Stelling #VanGasLos: De tijd van #noodzaak is aangebroken

Stelling #VanGasLos: De tijd van #noodzaak is aangebroken

De komende tijd vraagt Duurzaam Gebouwd haar experts om een stelling te poneren, ten behoeve van een discussie over het centrale thema van het Duurzaam Gebouwd Congres, #VanGasLos. Dit keer komt commercieel directeur Onno Dwars van Ballast Nedam Development met zijn stelling.

Stelling: De tijden van polderen en radicalisme zijn voorbij, de tijd van #noodzaak is aangebroken.

Van gas los in 2030 heeft niks met radicalisme te maken, het ontwricht onze samenleving juist niet, het is bittere noodzaak geworden. Het is tijd dat er nieuwe spelregels komen die dit proces versnellen en nieuwe economische drijvers biedt om het versneld uit te voeren. Enkel bottom up initiatieven zijn niet meer voldoende om de beoogde snelheid te halen. Er zijn nieuwe heldere spelregels nodig die het ecologische systeem maar ook het economische systeem ten goede komt. Alleen dan komen we van het gas af.

Één nieuwe heldere wet kan wonderen verrichten. Naar mijn mening moeten in 2030 alle woningen van het gas af zijn en het verboden worden woningen op (eindig) gas te hebben aangesloten. Bij verkoop van elk gebouw moet het gasloos zijn en binnen één jaar verduurzaamd zijn naar een A-label. Door deze twee eisen in te voeren zal bij aan- en verkoop de verduurzaming een standaard onderdeel worden van de waardebepaling. De overdracht van vastgoed is een moment dat de hernieuwde waardebepaling wordt gedaan en het moment dat er wordt geïnvesteerd in vastgoed.

Dit is het moment om het vastgoed te verduurzamen. Niet alleen doordat het vastgoed toekomstbestendiger wordt. Door dalende energielasten ontstaat er financiële ruimte om het vastgoed te verduurzamen. Eén simpele regel leidt tot versnelde verduurzaming van het vastgoed in Nederland.

Meediscussiëren over het thema #VanGasLos? Geef een reactie op dit bericht onderaan en/of volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c184 c225 c243
Veel budget voor aardgasvrije renovatiearrangementen

Veel budget voor aardgasvrije renovatiearrangementen

Gisteren om 10:01 uur
timer 2 min

De grootschalige renovatie van de gebouwde omgeving vraagt om zogenaamde aardgasvrije renovatiearrangementen. ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Building Holland 2020 laat je de toekomst van bio- en groengas ontdekken

Building Holland 2020 laat je de toekomst van ...

14 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Sinds een aantal jaren is #VanGasLos een even simpele als bekende slogan, maar gaan we wel van het gas af of gaat ...

Lees verder »

c21 c125 c184 c225 c243
Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam Gebouwd

Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam ...

12 feb om 13:01 uur
timer 3 min

Primagaz Benelux, leverancier van duurzaam biopropaangas voor particulieren en professionals, heeft zich als partner ...

Lees verder »

c21 c135 c184 c225 c243
Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed in ’s-Hertogenbosch: ‘Gewoon beginnen!’

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed in ’s-Hertogenbosch: ...

22 jan om 10:01 uur
timer 7 min

Nederlandse gemeenten buigen zich as we speak over een gigantische opgave: het invullen van een visie voor een ...

Lees verder »

c21 c134 c135 c184 c225
Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije gebiedsaanpak

Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije ...

21 jan om 16:01 uur
timer 1 min

Rotterdam zet een volgende stap naar een aardgasvrije stad met een verkenning van twaalf wijken. Hierin wordt ...

Lees verder »

c21 c26 c184 c243
‘Vraag uit op CO2-ambities, niet op energie’

‘Vraag uit op CO2-ambities, niet op energie’

20 jan om 13:01 uur
timer 4 min

Het aantal projecten dat voor CO2-reductie gaat, groeit. Een grotere inzet op CO2 is de toekomst, als het aan ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c244
Circulair denken in Drenthe ver doorgevoerd

Circulair denken in Drenthe ver doorgevoerd

16 jan om 10:00 uur
timer 7 min

In Drenthe staat een huis. En in dat huis woont architect Pieter Brink. Voor de rest is alles anders dan je van ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Snelle Duurzame Gedragscommunity

Snelle Duurzame Gedragscommunity

7 jan om 10:00 uur
timer 2 min

Het wennen aan een verduurzaamde woning vraagt van elke bewoner een ander, nieuw gedrag. Om die verduurzaming ...

Lees verder »

c21 c120 c184 c225
Woonwaard laatste winnaar WoCo25, ook kansrijk in 2020

Woonwaard laatste winnaar WoCo25, ook kansrijk ...

05-12-2019 om 10:00 uur
timer 3 min

Woningcorporatie Woonwaard is de laatste winnaar van de WoCo25, een van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards. ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Dwingen kan niet, maar wachten ook niet

Dwingen kan niet, maar wachten ook niet

14-11-2019 om 10:00 uur
timer 5 min

Bij het verduurzamen van de woningvoorraad dienen professionele marktpartijen het voortouw te nemen, betoogt Karin ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Effecten van bewonersgedrag in verduurzaamde woningen

Effecten van bewonersgedrag in verduurzaamde ...

05-11-2019 om 15:00 uur
timer 5 min

Deskundigen van de Gedragscommunity spraken onlangs over het gedrag van mensen in een verduurzaamde woning en ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Duurzame huizen zetten deuren wagenwijd open

Duurzame huizen zetten deuren wagenwijd open

29-10-2019 om 12:00 uur
timer 1 min

Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route (2 & 9 november) laten huiseigenaren in heel Nederland ...

Lees verder »

Reacties

De ambitie is mooi, maar zo eenvoudig is het helaas niet. Er is bijvoorbeeld vóór 2030 geen enkel uitzicht op voldoende groen gas om alle woningen te verwarmen (bij een tekort moet de industrie die geen alternatief voor gas heeft prioriteit krijgen). Dat moet dus via elektriciteit. Als de bewoner dan kiest voor grijze stroom, wordt de CO2 uitstoot aanzienlijk groter dan bij verwarmen door gas. Dat horror scenario moet dan worden voorkomen door ook andere verplichtingen op te leggen, bv. het gebruik van groene stroom (is die er in voldoende mate?) in combinatie met het zo veel mogelijk zelf opwekken van elektriciteit en/of vergaande beperking van het energiegebruik in de woning. Het helpt niet om dit soort scenario's te schetsen, als er niet een realistisch voorstel aan wordt toegevoegd dat het noodzakelijke maatschappelijke draagvlak garandeert, inclusief het financiële plaatje. Laten wij ons daar eens op gaan richten, want dat er aanzienlijk meer moet gebeuren dan thans het geval is, staat niet ter discussie.

INNOVATIE IN WONINGRENOVATIE : De Trias Energetica moet op z'n kop. om snel en goedkoop de energie transformatie mogelijk te maken. Het doel is A++ te bereiken in 7 miljoen woningen in Nederland waarvan 50% een energielabel van C of minder hebben. 1. High-Tech installaties* ventileren en verwarmen gaan voor op thermisch isoleren. 2. Lage temperatuur verwarming **kan de opbrengst van PV en Warmtepomp verdubbelen. 3. Kierdichten en isoleren ***wat makkelijk haalbaar is. Nog vóór afdoende isoleren is met optimale integrale installatie 80% energiebesparing haalbaar met gering comfort verlies. * Alle woningen zijn verschillend maar de traditionele energieverspillende installaties zijn in grote lijnen hetzelfde. 'High Tech' efficiënte technische componenten vervangen 'plug-and -play de verouderde componenten met de best mogelijke warmtewisselaars. Voorbeeld: De beste beschikbare, decentrale, gebalanceerde ventilatie is CO2, H2O en WiFi -gestuurd, gebruikt normaliter 6 Watt en heeft 87% warmteterugwinning. ** EXERGIE. Bij een zeer lage temperatuur verwarming < 35ºC kan een Warmtepomp met een minimum grondwater- of afvalwarmte van 10ºC, een COP ( coefficient of performance) hebben van 8 i.p.v. de gebruikelijke 3.5 á 4. Aan de warmteafgifte zijde moet snel de gewenste 'High Tech' zeer lage temperatuur convector in Nederland in productie genomen worden. De goede, dure en trage vloerverwarming is lang niet overal uitvoerbaar. *** Thermische Isolatie blijft belangrijk, is 'Low Tech en zelfwerkzaamheid is vaak mogelijk. De upgrading van de installatie in een doorsnede woning vergt een investering van € 20 000.-, achttien PV-panelen kosten € 6 000.- en bijkomende isolatiekosten € 13 000.-.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up