De Europese Green Deal: welke kansen krijgt de bouw- en vastgoedsector? 

timer5 min
De Europese Green Deal: welke kansen krijgt de bouw- en vastgoedsector? 

Op woensdag 11 december is de Europese Green Deal gepresenteerd. Dit voorstel voor een nieuwe Europese klimaatovereenkomst wordt benoemd als de grootste stap in gezamenlijk Europees beleid sinds de oprichting van de EU. Het doel: Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken. Om dit doel te behalen zal in 2020 een nieuw wetvoorstel komen die deze energietransitie eerlijk en effectief moet laten verlopen. Deze wet gaat het doel voor 2050 tevens bindend maken voor alle EU-lidstaten.

Beeld: Schneider Electric

De Europese Green Deal heeft voor overheden en ook voor organisaties een grote impact. Waar zitten de kansen voor het bedrijfsleven?

Kansen op het gebied van Energie, Industrie, Bouw, Mobiliteit

De Europese Green Deal is een ambitieus plan met diverse voorstellen[2] op het gebied van slimme energie, duurzame industrie, mobiliteit en gebouwen. In onderstaand overzicht heb ik een aantal zeer relevante thema’s voor de toekomst van het bedrijfsleven benoemd op het gebied van energie, industrie, bouw en mobiliteit.

In de Green Deal staat een grote ambitie op schone energie.

 • 75% van de broeikasgasuitstoot in de EU wordt veroorzaakt door de productie en het gebruik van energie
 • Een voorstel is het koppelen van Europese energiesystemen en het beter aansluiten van hernieuwbare energiebronnen op het net.

Industrie moet snel duurzamer en digitaler worden.

 • Uiterlijk in 2030 moeten alle verpakkingen in de EU herbruikbaar of recyclebaar zijn.
 • Nieuwe bedrijven moeten zich in de circulaire gedachte meer richten op het verhuren van producten en terugname van oude apparaten wordt gestimuleerd.
 • De energie-intensieve sector (bijv. cementindustrie) moet de uitstoot drastisch omlaag brengen. CO2 uitstoot van de staalindustrie moet nul zijn in 2030.
 • Europa heeft behoefte aan een digitale sector waarin duurzaamheid en groene groei centraal staan. Digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden voor monitoring van lucht- en waterverontreiniging, en monitoring en optimalisering van het verbruik van energie en natuurlijke hulpbronnen.

Gebouwen energiezuiniger van ontwerp tot sloop

 • 40% van het totale energieverbruik is voor rekening van gebouwen.
 • Er komen plannen om regels voor energieprestatie van gebouwen strikt te gaan handhaven.
 • Ontwerp van gebouwen moet aansluiten bij de circulaire economie.
 • Door het aanpassen van prijzen van verschillende energiebronnen (vb: gas, elektriciteit) worden energie-efficiente gebouwen gestimuleerd.
 • Er wordt grote ambitie getoond in duurzame mobiliteit.
 • Vervoer is nu verantwoordelijk voor een kwart van de broeikasgasemissies in de EU. De uitstoot blijft maar stijgen. Door de Green Deal moet de uitstoot in 2050 met maar liefst 90% dalen.
 • In 2025 zullen 1 miljoen openbare laad- en tankstations nodig zijn voor de verwachte 13 miljoen emissiearme en emissievrije voertuigen op de Europese wegen.
 • Er zal beperking plaatsvinden van de gratis emissierechten voor luchtmaatschappijen.
 • Subsidies voor fossiele brandstoffen worden stopgezet.

Je leest het goed, er wordt nog steeds subsidie verstrekt voor fossiele brandstoffen; jaarlijks zo’n 39 miljard[3]. Met de klimaatovereenkomst moet een einde komen aan deze subsidies.

De Europese Green Deal: welke kansen krijgt de bouw- en vastgoedsector? 

Hans Smid, Schneider Electric

Geweldig initiatief, en het bedrijfsleven kan nú al in actie komen

Het is geweldig dat de Europese Commissie van Europa het eerste klimaatneutrale continent op aarde wil maken. In de komende jaren zullen de Europese Commissie, Europees Parlement en de landen samen aan de slag om plannen en wetgeving uit te werken. De Green Deal is een startpunt voor alle klimaatinitiatieven waar de Europese Commissie de komende jaren mee gaat komen, maar de landen moeten hier nog wel mee instemmen. Dit traject zal meerdere jaren gaan duren en overheden gaan dit niet in hun eentje voor elkaar krijgen.

We hoeven hier niet op te wachten. Wij als bedrijfsleven moeten een leidende rol gaan spelen in het realiseren van de klimaatdoelstellingen. De Europese Commissie wil 25% van het EU budget aan klimaatactie toewijzen. Er zijn naar schatting 260 miljard aan extra investeringen nodig om alle acties uit te voeren. Schneider Electric neemt vanzelfsprekend een voortrekkersrol en wil onder andere op de volgende vlakken impact maken:

De eerste is 80% duurzame elektriciteit. De particuliere sector is goed voor ongeveer de helft van het elektriciteitsverbruik in de wereld. Het omschakelen van deze vraag naar duurzame energie zal de transformatie van de wereldwijde energiemarkt versnellen en de overgang naar een koolstofarme economie bevorderen. In 2017 trad Schneider Electric toe tot RE100 en commiteerde zich ertoe om 80% van haar elektriciteit uit duurzame bronnen te verkrijgen in 2020, in 2030 zal dit 100% zijn.

Garanderen van energie-efficiëntie

Een volgende is het standaardiseren, optimaliseren en garanderen van energie-efficiëntie. Onze systemen kunnen helpen om aan deze duurzaamheidscertificering te voldoen. Er zijn wereldwijd veel voorbeelden waar Schneider klanten heeft geholpen duurzaamheidscertificering te behalen dankzij onder andere Power Monitoring Expert. Echter houdt het besparen niet op na de oplevering van het gebouw. Actief energie management kan ervoor zorgen dat je energie kan blijven besparen. Twee bekende certificeringen gekoppeld zijn aan deze continue besparing zijn ISO50001 en BREEAM -NL In-Use. Onze powermonitoring oplossing is als oplossing ISO50001 gecertificeerd, waardoor klanten die onze oplossing gebruiken veel makkelijker voldoen aan deze certificering en energie te besparen. We streven ernaar onze klanten te helpen 120 miljoen ton CO2 te besparen in de periode 2018-2020.

Op het gebied van circulariteit is er ook goed nieuws te melden. 120.000 Ton primaire grondstoffen zal worden vermeden door retrofit, repareren en terugnemen van producten in de periode 2018-2020. De mySchneider-app geeft informatie over onze ecologisch ontworpen producten en bevat ook digitale instructies voor het einde van de levensduur. Daarnaast zullen 100% van onze verpakkingen afkomstig zijn van gerecyclede of gecertificeerde bronnen.

Schneider Electric wil haar technologieën inzetten die zullen helpen om deze doelen te bereiken[4]. We willen ook het goede voorbeeld geven: bij COP25[5] hebben we opnieuw onze ambitie bevestigd om een voorbeeld te zijn in de strijd tegen klimaatverandering door onze CO2-neutrale doelstelling met 5 jaar te vervroegen naar 2025. Wij leveren oplossingen en diensten die klanten helpen om significant minder CO2 te verbruiken, onze ambitie is om hen te helpen meer CO2 te besparen dan zij opwekken met hun activiteiten.

Laten we samen werken en zorgen dat we met elkaar een groener Europa krijgen. Ik ben erg benieuwd naar welke kansen jullie zien.

Tekst: Hans Smid | Manager Solutions & Technology | Schneider Electric

[2] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl

[3] Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD)

[4] https://www.se.com/ww/en/documents/Press/2019/12/06-release-cop-25-tcm50-527842.pdf

[5] COP25 is de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties die wordt gehouden van 2-13 december 2019 in Madrid. 

 

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c244 c277 c278
Digitaal Magazine: Klimaatadaptief en Natuurinclusief Bouwen

Digitaal Magazine: Klimaatadaptief en Natuurinclusief ...

21 okt om 11:15 uur

In het digitaal magazine Klimaatadaptief en Natuurinclusief Bouwen lees je onder andere meer over het belang van ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Nieuw: Duurzaam Gebouwd Podcast Live op Green Buildings Event 2021

Nieuw: Duurzaam Gebouwd Podcast Live op Green ...

21 okt om 08:57 uur

Met het thema ‘Building Change’ gaf het Green Buildings Event 2021, georganiseerd door CFP Green Buildings, ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c277 c278
<span>Mijn tweede natuur</span><span> </span>

Mijn tweede natuur 

21 okt om 06:00 uur

Op donderdag 18 november brengen we tijdens het Congres Natuurlijk deelnemers, kennissessies en keynotes bij ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Francesco Veenstra opent Building Holland 2021

Francesco Veenstra opent Building Holland 2021

20 okt om 08:00 uur
timer 1 min

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra opent Building Holland 2021 op 2 november aanstaande. Sinds 1 september 2021 ...

Lees verder »

c21 c225 c243
De energietransitie invullen: hoe pakken we dat aan?

De energietransitie invullen: hoe pakken we ...

20 okt om 07:00 uur
timer 2 min

In 2030 willen we de 49 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 willen we geen schadelijke broeikasgassen meer ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Folkert Linnemans, Leontien de Waal en Onno Dwars op Building Holland 2021

Folkert Linnemans, Leontien de Waal en Onno ...

20 okt om 06:30 uur

De mainstage op Building Holland 2021 puilt uit van topsprekers, die jou enthousiast maken voor de volgende stap ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c280
De Shift: van projecten naar programmeren

De Shift: van projecten naar programmeren

18 okt om 09:01 uur
timer 6 min

Woningcorporaties spelen in de energietransitie vaak een cruciale rol. Om de specifieke vragen van corporaties ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Gamechangers in de Bouw en Infra barst op 25 november los

Gamechangers in de Bouw en Infra barst op 25 ...

8 okt om 07:00 uur
timer 1 min

Hét grote bouwteam-event van 2021 is aanstaande. Op 25 november nodigen we alle sectoren van de bouw en ...

Lees verder »

c21 c225 c243
<span>Green Buildings Event 2021: ‘Radicale verandering door innovatie, kennisdeling en lef!’</span>

Green Buildings Event 2021: ‘Radicale ...

8 okt om 06:30 uur
timer 7 min

Het is overduidelijk: er moet een verandering plaatsvinden om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Er ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Advertorial: Duurzamer bouwen met Faay op Maat

Advertorial: Duurzamer bouwen met Faay op Maat

8 okt om 06:30 uur
timer 3 min

Zowel met vlas als biobased en circulaire grondstof als met prefabricage, sluiten de Faay scheidingswanden perfect ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c267
Creatieve oplossingen voor elektrificatie bedrijventerreinen

Creatieve oplossingen voor elektrificatie bedrijventerreinen

5 okt om 14:01 uur
timer 6 min

Elektriciteitsnetwerken sluiten niet meer altijd goed aan bij de behoeften van klanten en bedrijven. Met slimme ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c286
Luister de nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast 

Luister de nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast 

1 okt om 12:30 uur
timer 1 min

De nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast staat weer klaar voor jouw luisterplezier. Deze aflevering hebben we experts ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up