'Betonakkoord is startschot voor verdere verduurzaming'

timer3 min
'Betonakkoord is startschot voor verdere verduurzaming'

De ondertekening van het Betonakkoord afgelopen 10 juli riep vragen op. Wat zijn de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren, wie zetten zich in voor het akkoord en welke afspraken zijn onderling gemaakt? Wij spreken voorzitter Rob van Gijzel van Duurzaam Gebouwd-partner Betonhuis om de stand van zaken op te maken.

“Het is een startschot”, vertelt Van Gijzel over het afsluiten van het betonakkoord. “De afgelopen 2 jaar hebben we onderhandeld over het betonakkoord, onder andere met een viertal grotere betonmortelbedrijven en overheden als het ministerie van Economische Zaken en MVO Nederland. Aanvankelijk was er weinig enthousiasme voor een mogelijk akkoord, maar iedereen was het eens dat de sector stappen moet zetten om de milieuopgave in te vullen.”

Met de doelstellingen om in 2050 een CO2-neutrale samenleving te hebben is de noodzaak voor actie te proeven. “In de afspraken hebben we niet alleen ingezet op het terugbrengen van de uitstoot van schadelijke stoffen, maar maakten we daarnaast afspraken over grondstoffen en circulariteit.” Zo werd besloten om zand, grind en kalksteen niet als schaarse grondstoffen te bestempelen. “Dit versterkt juist de biodiversiteit. Als we innoveren met deze stoffen, dan kan dat een impuls vormen voor de industrie.”

Anders ontwikkelen met prefab

Een andere afspraak binnen het kader van circulariteit is dat bij hergebruik van beton de toepassing met de laagste milieubelasting als eerste in aanmerking komt. “In de markt zien we dat architecten anders gaan vormgeven en dat prefab belangrijker wordt. We werken steeds vaker met grote modules. Toch moeten we ons de vraag stellen wat we met puin doen, mochten we niet volledig kunnen demonteren.”

Betongranulaat kan als fundatiemateriaal en als toeslagmateriaal in nieuw beton worden toegepast. De transportafstand blijkt bepalend voor de milieutechnisch beste toepassing. Daarom hebben we afgesproken dat de toepassing afhangt van de MKI.” Dit is het milieu-effect uitgedrukt in een schaduwprijs, fictieve kosten die gemaakt moeten worden om de negatieve impact te herstellen. “Het uitgangspunt is dat CO2-reductie als hoogste doel wordt gesteld, boven circulariteit. Circulariteit kan wel bijdragen aan het doel om deze schadelijke uitstoot te reduceren. We vragen ook de overheid om eenduidig uit te vragen met deze doelstelling in het achterhoofd.”

'Betonakkoord is startschot voor verdere verduurzaming'

Foto: Rob van Gijzel, door gemeente Eindhoven, Boudewijn van Lieshout 

Innoveren met beton

Ook op het gebied van innovatie hebben de partijen een toekomstvisie. Zo moeten betonmortelcentrales de komende jaren anders omgaan met restproducten en proberen om de MKI te verlagen. “Dat kunnen ze niet alleen. Daarom hebben we afgesproken dat overheid, kennisinstellingen en bedrijven samen het initiatief nemen voor onderzoek naar toepassing van alternatieve grondstoffen. Hiervoor zijn subsidies uitgetrokken en is er hulp vanuit onderwijsinstituten.”

Goedkoper en beter bouwen

Ondertussen belooft het klimaatakkoord Nederland wijk voor wijk te gaan verduurzamen. Hierin zijn vooral maatregelen opgenomen omtrent gebouwgebonden financiering, deadlines voor aardgasloos maken van woningen en de inzet op duurzaam gas. “We kijken goed naar dit akkoord en werken onze uitwerking uit in de vorm van een roadmap. Ik ben vooral enthousiast over het commitment om op MKI te beoordelen, want dit maakt het eenduidig.” Ook het herstructureren van werkprocessen kan op ondersteuning rekenen. “In de keten zie ik relatief veel inefficiency en faalkosten. Dat draagt een milieubelasting met zich mee. Als we onze processen opnieuw onder de loep nemen kunnen we utiliteitsbouw en woningbouw veel goedkoper realiseren, met een hogere gebruikerstevredenheid. Dat moet toch een aantrekkelijk uitgangspunt zijn.” 

 

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

'Experimenteren en innoveren essentieel voor duurzaam inkopen'

'Experimenteren en innoveren essentieel voor ...

18 jul om 13:00 uur
timer 9 min

Lef tonen en nieuwe vormen van samenwerken vormen de sleutel naar een duurzamer, meer circulair inkoop- en aanbestedingsproces. ...

Lees verder »

Remontabel kantoorgebouw haalt natuur naar binnen

Remontabel kantoorgebouw haalt natuur naar binnen

11 jul om 11:00 uur
timer 3 min

In Driebergen verrijst een volledig remontabel kantoorpand, met een duurzaamheidsniveau dat ligt op BREEAM Outstanding. ...

Lees verder »

Bedrijven ontwikkelen circulair product binnen 150 dagen

Bedrijven ontwikkelen circulair product binnen ...

11 jun om 11:00 uur
timer 3 min

Lukt het om binnen 150 dagen een nieuw circulair product te ontwikkelen met marktpotentie? De bedrijven ENGIE, ...

Lees verder »

Ebook Circulair bouwen met BIM

Ebook Circulair bouwen met BIM

In de gratis Ebook 'Circulair bouwen met BIM' brengen we je opnieuw op de hoogte omtrent de stand van zaken in ...
'Circulair bouwen is uiteindelijk goedkoper'

'Circulair bouwen is uiteindelijk goedkoper'

1 mei om 11:00 uur
timer 6 min

De transitieagenda Circulaire Bouweconomie stelt een duidelijk doel: uiterlijk in 2050 moet de gebouwde leefomgeving ...

Lees verder »

Circulair en veilig bouwen: herbezinning juridische kaders

Circulair en veilig bouwen: herbezinning juridische ...

24 apr om 14:30 uur
timer 4 min

Hoogleraar privaatrecht Stéphanie van Gulijk is gespecialiseerd in bouwrecht en hield onlangs een interessante ...

Lees verder »

Hoe voorkom je een ramp als met de brug in Genua?

Hoe voorkom je een ramp als met de brug in Genua?

19 apr om 15:15 uur
timer 4 min

In drie bijeenkomsten werd onlangs de toekomst van de kunstwerken in de openbare ruimte besproken. Met vooral aandacht ...

Lees verder »

Drinkwaterbedrijven gaan voor circulair grondstoffenpaspoort

Drinkwaterbedrijven gaan voor circulair grondstoffenpaspoort

19 apr om 08:00 uur
timer 2 min

De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven vragen hun leveranciers van leidingmateriaal om een objectief circulair ...

Lees verder »

98% hergebruikte materialen in duurzame gemeentehuis Woerden

98% hergebruikte materialen in duurzame gemeentehuis ...

16 apr om 17:00 uur
timer 1 min

Het duurzame en circulaire gemeentehuis van Woerden is opgeleverd. Na de transformatie pronkt het gemeentehuis ...

Lees verder »

‘Transitie begint bij je eigen overtuiging dat het anders moet’

‘Transitie begint bij je eigen overtuiging ...

15 apr om 08:00 uur
timer 4 min

Om verduurzaming echt te versnellen, moeten we eerst ons innerlijke vuur aanwakkeren voor verandering. Met die ...

Lees verder »

Kulturhus De Spil vormt duurzame ontmoetingsplek

Kulturhus De Spil vormt duurzame ontmoetingsplek

12 apr om 10:00 uur
timer 4 min

In Nieuwleusen is het kersverse Kulturhus De Spil geopend, een duurzaam middelpunt voor de gemeente.

Lees verder »

'Business ecosysteem als geheime wapen voor circulaire kanteling'

'Business ecosysteem als geheime wapen voor ...

12 apr om 08:00 uur

Circulair bouwen is pas succesvol als alle betrokken partijen hun rol pakken. Het terugnemen van gebouwonderdelen ...

Lees verder »

Reacties

Startschot (van een nieuwe etappe) is juist. Volgende etappe is een stijle beklimming naar VERHARDERDE beton op prestatie, inclusief milieu prestatie. Altijd voor ogen houden dat een groene beton die niet duurzaam is, niet duurzaam is. Beton is voor sommige leveranciers een verpakking van cement en zand en grint waar wel/beter aan verdiend wordt. Waar zou de automobiel industrie zijn als de staal industrie de regels bepaalde hoe een veilige milieu vriendelijke auto gebouwd zou moeten worden? De prefab heeft begin jaren 90 met Zelf Verdichtende Beton een grote kwaliteit verbetering doorgevoerd. Nu is de betonmortel aan zet.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up