2021, jaar van de waarheid voor transitievisie warmte

timer2 min
2021, jaar van de waarheid voor transitievisie warmte

Elke Nederlandse gemeente moet voor eind 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld. Maar wat is een transitievisie warmte precies en wat moet er allemaal in staan? Check de laatste stand van zaken op de vernieuwde pagina over de transitievisie warmte (TVW).

Op de nieuwe pagina van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) vind je een brede waaier van ingangen, ervaringen en oplossingen om te komen tot een gedragen TVW. Ken jij als betrokkene al het precieze tijdpad, de 1,5-miljoendoelstelling, het schaalniveau en de actualisaties? Ook is er aandacht voor afstemming met relevante stakeholders en vooral voor communicatie en participatie. Daar ligt volgens velen de sleutel om de TVWs ook succesvol te kunnen toepassen.

Neem de casus Selwerd (Groningen), waar serieus wordt geïnvesteerd in de sociale infrastructuur en tegelijkertijd wordt geluisterd naar behoeften van bewoners. Door te schakelen vanuit een integrale blik, zo is te lezen in het verhaal op de website van het PAW, kun je natuurlijke momenten aangrijpen om de benodigde thema’s bespreekbaar te maken. Zoals een reconstructie van de lokale infrastructuur, de renovatie van een wijkgebouw of informatieavonden over een nieuwbouwlocaties. Dat zijn de perfecte momenten om meteen ook over de energietransitie en aardgasvrij te praten.

Armoede, werkloosheid en eenzaamheid

De stad Groningen wil in 2035 volledig van het gas af zijn en voor de wijk Selwerd mikt men al op 2030. Onder de naam Sunny Selwerd worden daar nu armoede, werkloosheid en eenzaamheid aangepakt. Bijvoorbeeld in het Wijkbedrijf, gehuisvest in een oud schoolgebouw, waar bewoners van alle leeftijden en culturen hun talenten kunnen inzetten en uitventen.

Dankzij Sunny Selwerd ontstaat er in de wijk een sociaal netwerk waarvan de gemeente kan gebruikmaken. Ook het wijkplatform met actieve vrijwilligers vormt een klankbord voor de gemeente. Het wijkplatform heeft een buurtregisseur in dienst, die bewonerscollectieven op een informele manier bij elkaar brengt. Daar zijn ambtenaren minder goed toe in staat.

De gemeente Groningen probeert dat laatste op te vangen met gebiedsteams, bestaande uit de wijkwethouder, gebiedsmanager en vertegenwoordigers van alle domeinen (stadsontwikkeling, stadsbeheer, sociaal domein). Zij ‘fietsen’ als een ‘guerrillateam’ door de gemeente heen, die verder sectoraal werkt. Zij kunnen zo sneller schakelen en urgente onderwerpen met elkaar verbinden (zoals wonen, leefbaarheid, energie en armoede).

Energiebox

Onder het gebiedsgericht werken binnen Selwerd vallen ook vier energiecoaches, lezen we nog steeds in het verhaal op PAW. Vanuit een participatiebaan worden zij getraind om op bezoek te gaan bij mensen. Daarbij is er aandacht voor kleine aanpassingen, zoals isolatie en een waterbesparende douchekop, die betaald kunnen worden vanuit een ‘energiebox’ die iedereen krijgt.

Het heikele punt van financiering wordt in Groningen ook al op eigen wijze aangepakt, aldus PAW. Een aantal wethouders is er klaar mee, zegt Henk Kieft van het betrokken bureau KAW. “Zij willen geen ‘nee’ meer horen, maar zorgen ervoor dat een aantal zaken echt en in samenhang wordt opgelost.”

Lees hier de complete visie van Groningen (onder het kopje Praktijkvoorbeelden).

Bronnen: Nieuwsbrief BZK / PAW
Foto: Shutterstock

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c261
Digitalisering energietransitie vraagt om één taal

Digitalisering energietransitie vraagt om één ...

3 aug om 13:01 uur
timer 3 min

Digitale technologie en data zijn essentieel voor de energietransitie. Maar de overheid en sectorpartijen hebben ...

Lees verder »

c185 c223 c243 c244
Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities scherpstellen

Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities ...

De doelstellingen rondom energie en materialen zijn kraakhelder: met minder dan een decennium op de klok om het ...
c21 c225 c243 c295
Energienoodramp

Energienoodramp

26 jul om 16:00 uur
timer 2 min

Nog maar een jaar geleden stonden plots de straten blank in Limburg. In allerijl werden zandzakken gevuld, dijken ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Sterke toename opwek eigen energie

Sterke toename opwek eigen energie

26 jul om 10:01 uur
timer 3 min

Bij bedrijven die werken met de CO2-Prestatieladder komt de energietransitie in de volle breedte op gang. Er is ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Versnellen naar waterstof: wanneer zijn we H2-ready?

Versnellen naar waterstof: wanneer zijn we H2-ready?

22 jul om 13:00 uur
timer 4 min

In minder dan 30 jaar moet Nederland vol staan met aardgasvrije en energieneutrale woningen. Dat einddoel mag ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Zevende Ketenkracht event: duurzaamheid, losmaakbaarheid én natuur

Zevende Ketenkracht event: duurzaamheid, losmaakbaarheid ...

14 jul om 14:00 uur

Donderdag 30 juni was het tijd voor alweer het zevende Ketenkracht-event van VBI, dat plaatsvond op het terrein ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c293
Download de whitepaper 'Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities scherpstellen'

Download de whitepaper 'Integrale aanpak helpt ...

13 jul om 16:00 uur

De doelstellingen rondom energie en materialen zijn kraakhelder: met minder dan een decennium op de klok om het ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Impact maken in de klimaattransitie: 100 Months to Change

Impact maken in de klimaattransitie: 100 Months ...

7 jul om 14:00 uur
timer 1 min

Ben jij hard aan de slag om impact te maken in de klimaattransitie en kun je een inspiratieboost gebruiken? Tijdens ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243 c291
Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

6 jul om 15:01 uur
timer 4 min

De energietransitie in Nederland is in volle gang en vrijwel alle gemeenten hebben daarvoor een Transitievisie ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Al 1.500 ton CO2 en 3,5 miljoen euro besparing gevonden met Sport NL Groen

Al 1.500 ton CO2 en 3,5 miljoen euro besparing ...

6 jul om 09:00 uur

Sport NL Groen bestaat inmiddels ruim een half jaar. Sindsdien maken al 350 partners in de sport en 40 gemeenten ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c237 c243
Bijna duizend zonnepanelen op één dak

Bijna duizend zonnepanelen op één ...

5 jul om 15:00 uur
timer 2 min

Op het dak van het voormalige Zeefgebouw op het Suikerterrein in Groningen zijn afgelopen vrijdag liefst 911 zonnepanelen ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Zo ontwerp je Paris Proof

Zo ontwerp je Paris Proof

5 jul om 11:00 uur
timer 6 min

In programma's van eisen, zowel voor renovaties als voor nieuwbouw, komt de eis 'Paris Proof' steeds vaker terug. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up