Verbeteren ventilatie én energiebesparing scholen biedt kansen voor bouw

timer1 min
Verbeteren ventilatie én energiebesparing scholen biedt kansen voor bouw

Op 4 januari 2021 wordt de nieuwe regeling geopend om een uitkering aan te vragen voor verbetering van de ventilatie in bestaande schoolgebouwen. Dit betreft een uitkering die verband houdt met de uitbraak van covid-19, maar geldt ook voor energiebesparende maatregelen. De regeling is bovendien bedoeld als stimulans voor de bouw- en installatiebranche. Eind december is de informatie over de regeling verder aangescherpt.

Voor de nieuwe regeling (Specifieke uitkering ventilatie in scholen, SUVIS) is in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten. Die kunnen vervolgens zelf (bestaande) schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs verbeteren of de bouwkosten van het schoolbestuur vergoeden.

Projecten met een start vanaf 1 oktober 2020 kunnen al in aanmerking komen voor deze subsidie. De regeling gaat uit van 30% subsidie door het Rijk. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%.

Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. RVO heeft hierover bovendien overeenstemming bereikt met Arie Slob, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Leerlingenaantal

Gemeenten kunnen deze eenmalige uitkering aanvragen voor één project. Een project betreft één of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat een gemeente kan indienen is onbeperkt. Het bedrag kan ook als voorschot worden uitgekeerd.

Per project gelden deze bedragen (maxima):

  • € 150.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen*
  • € 210.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 250 tot 500 leerlingen
  • € 420.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 500 tot 1.000 leerlingen
  • € 800.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 1.000 tot 2.000 leerlingen
  • € 1.000.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 2.000 leerlingen of meer

* leerlingenaantal op 1 oktober 2020

Interessant voor installateurs zijn ook deze voorwaarden:

Het project bevat in elk geval maatregelen die leiden tot:

  • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012;
  • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012.

Als de schoolgebouwen nog niet over onderstaande maatregelen beschikken, moet de regeling zorgen voor:

  • het aanbrengen van kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw. De kooldioxidemeters moeten voldoen aan de eisen genoemd in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 en voorzien zijn van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven;
  • het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken.

Bekijk nu de video van het RVO-event over de regeling:

Lees veel meer over de SUVIS op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c267
Innovatief datacenter zorgt voor lokale bestemming restwarmte

Innovatief datacenter zorgt voor lokale bestemming ...

15 jan om 10:01 uur
timer 5 min

Op 18 januari opent de subsidieregeling Energie- en Klimaatinnovatie DEI+ 2021. Deze subsidieregeling draagt dit ...

Lees verder »

c223 c243
Whitepaper toenemende elektrificatie woonhuisinstallatie vereist extra aandacht voor veiligheid

Whitepaper toenemende elektrificatie woonhuisinstallatie ...

Onze leefomgeving staat onder druk en klimaatadaptaties vergen daarom veel aanpassingen. Uit de verschillende ...
c21 c225 c243
Vier nieuwe verdiepingsmodules voor opleiding Aardgasvrije Gebouwde Omgeving

Vier nieuwe verdiepingsmodules voor opleiding ...

11 jan om 17:00 uur
timer 2 min

Vier kersverse verdiepingsmodules zijn toegevoegd aan de opleiding Aardgasvrije Gebouwde Omgeving. In dit artikel ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
Slimme thermostaat zorgt voor besparing gas

Slimme thermostaat zorgt voor besparing gas

11 jan om 16:01 uur
timer 3 min

Hoe vaak staat er niet ergens een verwarming te draaien, terwijl de bewoners helemaal niet in een bepaalde ruimte ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Vers van de pers: Duurzaam Gebouwd Jaarplanning 2021

Vers van de pers: Duurzaam Gebouwd Jaarplanning ...

8 jan om 17:00 uur

Benieuwd naar de thema’s die we in 2021 behandelen en welke events we organiseren? Onze jaarplanning voor ...

Lees verder »

c21 c122 c225 c243 c244
Webinar gebouwschil: duurzaamheidsambities halen met een toekomstbestendige schil

Webinar gebouwschil: duurzaamheidsambities halen ...

8 jan om 07:00 uur
timer 1 min

Last call! Op 21 januari besteden we tijdens een webinar aandacht aan innovaites in de gevel en belichten we de ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245 c268
Nieuw: digitaal magazine Industrialisatie

Nieuw: digitaal magazine Industrialisatie

5 jan om 14:00 uur
timer 1 min

Het is zover: je kunt het gloednieuwe digitale magazine Industrialisatie vanaf nu gratis lezen. Dat doe je ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c237 c243
2021, jaar van de waarheid voor transitievisie warmte

2021, jaar van de waarheid voor transitievisie ...

31-12-2020 om 09:01 uur
timer 2 min

Elke Nederlandse gemeente moet voor eind 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld. Maar wat is een transitievisie ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Najaar positief voor bedrijven in duurzame energiesector

Najaar positief voor bedrijven in duurzame energiesector

29-12-2020 om 09:01 uur
timer 3 min

Van twee op de drie bedrijven die actief zijn in de duurzame energiesector was de omzet dit najaar gelijk of zelfs ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c266
Groene gevel verbindt woningen met bosrijke omgeving

Groene gevel verbindt woningen met bosrijke ...

24-12-2020 om 08:01 uur
timer 1 min

De komende jaren wordt het terrein van de voormalige Mauritskazerne in Ede getransformeerd tot dé foodontmoetingsplek ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c268
Industrialisatie met Delfts blauw uit 3D-printer

Industrialisatie met Delfts blauw uit 3D-printer

22-12-2020 om 09:01 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd sluit het jaar af met het digitale magazine Industrialisatie. Daarin kansen voor nieuwe innovaties ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
'Durven dromen voor het ultieme én betaalbare woongebied'

'Durven dromen voor het ultieme én betaalbare ...

21-12-2020 om 07:00 uur
timer 8 min

De volgende mijlpaal voor de Duurzaam Gebouwd Expeditie ’t Veen: Gemeente Hattem werd op 15 december bereikt ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up