Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

timer1 min
Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

In vervolg op het seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ publiceren wij vandaag het consultatiedocument met een nieuw model voor twee soorten bouwteamovereenkomsten.

Het nieuwe model werd tijdens het seminar, vorige week in Amsterdam, gepresenteerd door het Bouwgenootschap, denktank van Duurzaam Gebouwd. Na maanden van voorbereiding volgt vandaag de publicatie van de modelovereenkomst voor een klassiek bouwteam (Bouwteam UAV) en voor een modernere variant (Bouwteam UAVgc).

Vooral door de huidige bouwopgave, gekenmerkt door een enorm bouwvolume in een decor van duurzaamheid, circulariteit en energietransitie, is er in de bouw een enorme behoefte aan versnellen en opschalen. De daarbij vereiste, soepele samenwerking kan worden geleverd door een bouwteam.

Voordelen

Voordelen daarbij zijn bijvoorbeeld de ontwerpkennis die een opdrachtgever bij de opdrachtnemer kan verkrijgen en de optimale samenwerking die een bouwteam kan bewerkstelligen. Daarvoor zijn wel extra bepalingen nodig en die worden geleverd in het nieuwe model, dat een bouwteam mogelijk maakt met de UAV en nu ook met de UAVgc.

In het eerste geval gaat de bouwteamfase over in de realisatie na het gereedkomen van een uitvoeringsontwerp (UO). In het tweede geval eindigt de bouwteamfase eerder, na het definitief ontwerp (DO), en moet de opdrachtnemer - onder UAVgc - tijdens de realisatie nog diverse ontwerpdetails verder invullen.

Samenwerking

Het nieuwe model stuurt heel concreet op samenwerking, transparantie en gelijkwaardigheid. Die samenwerking stelt ook eisen aan de houding en het gedrag, maar hoe dat wordt ingevuld is maatwerk. Die stap dient bewust bij de start van de samenwerking gemaakt te worden en moet daarna structureel onderhouden worden.

De inrichting van dat proces en de visie van inschrijvers kan ook een onderdeel vormen van een aanbesteding en een kwalitatieve beoordeling van inschrijvingen. Daarnaast is de ontwikkeling van de relatie cruciaal in het succes van de samenwerking en Project Start-Up’s en Project Follow-Up’s kunnen hierbij belangrijke instrumenten zijn.

Budget

Uit het consultatiedocument wordt verder duidelijk dat het succes van de samenwerking binnen het bouwteam mede tot stand komt door de inzet van objectieve kostendeskundigheid ten aanzien van het taakstellend budget. Een iteratief proces, waar ontwerp (keuzes) en kosten regelmatig in beeld worden gebracht, draagt daaraan bij. Verder wordt aanbevolen om belangrijke ontwerpkeuzes middels een trade-off matrix te maken en expliciet vast te leggen. Dit is belangrijk in het kader van herleidbaarheid, maar ook om teleurstellingen tijdens de uitvoering te voorkomen.

Juridisch gezien houdt een bouwteam op na het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst. Het is echter wel de intentie van de initiatiefnemers dat de wijze van samenwerking en de kernwaardes worden doorgezet in de uitvoeringsfase. Het zou zonde zijn als met het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst de partijen niet langer gebruikmaken van de samenwerkingsgerichte elementen uit de bouwteamovereenkomst.

In het nieuwe model wordt ten slotte daarom ook geadviseerd dat de leden van het bouwteam de realisatie begeleiden. Zo kunnen de opgebouwde samenwerking en het vertrouwen als basis dienen voor een succesvolle uitvoering, oplevering en ingebruikname van het werk.

Ontdek nu zelf al ins en outs in het consultatiedocument dat je hier kunt downloaden.

Lees ook: Beter borgen van samenwerking in nieuw bouwteam

Het team dat de nieuwe bouwteamovereenkomst ontwikkelde, bestaat uit:

: Joost Merema

: Andrea Chao

: Arno Hoevink en Henberto Remmerts

: Jaap de Koning

: Niels van Ommen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c136 c225 c261 c283
Wie wint de DigiDare Award 2021?

Wie wint de DigiDare Award 2021?

16 apr om 14:01 uur
timer 1 min

Ben jij ook bezig met het versnellen van digitaal werken in de bouw- en technieksector? Doe dan mee met de prijsvraag ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Speelruimte in bouwprojecten (2)

Speelruimte in bouwprojecten (2)

13 apr om 13:01 uur
timer 6 min

In een contract kun je van alles vastleggen, maar het vergt veel meer zaken om goed met elkaar samen te werken ...

Lees verder »

c223 c283
Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor bouweconomische vraagstukken'

Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor ...

De groeiende inzet op duurzaamheid en circulariteit brengt complexe financiële vraagstukken met zich ...
c21 c225 c283
Nieuw perspectief: samenwerkingspatronen voor de toekomst

Nieuw perspectief: samenwerkingspatronen voor ...

29 mrt om 13:01 uur
timer 6 min

Corona heeft ons een nieuw perspectief op samenwerken gebracht. Wat zijn vanuit de opgebouwde ervaringen van het ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c283
Volledig fysieke MBA in Sustainable Leadership

Volledig fysieke MBA in Sustainable Leadership

25 mrt om 15:01 uur
timer 2 min

De Business School Nederland (BSN) start een tweejarige opleiding MBA in Sustainable Leadership. Deze opleiding ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Advies: kies voor selectieve toepassing DBFM-contract

Advies: kies voor selectieve toepassing DBFM-contract

15 mrt om 10:01 uur
timer 2 min

Vijftien jaar ervaring met Design en Construct (D&C) of Design-Build-Finance-Maintain (DBFM) contracten is ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c283
Levensduurkosten: denk vooruit, reken vooruit

Levensduurkosten: denk vooruit, reken vooruit

23 feb om 10:01 uur
timer 1 min

Ondanks het doordacht ontwerpen van toekomstbestendige gebouwen zijn er toch gebouwen die binnen tien jaar aan ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Borging en monitoring van MVI

Borging en monitoring van MVI

22 feb om 10:01 uur
timer 5 min

Tijdens het grote, recent gehouden MVI-congres was er veel aandacht voor het blijvend borgen van Maatschappelijk ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
MVI: toekomstbestendig inkopen

MVI: toekomstbestendig inkopen

19 feb om 08:01 uur
timer 1 min

“Een circulaire economie zonder verspilling van grondstoffen is onmisbaar. MVI is echter nog geen 100% gemeengoed ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Speelruimte in bouwprojecten (1)

Speelruimte in bouwprojecten (1)

3 feb om 13:01 uur
timer 7 min

Je kunt nog zoveel afspreken en vastleggen in contracten, maar effectief met elkaar samenwerken vergt meer. Samen ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c283
Handreiking voor slimme aanpak corporaties in energietransitie

Handreiking voor slimme aanpak corporaties in ...

26 jan om 07:31 uur
timer 2 min

De nieuwe Handreiking Prestatiegericht Inkopen van Stroomversnelling helpt woningcorporaties bij het maken van ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, meer plezier

Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, ...

25 jan om 10:01 uur
timer 8 min

Elk jaar opnieuw besteden overheden hetzelfde soort wegenonderhoud aan. Kan dat ook in een bouwteam? Ja, adviseurs ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up