De Europese Green Deal: welke kansen krijgt de bouw- en vastgoedsector? 

timer5 min
De Europese Green Deal: welke kansen krijgt de bouw- en vastgoedsector? 

Op woensdag 11 december is de Europese Green Deal gepresenteerd. Dit voorstel voor een nieuwe Europese klimaatovereenkomst wordt benoemd als de grootste stap in gezamenlijk Europees beleid sinds de oprichting van de EU. Het doel: Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken. Om dit doel te behalen zal in 2020 een nieuw wetvoorstel komen die deze energietransitie eerlijk en effectief moet laten verlopen. Deze wet gaat het doel voor 2050 tevens bindend maken voor alle EU-lidstaten.

Beeld: Schneider Electric

De Europese Green Deal heeft voor overheden en ook voor organisaties een grote impact. Waar zitten de kansen voor het bedrijfsleven?

Kansen op het gebied van Energie, Industrie, Bouw, Mobiliteit

De Europese Green Deal is een ambitieus plan met diverse voorstellen[2] op het gebied van slimme energie, duurzame industrie, mobiliteit en gebouwen. In onderstaand overzicht heb ik een aantal zeer relevante thema’s voor de toekomst van het bedrijfsleven benoemd op het gebied van energie, industrie, bouw en mobiliteit.

In de Green Deal staat een grote ambitie op schone energie.

 • 75% van de broeikasgasuitstoot in de EU wordt veroorzaakt door de productie en het gebruik van energie
 • Een voorstel is het koppelen van Europese energiesystemen en het beter aansluiten van hernieuwbare energiebronnen op het net.

Industrie moet snel duurzamer en digitaler worden.

 • Uiterlijk in 2030 moeten alle verpakkingen in de EU herbruikbaar of recyclebaar zijn.
 • Nieuwe bedrijven moeten zich in de circulaire gedachte meer richten op het verhuren van producten en terugname van oude apparaten wordt gestimuleerd.
 • De energie-intensieve sector (bijv. cementindustrie) moet de uitstoot drastisch omlaag brengen. CO2 uitstoot van de staalindustrie moet nul zijn in 2030.
 • Europa heeft behoefte aan een digitale sector waarin duurzaamheid en groene groei centraal staan. Digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden voor monitoring van lucht- en waterverontreiniging, en monitoring en optimalisering van het verbruik van energie en natuurlijke hulpbronnen.

Gebouwen energiezuiniger van ontwerp tot sloop

 • 40% van het totale energieverbruik is voor rekening van gebouwen.
 • Er komen plannen om regels voor energieprestatie van gebouwen strikt te gaan handhaven.
 • Ontwerp van gebouwen moet aansluiten bij de circulaire economie.
 • Door het aanpassen van prijzen van verschillende energiebronnen (vb: gas, elektriciteit) worden energie-efficiente gebouwen gestimuleerd.
 • Er wordt grote ambitie getoond in duurzame mobiliteit.
 • Vervoer is nu verantwoordelijk voor een kwart van de broeikasgasemissies in de EU. De uitstoot blijft maar stijgen. Door de Green Deal moet de uitstoot in 2050 met maar liefst 90% dalen.
 • In 2025 zullen 1 miljoen openbare laad- en tankstations nodig zijn voor de verwachte 13 miljoen emissiearme en emissievrije voertuigen op de Europese wegen.
 • Er zal beperking plaatsvinden van de gratis emissierechten voor luchtmaatschappijen.
 • Subsidies voor fossiele brandstoffen worden stopgezet.

Je leest het goed, er wordt nog steeds subsidie verstrekt voor fossiele brandstoffen; jaarlijks zo’n 39 miljard[3]. Met de klimaatovereenkomst moet een einde komen aan deze subsidies.

De Europese Green Deal: welke kansen krijgt de bouw- en vastgoedsector? 

Hans Smid, Schneider Electric

Geweldig initiatief, en het bedrijfsleven kan nú al in actie komen

Het is geweldig dat de Europese Commissie van Europa het eerste klimaatneutrale continent op aarde wil maken. In de komende jaren zullen de Europese Commissie, Europees Parlement en de landen samen aan de slag om plannen en wetgeving uit te werken. De Green Deal is een startpunt voor alle klimaatinitiatieven waar de Europese Commissie de komende jaren mee gaat komen, maar de landen moeten hier nog wel mee instemmen. Dit traject zal meerdere jaren gaan duren en overheden gaan dit niet in hun eentje voor elkaar krijgen.

We hoeven hier niet op te wachten. Wij als bedrijfsleven moeten een leidende rol gaan spelen in het realiseren van de klimaatdoelstellingen. De Europese Commissie wil 25% van het EU budget aan klimaatactie toewijzen. Er zijn naar schatting 260 miljard aan extra investeringen nodig om alle acties uit te voeren. Schneider Electric neemt vanzelfsprekend een voortrekkersrol en wil onder andere op de volgende vlakken impact maken:

De eerste is 80% duurzame elektriciteit. De particuliere sector is goed voor ongeveer de helft van het elektriciteitsverbruik in de wereld. Het omschakelen van deze vraag naar duurzame energie zal de transformatie van de wereldwijde energiemarkt versnellen en de overgang naar een koolstofarme economie bevorderen. In 2017 trad Schneider Electric toe tot RE100 en commiteerde zich ertoe om 80% van haar elektriciteit uit duurzame bronnen te verkrijgen in 2020, in 2030 zal dit 100% zijn.

Garanderen van energie-efficiëntie

Een volgende is het standaardiseren, optimaliseren en garanderen van energie-efficiëntie. Onze systemen kunnen helpen om aan deze duurzaamheidscertificering te voldoen. Er zijn wereldwijd veel voorbeelden waar Schneider klanten heeft geholpen duurzaamheidscertificering te behalen dankzij onder andere Power Monitoring Expert. Echter houdt het besparen niet op na de oplevering van het gebouw. Actief energie management kan ervoor zorgen dat je energie kan blijven besparen. Twee bekende certificeringen gekoppeld zijn aan deze continue besparing zijn ISO50001 en BREEAM -NL In-Use. Onze powermonitoring oplossing is als oplossing ISO50001 gecertificeerd, waardoor klanten die onze oplossing gebruiken veel makkelijker voldoen aan deze certificering en energie te besparen. We streven ernaar onze klanten te helpen 120 miljoen ton CO2 te besparen in de periode 2018-2020.

Op het gebied van circulariteit is er ook goed nieuws te melden. 120.000 Ton primaire grondstoffen zal worden vermeden door retrofit, repareren en terugnemen van producten in de periode 2018-2020. De mySchneider-app geeft informatie over onze ecologisch ontworpen producten en bevat ook digitale instructies voor het einde van de levensduur. Daarnaast zullen 100% van onze verpakkingen afkomstig zijn van gerecyclede of gecertificeerde bronnen.

Schneider Electric wil haar technologieën inzetten die zullen helpen om deze doelen te bereiken[4]. We willen ook het goede voorbeeld geven: bij COP25[5] hebben we opnieuw onze ambitie bevestigd om een voorbeeld te zijn in de strijd tegen klimaatverandering door onze CO2-neutrale doelstelling met 5 jaar te vervroegen naar 2025. Wij leveren oplossingen en diensten die klanten helpen om significant minder CO2 te verbruiken, onze ambitie is om hen te helpen meer CO2 te besparen dan zij opwekken met hun activiteiten.

Laten we samen werken en zorgen dat we met elkaar een groener Europa krijgen. Ik ben erg benieuwd naar welke kansen jullie zien.

Tekst: Hans Smid | Manager Solutions & Technology | Schneider Electric

[2] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl

[3] Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD)

[4] https://www.se.com/ww/en/documents/Press/2019/12/06-release-cop-25-tcm50-527842.pdf

[5] COP25 is de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties die wordt gehouden van 2-13 december 2019 in Madrid. 

 

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c243
Reradicaliseren

Reradicaliseren

25 feb om 17:00 uur

Onno Dwars: Ik vind dat het radicalisme van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) aan erosie onderhevig is. Hun ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Rijksmuseum behaalt hoogste BREEAM-NL In-Use score

Rijksmuseum behaalt hoogste BREEAM-NL In-Use ...

22 feb om 10:25 uur

Het Rijksmuseum heeft als eerste museum ter wereld een BREEAM-NL In-Use duurzaamheidscertificaat met vijf sterren ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Meer gebouwen met GPR Gebouw Certificaat

Meer gebouwen met GPR Gebouw Certificaat

15 feb om 13:36 uur
timer 1 min

In 2020 is het aantal vierkante meter gebouwen dat is voorzien van een GPR Gebouw Certificaat met bijna 20% toegenomen ...

Lees verder »

c223 c243
Whitepaper: Toenemende elektrificatie woonhuisinstallatie vereist extra aandacht voor veiligheid

Whitepaper: Toenemende elektrificatie woonhuisinstallatie ...

Onze leefomgeving staat onder druk en klimaatadaptaties vergen daarom veel aanpassingen. Uit de verschillende ...
c21 c225 c243 c280
Expertsysteem helpt woningcorporaties met blokverwarming

Expertsysteem helpt woningcorporaties met blokverwarming

9 feb om 13:01 uur
timer 2 min

Bij het aardgasvrij maken van bestaande gebouwen zijn de woningcorporaties als eerste aan zet. Via haar nieuwe ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
‘Kundige professionals zijn het vliegwiel voor verduurzaming’

‘Kundige professionals zijn het vliegwiel ...

8 feb om 07:01 uur
timer 3 min

Om de maatschappelijke opgaves rondom de energietransitie, circulariteit en gezondheid in te vullen, is kennisdeling ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Nieuw kantoor Liander is gericht op de toekomst

Nieuw kantoor Liander is gericht op de toekomst

3 feb om 08:00 uur
timer 4 min

Netwerkbedrijf Alliander heeft De Zwarte Hond uitgenodigd een ontwerp te maken voor het nieuwe onderkomen van ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Investeringen beschikbaar voor innoveren in energie

Investeringen beschikbaar voor innoveren in ...

2 feb om 13:00 uur
timer 4 min

Bedrijven die innovaties hebben aan te bieden op energiegebied, opgelet. InnoEnergy is weer bezig aan een nieuwe ...

Lees verder »

c21 c120 c225 c243
Nul op de meter: een volledig energieneutraal gemeentehuis

Nul op de meter: een volledig energieneutraal ...

2 feb om 08:00 uur

Hoe maak je van een verouderd gemeentehuis een toonbeeld van grootschalige verduurzaming? In Dronten koos de gemeenteraad ...

Lees verder »

c21 c122 c225 c243 c244
Nieuw: digitaal magazine Gebouwschil

Nieuw: digitaal magazine Gebouwschil

1 feb om 06:30 uur
timer 1 min

Vers van de pers: het nieuwe digitale magazine over het thema Gebouwschil. In dit magazine krijg je nieuwe inzichten ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Symbiose

Symbiose

1 feb om 06:00 uur
timer 8 min

Met het slotstuk van de Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen bereikten de expeditieleden de top van de berg. ‘Symbiose’ ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c225 c243
Duurzame energie én warm water uit zonnepanelen

Duurzame energie én warm water uit zonnepanelen

26 jan om 15:01 uur
timer 5 min

Solarus Smart Energy Solutions ontwikkelde een innovatief zonne-energiesysteem voor het produceren van duurzame ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up