Leider van Maasai vraagt Westerse landen hun verantwoordelijkheid te nemen

timer4 min
Leider van Maasai vraagt Westerse landen hun verantwoordelijkheid te nemen

Ezekiel Ole Katato is een van de sprekers op het Green Buildings Congres 2018 op 13 september in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Tijdens het congres staat innovatie en verduurzaming van de bestaande bouw centraal. Thema van dit jaar is: We are the world. De keuze voor deze bekende spreker en beschermer van het Maasai erfgoed ligt voor de hand.

De Maasai bevolking bestaat van oorsprong uit nomaden die voornamelijk in Tanzania en Kenia leven. Zij slagen er nog steeds in om hun eeuwenoude tradities te handhaven, maar de traditionele leefwijze staat onder druk, mede vanwege de klimaatsverandering die grote gevolgen heeft voor het volk. Ezekiel Ole Katato is oprichter en directeur van Across Maasai Land Initiative(AMLI). Deze organisatie komt op voor de rechten van de Maasai, maar probeert ook het cultureel erfgoed in stand te houden. Als Maasai leider ervaart Katato als geen ander de gevolgen van de klimaatverandering. Gedreven door de droogte liep hij met zijn stam naar het noorden van Kenia in de hoop dat daar meer eten voor het vee te vinden was. Maar de regen bleef uit met alle problemen van dien. Naast Maasai-leider is Ezekiel ook spiritueel leider en organiseert hij samen met MasterPeace Nederland tochten in Kenia om mensen te inspireren, stil te laten staan bij het leven, vertrouwen te geven en samen te werken aan vrede.

Wat is de reden van uw zorgen over het klimaat?

“Met mijn opleiding en culturele achtergrond en de wijsheid die ik vergaar met het klimmen van de jaren, ben ik in staat om verleden met het heden te verbinden. Gaandeweg de jaren ervaar ik de grote klimaatveranderingen door de alles verwoestende droogte in het gebied waar mijn volk leeft. Ik vind dat ik door mijn positie in Across Maasai Land een grote verantwoordelijkheid heb. Daarnaast voel ik een sterke verbondenheid met mijn volk. Al deze onderwerpen, gecombineerd met een steeds groter wordende bewustwording van de wereld om mij heen, zorgen er voor dat ik bezorgd ben over de klimaatsverandering die gaande is.”

Het land waar de Maasai leven is drastisch veranderd de afgelopen jaren. Wat betekent dat in de praktijk van alledag?

"De bevolking is de laatste decennia flink gegroeid, mede omdat het nomadenbestaan vaker ingeruild wordt voor het blijven wonen op één plek. Dat betekent dat er een grote druk op het landgebruik komt te liggen. Met name het tekort aan water, en als gevolg daarvan, het tekort aan goede weidegronden, vormen een bron van zorg. Er is door de veranderde leefwijze nog meer dan twintig jaar geleden, behoefte aan water en open graslanden. Ik maak me daar zorgen over, omdat de rampen elkaar zullen blijven opvolgen en dat heeft een negatief effect op de culturele, sociale, economische, spirituele en omgevingsgezinde factoren.”

Wat is de boodschap die je als keynote speaker gaat vertellen aan de bezoekers van het Green Buildings Congres?

“Drie dingen. Allereerst wil ik mijn toehoorders er nog meer van bewust maken dat klimaatverandering voornamelijk veroorzaakt wordt door menselijke activiteiten, vooral door geïndustrialiseerde landen. Dat terwijl de armere regio's er het meest onder lijden. Verder wil ik mijn toehoorders vragen om de industriële, vervuilende landen erop te wijzen dat zij veilige en milieuvriendelijke technieken moeten adopteren. En ten derde vraag ik de geïndustrialiseerde landen om de armere landen te helpen om klimaatverandering het hoofd te bieden. Dat kan door financiële middelen beschikbaar te stellen, maar het kan ook door kennis en vaardigheden aan te bieden. Met name de captains of industry hebben een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de wereld een betere plek wordt om  te leven als we technieken omarmen die bijvoorbeeld te maken hebben met betere milieuvriendelijker bouwtechnieken. De westerse landen hebben de verplichting om vooral veiliger en slimmer en vooral minder milieubelastend te bouwen.”

Bent u positief of negatief over de toekomst?

"Positief en negatief tegelijk. Negatief omdat de kloof tussen ontwikkelde en zich ontwikkelende landen steeds groter wordt en de grootste budgetten opgaan aan bewapeningsindustrie. En dan is nu juist de groep die het minst op heeft met natuur en humaniteit. Tegelijkertijd ben ik positief, omdat organisaties, bedrijven en vaak ook individuele personen door campagnes, lobbying en publiciteit steeds vaker de conversatie en dialoog aanslingeren en oog hebben voor klimaatverandering en zich op deze manier inzetten voor een betere wereld.”

Green Buildings Congres 2018

We are the World! Door circulariteit, energielabels, smart technology, algoritmen en Bitcoins vergeten we soms waar het om gaat: gelukkige, gezonde en veilige mensen. De sprekers van Green Buildings Congres 2018 nemen je mee in dit vraagstuk. 40 start-ups verleiden om gezonder, gelukkiger en veiliger te worden met hun oplossing voor een betere wereld. 

Dit jaar is het Green Buildings Congres 2018 te gast bij een unieke locatie in Amsterdam: Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Het KIT zet zich in voor een duurzame, internationale en interculturele samenwerking. In dit prachtige gebouw, waarvan de eerste steen al in 1915 werd gelegd, is ook het SDG House gevestigd. Een organisatie die werkt aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waaronder ook het duurzaam bouwen van steden. Meer informatie vind je op de website van CFP Green Buildings

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Marianum College na de renovatie: grotere lokalen, gezonder en comfortabeler binnenklimaat

Marianum College na de renovatie: grotere lokalen, ...

Vandaag om 11:00 uur
timer 5 min

In drie fases werd het oude schoolgebouw van het Marianum College in Groenlo aangepakt. Bij de renovatie met uitbreiding ...

Lees verder »

Dankzij grondstoffenanalyse naar circulaire voet- en fietsbrug

Dankzij grondstoffenanalyse naar circulaire ...

Vandaag om 08:00 uur
timer 1 min

De circulaire ambities van de gemeente Oude Ijsselstreek wordt concreet vormgegeven met de vervanging van de voet-/fietsbrug ...

Lees verder »

Natuurlijk, het congres voor natuurinclusief bouwen

Natuurlijk, het congres voor natuurinclusief ...

18 okt om 10:00 uur
timer 2 min

We hebben natuur dichtbij nodig voor onze gezondheid en ons geluk. Dat wordt steeds duidelijker, des te meer door ...

Lees verder »

Schoolverduurzaming centraal tijdens seminar

Schoolverduurzaming centraal tijdens seminar

18 okt om 08:00 uur
timer 1 min

De ambities en verduurzaming van schoolbesturen staan centraal tijdens het seminar Duurzame Scholen. In dit artikel ...

Lees verder »

Profileren op congres Gamechangers in de Bouw & Infra

Profileren op congres Gamechangers in de Bouw ...

18 okt om 07:00 uur

In dit artikel praten we je bij over de samenwerkingspartners en een nieuwe sponsor voor het congres.

Lees verder »

'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

17 okt om 15:00 uur
timer 4 min

De komende jaren worden tientallen, zo niet honderden gebieden op de schop genomen om toe te werken naar een volledig ...

Lees verder »

Mensen duurzaam verbinden en in beweging krijgen

Mensen duurzaam verbinden en in beweging krijgen

17 okt om 11:00 uur
timer 3 min

Duurzaamheid is gebaat bij duurzame relaties. Beide vakgebieden maken nadrukkelijk onderdeel uit van het portfolio ...

Lees verder »

Uniforme meetmethode voor circulair bouwen

Uniforme meetmethode voor circulair bouwen

17 okt om 08:00 uur

De ontwikkeling van een uniforme methode voor het bepalen van circulariteit van gebouwen is een feit. Minister ...

Lees verder »

Impact maken bij Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Impact maken bij Duurzaam Gebouwd Congres 2019

17 okt om 08:00 uur

Ben jij op zoek naar een mogelijkheid om jouw verhaal te vertellen over de weg naar een duurzamere wereld om samen ...

Lees verder »

Hoe ziet dat eruit, duurzaamheid op een woonboot?

Hoe ziet dat eruit, duurzaamheid op een woonboot?

16 okt om 10:00 uur
timer 5 min

Zo transformeerde een coaster met een bedompt ruim en centrale machinekamer tot een behaaglijk huis en duurzame ...

Lees verder »

Laatste plekken voor masterclass woonzorgconcepten van de toekomst

Laatste plekken voor masterclass woonzorgconcepten ...

16 okt om 08:00 uur

Op 29 oktober aanstaande geven de auteurs van het boek Bouwstenen voor de Toekomst voor de vierde keer een masterclass ...

Lees verder »

Inge Diepman dagvoorzitter Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Inge Diepman dagvoorzitter Duurzaam Gebouwd ...

16 okt om 08:00 uur
timer 1 min

Inge Diepman staat op het podium van het Duurzaam Gebouwd Congres 2020 als dagvoorzitter. Zij neemt je mee in ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up