Van Gelder haalt CO2-reductie jaar eerder dan doelstelling

timer1 min
Van Gelder haalt CO2-reductie jaar eerder dan doelstelling

Uit het deze maand verschenen Duurzaamheidsverslag van de Van Gelder Groep blijkt dat het bouwbedrijf al in 2019 de hoofddoelstelling haalde - een CO2-reductie van 20% t.o.v. 2010 - die was voorzien voor 2020.

“De footprint van onze projecten neemt aanmerkelijk af”, aldus verantwoordelijk directeur Mink Jaap Ypma. “Dit meten we via het CO2-projectplan, waarin we de CO2-uitstoot van de standaard aanpak afzetten tegen de uitstoot van een duurzame aanpak. Vervolgens meten we tijdens de uitvoering de uitstoot om onze belofte aan te tonen. Niet alleen op het gebied van CO2, maar zeker ook op het gebied van stikstofuitstoot.”

Van Gelder investeerde afgelopen jaar bijna 5 miljoen euro in nieuw elektrisch materieel. Mede daardoor werden er veel stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en mobiliteit.

Het bedrijf groeide in 2019 wel in omzet en aantal werknemers, zodat de absolute uitstoot iets hoger uitkwam dan in 2018 (+0,5%). Toch is dat een opmerkelijke prestatie gezien de omzetgroei van meer dan 20%.

De hoofddoelstelling van 20% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 2010 is gerelateerd aan onder andere de omzet en FTE van Van Gelder. Deze keuze is gemaakt om rekening te kunnen houden met de verwachte groei van het bedrijf. Door de komende jaren actief te investeren in emissievrij materieel wil Van Gelder deze trend duurzaam doorbreken.

CO2-uitstoot per KPI

Naast de CO2-uitstoot per omzet, worden nog zeven andere KPI’s ingezet om de voortgang van de doelstellingen bij te houden:

 •   CO2 gas(kantoor)/FTE;
 •   CO2 brandstof/km;
 •   CO2 gas ACN/ton asfalt;
 •   CO2 materieel/FTE AMVG;
 •   kWh/FTE;
 •   CO2 privé auto’s/km privé auto’s.

Bovenstaande KPI’s helpen om meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van Van Gelder, zodat er tijdig op het beleid gestuurd kan worden.

Van Gelder haalt CO2-reductie jaar eerder dan doelstelling

Mink Jaap Ypma (Directeur (Van Gelder projecten kabel-, leiding- en montagewerken) overhandigt het eerste exemplaar van het Duurzaamheidsverslag 2019 aan Sacha Stolp, innovatieregisseur van de gemeente Amsterdam.

Uitstoot materieel

De lichte toename van de uitstoot in 2019 bleef uiteindelijk beperkt door het gebruik van nieuw en zuiniger materieel, elektrische machines en blauwe diesel.

De resultaten van de reductiemaatregelen in 2019 op dit gebied:

 • 0,1% Aandacht geven aan het rijgedrag van medewerkers ieder kwartaal 0,1%
 • 1,5% Bewustwording rijgedrag medewerkers tijdens rit
 • 3,8% Aanschaf zuinig materieel
 • 0,2% Gebruik blauwe diesel
 • 2,5% Zuinige lease auto’s opnemen in wagenpark
 • 0,5% Elektrische voertuigen opnemen in wagenpark
 • 1,0% Bandenspanning
 • 0,4% Biogas

(Totaal: 10%)

Duurzaamheidscoördinator

Van Gelder haalt CO2-reductie jaar eerder dan doelstellingNiels van der Goot, de duurzaamheidscoördinator bij Van Gelder (zie foto), zegt in een reactie: “In vergelijking met 2018 heeft onze CO2-werkgroep flinke stappen gezet. We zijn effectiever en er is meer duidelijkheid over onze aanpak. Hierdoor verlopen de maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren beter. Voorheen ontbrak de helderheid, een goede voorbereiding en voldoende tijd. In 2019 zijn enorme stappen gezet en daar zien we nu de resultaten van.”

Als duurzaamheidscoördinator houdt Van der Goot zich fulltime bezig met CO2-uitstoot. Zo berekent hij bijvoorbeeld voor veel projecten van Van Gelder de uitstoot. Daarnaast houdt hij zich met meer onderwerpen bezig en vooral met de onderwerpen stikstof en circulariteit.

“Binnen Van Gelder mag ik een voortrekkersrol vervullen als het om stikstof gaat. Dat komt omdat het vrij nieuw is. Daar komt bij dat het ook veel tijd kost om het allemaal te begrijpen en oplossingen te bedenken. Tijd die veel collega’s niet zomaar kunnen vrijmaken.”

“In 2019 zijn we met een kleine groep collega’s begonnen met het opstellen van een plan van aanpak. We kijken dan enerzijds naar het probleem in het algemeen en specifiek voor Van Gelder, en anderzijds denken we na over oplossingen. Bij mogelijke maatregelen kun je dan denken aan elektrisch werken.”

Circulariteit

Van der Goot verdiept zich ook in het duurzaamheidsthema circulariteit. “Hierbij gaat het erom dat we materialen hergebruiken zonder dat deze materialen in waarde verminderen”, legt hij uit. “Als we kijken naar Van Gelder, dan betekent dit bijvoorbeeld dat we asfalt hergebruiken en daar hoge kwaliteit mengsels van maken in plaats van het aankopen van nieuwe grondstoffen. Het freesasfalt dat vrijkomt wordt dan hergebruikt om nieuwe mengsels van te maken.”

De duurzaamheidscoördinator houdt zich ook bezig met de overige materialen die Van Gelder in producten gebruikt, zoals staal of hout. Zo wordt de hele scope van een project meegenomen in de circulaire aanpak. Het is duidelijk dat duurzaamheid als begrip erg breed is. Zo gaat Van der Goot zich ook bezighouden met het afvalbeleid van het bedrijf. Hij kijkt daarbij niet alleen naar het scheiden en recyclen van afval op onze kantoren, maar ook op projectlocaties. De duurzaamheidspecialist verwacht dat er alleen nog maar meer thema’s zullen bijkomen.

Wat betreft de nabije toekomst van duurzaamheid bij de Van Gelder Groep is ten slotte zijn doel: “Het verder verduurzamen van onze projecten en de producten die wij leveren. Naast een duurzame bedrijfsvoering kunnen we daarmee ook op het gebied van innovatieve duurzame initiatieven een voorloper zijn in onze branche. Zoals bijvoorbeeld onze asfaltcentrale in Tiel, die de meest duurzame asfaltcentrale van Nederland is.”

Het complete Duurzaamheidsverslag lees je hier.

Bron tekst & foto's: Van Gelder Groep

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c223 c251
Whitepaper beton wapenen met 30% lagere kosten en 80% lagere MKI-waarde: hoe doe je dat?

Whitepaper beton wapenen met 30% lagere kosten ...

In deze whitepaper gaan we in op een alternatieve wijze van wapenen van beton. We laten je de techniek zien, ...
c223 c251
Whitepaper 'Naar een integrale oplossing voor bouweconomische vraagstukken'

Whitepaper 'Naar een integrale oplossing voor ...

De groeiende inzet op duurzaamheid en circulariteit brengt complexe financiële vraagstukken met zich ...
c185 c223 c251 c269
Whitepaper sneller bouwen met hogere kwaliteit kan vandaag al

Whitepaper sneller bouwen met hogere kwaliteit ...

Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen, want het aantal nieuw te bouwen én te renoveren woningen ...
c21 c225 c246 c251
‘Gemeenten en aannemers moeten nu met Wkb-pilots starten’

‘Gemeenten en aannemers moeten nu met ...

24-06-2020 om 13:01 uur
timer 3 min

Het uitstel van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor de bouw doet de sector pijn. De oplossingen liggen ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c251
Gaat uitgestelde Wet kwaliteitsborging zorgen voor verhoging kwaliteit?

Gaat uitgestelde Wet kwaliteitsborging zorgen ...

14-05-2020 om 10:01 uur
timer 6 min

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is onlangs opnieuw uitgesteld en dat is jammer. Want volgens Wico Ankersmit, ...

Lees verder »

c21 c26 c246 c251 c254
Complexe samenwerking in Breda uitgediept

Complexe samenwerking in Breda uitgediept

25-03-2020 om 15:01 uur
timer 3 min

De bouw van de nieuwe rechtbank in Breda was een project met veel gezichten. Letterlijk en figuurlijk. Betrokkenen ...

Lees verder »

c21 c225 c251
Biind organiseert het seminar Toegankelijk Gemeentelijk Vastgoed

Biind organiseert het seminar Toegankelijk Gemeentelijk ...

25-02-2020 om 16:41 uur

In het kader van het VN-Verdrag Handicap zijn overheden verplicht hun vastgoed zo toegankelijk mogelijk te maken. ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c251
De duurzame toekomst van tijdelijke stroomvoorziening

De duurzame toekomst van tijdelijke stroomvoorziening

10-01-2020 om 10:01 uur
timer 1 min

Wie wil verduurzamen denkt aan álles. Tot en met de (nood)aggregaten op de bouwplaats. Veel ins en out ...

Lees verder »

c21 c26 c249 c251
“De belangen waren hier extreem”

“De belangen waren hier extreem”

19-12-2019 om 10:00 uur
timer 3 min

Hoe kreeg de Bouwcombinatie EMA het voor elkaar om voor het Rijksvastgoedbedrijf binnen twee jaar het prestigieuze ...

Lees verder »

c21 c120 c225 c251
Industrieel maatwerk nodig voor woningrenovaties

Industrieel maatwerk nodig voor woningrenovaties

28-11-2019 om 10:00 uur
timer 3 min

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren, is een opschaling van het aantal woningrenovaties essentieel. ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c251
Verzekerde energieprestatiegarantie beperkt risico en aansprakelijkheid aannemer

Verzekerde energieprestatiegarantie beperkt ...

12-11-2019 om 10:00 uur
timer 2 min

De Wet kwaliteitsborging zal leiden tot verhoogde risico’s en aansprakelijkheden. Het nieuwbouwsysteem House ...

Lees verder »

c21 c138 c225 c246 c251
‘Samen bouwen’ aan het AFAS Experience Center

‘Samen bouwen’ aan het AFAS Experience ...

05-08-2019 om 07:00 uur
timer 3 min

Bij de bouw van het AFAS Experience Center in Leusden is de risicobeheersing onder meer gevonden in het ‘samen ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up