Online marktconsultatie grootschalige revitalisering van kazernes

timer2 min
Online marktconsultatie grootschalige revitalisering van kazernes

Het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie organiseren op vrijdag 9 oktober een online marktconsultatie over de revitalisering van 27 clusters van objecten. Met als uitgangspunten: industrieel, flexibel en remontabel (IFR). Wil jij ook bijdragen aan doelstellingen als ‘toekomstvast en duurzaam’?

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil de juiste verwachtingen wekken voor het Revitaliseringsprogramma Vastgoed Defensie, een grootschalig en ambitieus programma om het vastgoed van Defensie in de komende twintig jaar te ‘revitaliseren’ en klaar te maken voor de toekomst. In dat kader wordt aanstaande vrijdag vanaf 10.30 uur online een marktconsultatie georganiseerd.

Bij deze revitalisering willen het RVB en Defensie doelstellingen behalen als toekomstvast, duurzaam, compliant en structureel betaalbaar. Vanwege deze doelstellingen en de complexiteiten van een grootschalige revitalisering op kazernes, die operationeel blijven tijdens deze periode, wordt gekeken naar industrieel, flexibel en remontabel (IFR) bouwen als uitgangspunt voor het programma.

Deze focus is gekozen vanwege de omvang van het programma, de komende duurzaamheidsopgave, de stikstofreductieopgave, de wens tot snelheid evenals de mogelijk om tijd en geld te besparen en niet elke keer opnieuw het wiel te moeten uitvinden.

Aanbestedingsstrategie

Het gebruik van IFR gaat momenteel gedeeltelijk uit van verwachtingen en aannames en daarom is het voor Defensie en het RVB van belang om deze aannames te toetsen, voordat er verdere stappen worden gezet. Ook zouden Defensie en het RVB graag inzicht krijgen in enkele marktaspecten, zodat in een latere fase de aanbestedingsstrategie goed kan aansluiten op de wensen vanuit de markt.

Na afloop van deze marktconsultatie zouden Defensie en het RVB graag meer duidelijkheid hebben in hoeverre IFR een bouwmethode is die zal bijdragen aan de doelstellingen van het Revitaliseringsprogramma en waar wij bij latere contractering mogelijk nu al rekening mee moeten houden.

Op dit moment (najaar 2020) zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt voor wat betreft contractvormen en staat de aanbestedingswijze nog open. Defensie en het RVB nemen bij deze afwegingen graag vooraf de input vanuit marktpartijen mee (in plaats van deze slechts achteraf te toetsen). Relevante aspecten daarbij zijn onder andere clustering van werkzaamheden, scope van contracten, marktcapaciteit, fabricageproces en niet te vergeten: huidige mogelijkheden en ervaringen.

Deze consultatie kent een marktconsultatiedocument (met alle belangrijke voorwaarden, de gestelde vragen en achtergrondinformatie), video-interviews (met achtergrondinformatie over inhoudelijke thema’s), het live webinar om het gesprek aan te gaan en de indiening van een reactie.

Zie voor alle informatie en video’s: webinar Markconsultatie IFR bouwen voor Defensie

Lees ook de brochure Marktconsultatie Revitaliseringsprogramma

Of schrijf je meteen in voor de online marktconsultatie aanstaande vrijdag 9 oktober (10.30 – 12.00 uur).

Foto: Rijksvastgoedbedrijf

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c135 c225 c249
Borging en monitoring van MVI

Borging en monitoring van MVI

22 feb om 10:01 uur
timer 5 min

Tijdens het grote, recent gehouden MVI-congres was er veel aandacht voor het blijvend borgen van Maatschappelijk ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c249
MVI: toekomstbestendig inkopen

MVI: toekomstbestendig inkopen

19 feb om 08:01 uur
timer 1 min

“Een circulaire economie zonder verspilling van grondstoffen is onmisbaar. MVI is echter nog geen 100% gemeengoed ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c249
Handreiking voor slimme aanpak corporaties in energietransitie

Handreiking voor slimme aanpak corporaties in ...

26 jan om 07:31 uur
timer 2 min

De nieuwe Handreiking Prestatiegericht Inkopen van Stroomversnelling helpt woningcorporaties bij het maken van ...

Lees verder »

c21 c225 c249 c250 c269
Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, meer plezier

Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, ...

25 jan om 10:01 uur
timer 8 min

Elk jaar opnieuw besteden overheden hetzelfde soort wegenonderhoud aan. Kan dat ook in een bouwteam? Ja, adviseurs ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c249
Circulair aanbesteden: acht kansen op succes

Circulair aanbesteden: acht kansen op succes

14 jan om 10:01 uur
timer 3 min

Circulair aanbesteden is niet eenvoudig. Er zijn nog weinig regels voor een circulair speelveld, wat het uitvragen ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c249
CO2-prestatieladder geschikt instrument voor waterschappen

CO2-prestatieladder geschikt instrument voor ...

6 jan om 08:01 uur
timer 3 min

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Zo ontving ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c249
Circulair inkopen in 8 stappen

Circulair inkopen in 8 stappen

25-11-2020 om 10:01 uur
timer 1 min

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft onlangs twee publicaties gelanceerd over circulair inkopen in ...

Lees verder »

c21 c225 c249 c250
Drie dagen digitaal: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Congres 2020

Drie dagen digitaal: Maatschappelijk Verantwoord ...

12-11-2020 om 13:01 uur
timer 2 min

Beleid, beweging en borging vormen de centrale thema’s tijdens het driedaagse Maatschappelijk Verantwoord ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250 c269
“Vertrouwen is goed, maar een bouwteam is beter”

“Vertrouwen is goed, maar een bouwteam ...

28-10-2020 om 15:00 uur
timer 6 min

Het bouwteam is een al oudere contractvorm, maar staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Na de ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c269
Last call voor Gamechangers in de Bouw & Infra 

Last call voor Gamechangers in de Bouw & ...

13-10-2020 om 16:15 uur
timer 4 min

Nieuwe vormen van samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw staan centraal tijdens het congres ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250 c269
‘Er zit veel paradoxaals in aanbesteden’

‘Er zit veel paradoxaals in aanbesteden’

08-10-2020 om 10:01 uur
timer 7 min

Als universitair docent aan de TU Twente leert Hans Boes studenten alles over aanbesteden en contracten. Toch ...

Lees verder »

c21 c141 c225 c244 c249 c267
Wat is de restwaarde van een circulaire weg?

Wat is de restwaarde van een circulaire weg?

05-10-2020 om 13:01 uur
timer 4 min

Hoe kunnen opdrachtgevers en -nemers samen aanleg, beheer én sloop van wegen slimmer aanpakken? En leidt ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up