ-oever in Amsterdam. Hierbij kijken we hoe we voor dit gebied de meest duurzame oplossingen kunnen bedenken en nemen we de wensen van de eindgebruiker als startpunt. Daarbij onderzoeken we hoe we kunnen innoveren op het gebied van verduurzaming en het slimmer maken van gebouwen. Daarbij zijn onder andere comfort en welzijn belangrijke pijlers.

Engie partner van Duurzaam Gebouwd

Engie begeeft zich op diverse speelvelden om een volledig duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Hier op de foto: duurzaam inductieladen.

Welke andere ontwikkelingen versnellen de stap naar duurzame energie?

ESCo’s vormen een belangrijke versneller die de markt inmiddels hebben doordrongen. We investeren zelf in dergelijke constructies omdat we onze verantwoordelijkheid willen nemen. Hierdoor kunnen we over het beheer en de optimalisatie van energie over een langere periode grotere energiebesparingen realiseren. Voor bestaande gebouwen die vijf jaar verouderd zijn is een besparingspotentieel van 15% haalbaar.

Welke potentie zien jullie in het verduurzamen van de bestaande utiliteitsmarkt?

8000-10.000 gebouwen. Een enorme potentie voor de bouw- en vastgoedsector om te investeren in techniek en tools om die besparing uiteindelijk te realiseren. Daar proberen wij het verschil te maken, de Energy Navigatie van eNolis waarmee we – zonder het gebouw te betreden – met de jaarrekening kunnen bepalen wat het daadwerkelijke operationele label is. Onze ervaring is dat we z’n 10-15% energie besparing kunnen realiseren door installaties anders in te stellen. We willen de tool ter beschikking gaan stellen op de markt en vinden het belangrijk dat we niet alleen kennis in huis hebben, maar deze ook aanbieden aan de markt.

Zien jullie een groeiende interesse van huurders in duurzaam commercieel vastgoed ten opzichte van niet duurzaam commercieel vastgoed?

Die tendens is er zeker. Bestaande kantoren moeten in 2023 minimaal een label C hebben. Investeerders in het omvormen van leegstaand vastgoed naar moderne gebouwen hebben in de regel toekomstbestendigheid hoog in het vaandel staan. Banken geven hun klanten incentives om een pand duurzamer te maken. Huurders vragen daarnaast niet alleen om een gebouw dat de tand des tijds kan doorstaan, maar ook om een gezond gebouw.

Hoe duurzaam zijn jullie kantoren en op welke manieren zetten jullie verder in op duurzaamheid?

Eind 2016 hebben we ons kantoorpand in Zaandam een update gegeven naar label A. Daarnaast hebben we het hoogste niveau op de CO2 prestatieladder. We zijn zelf eindverantwoordelijk voor onze duurzame energie en kopen alle stroom groen in. Continu werken we aan de verbetering van ons eigen portfolio.  

Engie partner van Duurzaam Gebouwd

Foto: Duurzame waterzuivering

Wat moet er veranderen om Smart Grids tot een succes te maken?

We zijn ervan overtuigd dat je een Smart Grid moet benaderen vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Alleen dan kun je een betere en duurzamere oplossing bieden. We geloven erin dat je in dat opzicht ook ruimte moet maken. Voor collega’s maar ook concullega’s, zodat je uiteindelijk de beste partij vormt voor je klant. Ik hoop dat we meer naar dit soort samenwerkingsconstructies toe kunnen, zodat bewoners en gebouweigenaren hier de vruchten van plukken.

Je kunt betere Smart Grid-oplossingen creëren als je verder kijkt dan je eigen gebouw. Daarbij hoort ook het uitwisselen van reststromen met elkaar. Daarnaast vallen mobiliteit en logistieke stromen hieronder. Niet alleen in deze hoek zien we interessante ontwikkelingen, maar ook in bijvoorbeeld Cradle to Cradle: hier zie je interessante ontwikkelingen zoals het C2C isolatiemateriaal van Thermaflex, waarmee je in BREEAM bonuspunten kunt scoren.

Meer weten over Engie? Bekijk dan het partnerprofiel op Duurzaam Gebouwd en lees het duurzaamheidsverslag. Lees ook ons artikel over de veelvoud aan duurzame oplossingen in het eindrapport van The Green Quest.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Lees het Duurzaam Gebouwd Magazine ook digitaal

Lees het Duurzaam Gebouwd Magazine ook digitaal

17 apr om 11:30 uur

Het Duurzaam Gebouwd Magazine valt tegenwoordig niet alleen in papieren vorm op je mat. Je leest het nu ook digitaal, ...

Lees verder »

Silverpoint zonnepanelen: zonder busbars een hogere opbrengst

Silverpoint zonnepanelen: zonder busbars een ...

2 apr om 15:30 uur
timer 1 min

De Nederlandse PV fabrikant Autarco heeft een nieuwe stap gezet in het verbeteren van de efficiëntie van zonnepanelen. ...

Lees verder »

Grootschalige energieopslag: de noodzaak en de kansen

Grootschalige energieopslag: de noodzaak en ...

29 mrt om 13:00 uur
timer 4 min

De Conferentie Energieopslag van Eaton in de Johan Cruijff ArenA toonde aan een breed publiek kansrijke en onmisbare ...

Lees verder »

Whitepaper Energieopslag en Duurzame Energie

Whitepaper Energieopslag en Duurzame Energie

In de gratis whitepaper 'Duurzame Energie: op naar de transitie!' brengen we je opnieuw op de hoogte omtrent de ...
Overheid zoekt innovators voor aardgasvrije realisaties

Overheid zoekt innovators voor aardgasvrije ...

7 mrt om 13:00 uur
timer 2 min

Het is tijd voor verandering. Nederland wil niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en zet daarom ...

Lees verder »

De uitdagingen van zonne-energie op zakelijk vastgoed

De uitdagingen van zonne-energie op zakelijk ...

26 feb om 10:30 uur
timer 1 min

Vastgoed verduurzamen aan de hand van praktijkcases. Dit onderwerp staat op het programma tijdens het seminar zonne-energie ...

Lees verder »

Save the date: DEI+ themabijeenkomsten Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Save the date: DEI+ themabijeenkomsten Innovaties ...

25 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Ben jij een ondernemer en/of eindgebruiker die investeert in een innovatie ten behoeve van aardgasloze woningen, ...

Lees verder »

Informatie-bijeenkomst subsidieregeling Urban Energy

Informatie-bijeenkomst subsidieregeling Urban ...

22 feb om 15:30 uur
timer 1 min

Onderzoek of ontwikkel jij producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en/of een flexibele ...

Lees verder »

Dashboard voor duurzame stedelijke regio's

Dashboard voor duurzame stedelijke regio's

22 feb om 08:00 uur
timer 3 min

Bestuurders van gemeenten staan voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen. De energietransitie, ontwikkeling naar ...

Lees verder »

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor unieke NoM-uitvraag

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor ...

20 feb om 08:00 uur

De succesvolle renovatie van de proefportiek Flatmettoekomst verdient meer aandacht. Dat bleek wel uit een sessie ...

Lees verder »

Het meesterplan voor een Elfstedentocht in 2020: It Giet Oan!

Het meesterplan voor een Elfstedentocht in 2020: ...

20 feb om 07:00 uur
timer 2 min

Het is februari 2020, 4 graden boven 0. Weer een zachte wintermaand en geen ijs te zien in Nederland. Behalve in ...

Lees verder »

Kennisinstituten gaan voor realisatie van aardgasvrije gebouwen en gebieden

Kennisinstituten gaan voor realisatie van aardgasvrije ...

18 feb om 16:00 uur
timer 1 min

Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden hebben drie partijen de handen ineen geslagen voor een nieuwe ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up