De Europese Green Deal: welke kansen krijgt de bouw- en vastgoedsector? 

timer5 min
De Europese Green Deal: welke kansen krijgt de bouw- en vastgoedsector? 

Op woensdag 11 december is de Europese Green Deal gepresenteerd. Dit voorstel voor een nieuwe Europese klimaatovereenkomst wordt benoemd als de grootste stap in gezamenlijk Europees beleid sinds de oprichting van de EU. Het doel: Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken. Om dit doel te behalen zal in 2020 een nieuw wetvoorstel komen die deze energietransitie eerlijk en effectief moet laten verlopen. Deze wet gaat het doel voor 2050 tevens bindend maken voor alle EU-lidstaten.

Beeld: Schneider Electric

De Europese Green Deal heeft voor overheden en ook voor organisaties een grote impact. Waar zitten de kansen voor het bedrijfsleven?

Kansen op het gebied van Energie, Industrie, Bouw, Mobiliteit

De Europese Green Deal is een ambitieus plan met diverse voorstellen[2] op het gebied van slimme energie, duurzame industrie, mobiliteit en gebouwen. In onderstaand overzicht heb ik een aantal zeer relevante thema’s voor de toekomst van het bedrijfsleven benoemd op het gebied van energie, industrie, bouw en mobiliteit.

In de Green Deal staat een grote ambitie op schone energie.

 • 75% van de broeikasgasuitstoot in de EU wordt veroorzaakt door de productie en het gebruik van energie
 • Een voorstel is het koppelen van Europese energiesystemen en het beter aansluiten van hernieuwbare energiebronnen op het net.

Industrie moet snel duurzamer en digitaler worden.

 • Uiterlijk in 2030 moeten alle verpakkingen in de EU herbruikbaar of recyclebaar zijn.
 • Nieuwe bedrijven moeten zich in de circulaire gedachte meer richten op het verhuren van producten en terugname van oude apparaten wordt gestimuleerd.
 • De energie-intensieve sector (bijv. cementindustrie) moet de uitstoot drastisch omlaag brengen. CO2 uitstoot van de staalindustrie moet nul zijn in 2030.
 • Europa heeft behoefte aan een digitale sector waarin duurzaamheid en groene groei centraal staan. Digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden voor monitoring van lucht- en waterverontreiniging, en monitoring en optimalisering van het verbruik van energie en natuurlijke hulpbronnen.

Gebouwen energiezuiniger van ontwerp tot sloop

 • 40% van het totale energieverbruik is voor rekening van gebouwen.
 • Er komen plannen om regels voor energieprestatie van gebouwen strikt te gaan handhaven.
 • Ontwerp van gebouwen moet aansluiten bij de circulaire economie.
 • Door het aanpassen van prijzen van verschillende energiebronnen (vb: gas, elektriciteit) worden energie-efficiente gebouwen gestimuleerd.
 • Er wordt grote ambitie getoond in duurzame mobiliteit.
 • Vervoer is nu verantwoordelijk voor een kwart van de broeikasgasemissies in de EU. De uitstoot blijft maar stijgen. Door de Green Deal moet de uitstoot in 2050 met maar liefst 90% dalen.
 • In 2025 zullen 1 miljoen openbare laad- en tankstations nodig zijn voor de verwachte 13 miljoen emissiearme en emissievrije voertuigen op de Europese wegen.
 • Er zal beperking plaatsvinden van de gratis emissierechten voor luchtmaatschappijen.
 • Subsidies voor fossiele brandstoffen worden stopgezet.

Je leest het goed, er wordt nog steeds subsidie verstrekt voor fossiele brandstoffen; jaarlijks zo’n 39 miljard[3]. Met de klimaatovereenkomst moet een einde komen aan deze subsidies.

De Europese Green Deal: welke kansen krijgt de bouw- en vastgoedsector? 

Hans Smid, Schneider Electric

Geweldig initiatief, en het bedrijfsleven kan nú al in actie komen

Het is geweldig dat de Europese Commissie van Europa het eerste klimaatneutrale continent op aarde wil maken. In de komende jaren zullen de Europese Commissie, Europees Parlement en de landen samen aan de slag om plannen en wetgeving uit te werken. De Green Deal is een startpunt voor alle klimaatinitiatieven waar de Europese Commissie de komende jaren mee gaat komen, maar de landen moeten hier nog wel mee instemmen. Dit traject zal meerdere jaren gaan duren en overheden gaan dit niet in hun eentje voor elkaar krijgen.

We hoeven hier niet op te wachten. Wij als bedrijfsleven moeten een leidende rol gaan spelen in het realiseren van de klimaatdoelstellingen. De Europese Commissie wil 25% van het EU budget aan klimaatactie toewijzen. Er zijn naar schatting 260 miljard aan extra investeringen nodig om alle acties uit te voeren. Schneider Electric neemt vanzelfsprekend een voortrekkersrol en wil onder andere op de volgende vlakken impact maken:

De eerste is 80% duurzame elektriciteit. De particuliere sector is goed voor ongeveer de helft van het elektriciteitsverbruik in de wereld. Het omschakelen van deze vraag naar duurzame energie zal de transformatie van de wereldwijde energiemarkt versnellen en de overgang naar een koolstofarme economie bevorderen. In 2017 trad Schneider Electric toe tot RE100 en commiteerde zich ertoe om 80% van haar elektriciteit uit duurzame bronnen te verkrijgen in 2020, in 2030 zal dit 100% zijn.

Garanderen van energie-efficiëntie

Een volgende is het standaardiseren, optimaliseren en garanderen van energie-efficiëntie. Onze systemen kunnen helpen om aan deze duurzaamheidscertificering te voldoen. Er zijn wereldwijd veel voorbeelden waar Schneider klanten heeft geholpen duurzaamheidscertificering te behalen dankzij onder andere Power Monitoring Expert. Echter houdt het besparen niet op na de oplevering van het gebouw. Actief energie management kan ervoor zorgen dat je energie kan blijven besparen. Twee bekende certificeringen gekoppeld zijn aan deze continue besparing zijn ISO50001 en BREEAM -NL In-Use. Onze powermonitoring oplossing is als oplossing ISO50001 gecertificeerd, waardoor klanten die onze oplossing gebruiken veel makkelijker voldoen aan deze certificering en energie te besparen. We streven ernaar onze klanten te helpen 120 miljoen ton CO2 te besparen in de periode 2018-2020.

Op het gebied van circulariteit is er ook goed nieuws te melden. 120.000 Ton primaire grondstoffen zal worden vermeden door retrofit, repareren en terugnemen van producten in de periode 2018-2020. De mySchneider-app geeft informatie over onze ecologisch ontworpen producten en bevat ook digitale instructies voor het einde van de levensduur. Daarnaast zullen 100% van onze verpakkingen afkomstig zijn van gerecyclede of gecertificeerde bronnen.

Schneider Electric wil haar technologieën inzetten die zullen helpen om deze doelen te bereiken[4]. We willen ook het goede voorbeeld geven: bij COP25[5] hebben we opnieuw onze ambitie bevestigd om een voorbeeld te zijn in de strijd tegen klimaatverandering door onze CO2-neutrale doelstelling met 5 jaar te vervroegen naar 2025. Wij leveren oplossingen en diensten die klanten helpen om significant minder CO2 te verbruiken, onze ambitie is om hen te helpen meer CO2 te besparen dan zij opwekken met hun activiteiten.

Laten we samen werken en zorgen dat we met elkaar een groener Europa krijgen. Ik ben erg benieuwd naar welke kansen jullie zien.

Tekst: Hans Smid | Manager Solutions & Technology | Schneider Electric

[2] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl

[3] Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD)

[4] https://www.se.com/ww/en/documents/Press/2019/12/06-release-cop-25-tcm50-527842.pdf

[5] COP25 is de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties die wordt gehouden van 2-13 december 2019 in Madrid. 

 

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c26 c40 c243 c260 c277 c278
Nieuwe Nul op de Meter-woningen in Herwijnen-Oost

Nieuwe Nul op de Meter-woningen in Herwijnen-Oost

Negen maanden na de start van de bouw zijn 26 energiezuinige en duurzame woningen in de nieuwbouwwijk Herwijnen-Oost opgeleverd. Bij de bouw van de woningen is ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
De impact van sportcomplexen verduurzamen

De impact van sportcomplexen verduurzamen

Wat is de impact van een verduurzaming van sportcomplexen? Ook dit vastgoed gaat stap voor stap van het aardgas af. Wat levert dit op en wat zijn op dit moment ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c237 c243
Inzicht in toekomstwaarde van gebiedsontwikkelingen met GPR Gebied

Inzicht in toekomstwaarde van gebiedsontwikkelingen ...

De introductie van GPR Gebied komt als geroepen: er moet veel én snel gebouwd worden, met hoge kwaliteit en een flinke wensenlijst op het gebied van duurzaamheid. ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243
Zo verduurzaam je met netcongestie

Zo verduurzaam je met netcongestie

Toekomstbestendig renoveren en nieuwbouwen, binnen de kaders van netcongestie. Hoe pak je dat aan? Die vraag stellen we aan experts Rudy Grevers van Alklima / Mitsubishi ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243
Dit zijn de oplossingen voor netcongestie

Dit zijn de oplossingen voor netcongestie

Dagelijks is netcongestie in het nieuws, genoemd als belemmerende factor voor verduurzaming. Zo wordt onder andere genoemd dat warmtepompen niet meer in woningen ...

Lees verder

c21 c225 c243
Snelle EV-laadstations voor elektrificatie gebouwen

Snelle EV-laadstations voor elektrificatie gebouwen

De nieuwste technologieën in Pro DC Chargers, hoe dit bijdraagt aan bedrijfsvoering en ervaringen van gebruikers. Dit alles en meer komt onder de aandacht ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243 c293
Breng praktijkkennis eerder in bij ontwerp- en bouwprocessen

Breng praktijkkennis eerder in bij ontwerp- ...

Zijn er kansen voor duurzame ventilatie in de gestapelde bouw? Die vraag werd beantwoord door diverse experts tijdens het R- Event 2024. Duurzaam Gebouwd was erbij, ...

Lees verder

c21 c225 c243
Opleiding besteedt aandacht aan gedragsverandering en praktijkcasus

Opleiding besteedt aandacht aan gedragsverandering ...

De opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving (B.E.G.O.) voegde de modules ‘Weerstand wegnemen’ en ‘Gedragsverandering in de ...

Lees verder

c21 c26 c41 c134 c243 c265
Eerste woongebouw voor gebiedsontwikkeling Hero van Breda

Eerste woongebouw voor gebiedsontwikkeling Hero ...

Gezondheid en duurzaamheid zijn speerpunten van de gebiedsontwikkeling Hero van Breda. Voor de realisatie van het eerste woongebouw ‘De Meeker’ ondertekenden ...

Lees verder

c21 c26 c40 c185 c243
Duurzame en herbruikbare materialen voor nieuwe sporthal

Duurzame en herbruikbare materialen voor nieuwe ...

Een nieuwe sporthal met aangrenzende horecavoorzieningen komt in de nieuwe wijk Lincolnpark in Hoofddorp. Overdag wordt deze gebruikt door de twee nabijgelegen ...

Lees verder

c21 c225 c243
Eerste UNESCO-werelderfgoed fossielvrij

Eerste UNESCO-werelderfgoed fossielvrij

Forteiland Pampus opent zijn duurzame energie voorziening. Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten verzorgde op 29 mei de plechtigheid. Door middel van wind, ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
Duurzaam Gebouwd op PROVADA 2024

Duurzaam Gebouwd op PROVADA 2024

Netcongestie is geen belemmering, maar een kans. Voor zowel woningcorporaties, gemeenten als ontwikkelaars. En welke impact maken we als we utiliteitsgebouwen als ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up