Energielabel heeft opwaardering nodig

Energielabel heeft opwaardering nodig

Als makelaar ben ik bovenmatig geïnteresseerd in de relatie tussen duurzaamheid en waardebehoud van woningen. Zeker omdat ik me de afgelopen 10 jaar zeer actief met duurzaamheid en vastgoed heb beziggehouden.

De onderstaande publicatie op BuildingHolland.nl trok dan ook mijn aandacht:

'Koopwoningen met een energielabel A of B leveren ruim € 6.000 meer op. Daarnaast staan ze gemiddeld een maand korter in de verkoop.Dit blijkt uit een onderzoek rond de impact van energielabels van Tilburg University.'

Prof.dr. Dirk Brounen komt tot een interessante conclusie. "Kopers blijken bereid te zijn om ongeveer de helft van het geraamd voordeel in lagere maandlasten als energiebesparende maatregelen zijn toegepast als het ware vooruit te betalen in de vorm van een hogere verkoopprijs." Hij stelt ook dat het lijkt alsof kopers heftiger reageren op de waarschuwingen van de rode energielabels dan dat zij zich laten verleiden door het goede nieuws van de groene besparingen.

Waardebehoud en duurzaamheid

Ik wil het aspect waardebehoud in relatie tot duurzaamheid analyseren door enkele uitgangspunten (en vragen) voor te leggen, die hierbij spelen:

A. Met de eis dat ieder gebouw in 2050 energieneutraal moet zijn, legt de overheid feitelijk een stevige hypotheek op ieder pand. Ook op woningen
B. Dit betekent namelijk dat huiseigenaars (fors) moeten investeren in isolerende maatregelen en andere installaties voor verwarming, warmwater, ventilatie
C. De kunst is nu de juiste maatregelen en producten te kiezen en daar kun je allerlei vragen bij stellen
D. Het is belangrijk dat overheden de processen faciliteren, die leiden tot de keuze van de juiste maatregelen. Dit gebeurt nu niet
E. De huidige methodiek van het energielabel is volstrekt onvoldoende om de werkelijke besparing goed te berekenen
F. De contante waarde methodiek van de toekomstige besparing vormt de basis voor de investering. Zijn er geen vraagtekens te zetten bij deze methodiek voor woningen? De gevoelsfactor is bij de waardebepaling van woningen toch aanmerkelijk van groter belang dan rationele uitgangspunten zoals een lagere energieprijs. Ik hoor makelaars dit ook altijd zeggen
G. Daarnaast is de vraag gerechtvaardigd wat de prijs van energie in de toekomst doet. Bovendien speelt bij de contante waarde methodiek ook de rente mee. Kortom: duurzaamheid wordt op deze manier afhankelijk gesteld van de prijs van energie en van rente. Dat lijkt toch onlogisch?
H. Duurzaamheid is ook meer dan alleen energiebesparing. Het gaat toch primair om het bereiken van het gebruik van niet fossiele brandstof? En in het kielzog hiervan de inzet van materialen die niet of minder milieubelastend zijn?
I. Laat staan dat op basis van vergelijking van de huidige energielabels (waarbij op pandniveau wordt vergeleken) en het persoonlijk energieverbruik (dat niet wordt meegenomen) gesteld kan worden dat kopers de bereidheid hebben om 50% van de besparing (die vaak niet eens wordt behaald) te investeren in een hogere koopsom;
J. Misschien dat voornoemde stelling wel klopt als wij spreken in gemiddelden, maar een waarschuwing is op zijn plaats: dit kan niet zomaar worden doorgetrokken naar individuele woningen, want dat zou een verkeerde rekensom opleveren.

Overheid moet verduurzamingsmaatregelen stimuleren

Mijn vader (92 jaar) is gepokt en gemazeld als makelaar. Hij heeft nog de omslag meegemaakt dat gebouwen werden voorzien van gas, in plaats van olie of kolengestookte verwarmingsinstallaties. Nu krijgen wij weer een dergelijke omslag.

Hij stelt dat de verkoopwaarde van een gebouw feitelijk een functie is van de beschikbaarheid van kapitaal. Hij heeft de jaren meegemaakt dat overheden stimuleerden met allerlei maatregelen zoals subsidie of renteaftrek. Op dit moment hebben wij een overheid die deze oververhitting niet stimuleert, omdat de gevolgen inmiddels wel duidelijk zijn. Daardoor kunnen prijzen stijgen of dalen.

Volgens hem is dat het nog maar de vraag of de waarde van woningen stijgt als huiseigenaren duurzaamheidsmaatregelen treffen. Misschien werkt het wel andersom: gebouwen die niet verduurzaamd zijn, in waarde dalen. En dat het huidig prijsniveau het maximum heeft bereikt, inclusief verduurzamingsmaatregelen. De overheid legt met haar eis ‘energieneutraal in 2050’ een hypotheekclaim op gebouwen. Het zou daarom passen als de overheid het proces van het maken van de juiste keuzes zou faciliteren en stimuleren. Denk hierbij aan welke producten en maatregelen kunnen het best gekozen worden en welke energie- of milieubesparing levert dit op?

Het huidig energielabel heeft een opwaardering nodig, om de vergelijking die prof. Brounen beoogt ook in de praktijk toepasbaar te maken voor particuliere woningeigenaren. Want op de huidige manier kunnen eenvoudig de verkeerde conclusies worden getrokken.

Auteur Anton Sinke is makelaar en directeur van CasaMundusmakelaardij in duurzaamheid en vastgoed.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

20 mei om 12:30 uur
timer 2 min

De pilot SamenZonderAsbest wordt flink uitgebreid door een bijdrage van 600 duizend euro uit het Nationaal Programma ...

Lees verder »

Standaard oplossing voor solide overstek bij renovaties

Standaard oplossing voor solide overstek bij ...

30 apr om 08:00 uur
timer 1 min

Het maken van een overstek bij een te renoveren woning is niet altijd even eenvoudig. Een speciale constructie ...

Lees verder »

Hotspot voor circulariteit en duurzaamheid in Zeeland

Hotspot voor circulariteit en duurzaamheid in ...

29 apr om 08:00 uur
timer 6 min

Zeeuws bureau wil oude industriële omgeving transformeren tot showcase voor duurzame, circulaire bedrijvigheid ...

Lees verder »

‘Transitie begint bij je eigen overtuiging dat het anders moet’

‘Transitie begint bij je eigen overtuiging ...

15 apr om 08:00 uur
timer 4 min

Om verduurzaming echt te versnellen, moeten we eerst ons innerlijke vuur aanwakkeren voor verandering. Met die ...

Lees verder »

Merosch wint Ondernemersprijs Midden-Holland

Merosch wint Ondernemersprijs Midden-Holland

25 jan om 10:00 uur
timer 1 min

Adviesbureau maakt van gebouw uit de jaren vijftig een modern, gasloos en energieneutraal kantoor.

Lees verder »

Van inefficiënt kantoor naar energiepositief appartement

Van inefficiënt kantoor naar energiepositief ...

16 jan om 09:00 uur
timer 5 min

Studenten van de TU Delft gaan voor goud tijdens de Solar Decathlon Europe 2019. Hun plan voor modulaire appartementen ...

Lees verder »

Bijzondere herontwikkeling 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer'

Bijzondere herontwikkeling 'Tussen Kasteel en ...

14-12-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

De tenderprocedure voor het Wijchense project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ is gestart. Opmerkelijk ...

Lees verder »

Duurzaam onderhoud en beheer bij corporatie Woningbedrijf

Duurzaam onderhoud en beheer bij corporatie ...

30-10-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Veel woningcorporaties hebben al ervaring met het combineren van duurzaamheid en betaalbaarheid, maar met circulariteit ...

Lees verder »

'Transformatie moet betekenis hebben voor gebied'

'Transformatie moet betekenis hebben voor gebied'

17-10-2018 om 15:30 uur
timer 5 min

Er gaat de komende tijd het een en ander veranderen in de utiliteitsmarkt. Label C en A-eisen voor de kantorenmarkt ...

Lees verder »

Verduurzaming van corporatievoorraad begint bij goede bewonerscommunicatie

Verduurzaming van corporatievoorraad begint ...

15-10-2018 om 15:30 uur
timer 9 min

Door eerst woningen aan te pakken die ná 1970 gebouwd zijn kan de bouw- en vastgoedsector de grootste stappen ...

Lees verder »

Faculteitsgebouw UT Twente transformeert naar gasloos studentenhuis

Faculteitsgebouw UT Twente transformeert naar ...

10-09-2018 om 08:00 uur
timer 2 min

Het voormalige faculteitsgebouw De Hogekamp op de campus van de Universiteit Twente (UT) in Enschede is omgebouwd ...

Lees verder »

Slimme en energieneutrale wijken hebben flexibele energieprijzen nodig

Slimme en energieneutrale wijken hebben flexibele ...

06-09-2018 om 13:00 uur

Bestaande woonwijken op een slimme en toekomstbestendige wijze energieneutraal te maken: uit het REnnovates onderzoek ...

Lees verder »

Reacties

Het streven is in 2050 de CO2-emissie naar nul te krijgen. Nieuwbouw moeten vanaf 2020/21 wel energieneutraal zijn, maar voor de bestaande voorraad is dit geen item. Het betekent wel de overgang van gas naar een alternatief. Maar dat geldt ook voor een Label A woning uit 2017 met gasketel.

Goed artikel maar werkelijkheid is nog veel complexer want klopt de berekening wel als de uitgangspunten soms fouten bevatten of zich wijzigen? Want (hoogoven)cement en gips zijn geklasseerd als ontstaan als afvalproducten van staal fabricage en kolencentrales en de CO2 emissie is daar aan gehangen, niet aan gips of cement Beide bronnen zullen op termijn opdrgen door nieuwe technieken ipv hoogoven en het uitfaseren van steenkoolcentrales De milieu impact van computers en electromotoren kunnen wel eens heel hoog blijken ivm effecten van winning zeldzame aarden Neem dan nog de maatschappelijke consequentie, wat te doen met historische panden en monumenten, moeten wij alles slopen als een voorzetglasgevel met zonnecellen nog onvoldoende resultaat zou opleveren? Ook is er nog het prisoners dilemma, kunnen we hier onder zeeniveau blijven leven als door bv onverminderde emissies in de USA de zee bv 3 meter stijgt op termijn? Bouwen we dan drijvende woningen/steden en slopen/demonteren we dan alle historische panden om ze te herbouwen op een drijvende kelder? De energie zuinige oplossingen zoals warmtepomp/warmteopslag/zonneboiler/windenergie zijn complexer dan een eenvoudige gasketel, dus storings gevoeliger, is dat acceptabel zonder een hulpketel indien er geen gasleiding door de straat meer loopt? Hoe zal een koper of makelaar een oud charmant pand waarderen/taxeren als het veel meer energie verbruikt dan een nieuw huis, wordt dat dus massaal slopen van oude panden en nieuwbouw zoals in de jaren 60 gebeurt is en wat velen nu betreuren?

Goede constateringen! De urgentie om iets beters in de plaats te stellen van het energielabel is groot, maar de actie blijft uit. Ik help er graag aan mee en wil alvast inbrengen dat we meer kunnen doen dan besparen en verduurzamen: we kunnen ook zuinig verduurzamen en gebruik maken van lage kwaliteit energie (geothermie en restwarmte) voor woningen. Dat stelt ons in staat wat we aan hoogwaardige energie kunnen produceren, ook hoogwaardig toe te passen. De overheid helpt de gebouweigenaar/bewoner nu helemaal niet om daarmee rekening te houden.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up