‘Voldoet mijn BENG-woning straks aan de MPG-eis?’

‘Voldoet mijn BENG-woning straks aan de MPG-eis?’

Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe, aangescherpte energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. De Energieprestatie Coëfficiënt (EPC) wordt dan vervangen door drie nieuwe eisen voor ‘Bijna EnergieNeutrale Gebouwen’ (BENG). Hierbij wordt onder meer gekeken naar de energiebehoefte van een gebouw.

Waarom BENG? "De huidige EPC-berekening is minder geschikt voor BENG. De EPC voegt alle energiemaatregelen samen tot een ‘plat’ getal. Daardoor krijg je weinig inzicht in de manier waarop de energieprestatie is behaald. Naast BENG is er ook nog nul-op-de-meter (NOM). En op een hoger schaalniveau hebben woningcorporaties en bouwbedrijven de ambitie uitgesproken dat in 2050 alle woningen volledig CO2-neutraal dan wel energieneutraal zijn. Maar allereerst wordt er een strengere grenswaarde voor de milieuprestatie van gebouwen (MPG) geïntroduceerd. In 2018 moet alle nieuwbouw van woningen en kantoren aan die eis voldoen." Dit zegt adviseur Pieter Nuiten van W/E adviseurs.

Slechte materiaalscore door nieuwe installaties

“Het blijkt nu al dat de MPG-grenswaarde voor energieneutrale of energieleverende woningen (NOM) lastiger haalbaar is." Nuiten heeft ruime ervaring in het maken en controleren van EPC-berekeningen en energielabels. Als onderzoeker werkt hij voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Binnenlandse Zaken mee aan de (door)ontwikkeling van energieprestatiemethoden. “Bij NOM-woningen heb je te maken met heel veel PV, nieuwe installaties, enorme isolatiepaketten, dus ook heel veel materiaal. Hierdoor is de materiaalscore van een NOM-woning niet heel hoog. Datzelfde geldt voor BENG-woningen. Hoe gaan we dat straks doen: BENG in combinatie met de MPG? Als ik een BENG-woning heb, haal ik straks de MPG-eis nog wel?”

Kijken naar duurzaamheidsprestatie van gebouwen

“Op zich zijn BENG en NOM losse eisen. Je kan daarom makkelijk aan de ene voldoen en aan de andere niet. Misschien kunnen we daarom beter kijken naar de duurzaamheidsprestatie van gebouwen (DPG) waarin energie- en materiaalgebruik in samenhang worden beoordeeld. Alle wet- en regelgeving, subsidies en investeringen ten spijt, de controle op de uitvoering en de handhaving van de EPC-eisen schieten tekort. “Dat geldt straks zeer waarschijnlijk even goed voor de MPG-eis. Laten we daarom die controle en handhaving nu eerst eens beter regelen, voordat we die energieprestatie-eisen weer gaan
aanscherpen. Er zit veel te veel tijd in de methodiek en het rekenen op de vierkante millimeter.”

In de praktijk is het zo dat de gemeente controleert of de energieprestatieberekening er is en of onderaan de streep wordt voldaan aan de eis. “Daarmee is de kous in veel gevallen af. Op de bouwplaats wordt zelden naar de energieprestatie gekeken. Die heeft geen enkele prioriteit. Handhavers van de gemeente controleren de EPC niet op de bouwplaats. Die kijken naar brandveiligheid, constructieve veiligheid; misschien ook nog naar de dikte van het isolatiepakket, maar daar houdt het wel op.”

Geschikt voor BENG, NOM en MPG

GPR Gebouw, ontwikkeld door W/E adviseurs, is de meest gebruikte software die de duurzaamheid van gebouwen meetbaar en bespreekbaar maakt. “We zijn voorbereid op de BENG-eisen", geeft Nuiten aan. "Met GPR Gebouw kun je energieprestatieberekeningen maken voor nieuwbouw en bestaande bouw, voor woningen en utiliteit. En als resultaat van die berekening krijg je de BENG-indicatoren. Dat is relevant voor nieuwbouw. Voor NOM is ook het berekenen van de energieprestatievergoeding mogelijk. Dat is vooral bij bestaande bouw relevant maar is ook van toepassing op nieuwbouw. Als woningen aan een aantal criteria voldoen, mogen corporaties naast de huur ook een energieprestatievergoeding in rekening brengen. Die rekenen we ook uit. Met GPR Gebouw zijn al berekeningen van NOM-woningen gemaakt. NOM stelt eisen aan het gebouw. Dus wat EPC doet, maar zegt daarnaast dat je het huishoudelijk gebruik moet compenseren met PV. NOM stelt dus nog strengere eisen aan het aandeel hernieuwbare energie. Ook dat kun je met GPR Gebouw uitrekenen.”

Auteur Arno Hagemans werkt bij W/E adviseurs.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c143 c186 c225
'Een BENG-schoolgebouw is geen sluitende businesscase'

'Een BENG-schoolgebouw is geen sluitende businesscase'

22 nov om 12:00 uur

Het einde van de levensduur nadert voor een fors deel van de schoolgebouwen in Nederland, met vooral vastgoed ...

Lees verder »

c21 c186 c225
Duurzaam Gebouwd lanceert ebook over BENG

Duurzaam Gebouwd lanceert ebook over BENG

27 sep om 08:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd lanceert een nieuw gratis ebook over BENG, die je voorbereidt op de aankomende BENG-verplichting ...

Lees verder »

c21 c186 c225 c245
TOjuli eis voor risico oververhitting vanaf 1 juli 2020

TOjuli eis voor risico oververhitting vanaf ...

6 sep om 07:00 uur
timer 1 min

De eis TOjuli wordt tegelijkertijd met de ingangsdatum voor nieuwe energieprestatieberekeningen voor BENG opgenomen, ...

Lees verder »

c21 c143 c186 c225 c243
Het Nieuwe Lyceum: Frisse Scholen B en BENG

Het Nieuwe Lyceum: Frisse Scholen B en BENG

4 sep om 11:00 uur
timer 1 min

Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven, een scholengemeenschap voor HAVO en VWO in Bilthoven, is duurzaam gerenoveerd ...

Lees verder »

c21 c26 c186
Het Nieuwe Zuiderspoor is al BENG

Het Nieuwe Zuiderspoor is al BENG

3 sep om 11:00 uur

Het Nieuwe Zuiderspoor in Enschede wordt gasloos en energiezuinig. Dit kakelnieuwe complex heeft 45 appartementen ...

Lees verder »

c21 c186 c225 c243
Wooncomfort is meer dan een lage energierekening 

Wooncomfort is meer dan een lage energierekening 

17 jul om 15:30 uur
timer 2 min

BENG, EPC en duurzaam bouwen zijn niet alleen termen, het zijn ook eisen waar woningen aan moeten voldoen. Maar ...

Lees verder »

c21 c134 c186 c225 c237
Stedelijk ontwerp en de nieuwbouweisen BENG

Stedelijk ontwerp en de nieuwbouweisen BENG

10 mei om 15:30 uur
timer 1 min

Ruimtelijke ontwerpers lijken op het eerste gezicht een ‘vreemde eend in de bijt’ als het gaat om bijna ...

Lees verder »

c21 c186 c225 c243
EnergyFaçade vormt integraal systeem voor isolatie en duurzame energieopwekking

EnergyFaçade vormt integraal systeem ...

18 apr om 13:00 uur
timer 1 min

Saint-Gobain Solutions komt met een EnergyFaçade, een gevel voor zowel nieuwbouw als renovatie bestaand ...

Lees verder »

c21 c127 c186 c225
Geen huizen bouwen voor installaties

Geen huizen bouwen voor installaties

5 apr om 15:30 uur
timer 3 min

Gaan we volgend jaar met de invoering van de BENG-eisen woningen bouwen voor de installaties of is het realiseren ...

Lees verder »

c21 c122 c150 c186 c225
Update: verse side events op Building Holland 2019

Update: verse side events op Building Holland ...

5 apr om 11:00 uur
timer 1 min

In dit artikel geven we je een update van de side events waaraan je kunt deelnemen op Building Holland 2019. Eerder ...

Lees verder »

c21 c186 c225
Tijd voor een Lente-akkoord 2.0!

Tijd voor een Lente-akkoord 2.0!

1 mrt om 09:00 uur
timer 2 min

Een oproep van Ronald Schilt (Merosch) aan de overheid, BouwendNederland, NEPROM en NVB over de BENG-norm.

Lees verder »

c21 c186 c225
Kritische brief naar Tweede Kamer over BENG-norm

Kritische brief naar Tweede Kamer over BENG-norm

28 feb om 15:30 uur

Verschillende Duurzaam Gebouwd-partners schreven een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij zich kritisch uitlaten ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up