Circulair aanbesteden: acht kansen op succes

timer3 min
Circulair aanbesteden: acht kansen op succes

Circulair aanbesteden is niet eenvoudig. Er zijn nog weinig regels voor een circulair speelveld, wat het uitvragen bemoeilijkt en de inschrijvingen onvergelijkbaar maakt. Of is er toch wel wat te halen? In een nieuwe blog geeft Wouter Huurman, programmaleider circulaire economie bij Arcadis, je acht tips mee om toch successen te kunnen boeken.

Circulariteit en duurzaamheid spelen steeds vaker een belangrijke rol bij aanbestedingen voor gebouwen in de openbare ruimte. Het is regelmatig een flinke uitdaging om binnen de gevraagde kaders en vastgestelde budgetten echt innovatieve duurzaamheidsoplossingen aan te dragen. Opdrachtgevers willen inschrijvende partijen in het tenderproces de vrijheid geven om met gepaste oplossingen te komen. Aan de kant van inschrijvers doet men vaak keiharde concessies om een competitief voorstel neer te leggen. Met grote gevolgen voor de budgettaire en creatieve ruimte voor duurzame invullingen.

Wil je als opdrachtgever daadwerkelijk een duurzaam werk realiseren? Besteed dan extra tijd en aandacht aan de opzet en het schetsen van de kaders van de uitvraag. Hieronder geef ik acht tips om een duidelijk speelveld te creëren voor het verwezenlijken van duurzame ambities. Daarmee kun je een succesvolle circulaire aanbesteding realiseren. 

  1. Maak duurzaamheid het belangrijkste gunningscriterium, met de hoogste fictieve korting. Geef duurzaamheid en daarmee circulariteit de hoofdrol die het verdient. Dit geeft de inschrijvers kans een integrale en samenhangende duurzaamheidsvisie op te stellen die het beste past bij de functie van het object.
  2. Kijk naar Total Cost of Ownership van het te realiseren object, in plaats van alleen naar de bouwkosten. Daarmee ligt de focus op de meerwaarde van duurzaamheid en circulariteit. En is er meer ruimte voor duurzaamheidsambities. Dit vergroot de kans om een iconisch duurzaam project te verwezenlijken en verder te komen dan een pilotproject.
  3. Denk na over hoe je wilt samenwerken en welk type contract daarbij past. Vraag je als aanbestedende partij af welke ruimte je de inschrijvende partij geeft. En welke zaken je zelf oppakt. Zorg voor een functionele uitvraag van de doelstellingen en beschrijf wie welke rol inneemt. Denk daarbij na over welke contractvorm hier het beste bij past.
  4. Definieer vooraf de duurzaamheidsvisie. Wat betekent het in relatie tot de huidige opgave? Met een duurzaamheidsvisie kun je voor een thema als circulariteit meer nadruk vragen dan bijvoorbeeld voor energie. Specificeer dit in de opgave om de inschrijver meer inzicht te geven. Zo kan deze de vraag goed vertalen naar de best passende oplossing voor dit specifieke project.
  5. Creëer een additionele kostenpost voor duurzaamheid, boven op het honorarium. Zo is voor iedereen duidelijk wat de extra bestedingsruimte is voor duurzaamheidsoplossingen. Zie dit los van het standaard honorarium en de bouwkosten. Erken daarbij dat sommige duurzaamheidstrajecten het Bouwbesluit overstijgen. Het ontwikkelen en implementeren van duurzaamheidsoplossingen vraagt meer inzet en moet daarom een open speelveld zijn voor inschrijvers. 
  6. Creëer een duurzaamheidsraamwerk met de specifieke oplossingen en verdeel dit in hoofd- en subthema’s met doelen en ambities. Denk aan hoofdthema’s als energie en circulair en subthema’s als energieneutraliteit, opwekkingspercentage, losmaakbaarheid en een materialenpaspoort. Zo stel je de inschrijvers in staat gericht nieuwe oplossingen aan te dragen, die passen binnen de duurzaamheidsvisie van de opdracht.
  7. Beschrijf de prestatie-indicatoren (KPI’s) per subthema, zodat de doelstellingen meetbaar en verifieerbaar zijn. Gebruik hierbij bestaande methodieken, zoals BREEAM, GPR, WELL, NL-Greenlabel, Leidraden, NEN of ISO-normen. Zo maak je duurzaamheid meetbaar.
  8. Betrek duurzaamheidspecialisten en laat je als opdrachtgever adviseren door een duurzaamheidsadviseur in combinatie met een contractmanager. Zij begeleiden en adviseren je op basis van bovenstaande punten, om zo een succesvolle duurzame uitvraag op te stellen. Ook kunnen zij signaleren of het project in aanmerking komt voor duurzame subsidietrajecten. 

Door voor de aanbesteding de bovenstaande punten te doorlopen, creëer je als opdrachtgever ruimte om inschrijvers een goede invulling te laten geven aan duurzaamheid. Zo vergroot je de kans op een duurzame opdrachtverstrekking én een sterke uitvoering.'

Tekst: Wouter Huurman
Bron: Arcadis.com
Foto: Shutterstock

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c135 c225 c249
Borging en monitoring van MVI

Borging en monitoring van MVI

22 feb om 10:01 uur
timer 5 min

Tijdens het grote, recent gehouden MVI-congres was er veel aandacht voor het blijvend borgen van Maatschappelijk ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c249
MVI: toekomstbestendig inkopen

MVI: toekomstbestendig inkopen

19 feb om 08:01 uur
timer 1 min

“Een circulaire economie zonder verspilling van grondstoffen is onmisbaar. MVI is echter nog geen 100% gemeengoed ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c249
Handreiking voor slimme aanpak corporaties in energietransitie

Handreiking voor slimme aanpak corporaties in ...

26 jan om 07:31 uur
timer 2 min

De nieuwe Handreiking Prestatiegericht Inkopen van Stroomversnelling helpt woningcorporaties bij het maken van ...

Lees verder »

c21 c225 c249 c250 c269
Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, meer plezier

Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, ...

25 jan om 10:01 uur
timer 8 min

Elk jaar opnieuw besteden overheden hetzelfde soort wegenonderhoud aan. Kan dat ook in een bouwteam? Ja, adviseurs ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c249
CO2-prestatieladder geschikt instrument voor waterschappen

CO2-prestatieladder geschikt instrument voor ...

6 jan om 08:01 uur
timer 3 min

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Zo ontving ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c249
Circulair inkopen in 8 stappen

Circulair inkopen in 8 stappen

25-11-2020 om 10:01 uur
timer 1 min

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft onlangs twee publicaties gelanceerd over circulair inkopen in ...

Lees verder »

c21 c225 c249 c250
Drie dagen digitaal: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Congres 2020

Drie dagen digitaal: Maatschappelijk Verantwoord ...

12-11-2020 om 13:01 uur
timer 2 min

Beleid, beweging en borging vormen de centrale thema’s tijdens het driedaagse Maatschappelijk Verantwoord ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250 c269
“Vertrouwen is goed, maar een bouwteam is beter”

“Vertrouwen is goed, maar een bouwteam ...

28-10-2020 om 15:00 uur
timer 6 min

Het bouwteam is een al oudere contractvorm, maar staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Na de ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c269
Last call voor Gamechangers in de Bouw & Infra 

Last call voor Gamechangers in de Bouw & ...

13-10-2020 om 16:15 uur
timer 4 min

Nieuwe vormen van samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw staan centraal tijdens het congres ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250 c269
‘Er zit veel paradoxaals in aanbesteden’

‘Er zit veel paradoxaals in aanbesteden’

08-10-2020 om 10:01 uur
timer 7 min

Als universitair docent aan de TU Twente leert Hans Boes studenten alles over aanbesteden en contracten. Toch ...

Lees verder »

c21 c141 c225 c244 c249 c267
Wat is de restwaarde van een circulaire weg?

Wat is de restwaarde van een circulaire weg?

05-10-2020 om 13:01 uur
timer 4 min

Hoe kunnen opdrachtgevers en -nemers samen aanleg, beheer én sloop van wegen slimmer aanpakken? En leidt ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c244 c249
Online marktconsultatie grootschalige revitalisering van kazernes

Online marktconsultatie grootschalige revitalisering ...

05-10-2020 om 11:40 uur
timer 2 min

Het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie organiseren op vrijdag 9 oktober een online marktconsultatie over de revitalisering ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up