Busbaan met zonnecellen als mini-energiecentrale

timer4 min
Busbaan met zonnecellen als mini-energiecentrale

Na een fietspad met zonnecellen is er nu ook een busbaan en een parallelweg met betonnen elementen waarin zonnecellen zijn verwerkt.

Een consortium van TNO, Strukton Civiel en provincies Noord- en Zuid-Holland werken samen om van deze zonneweg van SolaRoad een succes te maken. “Nederland is een dichtbevolkt land, met weinig ruimte voor bijvoorbeeld zonneweiden,” aldus Sten de Wit, commercieel directeur van SolaRoad. “Daarom moeten we het oppervlak dat we al gebruiken, zoals daken en wegen, beter benutten en deze multifunctioneel inzetten. Juist als we functies integreren, kunnen we stappen maken richting de energietransitie. En zo voorkomen we dat het landschap verder wordt aangetast.” 

In 2014 werd in Krommenie al een negentig meter lang fietspad met zonnecellen aangelegd. In de jaren die volgden is daarmee kennis en ervaring opgedaan. “De proef met het fietspad is positief ontvangen door alle betrokken stakeholders,” aldus De Wit. “In de eerste maanden hadden we zelfs een hogere opbrengst dan voorzien. Dit aandeel liep met het verstrijken van de tijd wat terug, maar wel binnen het spectrum dat was voorzien.”

Toegevoegde waarde

Het consortium was benieuwd naar ervaringen van weggebruikers en -beheerders. “Voor de laatste categorie is het belangrijk dat gewone beheerswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat dit extra tijd of geld kost. Denk aan het maaien van de berm langs het fietspad, of het sneeuw verwijderen van het pad. Fietsers gaven aan niets vreemds te merken: voor hen is het een gewoon fietspad. Dat is juist goed: je wilt niet dat een toegevoegde functie de oorspronkelijke functie in de weg staat.”

“Technisch gezien hebben we veel van het fietspad geleerd,” aldus De Wit. “In vier jaar hebben we drie varianten neergelegd. In de eerste variant zat glas in de toplaag. Een broos materiaal. Toch hebben we er betrekkelijk weinig schade aan gehad. Voor de doorontwikkeling van het product bleek glas echter niet de juiste keuze. Vooral wat betreft de kosten. Bij een glaslaag liggen die aanzienlijk hoger en daardoor zouden we niet kunnen concurreren met andere energieopwekkende systemen. Daarom hebben we later gekozen voor een kunststoflaag in plaats van glas. De toplaag is transparant en wordt beschermd met een coating.”

Juist deze coating zorgde bij de eerste variant voor problemen. “De formule van de coating leidde tot spanning bij temperatuurschommelingen. De coating raakte daardoor beschadigd. De formule van de coating hebben we daarop aangepast en dat maakte een einde aan de problemen.”

Zwaarder verkeer

Met deze kennis op zak is besloten om de stap te maken naar wegen voor zwaarder verkeer. Een busbaan in Spijkenisse en een parallelweg bij Schiphol zijn de volgende proefprojecten. “De vereisten voor een fietspad en busbaan verschillen. Bijvoorbeeld wat betreft stroefheid, maar natuurlijk ook wat betreft belasting. De belasting van bussen is veel intensiever dan fietsverkeer.”

Daarom moest het ontwerp worden aangepast. Niet alleen de betonnen platen, maar ook de zonnecellen moesten geschikt gemaakt worden voor de bussen. “Als consortium hebben we eerst naar het programma van eisen gekeken, om te bezien waar het wegdek aan moest voldoen. Vervolgens hebben we nagedacht over hoe we konden beproeven of het ontwerp ook geschikt zou zijn voor toepassing in de praktijk.”

Busbaan met zonnecellen als mini-energiecentrale

De toplaag van de elementen is voorzien van korrels gerecycled glas. “Dat zorgt voor de benodigde stroefheid. Een dergelijke toplaag hebben we eerder ook op het fietspad getest en is afgeleid van toplagen die worden toegepast op stalen bruggen. Bang voor een lekke band hoef je als fietser niet te zijn. De toplaag voor het fietspad hebben we eerst gepolijst. Bij de busbaan is dat niet gedaan. De scherpe deeltjes worden er snel genoeg afgereden.” Maar met je hand over het wegdek gaan is geen slimme zet. “Gelukkig hebben de meeste mensen niet de behoefte om aan het wegdek te voelen.”

Streng validatieproces

Na een lange testperiode zijn de elementen voor de busbaan begin maart feestelijk in gebruik genomen. Een week later was het echter al mis: op twee plekken waren kleine stukjes van de elementen beschadigd. “Het ging om stukken van 10 bij 10 centimeter. Er zat water op plekken waar dit niet zou moeten kunnen.” Daarom is besloten om de gedeelten met zonnecellen af te zetten. Een tegenvaller voor het consortium.

“Wat precies de oorzaak is, onderzoeken we momenteel. We hebben voor de toepassing zo’n streng validatieproces doorlopen, dat alle voor de hand liggende oorzaken op voorhand konden worden weggestreept. Het zal daarom te maken hebben met een combinatie van factoren, een samenloop van omstandigheden.”

Voordat verder wordt gegaan met het uitrollen van nieuwe proefvakken, moet eerst de oorzaak boven tafel zijn. “We zullen eerst vertrouwen opbouwen in een oplossing voor dit probleem voor we verder gaan. Wat dat betreft voorzie ik geen problemen, het gaat ons lukken.”

De samenwerking tussen kennisinstelling, bedrijven en de overheid is cruciaal bij dit soort proefprojecten. "We vormen samen een gouden driehoek. TNO kan kennis die het opdeed ook in andere sectoren gebruiken om van dit project een succes te maken. De overheid is onze eindklant, die moet straks met de toepassing kunnen werken. Voor de betrokken bedrijven moet het project straks werk opleveren. De input van de klant en het kennisinstituut is voor hen van groot belang,” besluit De Wit.

Bron tekst & foto's: B:ton Digitaal

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c244
Terugkijken: webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Terugkijken: webinar Verduurzaming Maatschappelijk ...

27 mrt om 14:00 uur
timer 1 min

Het oorspronkelijke seminar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed tijdens Building Holland op 26 maart werd, ...

Lees verder »

c21 c143 c225 c243 c244
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed komt op stoom

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed komt ...

27 mrt om 11:00 uur
timer 4 min

“Durf te verduurzamen!”, klonk het tijdens het webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed, georganiseerd ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245 c246
Duurzaam Gebouwd Magazine 46 lees je digitaal en gratis

Duurzaam Gebouwd Magazine 46 lees je digitaal ...

27 mrt om 07:00 uur
timer 1 min

Het gloednieuwe Duurzaam Gebouwd Magazine ligt weer op de mat en is in onze kennisbank gratis digitaal te lezen, ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Planet Passionate vormt nieuw hoofdstuk in MVO-boek

Planet Passionate vormt nieuw hoofdstuk in MVO-boek

26 mrt om 15:30 uur
timer 6 min

Passie voor onze planeet. Velen schreeuwen dat ze het hebben, maar wie voegt daad bij woord? Met het toepasselijk ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c172 c225 c243
Delen: de sleutel in de energietransitie

Delen: de sleutel in de energietransitie

26 mrt om 09:30 uur

In Voorhout staan 33 Plus op de Meter-woningen in de wijk Hooghkamer. Dit is niet zomaar een voorbeeldproject, ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Zonnepanelen als dakbedekking in sociale woningbouw: het kan!

Zonnepanelen als dakbedekking in sociale woningbouw: ...

25 mrt om 12:30 uur
timer 3 min

Zonnepanelen die niet óp een dak worden gemonteerd, maar de dakpannen volledig vervangen. Dat zie je nog ...

Lees verder »

c21 c120 c160 c225 c243
Practice what we teach

Practice what we teach

25 mrt om 11:00 uur
timer 7 min

Duurzaamheid krijgt bij de Universiteit Utrecht een centrale plek in de kerntaken en in de bedrijfsvoering. Wij ...

Lees verder »

c21 c141 c225 c243 c246
Het Sticht heeft duurzame maatregelen voor al haar scholen scherp in beeld

Het Sticht heeft duurzame maatregelen voor al ...

24 mrt om 11:00 uur
timer 2 min

Met zonnepanelen en ledverlichting was het schoolbestuur van Het Sticht al behoorlijk duurzaam bezig. Via de Green ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Infraroodverwarming: kansrijk of discutabel?

Infraroodverwarming: kansrijk of discutabel?

23 mrt om 11:01 uur
timer 3 min

Over de waarde van infraroodverwarming in de energietransitie in de gebouwde omgeving is nog veel discussie. In ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Internationaal kennisdelen in het Bolidt Innovation Center

Internationaal kennisdelen in het Bolidt Innovation ...

23 mrt om 10:30 uur
timer 6 min

Een mijlpaal voor Bolidt, specialist in kunststoftoepassingen, waaronder vloeren, dekken en slijtlagen. Zo voelt ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
Uiterst duurzame installatie voor bijzondere villa

Uiterst duurzame installatie voor bijzondere ...

19 mrt om 11:00 uur
timer 4 min

De verduurzaming van miljoenen woningen en gebouwen gaat vaak over hele huizenblokken. Een enkel vrijstaand huis ...

Lees verder »

c21 c225 c243
'Ga bij ontwerp niet uit van huidige BENG-eisen maar leg de lat hoger'

'Ga bij ontwerp niet uit van huidige BENG-eisen ...

18 mrt om 16:00 uur
timer 5 min

Het was de bedoeling dat vanaf 1 juli 2020 alle nieuwbouw, zowel woningen als utiliteitsbouw, moeten voldoen aan ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up