Innovatief onderhoudscontract voor VU Amsterdam mét toegevoegde waarde

timer6 min
Innovatief onderhoudscontract voor VU Amsterdam mét toegevoegde waarde

Met een Energiemasterplan om van het gas af te komen en BREEAM-NL Excellent ambities voor nieuwe onderwijspanden, streeft de VU Amsterdam naar een top-10 positie in de ranglijst van internationale duurzame universiteiten. Binnen de omvangrijke ambities verdienen de huisvestingsstrategie en een innovatief samenwerkingscontract met Strukton Worksphere rondom een belangrijke transportader de aandacht: door het meten van het aantal liftbewegingen kan het bedrijf doelmatig onderhoud uitvoeren.

Met de bouw van het Wis- en Natuurkundegebouw vestigde VU Amsterdam zich als één van de eerste bewoners op de Zuidas. Destijds heette het nog gewoon Buitenveldert. Inmiddels is de vastgoedportefeuille van de VU uitgegroeid naar een complete campus met panden voor onderwijs en onderzoek, ontmoetingsplekken, studieruimtes en laboratoria. De meest recente telg is het nieuwe universiteitsgebouw, met BREEAM-NL Excellent ambitie.

“Excellent houden we aan als maatstaf voor al onze nieuwe panden”, zegt Jan van der Velde (VU Amsterdam). Het nieuwe universiteitsgebouw (foto onder) wordt multifunctioneel en kan flexibel worden ingezet. “Zo zijn de collegezalen geschikt als theater- en filmzalen. Daarnaast komt in het hart van het gebouw een atrium, als ontmoetingsplek. Op de begane grond vind je juist weer publieke voorzieningen en ook een grand café.”

Energiemasterplan

De onderwijsinstelling heeft als overkoepelende ambitie om in 2035 gasvrij te zijn. Dit is ook het jaar waarin de onderwijsinstelling geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen. “We hebben nu een eigen energiecentrale en we gaan de komende tijd ontdekken hoe we onze plannen kunnen uitbouwen vanuit een energiemasterplan. Zo wegen we opties af voor initiatieven die we zelf kunnen inzetten en gaan we samenwerken met derden om elkaar te versterken.”

Innovatief onderhoudscontract voor VU Amsterdam mét toegevoegde waarde

In het Energiemasterplan van VU Amsterdam lees je meer over hoe de onderwijsinstelling inzet op onder andere de Trias Energetica en hoe ze de uitstoot van broeikasgassen terugdringt. Daarnaast krijg je een blik op de energiehuishouding van de VU Campus.

Zo zie je wat de VU Amsterdam zelf doet met energie en welke stappen er worden gezet naar het toekomstbestendige energieconcept voor de campus van de VU. Voorbeelden zijn het grootschalig groen inkopen op de markt (buy), WKO inzetten waar mogelijk (make) en warmte- en koudenetten op de Zuidas koppelen met WKO (ally).

Prestatiecontracten

Als alle onderzoeks- en zorgfaciliteiten, nieuwe plein en onderwijsruimtes er zijn, begint de echte uitdaging: de beheer- en onderhoudsfase. “In dit stadium van het vastgoed sturen we op optimalisatie en resultaat. Daarom werken we met prestatiecontracten, die pas een succes worden als je elkaars businesscase snapt. We willen voor onze investering een optimale kwaliteit voor alle mensen die aan onderwijs en onderzoek meedoen.”

Om invulling te geven aan dit gedachtegoed kwam een verbinding met Strukton Worksphere tot stand. De nadruk van de samenwerking ligt op een belangrijke mobiliteitscomponent, namelijk de liften van de VU Amsterdam. “Het verticale transport van onze gebruikers heeft voor ons een belangrijke functie en is daarmee een kritisch proces. Vanzelfsprekend willen we ervoor zorgen dat onze liften altijd beschikbaar zijn. Als uitgangspunt hebben we onder andere dat een lift een beschikbaarheid heeft van 99,8%, voldoet aan geldende wet- en regelgeving en dat er sprake is van minimaal klachtenonderhoud.”

Optimaal resultaat

Die uitdagingen greep Strukton Worksphere aan en plaatste sensors, die data genereren over onder andere de intensiteit van gebruik en de staat van de liften. Deze liftsensor werd in eigen beheer ontwikkeld en is onderdeel van het Pulse-platform van Strukton Worksphere, waarmee het bedrijf gebouwen 24/7 monitort, afwijkingen en gedrag kan voorspellen en daardoor storingen kan voorkomen.

“Door het plaatsen van de sensors kunnen we actief aansturen op prestaties en weten we wanneer we welke liften moeten aanpakken”, vertelt Robin Wisdom van Strukton Worksphere. “Dankzij predictive maintenance weten wij wat het ideale moment is voor een monteur om langs te komen, zodat er effectief wordt gewerkt en we eventuele storingen voor kunnen zijn. Belangrijk is dat we direct aansturen op de prestaties die de VU Amsterdam ons stelt, daar sparren we samen over om tot een optimaal resultaat te komen.” Het gevolg is een doelmatiger onderhoud, met minder verspilling en transportbewegingen voor monteurs. In tijden van beperkte beschikbaarheid van professionals is laatstgenoemde geen overbodige luxe.

“Verder is het niet noodzakelijk om overal verstand van te hebben, om toch het proces en de kwaliteit van je liften te kunnen bewaken”, gaat van der Velde verder. “Strukton houdt ons op de hoogte van de belangrijkste kernwaarden, die wij weer kunnen communiceren naar belanghebbenden. Het is slim onderhoud, waarbij wij zelf aan de knoppen draaien.”

Innovatief contract

Het contract tussen de twee partijen is dan ook innovatief en stuurt op resultaat en flexibiliteit. “Strukton Worksphere plukt onder andere de financiële vruchten als ze excellent presteert. Dat betekent voor ons tegelijkertijd dat onze liften optimaal werken en onze gebruikers tevreden zijn. Er is sprake van een samenwerking van zes jaar. Die tijdspanne geeft ons de mogelijkheid om nóg beter op elkaars wensen in te spelen.”

Innovatief onderhoudscontract voor VU Amsterdam mét toegevoegde waarde

Voor Strukton betekent dat een betrokkenheid die verdergaat dan af en toe klachtenonderhoud. “Dit is ook wat wij willen, omdat we met deze contractconstructie kunnen laten zien wat we kunnen en daarmee impact maken”, voegt Wisdom toe. “We kunnen sturen op de waarden die VU Amsterdam aangeeft en die kunnen ook veranderen gedurende ons partnership.”

Meebewegen

Zo kunnen de diverse KPI’s veranderen, op verschillende vlakken. Dat vraagt van beide partijen een grote mate van flexibiliteit. “Het is mogelijk dat onze ambities veranderen en dat we bijvoorbeeld een specifiek jaar voor een hoger beschikbaarheidspercentage gaan”, aldus van der Velde. “We hebben een partij nodig die met ons meebeweegt. Dat is geen vanzelfsprekendheid voor leveranciers en het vraagt van beide kanten transparante communicatie.”

Deze uitvraag vraagt van Strukton op zijn beurt een adaptief vermogen. “Wil de klant een 8, dan krijgt hij een 8. Doordat we betrokken blijven, kunnen we zelf oplossingen en optimaliseringsmogelijkheden aandragen”, zegt Wisdom.

De contractconstructie moet bijdragen aan meer waarde voor beide partijen. “Elke stuiver die wij in het onderhoud stoppen, moet iets toevoegen aan ons proces als onderwijsinstelling”, vindt van der Velde. “Aan onze partner Strukton geeft het de mogelijkheid om uit te blinken in wat ze goed kunnen en maximaal beloond te worden voor hun inzet. Met deze opzet hebben we de data en dus de bewijslast in handen. Onderhoud is een noodzakelijk kwaad, maar wij maken het duurzaam en effectief.”

Strukton Pulse

Om onderhoud optimaal te kunnen uitvoeren plaatst Strukton sensoren en meetapparatuur op installaties en in gebouwen. Deze sensoren genereren grote hoeveelheden data. Via het Gebouwbeheersysteem worden deze doorgegeven aan het Strukton Pulse platform, de ‘hartslag’ van installaties en gebouwen.
Het systeem werkt met vooraf ingestelde grenswaardes; bij dreigende overschrijding van deze waardes (aantal liftbewegingen, afwijking in temperatuur, onnodig pendelen van een installatie e.d.) zorgt een automatische melding dat een monteur de installaties kan nakijken nog voordat een storing optreedt. De data verschaffen tevens inzichten waarmee klanten geadviseerd kunnen worden over de juiste frequentie van preventief onderhoud dan wel verduurzamingsmaatregelen.

Tekst: Marvin van Kempen; beeld (liften): Too van Velzen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c283
Speelruimte in bouwprojecten (3)

Speelruimte in bouwprojecten (3)

10 jun om 11:01 uur
timer 7 min

Wat je ook in een contract vastlegt, bespreek aan het begin duidelijk elkaars verwachtingen. Wat wordt er precies ...

Lees verder »

c223 c283
Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor bouweconomische vraagstukken'

Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor ...

De groeiende inzet op duurzaamheid en circulariteit brengt complexe financiële vraagstukken met zich ...
c21 c185 c225 c283
‘Honderd procent circulair door grenzen tussen organisaties weg te halen’

‘Honderd procent circulair door grenzen ...

26 mei om 13:01 uur
timer 6 min

Circulariteit toepassen in een project doe je vooral samen in een keten. Er liggen dan tal van kansen voor het ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Wat zijn jouw vragen over het Bouwteam DG 2020?

Wat zijn jouw vragen over het Bouwteam DG 2020?

19 mei om 10:25 uur
timer 1 min

Een jaar geleden werd de nieuwe Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 gelanceerd. Een sterk staaltje van individuele ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Antea Group en Significant gaan vaker samen optrekken

Antea Group en Significant gaan vaker samen ...

19 mei om 10:01 uur
timer 1 min

Antea Group en Significant zijn een samenwerking aangegaan op het terrein van duurzaam inkopen en aanbesteden. ...

Lees verder »

c21 c136 c225 c261 c283
Wie wint de DigiDare Award 2021?

Wie wint de DigiDare Award 2021?

16 apr om 14:01 uur
timer 1 min

Ben jij ook bezig met het versnellen van digitaal werken in de bouw- en technieksector? Doe dan mee met de prijsvraag ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Speelruimte in bouwprojecten (2)

Speelruimte in bouwprojecten (2)

13 apr om 13:01 uur
timer 6 min

In een contract kun je van alles vastleggen, maar het vergt veel meer zaken om goed met elkaar samen te werken ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Nieuw perspectief: samenwerkingspatronen voor de toekomst

Nieuw perspectief: samenwerkingspatronen voor ...

29 mrt om 13:01 uur
timer 6 min

Corona heeft ons een nieuw perspectief op samenwerken gebracht. Wat zijn vanuit de opgebouwde ervaringen van het ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c283
Volledig fysieke MBA in Sustainable Leadership

Volledig fysieke MBA in Sustainable Leadership

25 mrt om 15:01 uur
timer 2 min

De Business School Nederland (BSN) start een tweejarige opleiding MBA in Sustainable Leadership. Deze opleiding ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Advies: kies voor selectieve toepassing DBFM-contract

Advies: kies voor selectieve toepassing DBFM-contract

15 mrt om 10:01 uur
timer 2 min

Vijftien jaar ervaring met Design en Construct (D&C) of Design-Build-Finance-Maintain (DBFM) contracten is ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c283
Levensduurkosten: denk vooruit, reken vooruit

Levensduurkosten: denk vooruit, reken vooruit

23 feb om 10:01 uur
timer 1 min

Ondanks het doordacht ontwerpen van toekomstbestendige gebouwen zijn er toch gebouwen die binnen tien jaar aan ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Borging en monitoring van MVI

Borging en monitoring van MVI

22 feb om 10:01 uur
timer 5 min

Tijdens het grote, recent gehouden MVI-congres was er veel aandacht voor het blijvend borgen van Maatschappelijk ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up