Van Gelder haalt CO2-reductie jaar eerder dan doelstelling

timer1 min
Van Gelder haalt CO2-reductie jaar eerder dan doelstelling

Uit het deze maand verschenen Duurzaamheidsverslag van de Van Gelder Groep blijkt dat het bouwbedrijf al in 2019 de hoofddoelstelling haalde - een CO2-reductie van 20% t.o.v. 2010 - die was voorzien voor 2020.

“De footprint van onze projecten neemt aanmerkelijk af”, aldus verantwoordelijk directeur Mink Jaap Ypma. “Dit meten we via het CO2-projectplan, waarin we de CO2-uitstoot van de standaard aanpak afzetten tegen de uitstoot van een duurzame aanpak. Vervolgens meten we tijdens de uitvoering de uitstoot om onze belofte aan te tonen. Niet alleen op het gebied van CO2, maar zeker ook op het gebied van stikstofuitstoot.”

Van Gelder investeerde afgelopen jaar bijna 5 miljoen euro in nieuw elektrisch materieel. Mede daardoor werden er veel stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en mobiliteit.

Het bedrijf groeide in 2019 wel in omzet en aantal werknemers, zodat de absolute uitstoot iets hoger uitkwam dan in 2018 (+0,5%). Toch is dat een opmerkelijke prestatie gezien de omzetgroei van meer dan 20%.

De hoofddoelstelling van 20% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 2010 is gerelateerd aan onder andere de omzet en FTE van Van Gelder. Deze keuze is gemaakt om rekening te kunnen houden met de verwachte groei van het bedrijf. Door de komende jaren actief te investeren in emissievrij materieel wil Van Gelder deze trend duurzaam doorbreken.

CO2-uitstoot per KPI

Naast de CO2-uitstoot per omzet, worden nog zeven andere KPI’s ingezet om de voortgang van de doelstellingen bij te houden:

 •   CO2 gas(kantoor)/FTE;
 •   CO2 brandstof/km;
 •   CO2 gas ACN/ton asfalt;
 •   CO2 materieel/FTE AMVG;
 •   kWh/FTE;
 •   CO2 privé auto’s/km privé auto’s.

Bovenstaande KPI’s helpen om meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van Van Gelder, zodat er tijdig op het beleid gestuurd kan worden.

Van Gelder haalt CO2-reductie jaar eerder dan doelstelling

Mink Jaap Ypma (Directeur (Van Gelder projecten kabel-, leiding- en montagewerken) overhandigt het eerste exemplaar van het Duurzaamheidsverslag 2019 aan Sacha Stolp, innovatieregisseur van de gemeente Amsterdam.

Uitstoot materieel

De lichte toename van de uitstoot in 2019 bleef uiteindelijk beperkt door het gebruik van nieuw en zuiniger materieel, elektrische machines en blauwe diesel.

De resultaten van de reductiemaatregelen in 2019 op dit gebied:

 • 0,1% Aandacht geven aan het rijgedrag van medewerkers ieder kwartaal 0,1%
 • 1,5% Bewustwording rijgedrag medewerkers tijdens rit
 • 3,8% Aanschaf zuinig materieel
 • 0,2% Gebruik blauwe diesel
 • 2,5% Zuinige lease auto’s opnemen in wagenpark
 • 0,5% Elektrische voertuigen opnemen in wagenpark
 • 1,0% Bandenspanning
 • 0,4% Biogas

(Totaal: 10%)

Duurzaamheidscoördinator

Van Gelder haalt CO2-reductie jaar eerder dan doelstellingNiels van der Goot, de duurzaamheidscoördinator bij Van Gelder (zie foto), zegt in een reactie: “In vergelijking met 2018 heeft onze CO2-werkgroep flinke stappen gezet. We zijn effectiever en er is meer duidelijkheid over onze aanpak. Hierdoor verlopen de maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren beter. Voorheen ontbrak de helderheid, een goede voorbereiding en voldoende tijd. In 2019 zijn enorme stappen gezet en daar zien we nu de resultaten van.”

Als duurzaamheidscoördinator houdt Van der Goot zich fulltime bezig met CO2-uitstoot. Zo berekent hij bijvoorbeeld voor veel projecten van Van Gelder de uitstoot. Daarnaast houdt hij zich met meer onderwerpen bezig en vooral met de onderwerpen stikstof en circulariteit.

“Binnen Van Gelder mag ik een voortrekkersrol vervullen als het om stikstof gaat. Dat komt omdat het vrij nieuw is. Daar komt bij dat het ook veel tijd kost om het allemaal te begrijpen en oplossingen te bedenken. Tijd die veel collega’s niet zomaar kunnen vrijmaken.”

“In 2019 zijn we met een kleine groep collega’s begonnen met het opstellen van een plan van aanpak. We kijken dan enerzijds naar het probleem in het algemeen en specifiek voor Van Gelder, en anderzijds denken we na over oplossingen. Bij mogelijke maatregelen kun je dan denken aan elektrisch werken.”

Circulariteit

Van der Goot verdiept zich ook in het duurzaamheidsthema circulariteit. “Hierbij gaat het erom dat we materialen hergebruiken zonder dat deze materialen in waarde verminderen”, legt hij uit. “Als we kijken naar Van Gelder, dan betekent dit bijvoorbeeld dat we asfalt hergebruiken en daar hoge kwaliteit mengsels van maken in plaats van het aankopen van nieuwe grondstoffen. Het freesasfalt dat vrijkomt wordt dan hergebruikt om nieuwe mengsels van te maken.”

De duurzaamheidscoördinator houdt zich ook bezig met de overige materialen die Van Gelder in producten gebruikt, zoals staal of hout. Zo wordt de hele scope van een project meegenomen in de circulaire aanpak. Het is duidelijk dat duurzaamheid als begrip erg breed is. Zo gaat Van der Goot zich ook bezighouden met het afvalbeleid van het bedrijf. Hij kijkt daarbij niet alleen naar het scheiden en recyclen van afval op onze kantoren, maar ook op projectlocaties. De duurzaamheidspecialist verwacht dat er alleen nog maar meer thema’s zullen bijkomen.

Wat betreft de nabije toekomst van duurzaamheid bij de Van Gelder Groep is ten slotte zijn doel: “Het verder verduurzamen van onze projecten en de producten die wij leveren. Naast een duurzame bedrijfsvoering kunnen we daarmee ook op het gebied van innovatieve duurzame initiatieven een voorloper zijn in onze branche. Zoals bijvoorbeeld onze asfaltcentrale in Tiel, die de meest duurzame asfaltcentrale van Nederland is.”

Het complete Duurzaamheidsverslag lees je hier.

Bron tekst & foto's: Van Gelder Groep

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c283
Bouwteam beste keuze voor forse ingreep in Zoutkamp

Bouwteam beste keuze voor forse ingreep in Zoutkamp

19 okt om 10:01 uur
timer 4 min

Het voormalige vissersdorp Zoutkamp werd in 1969 van de Lauwerszee afgesloten. Na die grote ingreep gaan binnenkort ...

Lees verder »

c223 c283
Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor bouweconomische vraagstukken'

Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor ...

De groeiende inzet op duurzaamheid en circulariteit brengt complexe financiële vraagstukken met zich ...
c21 c225 c283
Nieuw: digimagazine Innovatieve Contracten en Aanbestedingen

Nieuw: digimagazine Innovatieve Contracten en ...

14 okt om 07:00 uur
timer 1 min

Het kersverse digimagazine Innovatieve Contracten en Aanbestedingen is nu te lezen via de kennisbank ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283
Bouwteam: wordt het een boksring of een escaperoom?

Bouwteam: wordt het een boksring of een escaperoom?

29 sep om 09:30 uur
timer 8 min

In de aanloop naar het congres Gamechangers in de Bouw & Infra organiseerde Duurzaam Gebouwd een webinar over ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283
‘Van nadruk op contract naar nadruk op contact’

‘Van nadruk op contract naar nadruk op ...

19 jul om 16:30 uur
timer 6 min

Een speciale werkgroep schrijft momenteel aan de Handreiking Bouwteams, bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283 c286
Podcast met meer inzichten over Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

Podcast met meer inzichten over Modelovereenkomst ...

7 jul om 06:59 uur
timer 1 min

In de nieuwste podcast van Duurzaam Gebouwd staan we uitgebreid stil bij de eerste verjaardag van de lancering ...

Lees verder »

c19 c21 c225 c269 c283
‘Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte in bouwprojecten’

‘Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte ...

5 jul om 16:01 uur
timer 5 min

“In veel projecten waar het misgaat, is de boksring al gecreëerd voordat het project begonnen is.” ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Vruchtbare samenwerking met een UAV-GC contract: zo kan het ook

Vruchtbare samenwerking met een UAV-GC contract: ...

30 jun om 10:01 uur
timer 6 min

De realisatie van studentenhuisvesting in opdracht van woningcorporatie Woongoed Middelburg werd het eerste nieuwbouwproject ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Zaanstad werkt openhartig en intensief aan samenwerking met marktpartijen

Zaanstad werkt openhartig en intensief aan samenwerking ...

28 jun om 14:01 uur
timer 4 min

De gemeente Zaanstad startte een project om de samenwerking met marktpartijen aanzienlijk te verbeteren en te ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Samenwerkingsovereenkomst op basis van vertrouwen zorgt voor groener Amsterdam

Samenwerkingsovereenkomst op basis van vertrouwen ...

25 jun om 10:01 uur
timer 5 min

Groeningenieurs van de gemeente Amsterdam, ecologen van TAUW en groenspecialisten van Copijn hebben elkaar gevonden ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Speelruimte in bouwprojecten (3)

Speelruimte in bouwprojecten (3)

10 jun om 11:01 uur
timer 7 min

Wat je ook in een contract vastlegt, bespreek aan het begin duidelijk elkaars verwachtingen. Wat wordt er precies ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c283
‘Honderd procent circulair door grenzen tussen organisaties weg te halen’

‘Honderd procent circulair door grenzen ...

26 mei om 13:01 uur
timer 6 min

Circulariteit toepassen in een project doe je vooral samen in een keten. Er liggen dan tal van kansen voor het ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up