Hoe kun je bestaande scholen gezond en gasloos maken?

timer26 min
Hoe kun je bestaande scholen gezond en gasloos maken?

Begin februari deelden verschillende sprekers hun kennis en ervaring over dit onderwerp tijdens de bijeenkomst Merosch Open Source. Lees nu het verslag en de conclusies.

Unieke samenwerking en ervaringen

Als eerste spraken Cheimaa Aouni (gemeente Zoetermeer) en Martijn Geerts (schoolbestuur Unicoz). Zij vertelden over hun eigen ervaringen en bijzondere samenwerkingsconstructie voor het aanpakken van bestaande schoolgebouwen en de budgetten.

>Renovatie schoolgebouwen financieel bijna even duur als nieuwbouw

Een belangrijk punt is dat renovatie van schoolgebouwen financieel bijna even duur is als nieuwbouw (of financieel in de buurt komt van een nieuwbouwproject). Dat komt door een combinatie van drie factoren:

  1. Door onderwijskundige vernieuwingen zijn er flinke veranderingen in de bouwkundige indeling nodig, waardoor de kosten oplopen.
  2. Bestaande scholen lopen qua binnenklimaat flink achter. Onder andere door slechte ventilatievoorzieningen die in het geheel vervangen moeten worden, waardoor het grootste deel van het budget daar naar toe gaat.
  3. Als er dan ook nog duurzaamheidsmaatregelen bij moeten komen, zijn dit eigenlijk maatregelen die extra zijn en de renovatie nog kostbaarder maken.

Dit bij elkaar opgeteld, maakt het qua kosten aantrekkelijker om een nieuw schoolgebouw neer te zetten. Daarbij moet wel genoemd worden dat elk schoolgebouw maatwerk is. Elk gebouw is weer anders en zit anders in elkaar, waardoor het kostenplaatje uniek is. In dit geval zie je voornamelijk dat door de onderwijskundige vernieuwingen het bestaande gebouw niet meer voldoet en de kosten voor een renovatie flink toenemen.

>Samenwerking schoolbestuur en gemeente 

Tot slot kwam de unieke samenwerking tussen schoolbestuur Unicoz en de gemeente Zoetermeer aan bod. Beide partijen dragen de verantwoordelijkheid van de kosten van het onderhoud en de investeringen. Er wordt gezamenlijk een plan gemaakt om scholen aan te pakken en gezonder en duurzamer te maken.

Het huishoudboekje van scholen

Vervolgens kwamen Willem Adriaanssen en Michel Drenth van HEVO aan het woord over het huishoudboekje van scholen.

>Integraal huisvestingsplan essentieel

Ook zij geven aan dat renoveren vaak een kostbaar plaatje wordt tegenover het opnieuw bouwen van een school. Adriaanssen geeft aan dat het belangrijk is dat er een integraal huisvestingsplan moet worden opgesteld door de gemeente en een schoolbestuur. De volgende vragen moeten onder andere worden beantwoord:

  1. Welke gebouwen worden wanneer aangepakt?
  2. Wanneer wordt er in welk gebouw geïnvesteerd?

Het heeft geen zin om in een school dubbelglas toe te passen als dit gebouw over tien jaar wordt gesloopt. Ga op basis van de volledige gebouwportefeuille bekijken wanneer welk gebouw aan de beurt is en welke maatregelen er worden toegepast.

>Frisse Scholen niet altijd haalbaar en betaalbaar

Een ander besproken punt gaat over de Frisse Scholen. Hierbij moet per thema worden gekeken hoe je op welk onderdeel wilt scoren. Frisse Scholen klasse A is op meerdere onderdelen doorgaans niet haalbaar en betaalbaar.

Businesscases op tafel, enkele praktijkcases doorgerekend

De derde spreker was Bart Advokaat van Merosch. Hij vertelde over verschillende businesscases en het stappenplan om een bestaande school aardgasvrij te maken.

>Stapsgewijs uitvoeren

Het is belangrijk om een integraal plan te bedenken, maar dat dit wel stapsgewijs kan worden uitgevoerd. Zo kunnen maatregelen bijvoorbeeld worden afgestemd met reserveringen vanuit het Meerjarenonderhoudsplan en kan de uitvoering van de maatregelen in verschillende vakanties worden gerealiseerd. Een cruciaal punt om de renovatie te laten slagen, is dat de maatregelen die worden toegepast integraal met elkaar kloppen.

Ook Advokaat geeft aan dat elke bestaande school maatwerk is. Wanneer welke maatregel toegepast kan worden, is afhankelijk van de gebouweigenschappen.

De conclusie van de businesscase is dat wanneer een bestaande school wordt verduurzaamd en aardgasvrij wordt gemaakt, de investeringen voor circa 50 procent over 25 jaar worden terugverdiend. Er blijft daarmee een onrendabele top over van 50 procent.

Pilot energiezuinig vraaggestuurde ventilatiesysteem

Als laatste kwam Piet Jacobs van TNO aan het woord. Vanuit TNO zijn ze bezig met een pilot voor een energiezuinig vraaggestuurde ventilatiesysteem.

>Onderhoud ventilatiesysteem aandachtspunt

De luchtkwaliteit is een belangrijk onderwerp als het gaat om gezonde scholen. Gebouwen worden steeds beter geïsoleerd en dus is de vraag naar koeling groter. Daarbij is het onderhouden van het ventilatiesysteem een belangrijk aandachtspunt. Hier blijkt in de praktijk te weinig aandacht voor te zijn. De filters in de luchtbehandelingskast moeten minimaal één keer per jaar worden vervangen.

In de pilot wordt een elektrostatische filtermodule getest om fijnstof nog beter te filteren. In het toegepaste ventilatiesysteem is ook een module voor dauwpuntkoeling (adiabatische koeling) toegepast om te onderzoeken wat dat bijdraagt aan een beter zomercomfort.

Belangrijke conclusies

>Renovatie tegenover nieuwbouw goed uiteenzetten

Het is belangrijk om renovatie tegenover nieuwbouw goed uiteen te zetten. Wat vraagt men van een gebouw, wat is er mogelijk en wat zijn de kosten? Wat bij schoolgebouwen ook meetelt, is de verandering van onderwijs. Het gebouw moet wel met zijn tijd meegaan, wat betreft onderwijslokalen, binnenklimaat en mogelijkheden.

>Kosten aardgasvrij 

Daarnaast moet men rekening houden met de kosten van het naar aardgasvrij gaan. Dit betekent niet altijd dat er ook direct bespaard wordt. Als er geen goed en integraal concept wordt bedacht, kan het zijn dat van gas los gaan niet per se een besparing oplevert.

Heb je vragen over het aanpakken van een bestaand schoolgebouw? Neem gerust contact op met Merosch. 

Bron: Merosch Open Source

 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c184 c225 c243
Leren door te doen

Leren door te doen

10 jul om 13:02 uur

Gemeenten in Nederland zijn volop bezig met het vormgeven van de Transitievisie Warmte. Eind 2021 moet die visie ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Startschot volgende editie van opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving

Startschot volgende editie van opleiding Basiscertificaat ...

3 jul om 17:30 uur
timer 1 min

Tijd om kennis te delen! De volgende editie van de populaire en succesvolle opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c184 c243
Uiterst duurzaam huis met verrassende innovaties

Uiterst duurzaam huis met verrassende innovaties

1 mei om 10:01 uur
timer 7 min

Je kunt met grote gebaren, veel discussies en talloze vergaderingen de verduurzaming een forse duw in de rug geven, ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243 c244
Waterwoningen drijven in Rotterdamse haven

Waterwoningen drijven in Rotterdamse haven

17 apr om 07:01 uur
timer 3 min

Met duurzame, drijvende woningen in een oude industriehaven vindt in Rotterdam een interessant experiment plaats. ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Eindhovense woonwijk ’t Ven volledig all-electric

Eindhovense woonwijk ’t Ven volledig all-electric

2 apr om 08:00 uur
timer 4 min

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving staat op bijna iedere gemeentelijke agenda hoog in de wensenlijst. ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Infraroodverwarming: kansrijk of discutabel?

Infraroodverwarming: kansrijk of discutabel?

23 mrt om 11:01 uur
timer 3 min

Over de waarde van infraroodverwarming in de energietransitie in de gebouwde omgeving is nog veel discussie. In ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Veel budget voor aardgasvrije renovatiearrangementen

Veel budget voor aardgasvrije renovatiearrangementen

18 feb om 10:01 uur
timer 2 min

De grootschalige renovatie van de gebouwde omgeving vraagt om zogenaamde aardgasvrije renovatiearrangementen. ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Building Holland 2020 laat je de toekomst van bio- en groengas ontdekken

Building Holland 2020 laat je de toekomst van ...

14 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Sinds een aantal jaren is #VanGasLos een even simpele als bekende slogan, maar gaan we wel van het gas af of gaat ...

Lees verder »

c21 c125 c184 c225 c243
Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam Gebouwd

Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam ...

12 feb om 13:01 uur
timer 3 min

Primagaz Benelux, leverancier van duurzaam biopropaangas voor particulieren en professionals, heeft zich als partner ...

Lees verder »

c21 c135 c184 c225 c243
Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed in ’s-Hertogenbosch: ‘Gewoon beginnen!’

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed in ’s-Hertogenbosch: ...

22 jan om 10:01 uur
timer 7 min

Nederlandse gemeenten buigen zich as we speak over een gigantische opgave: het invullen van een visie voor een ...

Lees verder »

c21 c134 c135 c184 c225
Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije gebiedsaanpak

Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije ...

21 jan om 16:01 uur
timer 1 min

Rotterdam zet een volgende stap naar een aardgasvrije stad met een verkenning van twaalf wijken. Hierin wordt ...

Lees verder »

c21 c26 c184 c243
‘Vraag uit op CO2-ambities, niet op energie’

‘Vraag uit op CO2-ambities, niet op energie’

20 jan om 13:01 uur
timer 4 min

Het aantal projecten dat voor CO2-reductie gaat, groeit. Een grotere inzet op CO2 is de toekomst, als het aan ...

Lees verder »

Reacties

Indien verduurzaming van bestaande scholen een maatwerk opgave is dan zouden er ook geen generieke conclusie’s getrokken kunnen worden. Daarmee lijkt dit artikel zichzelf tegen te spreken of lees ik dat niet goed? De praktijk laat inmiddels ook een ander beeld zien. Een praktijk waarin voor de prijs van nieuwbouw de gemeente meerdere gebouwen duurzaam kan renoveren. Zou deze nuance toch willen maken. Artikel gaat nu totaal aan die ervaring voorbij. Concreet: lees alle verschenen berichtgeving over de duurzaam gerenoveerde basisschool de Leister Igge in Smallingerland. Andere houding van alle betrokken stakeholders (incl. bijdrage vanuit Schoolbestuur) heeft er daar toe geleid dat gemeente voor een Nul op de Meter renovatie (Aardgasvrij, Frisse School klasse B en Energieneutraal) slechts een derde betaald van reguliere nieuwbouwschool. Lees: https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/afbeeldingen/nieuwsbericht%203.pdf Of bekijk sheets van presentatie op recente VNG bestuurdersdag via https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijshuisvesting/nieuws/samen-investeren-in-duurzame-scholen

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up