Duizenden tonen interesse voor nieuw model bouwteamovereenkomst

timer6 min
Duizenden tonen interesse voor nieuw model bouwteamovereenkomst

Na de lancering van een nieuw model voor twee bouwteamovereenkomsten peilen we de eerste golf van reacties. “Jullie hebben wel een storm veroorzaakt.”

Het was een verrassend seminar, half mei in het kantoor van de advocaten van Simmons & Simmons. De werktitel van het seminar luidde ‘De toekomst van bouwteams’, maar de bijna tweehonderd geïnteresseerden kregen niet zomaar een blik in de toekomst voorgeschoteld.
De sprekers, allen lid van Duurzaam Gebouwds denktank ‘Het Bouwgenootschap’, bleken maanden te hebben gestudeerd op een vernieuwing van het uit 1992 stammende model bouwteamovereenkomst (lees hier het verslag van het seminar).

Duurzaam Gebouwd lanceerde daar een consultatiedocument, het Bouwgenootschap Model 2019 (BG Model 2019), waarna de aanwezigen van harte werden uitgenodigd om hierop te reageren. Vanzelfsprekend waren we benieuwd naar de eerste reacties en die kwamen snel. Pianoo en Cobouw schreven erover en al meteen een dag later bleken enkele opdrachtgevers met de nieuwe bouwteamovereenkomst aan de slag te willen gaan, zelfs al op heel korte termijn.

Waardevol

“Het was een goede en enthousiaste kick-off van het model bouwteamovereenkomst”, zo luidde een van de reacties die Henberto Remmerts (Tauw) hoorde. Anderen zeiden hem: “Mooi dat er veel interesse is en dat het bouwteam concreet een vaste plek krijgt in de aanbestedingen.”
Remmerts: “Mij vielen ook de duizenden gelezen berichten op LinkedIn op, met aandacht voor zowel het seminar als het BG Model 2019 zelf. En vanochtend zei een aannemer mij nog: ‘Jullie hebben wel een storm veroorzaakt, dat merk ik aan de reacties om in bouwteam te willen werken’.”

Advocaat Andrea Chao (Simmons & Simmons) ontving ook veel positieve respons, waarbij het onder andere een belangrijke stap voor de markt werd genoemd. Chao: “Dit BG Model 2019 is waardevol omdat we binnen een multidisciplinaire groep keuzes hebben durven maken. Hiermee willen we de samenwerking bij bouwprojecten stimuleren en het mogelijk maken dat ook relatief kleine projecten op deze basis van de grond kunnen komen.”

“Ik kreeg regelmatig de vraag waarom we bij de ontwikkeling van het model geen aannemers of overheidspartijen hebben benaderd. Dit is bewust géén paritair proces geweest, want we wilden snel iets neerzetten. Dat laatste geldt ook voor het ontbreken van allerlei extra ‘snufjes’, die van dit instapmodel een luxe SUV zouden maken. Door ons tempo zijn er echter ook een aantal schoonheidsfoutjes in geslopen.”

Die zullen er ongetwijfeld zijn uitgehaald, als het document na een consultatieronde in november definitief wordt gepresenteerd (congres Gamechangers in de Bouw & Infra, 13 november, Amsterdam). Chao: “De komende maanden gebruiken we om een extra slag te slaan. Nu kunnen we er in alle rust naar kijken en het document verbeteren met de opbrengsten uit de consultatieronde.”

‘Contract dat ademt’

Jaap de Koning (Witteveen+Bos) hoorde ook dat het BG Model 2019 een ‘erg interessant document’ is geworden. Een reactie: “Ik hoop dat er snel meer handvatten komen voor het aanbesteden van een bouwteam. Daarover bestaan nog veel onduidelijkheden. Goed initiatief!”
“Wat goed dat een paar partijen nu samen optrekken in plaats van dat iedereen versnipperd bezig is”, vertelde een aannemer aan Niels van Ommen, manager Duurzaam Gebouwd. Een andere aannemer vond het een goed stuk en vooral praktisch, en zei tegen Arno Hoevink (Tauw): “Mijn eerste indruk was dat ook de belangen van de opdrachtnemer goed waren meegewogen in het document”.
Hoevink gaat verder: “Vooral waardevol vind ik de aandacht voor samenwerking in het format. En verder het feit dat het een praktisch toepasbaar document is gebleven, waarin wij vooral niet alles hebben willen regelen en dichttimmeren.” In dat licht had Chao eerder een heel verhelderende beeldspraak, toen zij sprak over een ‘ademend’ contractdocument.

UAVgc

Ook enkele kritische noten konden al rekenen op veel begrip. Remmerts: “Ik ontving de reactie dat iemand het vreemd vindt dat de samenwerkingsrelatie, die is opgebouwd tijdens de bouwteamperiode, daarna weer overgaat naar de formele scheiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer conform UAV en UAVgc. Daar moeten we nog wat op bedenken. Dat geldt ook voor de ontwerpverantwoordelijkheid bij de stap naar UAV, die volledig naar de opdrachtgever gaat. Ook dat is vreemd, zeker als de aannemer uit het bouwteam daadwerkelijk het werk gaat uitvoeren.”

Vergelijkbare punten werden opgetekend door De Koning: “In een gesprek met een opdrachtgever werd wat teleurstelling uitgesproken over het feit dat we nog geen model hebben, waarbij de bouwteamfase zélf onder de UAVgc valt. Mijn tegenargumenten, dat de UAVgc momenteel wordt herzien, dat dat nog een flinke inspanning vergt, en dat dit bouwteam ook de kern raakt van de UAVgc, werden echter wel begrepen. Het huidige BG Model 2019 is belangrijk vanwege de compactheid, de praktische insteek, de geschiktheid voor UAVgc tijdens de opvolgende uitvoeringsfase en vooral dat het er is!”

Joost Merema (PRO6 managers), één van de initiatiefnemers, stelt ten slotte nadrukkelijk: “Als opstellers van het document hebben we ons best gedaan en de eerste stappen gezet. Nu zoeken we vooral de interactie met de toekomstige gebruikers, zoals opdrachtgevers, aannemers en adviseurs. Om de stap te zetten naar een model dat voor langere tijd gebruikt kan worden voor allerlei projecten - groot en klein, in infra, utiliteit, industrie en energie - hebben we echt de feedback nodig van de toekomstige gebruikers. Daar gaan we graag de interactie mee aan, persoonlijk, via een roadshow of digitaal, via bijvoorbeeld een webinar. We nodigen iedereen uit om zo gebruik te kunnen maken van the wisdom of the crowd!”

Wil jij ook input geven op het nieuwe BG Model 2019?

Het consultatietraject is als volgt ingericht:

  • 17 juni             Start openbare consultatie per email*
  • 10 juli              Consultatiebijeenkomst voor genodigden**
  • 9 sep               Sluitingsdatum voor openbare consultatie per email
  • 9 sep-13 nov  Verwerken input, initiatiefnemers schrijven BG Model 2019, versie 2.0
  • 13 nov             Presentatie BG Model 2019 2.0 op congres Gamechangers in de Bouw & Infra

Duizenden tonen interesse voor nieuw model bouwteamovereenkomst* Je kunt jouw input mailen naar niels@duurzaamgebouwd.nl. Houd daarbij s.v.p. rekening met de volgende ‘vormeisen’: schrijf niet in het document zelf, maar lever een Word-bestand aan met daarin twee kolommen. In de eerste kolom de verwijzing naar het artikelnummer (of ander onderdeel van het Model), in de tweede kolom jouw inhoudelijke input. We garanderen dat elke ingestuurde reactie behandeld wordt, maar kunnen niet met iedereen terugkoppelen of en hoe de input verwerkt wordt. Maar dat zie je natuurlijk vanzelf in versie 2.0.

** Deze circa twintig genodigden hebben we deels geselecteerd uit ons netwerk, maar vooral uit de deelnemers aan het seminar op 14 mei die hebben aangegeven input te willen geven. Dat waren er bijna zeventig (!), dus helaas konden we niet iedereen uitnodigen.

Hier kun je het consultatiedocument BG Model 2019 downloaden.

Het team dat de nieuwe bouwteamovereenkomst ontwikkelde, bestaat uit:

: Joost Merema

: Andrea Chao

: Arno Hoevink en Henberto Remmerts

: Jaap de Koning

: Niels van Ommen

*

Zelf starten met een bouwteam? Check nu onze cursus Starten met Bouwteam (12 september)

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c283
Nieuw: digimagazine Innovatieve Contracten en Aanbestedingen

Nieuw: digimagazine Innovatieve Contracten en ...

14 okt om 07:00 uur
timer 1 min

Het kersverse digimagazine Innovatieve Contracten en Aanbestedingen is nu te lezen via de kennisbank ...

Lees verder »

c223 c283
Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor bouweconomische vraagstukken'

Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor ...

De groeiende inzet op duurzaamheid en circulariteit brengt complexe financiële vraagstukken met zich ...
c21 c225 c269 c283
Bouwteam: wordt het een boksring of een escaperoom?

Bouwteam: wordt het een boksring of een escaperoom?

29 sep om 09:30 uur
timer 8 min

In de aanloop naar het congres Gamechangers in de Bouw & Infra organiseerde Duurzaam Gebouwd een webinar over ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283
‘Van nadruk op contract naar nadruk op contact’

‘Van nadruk op contract naar nadruk op ...

19 jul om 16:30 uur
timer 6 min

Een speciale werkgroep schrijft momenteel aan de Handreiking Bouwteams, bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283 c286
Podcast met meer inzichten over Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

Podcast met meer inzichten over Modelovereenkomst ...

7 jul om 06:59 uur
timer 1 min

In de nieuwste podcast van Duurzaam Gebouwd staan we uitgebreid stil bij de eerste verjaardag van de lancering ...

Lees verder »

c19 c21 c225 c269 c283
‘Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte in bouwprojecten’

‘Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte ...

5 jul om 16:01 uur
timer 5 min

“In veel projecten waar het misgaat, is de boksring al gecreëerd voordat het project begonnen is.” ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Vruchtbare samenwerking met een UAV-GC contract: zo kan het ook

Vruchtbare samenwerking met een UAV-GC contract: ...

30 jun om 10:01 uur
timer 6 min

De realisatie van studentenhuisvesting in opdracht van woningcorporatie Woongoed Middelburg werd het eerste nieuwbouwproject ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Zaanstad werkt openhartig en intensief aan samenwerking met marktpartijen

Zaanstad werkt openhartig en intensief aan samenwerking ...

28 jun om 14:01 uur
timer 4 min

De gemeente Zaanstad startte een project om de samenwerking met marktpartijen aanzienlijk te verbeteren en te ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Samenwerkingsovereenkomst op basis van vertrouwen zorgt voor groener Amsterdam

Samenwerkingsovereenkomst op basis van vertrouwen ...

25 jun om 10:01 uur
timer 5 min

Groeningenieurs van de gemeente Amsterdam, ecologen van TAUW en groenspecialisten van Copijn hebben elkaar gevonden ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Speelruimte in bouwprojecten (3)

Speelruimte in bouwprojecten (3)

10 jun om 11:01 uur
timer 7 min

Wat je ook in een contract vastlegt, bespreek aan het begin duidelijk elkaars verwachtingen. Wat wordt er precies ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c283
‘Honderd procent circulair door grenzen tussen organisaties weg te halen’

‘Honderd procent circulair door grenzen ...

26 mei om 13:01 uur
timer 6 min

Circulariteit toepassen in een project doe je vooral samen in een keten. Er liggen dan tal van kansen voor het ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283
Wat zijn jouw vragen over het Bouwteam DG 2020?

Wat zijn jouw vragen over het Bouwteam DG 2020?

19 mei om 10:25 uur
timer 1 min

Een jaar geleden werd de nieuwe Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 gelanceerd. Een sterk staaltje van individuele ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up