Claudia Reiner: ‘Nederland moet vaart maken’

Volgens Claudia Reiner, winnares van de ABN AMRO Duurzame 50 in 2017, moet het verduurzamen van Nederland sneller. “Opschalen is een must!”

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

U vindt Nederland te langzaam de transitie naar duurzaam maken?

“Het gaat mij echt niet snel genoeg in ons land. In 10 jaar zijn we destijds aan het gas aangesloten voor onze energievoorziening. Die vaart moeten we nu ook maken om eraf te komen. We versnipperen te veel, er moeten sterke regionale en lokale visies op energie komen; het wordt hoog tijd voor bestemmingsplannen voor de energievoorziening. Ik geloof in decentralisatie waarbij de randvoorden centraal goed moeten kloppen. Dat betekent een consistente overheid. Kijk ik naar de kabinetsformatie, dan vind ik het heel belangrijk dat een toekomstige regering de verduurzaming van ons land als topprioriteit vaststelt. Wat vertrouwen geeft is dat de ministers Kamp, Blok en Schultz de urgentie in de Bouwagenda vastgelegd hebben door de Taskforce samen te stellen voor een periode van 4 jaar. Ik reken erop dat een nieuw kabinet op basis hiervan vol inzet op een duurzaam en toekomstbestendig Nederland.”

Zou er niet beter een minister van Duurzaamheid moeten komen?

“Of we dat dan een minister van Duurzaamheid moeten noemen… er moet in elk geval eigenaarschap bij de overheid komen. Nu loop je tegen 3 ministeries aan. Als je zaken bundelt, wordt het wellicht overzichtelijker.”

Er moet eigenaarschap bij de overheid komen.

Claudia Reiner, vicevoorzitter UNETO-VNI

Gaat de Bouwagenda het verschil maken?

“Daarvan ben ik overtuigd. Waarom ik me graag aan de Bouwagenda verbind, is omdat daarin echt een revolutie nagestreefd wordt. Enerzijds is het in opdracht van 3 ministers en geeft het de urgentie vanuit de overheid aan. Daarbij bevat de Bouwagenda de erkenning voor de kwaliteit van leven in de gebouwde omgeving in Nederland. Anderzijds zijn het niet alleen woorden, maar wordt er een behoorlijke investeringsagenda aan verbonden. De revolutie zit in het gegeven dat er institutionele veranderingen plaatsvinden die dwars door ‘heilige huisjes’ heen gaan. Dat spreekt mij aan, want het zijn wel 50 partijen die zich aan de Bouwagenda hebben verbonden die stuk voor stuk ingrijpende veranderingen niet uit de weg gaan.

Wat valt u op aan de rol van Nederland in het buitenland?

“Ik vind dat Nederland te weinig gebruik maakt van de voordelen van internationalisering. Kijk bijvoorbeeld naar vraagstukken rondom demografische ontwikkelingen als krimp, wat in de Limburgse regio zeker speelt. In Japan krimpt de populatie ook snel en dat gaf daar de aanzet tot een revolutionaire kentering in bouwtechniek, genaamd Open Bouwen. Japan nam in 2008 een rigoureuze beslissing op basis van uitgebreid onderzoek naar de beperkte levensduur van woningen (in Japan gemiddeld maar 30 jaar), de beperkte aanpasbaarheid voor ouderen en ervaringen met de kostbare overheidsaanpak van wijken die sociaal onderuit gingen. Alleen woningen die zonder overlast voor de buren (links, rechts, boven en beneden) kunnen worden aangepast, komen nog in aanmerking voor een koopsubsidie of een andere rijksbijdrage. Ook de nutsvoorzieningen moeten per woning op zo’n manier worden aangelegd dat ze vanuit de (semi)publieke ruimte bereikbaar zijn en kunnen worden aangepast. Deze eisen hebben veel (technische) invloed op de manier van bouwen voor alle betrokkenen. Nederland moet meer aandacht hebben voor dergelijke ontwikkelingen, ook al om te voorkomen dat we hier het wiel opnieuw uitvinden. ‘Ga op zoek in de rest van de wereld’ is mijn advies aan Nederland.”

Ik verbind me graag aan de Bouwagenda, omdat daarin echt een revolutie nagestreefd wordt.

Claudia Reiner

Wat zijn er voor kansen voor Limburg?

“Dan gaat het over wat ik de ‘gouden vierhoek’ noem: overheid, wetenschap, bedrijfsleven en de eindgebruiker. De verbinding van kennis en wetenschap naar het bedrijfsleven wordt een heel belangrijke factor. Een aantal thema’s verdient daarbij aandacht, met name digitalisering. Kijk ik naar de ontwikkelingen die onze eigen bouwsector raken, zoals smart living en slimme gebouwen en steden, dan is digitalisering daarin een overkoepelende factor. In Limburg hebben we onder de noemer Brightlands op meerdere plekken voedingsbodems voor innovatieve start-ups. Die verzamelen zich daar en hebben het voordeel van de dynamiek die er ontstaat omdat kennis geïntensiveerd wordt. Er is de Chemelot Campus in Sittard-Geleen, de Health Campus in Maastricht, de Smart Services Campus in Heerlen en Venlo met Campus GreenPort. Maar er is ook een goede verankering van de kennisinfrastructuur voor het MBO in het zogenaamde CIVIL (Centrum voor Innovatief Vakmanschap). Limburg is een zonder meer een slimme regio waar veel energie samenkomt en veelbelovende ontwikkelingen gaande zijn. Die kunnen ook een antwoord zijn op grote infrastructurele vraagstukken, ook wat betreft energie. Denk bijvoorbeeld aan gasloze wijken. Zo hebben we bronnen in Limburg – het Groene Net – waaruit restwarmte beschikbaar komt. En er is het Mijnwater-project voor duurzame energie. Zo kan de energietransitie versneld worden. Limburg heeft gewoon ontzettend veel potentie.”

Het uitgebreide interview met Claudia Reiner verschijnt in Duurzaam Gebouwd Magazine #38, dat 27 oktober verschijnt. Daarnaast heeft ze het geldbedrag van € 5.000, dat hoort bij de winst van de ABN AMRO Duurzame 50, gedoneerd aan de Unica Foundation.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c184 c225 c243 c245
Save the date: Nationaal Gezonde Scholen Congres

Save the date: Nationaal Gezonde Scholen Congres

23 jul om 14:25 uur

Je bent schoolbestuurder, beleidsadviseur of ontwerper en je bent dagelijks bezig scholen optimaal in te richten ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Wat kunnen we leren van de aardgastransitie uit de jaren 60?

Wat kunnen we leren van de aardgastransitie ...

19 apr om 10:01 uur
timer 6 min

Met een indrukwekkende propagandacampagne, duizenden kilometers leidingwerk en miljoenen apparaten die werden ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c237 c243
Utrecht aan de slag met Buurt Bouwdoos Warmtetransitie

Utrecht aan de slag met Buurt Bouwdoos Warmtetransitie

12 apr om 10:01 uur
timer 5 min

“De Buurt Bouwdoos Warmtetransitie is een heel mooi concept dat we graag in heel Nederland  benut willen ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Nieuwe City Deal verbindt energietransitie aan leefbaarheid

Nieuwe City Deal verbindt energietransitie aan ...

5 mrt om 15:01 uur

Het vinden van slimme koppelingen tussen de energietransitie en het verbeteren van de leefbaarheid en de kansen ...

Lees verder »

c21 c160 c184 c225 c263
Eeuwenoud provinciehuis Groningen van het gas af

Eeuwenoud provinciehuis Groningen van het gas ...

2 feb om 09:01 uur
timer 6 min

Groningen draaide afgelopen zomer definitief de gaskraan dicht. Althans, de toevoer van aardgas naar het provinciehuis. ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c237 c243
2021, jaar van de waarheid voor transitievisie warmte

2021, jaar van de waarheid voor transitievisie ...

31-12-2020 om 09:01 uur
timer 2 min

Elke Nederlandse gemeente moet voor eind 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld. Maar wat is een transitievisie ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c277
Parkrijk: duurzame, klimaatadaptieve woonwijk met deelmobiliteit

Parkrijk: duurzame, klimaatadaptieve woonwijk ...

18-12-2020 om 10:01 uur
timer 2 min

De gemeente Rijswijk en ontwikkelingscombinatie Harnaschpolder CV ondertekenden deze week een realisatieovereenkomst ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Experimentele verwarming op waterstof in Uithoorn

Experimentele verwarming op waterstof in Uithoorn

15-12-2020 om 10:01 uur
timer 2 min

Waterstof dat stroomt door het bestaande aardgasnet in Uithoorn. Dat is sinds vrijdag realiteit nu daar veertien ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Bestaande wijken energieneutraal zónder externe warmtebron

Bestaande wijken energieneutraal zónder ...

14-12-2020 om 10:01 uur
timer 3 min

Een zonnewarmtenet blijkt technisch en financieel haalbaar om bestaande wijken te verduurzamen en aardgasvrij ...

Lees verder »

c21 c125 c160 c184 c225
Bewoners bang om verkeerde keuze in energietransitie te maken

Bewoners bang om verkeerde keuze in energietransitie ...

08-12-2020 om 13:01 uur
timer 1 min

De Bouwagenda stopt er na de Tweede Kamerverkiezingen mee. “Tot die tijd zijn we onverminderd hard aan het ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243 c265
Betrokkenheid creëren in je aardgasvrije wijk

Betrokkenheid creëren in je aardgasvrije ...

19-11-2020 om 17:00 uur
timer 5 min

Luister naar alle stakeholders en creëer betrokkenheid in de wijk, zodat aardgasvrij bouwen kansrijk wordt. ...

Lees verder »

c21 c120 c160 c184 c225 c263
Uitkomsten innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen

Uitkomsten innovatieprogramma Aardgasvrije en ...

28-10-2020 om 09:32 uur

Het is alweer een tijdje terug dat ik voor Margrittes kunstwerk ‘Ceci n’est pas une pipe’ stond. ...

Lees verder »

Reacties

Goed artikel met aandacht voor het Centrum voor Innovatief vakmanschap Installatietechniek. Het MBO onderwijs zal meegenomen moeten worden in de transitie. Waarbij duurzaam gebouw een combinatie moet zijn van een gezond binnenklimaat met gebruikt van nieuwe Energy opwekkingsmethoden. Nul op de meter is mogelijk in bijna alle gevallen maar niet los van een gezond binnenklimaat.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up