Hoe neem je afscheid van partijen in een innovatiepartnerschap?

timer3 min
Hoe neem je afscheid van partijen in een innovatiepartnerschap?

Een samenwerking kan nog zo mooi starten, maar op enig moment kan het ook tijd zijn om afscheid van elkaar te nemen. Bij Twynstra Gudde weten ze goed hoe dat werkt.

In vijf verschillende blogs gaven experts van TwynstraGudde eerder al uitleg over het innovatiepartnerschap en de toepassing ervan. Deze inzichten leidden je langs zaken als de afstemming met de markt, het kiezen van marktpartijen en verdienmodellen voor de opdrachtnemer. In deze zesde aflevering gaat het over afscheid nemen van partijen.

Aandachtspunt 6: afscheid nemen van partijen

In een innovatiepartnerschap kan de opdrachtgever op verschillende momenten het aantal deelnemende partijen terugbrengen, zowel voor als na de gunning. Vóór de gunning gelden de regels voor geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria. Deze zijn voor een innovatiepartnerschap niet anders dan voor andere aanbestedingsprocedures. Het enige verschil is dat aan meer dan één partij kan worden gegund.

Na gunning is geen sprake meer van het aanbestedingsrecht, want de opdrachtgever gaat dan immers een contract aan. Bij het afscheid nemen van één of meerdere partijen is het echter wel verstandig om ook dan de beginselen van het aanbestedingsrecht te hanteren: objectiviteit, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit.

Go of no-go

Het meest voor de hand liggende moment om afscheid te (kunnen) nemen van partijen is na afronding van de ontwikkelfase. In onze opdrachten hebben we onderscheid gemaakt tussen een go/no-go moment en een minicompetitie. Bij het go/no-go moment toets je als opdrachtgever of de innovatie is geslaagd. Is deze überhaupt voldoende om de commerciële fase in te gaan? Het go/no-go moment lijkt daarmee wel wat op een toets op geschiktheidseisen: iedereen die voldoet aan de minimale eisen mag door.

Voor marktpartijen moet uiteraard helder zijn wat die minimale eisen zijn. Daarnaast is het ook verstandig om na te denken over de mogelijkheid dat het geen van de partijen lukt om te voldoen aan de eisen. Wil je dan stoppen met het project of wil je een mogelijkheid openhouden om met de partij die de meeste kansen heeft een ander traject in te gaan?

Minicompetitie

De minicompetitie lijkt op inschrijving en gunning van een reguliere opdracht. Op basis van criteria die van tevoren zijn bepaald, draag je de opdracht op aan de partij die de beste aanbieding doet. In onze ervaring is de aanbieding die de opdrachtnemers doen voor de minicompetitie het eerste moment dat prijs een rol gaat spelen.

Om vervelende verrassingen te voorkomen, is het van belang dat de opdrachtnemers van tevoren weten hoe zwaar die prijs ongeveer gaat meewegen en hoeveel geld de opdrachtgever ongeveer verwacht te gaan betalen voor de commerciële fase. Zo kun je een richtprijs of plafondbedrag meegeven. De opdrachtnemers gebruiken die informatie als richtlijn bij het ontwikkelen van de innovatie. Een minicompetitie is overigens niet noodzakelijk. Het is ook mogelijk de opdracht op te dragen aan elke partij die voldoet aan de minimale eisen.

Tussentijds afscheid nemen

Het is ook mogelijk om gedurende de ontwikkelfase afscheid te nemen van partijen. Zo zou je op gezette momenten kunnen toetsen hoever partijen gevorderd zijn met de ontwikkeling van de innovatie. Of je stopt met ontwikkeltrajecten die niet kansrijk lijken. Ook hierbij geldt dat voor partijen van tevoren helder moet zijn op welke momenten en op basis van welke criteria ze kunnen afvallen.

Als je van deze mogelijkheid wilt gebruikmaken, moet je als opdrachtgever goed op de hoogte zijn van het ontwikkelproces dat de marktpartijen doorlopen. In onze ervaring is het lastig om dergelijke tussentijdse momenten in te bouwen en hier goede criteria voor op te stellen. We adviseren dan ook om het bij twijfel niet te doen.

Wil je meer weten over onze ervaringen, of ben je benieuwd naar concrete handvatten voor het inrichten van het innovatiepartnerschap? Neem dan contact op met Leon Tammes (lta@tg.nl).

Dit is de zesde blog in een serie (de blogs zijn zelfstandig te lezen; je vindt ze op deze overzichtspagina).

In de volgende en laatste blog in deze serie gaan we over twee weken in op 'de structuur van het contract'.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c249 c250
Drie dagen digitaal: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Congres 2020

Drie dagen digitaal: Maatschappelijk Verantwoord ...

12-11-2020 om 13:01 uur
timer 2 min

Beleid, beweging en borging vormen de centrale thema’s tijdens het driedaagse Maatschappelijk Verantwoord ...

Lees verder »

c141 c223 c250
Whitepaper 'World Café: Nieuwe inzichten in contractvormen en prestatiegericht onderhoud

Whitepaper 'World Café: Nieuwe inzichten in ...

In de gratis Whitepaper 'World Café: Nieuwe inzichten in contractvormen en prestatiegericht onderhoud gaan ...
c21 c225 c246 c249 c250 c269
“Vertrouwen is goed, maar een bouwteam is beter”

“Vertrouwen is goed, maar een bouwteam ...

28-10-2020 om 15:00 uur
timer 6 min

Het bouwteam is een al oudere contractvorm, maar staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Na de ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250 c269
‘Er zit veel paradoxaals in aanbesteden’

‘Er zit veel paradoxaals in aanbesteden’

08-10-2020 om 10:01 uur
timer 7 min

Als universitair docent aan de TU Twente leert Hans Boes studenten alles over aanbesteden en contracten. Toch ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c250 c269
Geef een bouwteam een duidelijke focus

Geef een bouwteam een duidelijke focus

07-10-2020 om 16:01 uur
timer 5 min

In het spel van vraag en aanbod in de bouw en infra is Joost Merema een opvallende speler. Naast zijn werkzaamheden ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c249 c250 c252
Meer bewegingsvrijheid voor verduurzaming Radboud-campus

Meer bewegingsvrijheid voor verduurzaming Radboud-campus

30-09-2020 om 10:01 uur
timer 6 min

Minder beperkende kaders en meer ruimte voor samenwerking en kwaliteit zijn de uitgangspunten van een innovatief ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250 c269
Tweefasenaanbesteden: inventarisatie en evaluatie Rijkswaterstaat

Tweefasenaanbesteden: inventarisatie en evaluatie ...

23-09-2020 om 09:31 uur
timer 5 min

Het tweefasenaanbesteden is voor Rijkswaterstaat een nieuw, belangrijk ingrediënt voor een betere samenwerking ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250
Nieuwe handreiking tweefasenaanbesteden op komst

Nieuwe handreiking tweefasenaanbesteden op komst

22-09-2020 om 10:01 uur
timer 5 min

Tweefasenaanbesteden is momenteel hot. Na het verschijnen van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 is het de ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c250
Kenmerken en voordelen bouwteam in podcast BNR Bouwmeesters

Kenmerken en voordelen bouwteam in podcast BNR ...

31-08-2020 om 16:35 uur
timer 2 min

Wat zijn de kenmerken en voordelen van een bouwteam? En wat de verschillen met andere contractvormen? Op BNR Nieuwsradio ...

Lees verder »

c21 c227 c244 c249 c250
Training Contracteren van circulariteit en CO2-reductie in de bouw en infra

Training Contracteren van circulariteit en CO2-reductie ...

Wat verstaan we precies onder circulariteit? Wat is een MKI-score? Hoe kan concrete toepassing van deze begrippen ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250 c254
Extra inzichten nieuwe Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

Extra inzichten nieuwe Modelovereenkomst Bouwteam ...

07-07-2020 om 16:15 uur
timer 4 min

De vijf auteurs van de in mei gepresenteerde Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 hebben de afgelopen maand niet ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250
Blogreeks innovatiepartnerschap (slot): de structuur van het contract

Blogreeks innovatiepartnerschap (slot): de structuur ...

17-06-2020 om 15:01 uur
timer 2 min

In zeven afleveringen lieten experts van TwynstraGudde hun licht schijnen op het innovatiepartnerschap. In het ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up