NoM-woningen krijgen standaard nestkasten

NoM-woningen krijgen standaard nestkasten

Dankzij de invoering van de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren krijgen woningen na een renovatie met een NOM Keur-keurmerk standaard een nestkast.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft deze code in december goedgekeurd en geeft vandaag tijdens een bijeenkomst van Stroomversnelling hiervoor het startschot.

De Gedragscode Natuurinclusief Renoveren is een initiatief van bouwbedrijven en natuurbeschermingsorganisaties. Enkel bouwers die beschikken over een bouwconcept met een NOM Keur, kunnen woningen na een renovatie standaard voorzien van nestkasten. Deze kasten worden niet apart aan de woning toegevoegd, maar maken deel uit van het ontwerp.

Bij iedere woning een nestkast

Door deze beslissing stijgt het aantal beschikbare broedplaatsen, doordat elke woning na een Nul-op-de-meterrenovatie broedplaatsen voor beschermende soorten biedt. Bij een NoM-renovatie krijgt een woning isolatie aan de buitenkant, waardoor onder meer gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen hun habitat kwijtraken.

De Gedragscode Natuurinclusief Renoveren en Bouwen zorgt ervoor dat deze soorten hun leefomgeving kunnen behouden. Deze werkwijze is de afgelopen jaren in een aantal NoM-projecten uitgeprobeerd, dankzij een verleende ontheffing van de Wet natuurbescherming. De ervaringen hieruit zijn in deze code verwerkt. De initiatiefnemers verwachten dat de code gaandeweg de norm wordt voor de hele bouwpraktijk. "Omdat de gedragscode pas vanaf 2 januari is ingegaan, zijn er nog geen voorbeelden van projecten onder de Gedragscode. Wel zijn er woningen onder de experimentele ontheffingen uitgevoerd, waarbij soortgelijke maatregelen zijn toegepast. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met 2 projecten van BAM in Soest en Heerhugowaard.

Monitoren om aanpak te verbeteren

Stroomversnelling en natuurbeschermingsorganisaties hebben de gedragscode in nauwe samenwerking ontwikkeld, met ondersteuning van het ministerie van LNV. Het resultaat bestaat uit gedetailleerde afspraken over de werkwijze, zoals maatvoering en plaatsing van nestkasten.

In de code zijn ook afspraken gemaakt over onafhankelijke monitoring. Alle betrokken partijen – waaronder BAM, Vogelbescherming Nederland en Gierzwaluwenbescherming – vinden het van belang om de komende jaren kennis op te doen over de situatie van beschermde soorten en het totale effecten van de maatregelen voor soorten in Nederland.

Standaard nestkasten in ontwerp

“We nemen standaard nestkasten op in het ontwerp”, geeft directeur Renovatie Concepten Tom Jongen van BAM Wonen aan. “Of er in bestaande woningen nu wel of geen vleermuizen, gierzwaluwen of huismussen nestelen. Dit maakt uitgebreid ecologisch vooronderzoek overbodig en voorkomt vertraging van het renovatieproces.”

We nemen standaard nestkasten op in het ontwerp.

Tom Jongen, BAM Wonen

Hij vond het goed om deze code samen met natuurbeschermingsorganisaties te ontwikkelen. “Het was goed om naar elkaar te luisteren. We hebben namelijk allemaal hetzelfde doel: Nederland duurzamer maken en de biodiversiteit waarborgen. De laatste details hebben de meeste tijd gekost. Dat ging met name over monitoring, maar hierover hebben we nu goede afspraken gemaakt.”

Monitoring essentieel

Programmacoördinator Jip Louwe Kooijmans van de Vogelbescherming vindt monitoring essentieel. “Als je iets nieuws gaat doen, is het belangrijk om te bewijzen dat het werkt. Succes helpt ook altijd erg om gelijk te krijgen. Als het niet goed werkt, moet de aanpak worden bijgesteld. Er zijn altijd mensen die bij vernieuwingen op de rem trappen. Vogelbescherming wil de situatie niet houden zoals die is, wij willen de situatie voor vogels en vleermuizen verbeteren. Daarom steunen wij de gedragscode.”

'De code wordt de komende 5 jaar bijgesteld als de monitoringsresultaten en de opgedane ervaringen daarvoor aanleiding geven.

Wieke Tas, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ook Martin van de Reep van Gierzwaluwbescherming onderstreept het belang van de monitoring. “Dat is essentieel. Voor gierzwaluwen duurt het even voordat het effect duidelijk is. Gierzwaluwen zijn heel erg honkvast en hebben dus tijd nodig om een nieuwe nestplek te vinden. Maar als een paar van hen de nieuwe nestkasten gevonden hebben, dan komt zo’n kolonie vaak op die plek terug.”

Bij die monitoring speelt het kennisplatform Natuurinclusief Renoveren een belangrijke rol: het gaat praktijkervaringen en monitoringsresultaten benutten om de aanpak te blijven verbeteren en de gedragscode aan te scherpen. “De code wordt de komende 5 jaar bijgesteld als de monitoringsresultaten en de opgedane ervaringen daarvoor aanleiding geven”, laat Wieke Tas namens het ministerie van LNV weten. “We gaan dus zien of het werkt.”

Ontheffing dankzij code

Jongen verwacht dat veel bouwers de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren overnemen. “Hiermee krijg je namelijk een ontheffing van de Wet natuurbescherming. Als je het niet op deze manier doet, moet je veel extra werk doen.”

In deze kabinetsperiode wordt toegewerkt naar de renovatie van 50.000 bestaande woningen per jaar, daarna worden het naar verwachting 200.000 woningen per jaar. In 2050 dienen alle 7 miljoen woningen in Nederland energieneutraal zijn.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor unieke NoM-uitvraag

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor ...

20 feb om 08:00 uur

De succesvolle renovatie van de proefportiek Flatmettoekomst verdient meer aandacht. Dat bleek wel uit een sessie ...

Lees verder »

Met flinke korting op kennisplein Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Met flinke korting op kennisplein Duurzaam Gebouwd ...

06-09-2018 om 16:00 uur
timer 1 min

Het Duurzaam Gebouwd Congres, dat op 14 februari 2019 in Leeuwarden wordt gehouden, kent ook deze editie een kennisplein. ...

Lees verder »

Vijflaags appartementen nul op de meter gerealiseerd

Vijflaags appartementen nul op de meter gerealiseerd

16-08-2018 om 15:30 uur
timer 2 min

Woonstichting ’thuis en BAM Wonen hebben in het Brabantse Best 48 nul-op-de-meter-appartementen ‘De ...

Lees verder »

Naar energieneutrale en toekomstbestendige woningen

Naar energieneutrale en toekomstbestendige woningen

starstarstarstar_halfstar_border
In de gratis whitepaper ‘Het huis van de toekomst’ lees je over de inhaalslag die nodig is voor de ...
Utrechtse pilot Flatmettoekomst krijgt vervolg

Utrechtse pilot Flatmettoekomst krijgt vervolg

16-08-2018 om 13:00 uur
timer 2 min

Na de ontwikkeling en bouw van het nul-op-de-meter proefportiek Flatmettoekomst met Nieuw Utrechts Peil aan de ...

Lees verder »

Huurwoningen in Emmerhout gerenoveerd naar nul-op-de-meter

Huurwoningen in Emmerhout gerenoveerd naar nul-op-de-meter

20-07-2018 om 13:00 uur
timer 1 min

Woningcorporatie Lefier gaat 169 woningen in Emmerhout energieneutraal en Nul op de Meter (NOM) maken. De woningen ...

Lees verder »

“Overstap naar elektrisch verwarmde huizen kost juist veel gas”

“Overstap naar elektrisch verwarmde huizen ...

23-05-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

De overstap van gasverwarmde huizen en transport naar volledig elektrisch kost juist veel gas. Dit omdat de daarvoor ...

Lees verder »

Twentse NOM-proefwoning model verdere verduurzaming

Twentse NOM-proefwoning model verdere verduurzaming

22-05-2018 om 13:00 uur
timer 1 min

In Enschede is een huurwoning van woningcorporatie Domijn uit 1982 volledig gerenoveerd naar nul-op-de-meter. De ...

Lees verder »

Vlaardingse portiekwoningen uit 1952 NoM-gerenoveerd

Vlaardingse portiekwoningen uit 1952 NoM-gerenoveerd

21-03-2018 om 13:00 uur
timer 1 min

In Vlaardingen zijn twaalf portiekwoningen  van woningcorporatie Waterweg Wonen nul-op-de-meter gerenoveerd. ...

Lees verder »

Eindhoven als regelvrije zone voor duurzaam bouwen?

Eindhoven als regelvrije zone voor duurzaam ...

23-02-2018 om 11:00 uur
timer 2 min

De gemeente Eindhoven en Eindhovense woningcorporaties roepen minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ...

Lees verder »

Eerste volledige NOM Keur-certificaat uitgereikt

Eerste volledige NOM Keur-certificaat uitgereikt

12-02-2018 om 11:00 uur

Als eerste bouwer heeft BAM afgelopen week het volledige NOM Keur-certificaat ontvangen. BAM Wonen-directeur Joos ...

Lees verder »

Flat maakt plaats voor 28 NoM-woningen

Flat maakt plaats voor 28 NoM-woningen

08-02-2018 om 11:00 uur

In de wijk Palenstein in Zoetermeer laat woningcorporatie Vidomes 28 Nul-op-de-Meterappartementen bouwen. Deze ...

Lees verder »

Reacties

Klinkt leuk maar in soest wil men de nestkasten weer dicht maken.Maar vogels blijven toch liever uit de buurt van deze woningen nulopdemeter ze maken te veel gezoem/gebrom door de warmtepompen.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up