Handreiking voor slimme aanpak corporaties in energietransitie

timer2 min
Handreiking voor slimme aanpak corporaties in energietransitie

De nieuwe Handreiking Prestatiegericht Inkopen van Stroomversnelling helpt woningcorporaties bij het maken van strategische plannen voor de verduurzaming van hun vastgoedportefeuille.

Het werk van corporaties blijft de komende jaren ingrijpend veranderen. Er wordt meer en meer van ze verwacht, of het nu gaat om sociaaleconomische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving of de energietransitie. Dit alles vraagt om nieuwe manieren van werken en een toekomstgerichte strategie.

De Handreiking Prestatiegericht Inkopen helpt invulling te geven aan de opgave in de energietransitie en dat binnen de context van de eigen organisatie. Daarbij geldt: niet alles hoeft in één keer. Maar ook: prestatiegerichte uitvragen leiden tot prestatiegerichte antwoorden.

Programmeren

De handreiking geeft aan hoe je op basis van woningtypologieën en een vastgoedstrategie je portefeuille naar CO2-neutraal kunt programmeren. Daarmee zet je de stap van werken aan losse projecten naar bestuurlijk geaccordeerde plannen voor het gehele woningbezit in meerjarige programma’s. Deze aanpak kan leiden tot snellere besluitvorming binnen woningcorporaties, en dus ook tot opschaling van de energietransitie. Programmeren hangt daarnaast ook samen met prestatiegericht werken en inkopen.

Prestatiegericht inkopen

Handreiking voor slimme aanpak corporaties in energietransitie(Energie)prestaties spelen steeds vaker een sleutelrol in de vraagspecificatie van verduurzamingsprojecten. Maar hoe zorg je ervoor dat de prestaties die je vraagt ook daadwerkelijk toetsbaar en meetbaar worden gerealiseerd? Wat kun je een bouwer vragen bij het uitvraagproces voor energieneutrale woning? Welke bewijslast is nodig om zeker te weten dat een energiezuinig aanbod daadwerkelijk de beoogde prestatie en kwaliteit levert? De Handreiking Prestatiegericht Inkopen geeft veel concrete handvatten om de energietransitie binnen je organisatie goed geprogrammeerd te krijgen.

Het eerste exemplaar van het document is vorige week door Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, overhandigd aan Maarten van Poelgeest, voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving. Van Poelgeest: “Met de energietransitie in de Gebouwde Omgeving verkennen we elke dag weer opnieuw nieuwe wegen en beproeven we nieuwe concepten. Om schaal te kunnen maken, moeten we van elkaar leren. Het is mooi om te zien dat Stroomversnelling met deze handreiking kennis deelt en andere op weg helpt.”

Vervolgtraject

Deze nieuwe handreiking is het resultaat van een jarenlange ontdekkingstocht die Stroomversnelling samen met tal van woningcorporaties heeft ondernomen. De ervaringen die met elkaar zijn opgedaan worden nu gedeeld in de eerste aanzet van deze handreiking. In 2021 wil Stroomversnelling dit document verder verrijken, met de praktijkervaring en expertise van woningcorporaties. Daarnaast wordt de beschreven werkwijze toegepast in een aantal concrete opgaven, om daar met elkaar van te leren.

Oproep aan woningcorporaties

Stroomversnelling doet een oproep aan woningcorporaties om samen de in de handreiking voorgestelde werkwijze verder in de praktijk te onderzoeken en te verbeteren. Momenteel wordt actief gezocht naar geïnteresseerde woningcorporaties, die hier met Stroomversnelling aan willen werken.

Heb je interesse in deelname aan het vervolgtraject? Neem dan contact op met een van deze collega's:
José van der Loop (06 14610716)
Simon Verduijn (06 15879562)
Niels Sijpheer (06 10444798)

Op de website van Stroomversnelling vind je de Handleiding Prestatiegericht Inkopen.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c135 c225 c249
Borging en monitoring van MVI

Borging en monitoring van MVI

22 feb om 10:01 uur
timer 5 min

Tijdens het grote, recent gehouden MVI-congres was er veel aandacht voor het blijvend borgen van Maatschappelijk ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c249
MVI: toekomstbestendig inkopen

MVI: toekomstbestendig inkopen

19 feb om 08:01 uur
timer 1 min

“Een circulaire economie zonder verspilling van grondstoffen is onmisbaar. MVI is echter nog geen 100% gemeengoed ...

Lees verder »

c21 c225 c249 c250 c269
Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, meer plezier

Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, ...

25 jan om 10:01 uur
timer 8 min

Elk jaar opnieuw besteden overheden hetzelfde soort wegenonderhoud aan. Kan dat ook in een bouwteam? Ja, adviseurs ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c249
Circulair aanbesteden: acht kansen op succes

Circulair aanbesteden: acht kansen op succes

14 jan om 10:01 uur
timer 3 min

Circulair aanbesteden is niet eenvoudig. Er zijn nog weinig regels voor een circulair speelveld, wat het uitvragen ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c249
CO2-prestatieladder geschikt instrument voor waterschappen

CO2-prestatieladder geschikt instrument voor ...

6 jan om 08:01 uur
timer 3 min

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Zo ontving ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c249
Circulair inkopen in 8 stappen

Circulair inkopen in 8 stappen

25-11-2020 om 10:01 uur
timer 1 min

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft onlangs twee publicaties gelanceerd over circulair inkopen in ...

Lees verder »

c21 c225 c249 c250
Drie dagen digitaal: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Congres 2020

Drie dagen digitaal: Maatschappelijk Verantwoord ...

12-11-2020 om 13:01 uur
timer 2 min

Beleid, beweging en borging vormen de centrale thema’s tijdens het driedaagse Maatschappelijk Verantwoord ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250 c269
“Vertrouwen is goed, maar een bouwteam is beter”

“Vertrouwen is goed, maar een bouwteam ...

28-10-2020 om 15:00 uur
timer 6 min

Het bouwteam is een al oudere contractvorm, maar staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Na de ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c269
Last call voor Gamechangers in de Bouw & Infra 

Last call voor Gamechangers in de Bouw & ...

13-10-2020 om 16:15 uur
timer 4 min

Nieuwe vormen van samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw staan centraal tijdens het congres ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250 c269
‘Er zit veel paradoxaals in aanbesteden’

‘Er zit veel paradoxaals in aanbesteden’

08-10-2020 om 10:01 uur
timer 7 min

Als universitair docent aan de TU Twente leert Hans Boes studenten alles over aanbesteden en contracten. Toch ...

Lees verder »

c21 c141 c225 c244 c249 c267
Wat is de restwaarde van een circulaire weg?

Wat is de restwaarde van een circulaire weg?

05-10-2020 om 13:01 uur
timer 4 min

Hoe kunnen opdrachtgevers en -nemers samen aanleg, beheer én sloop van wegen slimmer aanpakken? En leidt ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c244 c249
Online marktconsultatie grootschalige revitalisering van kazernes

Online marktconsultatie grootschalige revitalisering ...

05-10-2020 om 11:40 uur
timer 2 min

Het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie organiseren op vrijdag 9 oktober een online marktconsultatie over de revitalisering ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up