Verbeteren ventilatie én energiebesparing scholen biedt kansen voor bouw

timer1 min
Verbeteren ventilatie én energiebesparing scholen biedt kansen voor bouw

Op 4 januari 2021 wordt de nieuwe regeling geopend om een uitkering aan te vragen voor verbetering van de ventilatie in bestaande schoolgebouwen. Dit betreft een uitkering die verband houdt met de uitbraak van covid-19, maar geldt ook voor energiebesparende maatregelen. De regeling is bovendien bedoeld als stimulans voor de bouw- en installatiebranche. Eind december is de informatie over de regeling verder aangescherpt.

Voor de nieuwe regeling (Specifieke uitkering ventilatie in scholen, SUVIS) is in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten. Die kunnen vervolgens zelf (bestaande) schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs verbeteren of de bouwkosten van het schoolbestuur vergoeden.

Projecten met een start vanaf 1 oktober 2020 kunnen al in aanmerking komen voor deze subsidie. De regeling gaat uit van 30% subsidie door het Rijk. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%.

Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. RVO heeft hierover bovendien overeenstemming bereikt met Arie Slob, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Leerlingenaantal

Gemeenten kunnen deze eenmalige uitkering aanvragen voor één project. Een project betreft één of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat een gemeente kan indienen is onbeperkt. Het bedrag kan ook als voorschot worden uitgekeerd.

Per project gelden deze bedragen (maxima):

  • € 150.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen*
  • € 210.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 250 tot 500 leerlingen
  • € 420.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 500 tot 1.000 leerlingen
  • € 800.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 1.000 tot 2.000 leerlingen
  • € 1.000.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 2.000 leerlingen of meer

* leerlingenaantal op 1 oktober 2020

Interessant voor installateurs zijn ook deze voorwaarden:

Het project bevat in elk geval maatregelen die leiden tot:

  • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012;
  • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012.

Als de schoolgebouwen nog niet over onderstaande maatregelen beschikken, moet de regeling zorgen voor:

  • het aanbrengen van kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw. De kooldioxidemeters moeten voldoen aan de eisen genoemd in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 en voorzien zijn van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven;
  • het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken.

Bekijk nu de video van het RVO-event over de regeling:

Lees veel meer over de SUVIS op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c184 c225 c237 c243
Utrecht aan de slag met Buurt Bouwdoos Warmtetransitie

Utrecht aan de slag met Buurt Bouwdoos Warmtetransitie

12 apr om 10:01 uur
timer 5 min

“De Buurt Bouwdoos Warmtetransitie is een heel mooi concept dat we graag in heel Nederland  benut willen ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Niet omdat het beton opraakt

Niet omdat het beton opraakt

9 apr om 17:00 uur
timer 3 min

Hans Korbee: Net zomin als dat het stenen tijdperk eindigde omdat de stenen opraakten, zal de huidige lineaire bouweconomie ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Van Gelder trekt emissievrij de natuur in

Van Gelder trekt emissievrij de natuur in

9 apr om 11:01 uur
timer 2 min

Ondanks de stikstofcrisis kan de Natuurboulevard in Oostvoorne toch worden aangelegd. Van Gelder zal de laatste ...

Lees verder »

c21 c225 c243
‘Het einddoel hoeft niet alleen energielabel C te zijn’

‘Het einddoel hoeft niet alleen energielabel ...

9 apr om 09:01 uur

Gemeente Rotterdam voldoet met circa de helft van de gemeentelijke kantoorgebouwen aan de energielabel-C-verplichting.

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
Energietransitie vergt ook een transitie in de bedrijfsvoering

Energietransitie vergt ook een transitie in ...

8 apr om 16:01 uur
timer 6 min

De energietransitie verloopt traag en daarbij heeft de installatiesector moeite om de afstand tot de particuliere ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c268
Wil jij weten hoe de toekomst van de bouw eruitziet? 

Wil jij weten hoe de toekomst van de bouw eruitziet? 

7 apr om 08:00 uur
timer 1 min

Een deelname aan het webinar Industrialisatie verzekert je dat je weer helemaal op de hoogte bent van de initiatieven ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
‘Zet die installateur aan tafel’

‘Zet die installateur aan tafel’

6 apr om 16:01 uur
timer 6 min

Vandaag de dag is het niet meer voldoende om simpelweg een product aan te bieden. De markt is verschoven naar ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Buildings as a Grid binnen de energietransitie

Buildings as a Grid binnen de energietransitie

6 apr om 13:01 uur
timer 4 min

Door het energiesysteem van een gebouw als een eigen energienet te beheren, kunnen gebouweigenaren hun faciliteiten ...

Lees verder »

c21 c120 c225 c243
Wat gaat de (Nederlandse) bouw van de Europese Green Deal merken?

Wat gaat de (Nederlandse) bouw van de Europese ...

2 apr om 09:01 uur
timer 3 min

De Green Deal maakt integraal deel uit van de strategie van de Europese Commissie om de doelstellingen voor duurzame ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Whitepaper: ‘Energietransitie – wat iedereen zou moeten weten’

Whitepaper: ‘Energietransitie – ...

1 apr om 16:30 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-partner Itho Daalderop ontwikkelde een whitepaper over een urgent onderwerp: de Energietransitie. ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
<span>Gezond, comfortabel, circulair en energiezuinig: in BouwNovum zit het allemaal</span>

Gezond, comfortabel, circulair en energiezuinig: ...

1 apr om 09:01 uur
timer 8 min

Drie jaar geleden ging BouwNovum aan de slag met een woonconcept waarin de bewoner centraal staat. Na een intensief ...

Lees verder »

c21 c143 c225 c243
Betere leerprestaties en hogere kwaliteit schoolgebouw binnen handbereik

Betere leerprestaties en hogere kwaliteit schoolgebouw ...

31 mrt om 11:01 uur
timer 6 min

Waar moet een gezonde leeromgeving aan voldoen en hoe kun je duurzaamheid inbedden in bestaande plannen? Duurzaam ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up