Marktvisie krijgt andere plek binnen Rijkswaterstaat

timer5 min
Marktvisie krijgt andere plek binnen Rijkswaterstaat

“De tijd is rijp voor het overdragen van het programma. De directeuren ademen Marktvisie en ik zie genoeg projectmanagers binnen Rijkswaterstaat die er heel enthousiast over zijn.”

Tot begin december was Aline Arends manager Marktvisie bij Rijkswaterstaat, maar haar projectteam bestaat inmiddels niet meer. Daarmee verlegt Rijkswaterstaat de koers echter niet. De Marktvisie is goed ingebed binnen alle inkopende organisatieonderdelen (GWW, Kennis, Bedrijfsvoering en Informatievoorziening) van Rijkswaterstaat en de organisatie neemt op dit gebied geen gas terug.

De Marktvisie is bovendien niet exclusief het speeltje van Rijkswaterstaat, maar berust op een gezamenlijke inzet van een groot aantal opdrachtgevers en opdrachtnemers die zijn vertegenwoordigd in het kernteam Marktvisie. De intrinsieke motivatie om samen te werken, is volgens Arends bij alle belanghebbende partijen te vinden. Daarom is ze tevreden en ook trots over wat er in gang is gezet sinds haar start in 2016.

Houding en gedrag

Er zijn tal van voorbeelden, groot en klein, waar gewerkt wordt volgens de Marktvisie. “Zoals,” aldus Arends, “de renovatie van de Nijkerkerbrug in het Project Doen en de krib- en oeververlaging langs het Pannerdensch Kanaal. Ik merk ook in alle gesprekken dat er heel veel energie is, op heel veel plekken, om het samenwerken te verbeteren. Het gedrag van een hele sector verander je echter niet zomaar, dus er zijn zeker ook voorbeelden waar de samenwerking nog niet goed gaat.”

Een andere geslaagde actie betreft de maandelijkse Marktvisie leerdagen, die heel erg sterk gericht zijn op houding en gedrag. Dit leertraject binnen Rijkswaterstaat werd dit jaar bovendien opengesteld, zodat projectmedewerkers van Rijkswaterstaat hun partner uit de markt konden meenemen.

“Twee, drie jaar geleden was het nog ondenkbaar,” gaat Arends verder, “dat opdrachtgevers en opdrachtnemers samen in een leersessie zaten. Nu zijn er verschillende opleidingen waar samen geleerd wordt, zoals in het leertraject De Verbinders. Hiermee bereik je veel mensen. Ik heb daarbij gemerkt dat er in de projecten ook heel veel enthousiasme zit. Zij willen trots zijn op het werk dat ze realiseren en zoeken ook naar manieren om anders met elkaar samen te werken.”

Arends is bovendien blij dat bedrijven als BAM, Dura Vermeer en Witteveen+Bos intern zelf programma’s op dit gebied hebben uitgerold, om ook zo op medewerkersniveau over de Marktvisie in gesprek te gaan.

Meer mogelijk

Bij aanbestedingen en de start van projecten wordt nu, volgens Arends, vaker specifiek gevraagd naar het borgen van een goede samenwerking. Ze raadt wel aan om samen met de markt veel vroeger te kijken naar de beste manier van aanbesteden en het vormgeven van de samenwerking.

“Als je dat eerder in het proces doet, is er juridisch ook meer mogelijk, zoals bij het Project DOEN. We zijn dat werk zonder regels gestart en bekeken samen met brancheverenigingen en de markt hoe we deze aanbesteding konden vormgeven. Daarna hebben we ook samen de procedure opgesteld, en op basis van kwaliteit de aannemer geselecteerd. Na de voorlopige gunning zijn samen de technische specificaties opgesteld, is de prijs bepaald en is samen het contract opgesteld. Ook het verspreiden van leerervaringen was onderdeel van de opdracht.”

Het project Draaideuren Kanaal Gent-Terneuzen is ook een mooi voorbeeld. Na een moeizaam voortraject werd besloten tot een herstart. Op basis van wat er was geleerd van het project DOEN, is ook hier samen gekeken naar de technische eisen, is er samen een contract opgesteld en een projectteam gevormd. “Waarbij de projectmanager van ENGIE”, vertelt Arends enthousiast, “bij Rijkswaterstaat zijn capaciteits- en voortgangsgesprekken voert.”

Achteroverleunen

In 2016 ging een ploeg van twaalf full- en parttimers binnen Rijkswaterstaat met de Marktvisie aan de slag. Arends is niet bang dat de Marktvisie nu aan kracht gaat inboeten. “We hebben veel zaken opgezet, zoals leerlijnen en communicatiemiddelen, en vaak domein overstijgend. Als je echter ziet dat een programma sterker wordt, wordt het voor anderen makkelijker om achterover te leunen.”

“Daarom is nu de tijd rijp voor het overdragen van het programma naar de lijnorganisatie en de projectorganisatie. De directeuren ademen Marktvisie en ik zie genoeg projectmanagers binnen Rijkswaterstaat die er heel enthousiast over zijn. Verder hebben we ook een netwerk opgebouwd, dus daardoor blijf je elkaar zien.”

Hoopvol

Over de toekomst van de andere partijen binnen het kernteam Marktvisie is Arends optimistisch. Iedereen is op zijn eigen manier, passend bij de cultuur van de organisatie aan het werk gegaan om de Marktvisie te implementeren. Dat betekende dat met name Rijkswaterstaat het heel structureel en grondig aanpakte, zoals die organisatie dat van oudsher gewend is.

Verder zijn daar de brancheorganisaties (en hun bedrijven), waarover Arends een wisselend beeld schetst. Hier en daar zijn er extra prikkels nodig. “We staan voor zulke enorme opgaven in de bouw. Doe dat samen, dat kunnen wij of de markt niet alleen. Bovendien gaat dat nieuwe vormen van samenwerking opleveren, dus in die zin ben ik heel hoopvol.”

Arends, inmiddels interim directeur Inkoop en Contractmanagement, besluit haar verhaal met een dikke pluim voor de ruim 1600 online ondertekenaars van de Marktvisie: “Het mooie is dat zij er zich persoonlijk aan committeren. Het is een morele overeenkomst dat ze op die manier willen werken en dat is ook van belang voor een gezond, duurzaam bedrijfsleven. Waarbij je in de bouw met trots en vakmanschap samenwerkt op een zakelijke en respectvolle manier. Die gedachte kun je toepassen op elk niveau en op elk gesprek dat een beetje stroef loopt. Begin dan niet meer over contractregels, maar over waarom je dit project deelt en graag samendoet.”

Dit interview verscheen onlangs in het Bouwgenoten - Trendboek van het Bouwgenootschap.

Tekst: Ysbrand Visser

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c246 c254
Aannemer Markus maakt zich sterk voor Marktvisie 2.0

Aannemer Markus maakt zich sterk voor Marktvisie ...

2 jan om 10:00 uur
timer 8 min

GWW-aannemer Markus uit Amsterdam werkt met goed gekwalificeerd personeel. Naast hun technische bagage is hun ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c254
De sleutel voor structureel succes in de bouwsector: de 'zachte kant'

De sleutel voor structureel succes in de bouwsector: ...

12-11-2019 om 10:01 uur
timer 3 min

Onderzoeksrapport van ABN AMRO, RISNET en Duurzaam Gebouwd naar succesfactoren in de bouw: focussen op de ‘zachte ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c250 c254 c269
Update nieuw Model Bouwteamovereenkomst

Update nieuw Model Bouwteamovereenkomst

11-07-2019 om 12:15 uur
timer 1 min

Consultatiebijeenkomst levert feedback en suggesties op voor definitieve versie die in november wordt gepresenteerd.

Lees verder »

c2 c21 c225 c246 c250 c254 c269
Duizenden tonen interesse voor nieuw model bouwteamovereenkomst

Duizenden tonen interesse voor nieuw model bouwteamovereenkomst

14-06-2019 om 13:30 uur
timer 6 min

Na de lancering van een nieuw model voor twee bouwteamovereenkomsten peilen we de eerste golf van reacties. “Jullie ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c250 c254 c269
Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

20-05-2019 om 17:25 uur
timer 1 min

In vervolg op het seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ publiceren wij vandaag het consultatiedocument ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c250 c254 c269
Beter borgen van samenwerking in nieuw bouwteam

Beter borgen van samenwerking in nieuw bouwteam

16-05-2019 om 09:54 uur
timer 1 min

Bij het drukbezochte seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ werd ook een primeur gepresenteerd: een nieuw ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c253 c254
Is ‘samenwerken’ toe aan de volgende fase?

Is ‘samenwerken’ toe aan de volgende ...

16-04-2019 om 15:00 uur
timer 4 min

Waarom kunnen we niet zonder gedoe samenwerken? Henberto Remmerts (Tauw) wijdde er een blog aan: het morele kompas ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c253 c254
Duurzaamheid vereist opschalen en innovatieve samenwerking

Duurzaamheid vereist opschalen en innovatieve ...

25-03-2019 om 13:00 uur
timer 5 min

Volgens Henberto Remmerts (Tauw bv) is innoveren, opschalen en ketensamenwerking nodig voor de realisatie van de ...

Lees verder »

c21 c227 c253 c254
Projectcoaching & PSU: een vak apart

Projectcoaching & PSU: een vak apart

Samenwerken is heel veel meer dan alleen maar teambuilding. De finesses van projectcoaching in de bouw en infra ...

Lees verder »

c21 c225 c252 c253 c254
“Voor een betere ketensamenwerking moet je terug naar je missie”

“Voor een betere ketensamenwerking moet ...

12-02-2019 om 10:00 uur
timer 5 min

Ketensamenwerking komt in de bouw nauwelijks van de grond, aldus Jack van der Veen. “Is de crisis voorbij? ...

Lees verder »

c21 c225 c250 c251 c253 c254 c269
Van bouwteams naar teams bouwen

Van bouwteams naar teams bouwen

04-02-2019 om 10:00 uur
timer 5 min

Eefje Baas was het moe hoe partijen in de bouw elkaar benaderden. “Begrijp dat je gelijkwaardig aan elkaar ...

Lees verder »

c21 c225 c251 c254
Risicomanagement als papieren tijger

Risicomanagement als papieren tijger

30-01-2019 om 10:00 uur
timer 5 min

Volgens Martin van Staveren is het hedendaagse risicomanagement verworden tot een exercitie voor de bühne.

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up