Cirkelstad Deventer trekt samen op met ambitieuze wethouder Walder

timer6 min
Cirkelstad Deventer trekt samen op met ambitieuze wethouder Walder

Sinds afgelopen najaar is Cirkelstad Deventer actief in een gemeente die al heel wat duurzame stappen zette. Zo is wethouder Thomas Walder sinds kort vaandeldrager van de circulariteit in Deventer. Voor bedrijven die zich willen vestigen op het A1 Bedrijvenpark zijn de eisen hoog. “Duurzaamheid is niet alleen liefdadigheid, maar loont ook.”

Thomas Walder (onder meer wethouder economie) vertelt trots dat al vijftien jaar geleden besloten werd om het lokale A1 Bedrijvenpark aardgasloos te maken (zie onderaan het artikel). Bovendien is het stadhuis één van de meest duurzame overheidsgebouwen in Nederland en won het de publieksprijs BNA Beste Gebouw van het Jaar 2017. Sinds een klein jaar wordt in Deventer bekeken hoe bij de komende uitbreiding van het A1 Bedrijvenpark ook de circulariteit kan worden ingebed.

Cirkelstad Deventer trekt samen op met ambitieuze wethouder WalderSamen met Walder (foto rechts) probeert het pas opgerichte Cirkelstad Deventer diverse circulaire projecten vorm te geven door partijen aan elkaar te verbinden. “De duurzaamheidsthema’s hebben onze interesse sinds wij zelf het stadhuis bouwden”, begint Walder zijn bevlogen betoog. “De aandacht die we daarbij aan duurzaamheid schonken, resulteerde in het certificaat BREEAM-Excellent. We lieten zien dat een duur, nieuw gebouw door een lagere energierekening in de exploitatie goedkoper kan uitpakken dan drie oude gebouwen samen. Dat deed ook veel met het besef van onze eigen mensen. Duurzaamheid is niet alleen liefdadigheid, maar loont ook.”

Naar onze hand zetten

“Circulariteit is een lastiger begrip, dat zich niet gemakkelijk laat definiëren. Wij zijn nog zoekende, omdat we als overheid de neiging hebben om te streven naar vastigheid, controleerbaarheid en verifieerbaarheid. Er bestaan echter niet veel instrumenten om dat naar onze hand te zetten. Er is nu eenmaal wet- en regelgeving nodig, zoals het Bouwbesluit, en die kunnen wij niet afwingen. We proberen nu de circulariteit te verkennen en waar het kan, doen we iets met de randvoorwaarden. Zo stellen we wel eisen aan nieuwbouwprojecten. Het is echter lastig als we bouwprojecten in de markt zetten en aannemers vragen voor circulair bouwen de hoofdprijs.”

Grond circulair uitgeven

“In fase twee van de exploitatie van ons A1 Bedrijvenpark willen we de lat opnieuw hoog leggen. In hoeverre kunnen wij circulariteit verheffen tot de nieuwe standaard? Onze eisen moeten haalbaar zijn, maar we willen bedrijven ook stimuleren om meer te doen dan ze misschien van plan waren.”

“Circulair bouwen kan momenteel veel verschillende soorten circulariteit opleveren. Alléén hergebruikt beton vind ik onvoldoende. Moeten alle nieuwe materialen hergebruikt kunnen worden? Of moet een gebouw louter bestaan uit gerecyclede materialen? Gaat het alleen over circulaire gebouwen of gaan we zelf de grond circulair uitgeven, in erfpacht? Als je een perceel dan na dertig, veertig jaar niet meer gebruikt, verwachten wij een grasveld terug met een paar schaapjes erop. Daarna kijken we vanuit de ruimtelijke ordening wel wat dan de wens is. Dat scheelt het risico van verval en verpaupering van het terrein.”

Inspireren

“Bedrijven vinden dit spannend. Sommigen haken af, anderen voelen zich juist aangesproken tot die sterke, duurzame uitstraling van het terrein en willen erbij horen. Er zijn ook bedrijven die nog niet zover waren, maar zich laten meeslepen door onze standaard of verhalen van toekomstige buren. Zo moesten de koks van Hotel Van der Valk voortaan zonder gas gaan koken, wat ook weer anderen in hun keten heeft geïnspireerd. Dat vind ik het leukste: het overtuigen van de grote meerderheid die er nog niet actief mee bezig is. Dat je als bedrijf ontdekt dat duurzaamheid en kosteneffectiviteit lagere exploitatielasten oplevert en daarmee andere nieuwkomers op het A1 Bedrijvenpark overtuigt.”

Cirkelstad Deventer trekt samen op met ambitieuze wethouder Walder“Er zijn nu al twee goede voorbeelden van circulaire bedrijfsgebouwen aanwezig. Nexteria, een spin-off van de VDR Bouwgroep bouwde een experimentele circulaire bedrijfshal met onder meer cementloos beton en veel andere typen materialen. Ik ben er trots op dat we hen in Deventer hebben. Het nieuwe circulaire bedrijfsgebouw van DAVO wordt zeer binnenkort opgeleverd. Zij betalen statiegeld voor het gebouw en krijgen dat terug als ze het pand weer inleveren en het gedemonteerd kan worden. Verder heeft ook de kringloopwinkel Het Goed vergevorderde plannen om de nieuwbouw in Deventer circulair uit te voeren.”

Koplopers

“Wij realiseren nu een bedrijventerrein, waarvan we over twintig jaar geen spijt willen hebben. Bedrijven die toekomstgericht zijn, die kijken naar verantwoordelijkheden over tien of twintig jaar en durven te investeren, zijn precies de bedrijven die wij willen hebben. Van ondernemingen die in de oude economie blijven hangen, vragen wij ons echter af of zij in de toekomst wel voldoende bijdragen aan Deventer.”

“Van de bedrijven binnen Cirkelstad Deventer, de bouwers en de visionaire partijen”, vervolgt Walder, “wil ik graag weten wat de volgende stap moet worden. Niets is dodelijker dan dat we allemaal dezelfde ambitie hebben, maar we moeten wel voorkomen dat onze criteria en normen strijdig zijn met het einddoel en niet aansluiten op de manier waarop de bouw werkt. Het is belangrijk om te laten zien dat koplopers die nu hun nek uitsteken daar ook voordeel van hebben. Als nieuwe bedrijven dan vragen ‘Hoe dan circulair?’, kan ik ze zo een rijtje bedrijven geven die aan de basis hebben gestaan van deze eisen. Bel ze op!”
Cirkelstad Deventer trekt samen op met ambitieuze wethouder Walder

Cirkelstad Deventer wordt 'bestuurd' door Eric Kouters (foto boven) en Carmen Oude Wesselink (foto rechts).

A1 Bedrijvenpark: zonnepanelen verplicht

Thomas Walder: “Met dit aardgasloos bedrijventerrein zijn we sinds vijftien jaar koploper. Dat was toen nog zeer vernieuwend en leidde tot veel verzet bij klanten. Vanuit onze visie hebben we er toch aan vastgehouden en inmiddels wordt het gemeengoed. We proberen nu op meerdere gebieden de kar te trekken. Bijvoorbeeld met klimaatadaptatie, energiebesparing en natuurinclusief bouwen. Dat laatste punt is opgenomen als eis bij nieuwbouw.

Het A1 Bedrijvenpark is een heel groen terrein met waterberging, groenbuffers, natuurstroken en grenzend aan een bosgebied. Dus kiezen we ook voor een groene, duurzame inrichting met een enorm hoog percentage grond dat niet bebouwd of geasfalteerd wordt. In het bestemmingsplan is ook de verplichting opgenomen om bij nieuwbouw zonnepanelen aan te brengen. Het dak moet daar in ieder geval sterk genoeg voor zijn. Wij vinden de bouw van grote bedrijfspanden zonder zonnepanelen op het dak niet uit te leggen, als we tegelijkertijd meewerken aan zonneparken op landbouwgrond.”

Woningbouw in Deventer

“Wij willen circulair bouwen en verbouwen stimuleren”, aldus Walder. “Als we samenwerken met corporaties of bouwbedrijven, kiezen we voor partners die circulair bouwen. Onze preferred suppliers werken dus circulair. In de nieuwe woonwijk Zandweert zijn we ook bezig de circulariteit te stimuleren. We leggen toekomstige kopers geen verplichtingen op, maar enthousiasmeren hen wel met duurzame concepten, zoals aardgasloos, Nul op de meter, natuurinclusief bouwen en circulair bouwen.

Er komt bovendien restwarmte beschikbaar van de rioolwaterzuivering. Met onder meer een inspiratiedocument proberen we hier architecten te verleiden om inspirerende, duurzame, ecologische en circulaire ontwerpen te maken. Er zijn verder in Deventer al dertien extreem duurzame woningen gebouwd met materialen die later hergebruikt kunnen worden.”

Tekst: Ysbrand Visser

Dit artikel verscheen eerder in Duurzaam Gebouwd #49. Je leest hier de volledige editie, met daarin ook aandacht voor Cirkelstad (Rutger Büch).

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c244
Duurzaamheid, waar moet je beginnen?

Duurzaamheid, waar moet je beginnen?

3 mrt om 16:11 uur
timer 4 min

Het woord duurzaamheid is inmiddels een containerbegrip geworden. Allerlei verschillende milieufacetten zoals ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Samenwerking Janssen de Jong Groep en New Horizon voor circulaire transitie

Samenwerking Janssen de Jong Groep en New Horizon ...

25 feb om 12:01 uur

Janssen de Jong Groep en New Horizon Urban Mining slaan vanaf heden de handen ineen. Met de strategische samenwerking ...

Lees verder »

c21 c190 c225 c244
Maak circulaire speelruimte onderdeel van beleid en ontwerp

Maak circulaire speelruimte onderdeel van beleid ...

25 feb om 10:01 uur
timer 6 min

Om de circulaire economie sneller ingebed te krijgen, kun je niet vroeg genoeg beginnen. Als we aan kinderen denken, ...

Lees verder »

c21 c122 c225 c244
BZW Holland is nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

BZW Holland is nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

18 feb om 16:00 uur
timer 3 min

BZW Holland is vers aangesloten bij het netwerk van Duurzaam Gebouwd als partner. In dit artikel spreken we Jan ...

Lees verder »

c21 c140 c185 c225 c244
‘Van waardeloos vastgoed naar waardevast flexgoed’

‘Van waardeloos vastgoed naar waardevast ...

11 feb om 10:01 uur
timer 8 min

In de Week van de Circulaire Economie trok het webinar Circulair Bouwen ruim 150 bezoekers, die afkwamen op een ...

Lees verder »

c21 c54 c244
MPG: buigen of barsten?

MPG: buigen of barsten?

10 feb om 16:00 uur
timer 6 min

Hans Korbee: Juni 2016 bracht de SER het rapport uit ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’. ...

Lees verder »

c21 c225 c244
8 Brabantse corporaties zetten learning community op

8 Brabantse corporaties zetten learning community ...

5 feb om 10:00 uur
timer 4 min

Vraag je eens af: hoeveel woningcorporaties ken jij die experimenteren met de toepassing van hout? Waarschijnlijk ...

Lees verder »

c21 c225 c244
'Jonge mensen geven mij veel vertrouwen in de toekomst' 

'Jonge mensen geven mij veel vertrouwen in de ...

5 feb om 08:00 uur

Prof. ir. Elphi Nelissen maakte dit jaar de overstap van de TU/Eindhoven naar Fontys Hogescholen. Daar kan zij ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Circulair bouwen in de praktijk: MaMa One

Circulair bouwen in de praktijk: MaMa One

4 feb om 08:00 uur

In 2050 moet de gebouwde omgeving circulair zijn: een ambitieuze opgave. Wat betekent circulair bouwen en hoe ...

Lees verder »

c21 c54 c185 c244
Circulair bouwen als vaccin voor systeemcrises

Circulair bouwen als vaccin voor systeemcrises

3 feb om 15:45 uur
timer 6 min

Marten Valk: We zitten in een bijzondere tijd, er gebeurt veel. Door covid-19 is er acute aandacht voor het thema gezondheid. ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Nieuw kantoor Liander is gericht op de toekomst

Nieuw kantoor Liander is gericht op de toekomst

3 feb om 08:00 uur
timer 4 min

Netwerkbedrijf Alliander heeft De Zwarte Hond uitgenodigd een ontwerp te maken voor het nieuwe onderkomen van ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225 c244
Catalogus vol circulaire inspiratie en kennis

Catalogus vol circulaire inspiratie en kennis

1 feb om 17:00 uur
timer 1 min

Van biobased bruggen van Accoya hout tot nieuwe, duurzame en circulaire steenmengsels, je vindt het allemaal in ...

Lees verder »

Reacties

tof om te volgen hoe wij kunnen bijdragen met onze ecomogelijkheden 100% ECO

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up