‘Warmtewet 2 timmert de markt dicht’

timer3 min
‘Warmtewet 2 timmert de markt dicht’

Kies in de warmtemarkt niet voor one size fits all.  Dat is de oproep van de Warmtecoalitie nu de nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2) ter consultatie rondgaat. Komt er ruimte voor zoveel mogelijk verschillende modellen, zodat de concurrentie tussen partijen en oplossingen wordt versterkt?

Om de klimaatdoelen te halen, moeten duizenden woningen per jaar verduurzaamd worden. Om deze grote opgave voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat daar alle partijen aan kunnen bijdragen. Juist in deze fase van de warmtetransitie moet volgens de Warmtecoalitie volop perspectief en ruimte worden geboden aan nieuwe initiatieven, flexibele en innovatieve warmte/koude-oplossingen en publiek-private samenwerkingsvormen. Het voorliggende concept van de Warmtewet 2 (ter consultatie rondgestuurd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) is volgens de Warmtecoalitie zeer beperkend voor deze initiatieven. 

Het is de wens van de Warmtecoalitie* om meer lokale initiatieven en kleinschalige systemen te kunnen ontplooien. Deze kleine netten moeten naar elkaar kunnen toegroeien en stapsgewijs worden uitgebreid. De concept-wet stelt nu een grens van maximaal 500 aansluitingen voor een klein systeem en een verbod om deze systemen aan elkaar te verbinden. Dit aantal is lang niet voldoende om dit soort concepten van de grond te krijgen, aldus de Warmtecoalitie.

In de officiële reactie schrijft de Warmtecoalitie aan minister Wiebes: “Dit maximum biedt een irreële en arbitraire grens en is willekeurig en niet economisch. De praktijk laat zien dat lokale kleinschalige systemen ook nu al groter kunnen zijn dan het nu gestelde maximum. Deze grens zal op weerstand stuiten van lokale initiatieven, waarvan in de klimaattransitie juist zoveel wordt verwacht. Het is niet te rechtvaardigen dat een bewoner wordt afgewezen door een lokaal initiatief simpelweg vanwege een rigide en weinig vanuit de praktijk onderlegd maximum. Dat zal eerder ‘draagvlak ondermijnend’ werken.”

Monopolie

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, is een van de leden van de Warmtecoalitie en laat weten dat de consument niet geholpen is bij de voorgestelde inrichting van de markt voor warmtenetten: “De minister moet voorkomen dat alleen de traditionele warmtebedrijven beter worden van de nieuwe Warmtewet. Een monopolie moet niet te lang vastgelegd worden, dat is meestal niet goed voor consumenten. En de wet moet alternatieven stimuleren.”

Ook energiebedrijf ENGIE benadrukt dat het wetsvoorstel in de huidige vorm onvoldoende bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord: “ENGIE is ervan overtuigd dat de energietransitie alleen gerealiseerd kan worden door samen te werken. De Warmtewet 2 zou verschillende samenwerkingsvormen juist moeten stimuleren in plaats van uitsluiten. Door samen te werken met partijen die de verantwoordelijkheid nemen om een deel van de oplossing te bieden binnen een warmtenet, zorgen we voor een betaalbare en CO2-neutrale warmtevoorziening in Nederland.”

Voorafgaand aan de consultatie deed de Warmtecoalitie een dringende oproep aan de Tweede Kamer. Warmtenetten bieden veel potentie om woningen te verduurzamen, maar dat gaat niet met alleen klassieke, grootschalige hoge-temperatuur warmtenetten. Daarom moet de wet ruimte laten voor zo veel mogelijk verschillende modellen en concurrentie tussen partijen en oplossingen versterken. De concept-wetteksten stelde de Warmtecoalitie helaas niet gerust en daarom herhalen zij de oproep in een gezamenlijke consultatiereactie: kies in de warmtemarkt niet voor one size fits all

Lees hier de complete consultatiereactie.

Eerder dit jaar, tijdens het Duurzaam Gebouwd-congres in Assen, schetste Arash Aazami al een toekomst van een wereldwijd web van ook kleinschalige energievoorzieningen, vergelijkbaar met het internet. Beluister hier zijn hele keynote:

*De Warmtecoalitie vormt een spreekbuis voor marktpartijen, technische branchevereniging, netwerkbedrijven en bewoners-coöperaties. Zij vinden dat de markt dichtgetimmerd wordt, wat volgens hen niet in het belang is van gemeenten en afnemers, waaronder woningbouwcoöperaties, vertegenwoordigers van huurders en consumenten.

Bron: persbericht Stroomversnelling
Foto: Stadsverwarming Amsterdam (Shutterstock)

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c54 c243 c265
De toekomst van energiebeheer: de smart power plant

De toekomst van energiebeheer: de smart power ...

Een smart power plant is de sleutel voor een groene toekomst van je bedrijf. Deze innovatieve systemen openen de deur naar kostenbesparing, duurzaamheid én ...

Lees verder

c21 c225 c260 c265
Paris Proof en biobased schoolgebouw Wisperweide

Paris Proof en biobased schoolgebouw Wisperweide

Wisperweide in Weesp is de eerste school die het geprefabriceerde houten modulaire systeem van Schools by Circlewood toepast. Eerder in 2023 vond de selectie plaats ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243 c265 c278
Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Met koude dagen in aankomst is het voor iedereen duidelijk: zorg voor een warme jas. Dat geldt zeker ook voor onze woningen met de Trias Energetica in het achterhoofd. ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Kennisoverdracht essentieel voor opschaling warmtepompen

Kennisoverdracht essentieel voor opschaling ...

Vanaf 2026 is het noodzakelijk, als je cv-ketel het begeeft, om een duurzamer alternatief aan te schaffen. De aanschaf van een warmtepomp komt dan in beeld. Kennen ...

Lees verder

c21 c128 c225 c243 c265
Veel lichtpuntjes in crisistijd

Veel lichtpuntjes in crisistijd

Crises op allerlei fronten, waaronder fors fluctuerende energieprijzen, vormen continu hete hangijzers in de maatschappij. Met omvangrijke klimaatplannen en steeds ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263 c265
Deze luchtbehandelingskast brengt verduurzaming dichterbij

Deze luchtbehandelingskast brengt verduurzaming ...

Maandenlang moesten we toekijken hoe de energieprijzen stegen tot nieuwe en absurde hoogtes. Hoewel de prijzen op het moment van schrijven iets lijken te dalen, ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
De weg naar Net Zero is een gezamenlijke reis

De weg naar Net Zero is een gezamenlijke reis

Als de bouw op de gebruikelijke voet doorgaat, maar binnen de 1,5 graad Celsius opwarming wil blijven, is het CO2-budget in 2027 al op. Een wake-up call, vindt ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
‘De échte vervanger van de cv-ketel!’

‘De échte vervanger van de cv-ketel!’

Duurzaam Gebouwd was onlangs present op de grote installatiebeurs ISH 2023 in Frankfurt. Duurzaam Gebouwd doet verslag!

Lees verder

c21 c185 c225 c265 c268 c280
Ontdek alles over bouwen met hout op de Dag van de HOUTbouw

Ontdek alles over bouwen met hout op de Dag ...

Tijdens het jaarlijkse open huis van de bouw, op zaterdag 17 juni, stellen enkele bouw- en infrabedrijven, die in Uden en Den Bosch actief zijn in de houtbouw, ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265 c300
Woningen met warmtepomp schadelijk voor het milieu?

Woningen met warmtepomp schadelijk voor het ...

Begin 2023 ontstond er commotie over de milieubelasting van warmtepompen. De ophef begon na de actualisatie van de milieuproductkaarten in de Nationale Milieudatabase ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
Slimme energiesystemen bedrijventerreinen: Nu al mee starten

Slimme energiesystemen bedrijventerreinen: Nu ...

Het derde webinar over verduurzaming van bedrijventerreinen op 16 februari 2023 gaf nieuwe inzichten over energiesystemen. In de schijnwerpers stonden onder andere ...

Lees verder

c21 c54 c135 c160 c225 c265
Nieuw pakket van maatregelen voor verduurzaming gebouwen

Nieuw pakket van maatregelen voor verduurzaming ...

Het verduurzamen van vastgoed staat volop in de belangstelling, met Energielabel C als aanjager. Die verplichting is echter nog lang niet overal gerealiseerd. Vandaar ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up