Natuurlijke evolutie

Natuurlijke evolutie

Het Klimaatakkoord geeft richting, maar de overgang naar de CO2-neutrale stad blijft een evolutionair proces vol met innovatie, hobbels en omwegen. De maatschappelijke filter is vooral: haalbaar en betaalbaar voor iedereen. Een ontevreden kiezer kan voor een hoop instabiliteit zorgen. De gemeenten zijn daarbij de regisseurs van de transitie: zij maken de warmtevisies en warmteplannen voor de gebouwde omgeving.

Want uiteindelijk is de transitie een grootschalige herstructureringsopgave op lokaal niveau. Een optelsom van vele projecten die individuele belangen overstijgen en voor een groot deel in het publieke domein vorm moeten krijgen. Ontwikkeling van de warmteketen; begeleiden van wijktransities: het gaat niet slagen zonder regisseursrol van gemeenten en een faciliterende en ondernemende rol van netwerkbedrijven.

De markt ziet hierbij vooral risico’s in het te lage tempo en onvoorspelbaarheid van de politieke besluitvorming. Maar zelf is de markt niet in staat om het publieke belang zelfstandig in te vullen. Voor concepten in bijvoorbeeld de warmteketen met een ketenmonopolie (bron, netwerk en levering in één hand) is in het nieuwe energielandschap geen plaats meer.

Welke deeloplossingen gaan dominant worden in het nieuwe energielandschap? Krijgt bijvoorbeeld waterstof als energiedrager een hoofdrol? Als oplossing voor de problemen in het energienetwerk is waterstof zeker interessant. Maar alleen met een versneld groeipad voor (zeer) grootschalige en goedkope productie van groene waterstof.

Natuurlijke evolutie leert dat oplossingsrichtingen die optimaliseren uiteindelijk meer bestaansrecht hebben dan zij die maximaliseren. De waarde van ontwikkeling van NOM-concepten (nul op de meter) zit vooral in innovatie in deeloplossingen. Op systeemniveau blijft NOM-renovatie vooral duur en moet kritisch worden gekeken naar de milieu-impact van de verbouwing zelf.

De transitie gaat verder vorm krijgen in een versterkte, pragmatische samenwerking tussen markt en (gemeentelijke) overheden - zonder ‘market lock-ins' maar met een eerlijk deel voor bedrijven die de handschoen oppakken. Bedrijven en (gemeentelijke) overheden die deze realiteit snappen en zich erop aanpassen gaan de komende decennia de CO2-neutrale stad bouwen en zijn al volop bezig. Succes!

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c237 c243
Route naar klimaatneutraal Amsterdam toont progressie

Route naar klimaatneutraal Amsterdam toont progressie

30 mrt om 16:01 uur
timer 3 min

De gemeente Amsterdam ligt op koers om de klimaatdoelstellingen te gaan halen. In 2030 moet een halvering van ...

Lees verder »

c21 c225 c237 c244
Circulair bouwen troefkaart voor Wildopvang Avolare

Circulair bouwen troefkaart voor Wildopvang ...

27 mrt om 16:00 uur

Je hebt er ongetwijfeld over gehoord: Avolare, een nieuw complex dat eind 2019 ondanks de stikstofcrisis groen ...

Lees verder »

c21 c225 c236 c237 c243
“De stad zou moeten werken als een soort schoonmaakmachine”

“De stad zou moeten werken als een soort ...

07-10-2019 om 16:00 uur
timer 7 min

Wetenschapsactivisme en de wederkerige stad zijn woensdag belangrijke ingrediënten van de inauguratierede ...

Lees verder »

c21 c225 c237 c243
Minnesma pleit voor energieneutrale woningen en meer snelladers

Minnesma pleit voor energieneutrale woningen ...

30-08-2019 om 11:00 uur
timer 4 min

“Het maakt niet uit wat je doel is, als het maar ambitieus is. Trek je doel dichterbij om voor urgentie ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c237 c243
Tweede uitvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Tweede uitvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

13-08-2019 om 09:00 uur
timer 1 min

Vanaf september kunnen gemeenten weer een aanvraag indienen voor aardgasvrije proeftuinen.

Lees verder »

c21 c135 c225 c237 c245
“Gezonde levensstijl als statussymbool in plaats van auto”

“Gezonde levensstijl als statussymbool ...

08-08-2019 om 10:00 uur
timer 2 min

Bij de snelle groei en verduurzaming van steden mag de voetganger niet worden vergeten. Inspiratie en beleid rond ...

Lees verder »

c21 c225 c237 c243
Heropening Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Heropening Subsidieregeling energiebesparing ...

06-08-2019 om 10:00 uur
timer 2 min

Aan het begin van de zomer is bekendgemaakt dat de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ (SEEH) na ...

Lees verder »

c21 c120 c171 c225 c237
Fotofinish bij Solar Decathlon 2019

Fotofinish bij Solar Decathlon 2019

29-07-2019 om 14:30 uur
timer 2 min

Twee weken lang ging het Delftse MOR-team op kop bij de internationale studentencompetitie voor een duurzaam en ...

Lees verder »

c21 c120 c171 c225 c237
Studenten TU Delft halen finish zonder puntverlies

Studenten TU Delft halen finish zonder puntverlies

16-07-2019 om 15:58 uur
timer 2 min

Op de bouwplaats ‘Solar Village’ in Szentendre dingen Delftse studenten mee naar de hoofdprijs van ...

Lees verder »

c21 c225 c237 c243
Verduurzaming heeft Deltaplan nodig

Verduurzaming heeft Deltaplan nodig

08-07-2019 om 15:30 uur
timer 7 min

Voor woningcorporatie Woonbedrijf is het een lange weg naar meer duurzaamheid. Directeur Vastgoed Paul Terwisscha ...

Lees verder »

c21 c225 c237 c243
Gemeenten werken aan CO2-neutraliteit

Gemeenten werken aan CO2-neutraliteit

01-07-2019 om 08:00 uur
timer 8 min

De Nederlandse overheid wil dat de landelijke CO2-uitstoot in 2050 80 tot 95% minder is dan in 1990. Duurzaam Gebouwd ...

Lees verder »

c21 c225 c237 c243
WilhelminaWerf: markante complexen en moderne warmte

WilhelminaWerf: markante complexen en moderne ...

06-06-2019 om 12:35 uur
timer 3 min

Per wijk en gebouw moeten partijen kiezen voor een type warmtevoorziening. Ondertussen ontwikkelt Eneco in Utrecht ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up