Vier nieuwe verdiepingsmodules voor opleiding Aardgasvrije Gebouwde Omgeving

timer2 min
Vier nieuwe verdiepingsmodules voor opleiding Aardgasvrije Gebouwde Omgeving

Vier kersverse verdiepingsmodules zijn toegevoegd aan de opleiding Aardgasvrije Gebouwde Omgeving. In dit artikel vertellen we je meer over de nieuwe aanwinsten en wat jij eruit kunt halen, om oplossingen te vinden in beleid en projecten voor duurzame wijken zonder aardgas. Daarnaast geven we je praktische informatie over je mogelijke deelname aan de opleiding.

De eerste verdiepingsmodule ‘Financieringsaspecten van de energietransitie’, waarin de financiële (on)mogelijkheden van verduurzaming naar een aardgasvrije gebouwde omgeving worden benadrukt. Onderwerpen als subsidies en lenen, de verschillen tussen publieke en private projecten, de aanpak in de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken en het Warmtefonds komen voorbij. De verdiepingsmodule is relevant voor iedereen die betrokken is bij de energietransitie en meer inzicht wil krijgen in de financiële aspecten van (aard)gasvrij.

Conceptkeuzes

Naast deze financiële aspecten komen ook de technische werking en toepassing van oplossingen voorbij, in de module ‘Warmtepompen bij renovatie’. Hier kom je meer te weten over de verschillende conceptkeuzes die je kunt maken in de route naar aardgasvrij. Zo krijg je algemene informatie over warmtepompen en leer je over de technische en energetische prestaties ervan. De training is geschikt voor partijen die te maken hebben met de conceptkeuzes voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen.

Verduurzamen met een warmtenet

Ook het werken met kleinschalige warmtenetten komt onder de aandacht in de module ‘Lokaal warmtenet’, waarin lessons learned voorbijkomen en de oorzaken van het stagneren van warmtenetprojecten onder de loep worden genomen. Je leert meer over het klassieke warmtenet, komt alles te weten over de nieuwe Warmtewet en doet kennis op over de vijfde generatie warmtenetten. Deze verdiepingsmodule is onder andere waardevol voor programmamanagers, coöperaties en buurtinitiatieven en koepelorganisaties.

Wijkkompas

De vierde en laatste verdiepingsmodule gaat over het ‘Werken met het Wijkkompas’, waarin je kennismaakt met het concept en meer ontdekt over het perspectief vanuit de gemeente, bewonersorganisatie, netbeheerder en woningcorporatie. Aan praktijkvoorbeelden geen gebrek: verhalen over briljante mislukkingen en inspirerende doorbraken passeren de revue. Deze vierde en laatste verdiepingsmodule is onder meer interessant voor netwerkbedrijven, woningcorporaties en bedrijven die oplossingen voor wijkaanpakken bieden.

De verdiepingsmodules staan op de rol:

  • Financieringsaspecten van de energietransitie: 2 maart 2021 - 9.00u-12.30u

  • Werken met het wijkkompas: 9 maart 2021 - 9.00u-12.30u

  • Warmtepompen bij renovatie: 16 maart 2021 - 9.00u-12.30u

  • Lokaal warmtenet: 23 maart 2021 - 9.00u-12.30u

Hier schrijf je je in voor de verdiepingsmodules.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c54 c243 c265
De toekomst van energiebeheer: de smart power plant

De toekomst van energiebeheer: de smart power ...

Een smart power plant is de sleutel voor een groene toekomst van je bedrijf. Deze innovatieve systemen openen de deur naar kostenbesparing, duurzaamheid én ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243 c265 c278
Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Met koude dagen in aankomst is het voor iedereen duidelijk: zorg voor een warme jas. Dat geldt zeker ook voor onze woningen met de Trias Energetica in het achterhoofd. ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

Het Nationaal Groeifonds stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor de Groningse warmtetransitie. Met het fonds worden 5000 huizen en gebouwen in de noordelijke wijken ...

Lees verder

c21 c26 c148 c185 c243
Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Een energiezuinig onderwijsgebouw dat tegelijk klimaatadaptief, circulair en groen is. Die uitvraag stelde de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het nieuwste gebouw ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c237 c243
Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt ...

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging: in 2050 moet de woningvoorraad volledig CO2-neutraal zijn. Woningstichting Ymere is al meer dan vijf jaar actief ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Kennisoverdracht essentieel voor opschaling warmtepompen

Kennisoverdracht essentieel voor opschaling ...

Vanaf 2026 is het noodzakelijk, als je cv-ketel het begeeft, om een duurzamer alternatief aan te schaffen. De aanschaf van een warmtepomp komt dan in beeld. Kennen ...

Lees verder

c21 c26 c40 c237 c243
Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die uitdaging gaan we aan!’

Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die ...

Een verduurzamingspilot van 10 logistieke gebouwen voor Dream laat de ambities zien van de dochteronderneming van de in Toronto gevestigde Dream Industrial REIT. ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c243
CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject in Nepal

CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject ...

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen vliegen om ons heen. Energietransitie, circulariteit, biodiversiteit: om ze allemaal in te vullen mag één element ...

Lees verder

c21 c120 c225 c243
Soorten Management Plan voor natuurinclusief isoleren

Soorten Management Plan voor natuurinclusief ...

Over minder dan een maand staat het symposium ‘Innovatief Isoleren’ op de rol, op 28 november in Oss. Je leert alles over biobased en circulaire innovaties ...

Lees verder

c21 c26 c243
Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Het startschot klonk van de bouw van gebiedsontwikkeling WijCK in Pijnacker. Woningcorporatie De Goede Woning tekende een overeenkomst voor de koop van 36 sociale ...

Lees verder

c21 c26 c125 c243
CO2-neutraal Ikazia Ziekenhuis dankzij zonne-energiesysteem distributiecentrum

CO2-neutraal Ikazia Ziekenhuis dankzij zonne-energiesysteem ...

Vanaf november voorziet het distributiecentrum Panattoni Park Heerlen de lokale huurder JD Sport en externe organisatie Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam van groene ...

Lees verder

Reacties

Wil graag meedoen, echter kan slechts 2 keer meedoen gezien mijn afspraken. Is er mogelijkheid toch mee te doen ? groet Mat Milicon

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up