Accusystemen in kantoren en scholen niet rendabel – deel 1

timer4 min
Accusystemen in kantoren en scholen niet rendabel – deel 1

Energieopslag in accu’s staat steeds meer in de belangstelling. Uit eerder onderzoek bleek al dat het niet lang meer duurt voordat de investering in een thuisbatterij vanuit financieel oogpunt de moeite waard is. Geldt dit ook voor toepassing van accu’s in de kleinere utiliteitsbouw? Deze vraag wakkerde Duurzaam Gebouwd-partner Merosch aan om onderzoek te doen naar de potentie van accusystemen in scholen en kantoren met een kleinverbruiksaansluiting. In dit eerste deel van een tweedelige reeks zoomen we in op de energetische effecten van zo’n accusysteem.

Tekst: Sven Korpershoek, Merosch

Het onderzoek heeft zich gefocust op de business case van een accusysteem in 2020: het jaar waarin de salderingsregeling wordt afgeschaft en er een terugleversubsidie voor in de plaats komt. De nieuwe regeling leidt ertoe dat de kleinverbruiker zijn teruggeleverde elektriciteit tegen een lagere prijs moet verkopen dan de prijs die hij betaalt voor het afnemen van elektriciteit. Kleinverbruikers lijden daardoor verlies voor elke kilowattuur die zij aan het net terugleveren en op een later moment weer afnemen.

Accusystemen in kantoren en scholen niet rendabel – deel 1

Om dit verlies zoveel mogelijk te beperken en daarmee financieel voordeel te behalen, moet uitwisseling van elektriciteit met het elektriciteitsnet zoveel mogelijk worden voorkomen. Met andere woorden: het eigen verbruik moet worden verhoogd. Een accusysteem is hiervoor een mogelijke oplossing.

Om te onderzoeken wat precies het kostenverschil is tussen een systeem zonder accu en een systeem met accu, heeft Merosch de levensduurkosten van beide varianten berekend over een periode van 25 jaar. Hierdoor wordt duidelijk of de energiekostenbesparing opweegt tegen de kosten die een accusysteem met zich meebrengt. De berekeningen zijn gemaakt in de accu-designer, een geavanceerd rekenmodel dat Merosch heeft ontwikkeld ten behoeve van dit onderzoek.

Nieuwe huisvesting als casus

Als casus voor het onderzoek is de nieuwe huisvesting van Merosch genomen. Een gymzaal uit 1955, die recentelijk is gerenoveerd en in gebruik is genomen als kantoorgebouw. Het pand is all-electric, energieleverend, heeft een kleinverbruiksaansluiting en maakt gebruik van een bodemwarmtepomp voor verwarming en koeling. Het verbruiksprofiel van de nieuwe huisvesting is typerend voor zeer energiezuinige kantoor- en schoolgebouwen, wat getoetst is aan de hand van verschillende casussen. De resultaten van dit onderzoek zijn daardoor representatief voor een grote doelgroep.

Een accusysteem is momenteel nog niet aanwezig in het gebouw, maar wel denkbaar in de toekomst. Hoewel elektrische energie op diverse manieren kan worden opgeslagen, wordt rekening gehouden met een lithium-ion batterij. Deze accutechnologie is ten opzichte van andere technologieën superieur voor toepassing in kleinere utiliteitsgebouwen (o.a. veel scholen en kantoren) met maximalisatie van het eigen verbruik als belangrijkste doel.

Energetische effecten

Uit berekeningen voor de casus blijkt dat het eigen verbruik van een kantoorgebouw in een situatie zonder accusysteem vrij hoog is. Uitgaande van een nul-op-de-meter situatie ligt dit ongeveer op 45% tot 55%. Het hoge eigen verbruik van een kantoorgebouw wordt veroorzaakt doordat de periode waarin er vraag naar elektriciteit is, sterk overeenkomt met de productieperiode van zonnepanelen, namelijk overdag. Dit is ook voor schoolgebouwen het geval. Ter vergelijking: in nul-op-de-meter woningen ligt het eigen verbruik vaak tussen de 20% en 30%, doordat zonnepanelen overdag elektriciteit opwekken en er juist in de ochtend en de avond de meeste vraag is naar elektriciteit.

Als gevolg van de relatief grote gelijktijdigheid in scholen en kantoren, leidt de installatie van een accusysteem tot zo’n 5% tot 15% verhoging van het eigen verbruik. De exacte toename van het eigen verbruik hangt logischerwijs samen met de batterijcapaciteit. Het valt op dat de eerste paar kilowattuur aan batterijcapaciteit verhoudingsgewijs het meeste effect heeft op het eigen verbruik van het gebouw. Naarmate de batterijcapaciteit toeneemt, wordt de verhoging van het eigen verbruik steeds minder.

Accusystemen in kantoren en scholen niet rendabel – deel 1

Verhoging eigen gebruik

Het feit dat een accusysteem leidt tot verhoging van het eigen verbruik, betekent dat elektriciteit financieel gezien optimaler wordt gebruikt op gebouwniveau. Echter, kan dit niet worden benoemd als energetische optimalisatie. Het opslaan van elektriciteit gaat namelijk altijd gepaard met verliezen. Met het laden en ontladen van de batterij, inclusief omzettingen, gaat afhankelijk van de systeemconfiguratie zo’n 10 tot 15% aan elektrische energie verloren.

De gelijktijdigheid van elektriciteitsverbruik en -opwekking is goed zichtbaar in onderstaande figuur. Tevens toont de figuur de beperkte energetische potentie van een accusysteem; het overgrote deel van de elektriciteit wordt nog altijd met het net uitgewisseld. Hierbij is het van belang te beseffen dat de getoonde week zelfs nog vrij gunstig wat betreft benutting van de accu. De figuur is afkomstig uit de accu-designer, het door Merosch ontwikkelde rekenmodel dat gebruikt is voor dit onderzoek.

Accusystemen in kantoren en scholen niet rendabel – deel 1

In het tweede deel van dit tweedelige artikel gaan we in op de rentabiliteit, het toekomstperspectief en het uiteindelijke doel van een businesscase met accusystemen. Dit tweede deel wordt volgende week gepubliceerd.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Dak Amsterdamse Gashouder omgebouwd tot zonnepark

Dak Amsterdamse Gashouder omgebouwd tot zonnepark

18 sep om 11:00 uur
timer 1 min

Op het dak van de Gashouder van de Amsterdamse Westergasfabriek zijn vorige week de 1024 geplaatste zonnepanelen ...

Lees verder »

Onderzoek: bestaande kantoren veel eerder energieneutraal 

Onderzoek: bestaande kantoren veel eerder energieneutraal 

17 sep om 08:00 uur
timer 2 min

Bestaande kantoren in Nederland kunnen vijf tot tien jaar eerder dan in 2050 energieneutraal zijn. Dit is de duidelijke ...

Lees verder »

Eéndaagse WELL Training voor gezonde gebouwen

Eéndaagse WELL Training voor gezonde ...

13 sep om 13:00 uur
timer 2 min

De WELL Building Standard voor gezonde gebouwen wordt meer en meer bekend in Nederland. Maar hoe zit de certificeringsmethode ...

Lees verder »

Whitepaper Wet- en Regelgeving

Whitepaper Wet- en Regelgeving

In de gratis whitepaper ‘Rechtstreeks naar een toekomstbestendige omgeving’ vind je uitgebreide ...
Voormalige Becelhuis gerenoveerd naar hedendaags kantoor

Voormalige Becelhuis gerenoveerd naar hedendaags ...

24 aug om 08:00 uur
timer 1 min

In zes maanden tijd is het iconische gebouw “het Becelhuis” in Rotterdam gerenoveerd naar een hedendaags ...

Lees verder »

Zonnepanelen stadhuis Arnhem wekken meer stroom op dankzij witte dak

Zonnepanelen stadhuis Arnhem wekken meer stroom ...

23 aug om 08:00 uur
timer 1 min

Op het dak van de raadzaal van het stadhuis Arnhem zijn 108 zonnepanelen geïnstalleerd, als eerste stap van ...

Lees verder »

Reset van financiële systeem noodzakelijk voor verduurzaming

Reset van financiële systeem noodzakelijk ...

14 aug om 15:30 uur
timer 1 min

Een totale reset van het huidige financiële systeem is noodzakelijk om te versnellen in verduurzaming. Voor ...

Lees verder »

Label C is aanstormende uitdaging voor gebouweigenaren

Label C is aanstormende uitdaging voor gebouweigenaren

13 aug om 15:30 uur
timer 1 min

Als gebouweigenaar sta je de komende tijd voor de opgave om je pand niet alleen energieneutraal en circulair, maar ...

Lees verder »

Flexibel in te delen hoofdkantoor biotechbedrijf

Flexibel in te delen hoofdkantoor biotechbedrijf

10 aug om 13:00 uur
timer 1 min

Het nieuwe hoofdkantoor van Genmab in Utrecht is geopend. Kenmerken van het gebouw zijn het BREEAM-NL Excellent ...

Lees verder »

Video: Is jouw kantoorpand al klaar voor 2023?

Video: Is jouw kantoorpand al klaar voor 2023?

25 jul om 08:00 uur
timer 1 min

In 2023 moeten alle kantoorgebouwen het energielabel C dragen. Ben jij al aan de slag om je kantoorpand toekomstbestendig ...

Lees verder »

Accusystemen in kantoren en scholen niet rendabel – deel 2

Accusystemen in kantoren en scholen niet rendabel ...

24 jul om 15:30 uur
timer 4 min

Energieopslag in accu’s staat steeds meer in de belangstelling. Uit eerder onderzoek bleek al dat het niet ...

Lees verder »

RVB brengt energieverbruik terug met 25% door innovaties

RVB brengt energieverbruik terug met 25% door ...

23 jul om 15:30 uur

Het Rijksvastgoedbedrijf dringt tussen 2008 en 2020 het energieverbruik terug met in totaal 25%. Daarnaast is ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up