Handreiking voor slimme aanpak corporaties in energietransitie

timer2 min
Handreiking voor slimme aanpak corporaties in energietransitie

De nieuwe Handreiking Prestatiegericht Inkopen van Stroomversnelling helpt woningcorporaties bij het maken van strategische plannen voor de verduurzaming van hun vastgoedportefeuille.

Het werk van corporaties blijft de komende jaren ingrijpend veranderen. Er wordt meer en meer van ze verwacht, of het nu gaat om sociaaleconomische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving of de energietransitie. Dit alles vraagt om nieuwe manieren van werken en een toekomstgerichte strategie.

De Handreiking Prestatiegericht Inkopen helpt invulling te geven aan de opgave in de energietransitie en dat binnen de context van de eigen organisatie. Daarbij geldt: niet alles hoeft in één keer. Maar ook: prestatiegerichte uitvragen leiden tot prestatiegerichte antwoorden.

Programmeren

De handreiking geeft aan hoe je op basis van woningtypologieën en een vastgoedstrategie je portefeuille naar CO2-neutraal kunt programmeren. Daarmee zet je de stap van werken aan losse projecten naar bestuurlijk geaccordeerde plannen voor het gehele woningbezit in meerjarige programma’s. Deze aanpak kan leiden tot snellere besluitvorming binnen woningcorporaties, en dus ook tot opschaling van de energietransitie. Programmeren hangt daarnaast ook samen met prestatiegericht werken en inkopen.

Prestatiegericht inkopen

Handreiking voor slimme aanpak corporaties in energietransitie(Energie)prestaties spelen steeds vaker een sleutelrol in de vraagspecificatie van verduurzamingsprojecten. Maar hoe zorg je ervoor dat de prestaties die je vraagt ook daadwerkelijk toetsbaar en meetbaar worden gerealiseerd? Wat kun je een bouwer vragen bij het uitvraagproces voor energieneutrale woning? Welke bewijslast is nodig om zeker te weten dat een energiezuinig aanbod daadwerkelijk de beoogde prestatie en kwaliteit levert? De Handreiking Prestatiegericht Inkopen geeft veel concrete handvatten om de energietransitie binnen je organisatie goed geprogrammeerd te krijgen.

Het eerste exemplaar van het document is vorige week door Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, overhandigd aan Maarten van Poelgeest, voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving. Van Poelgeest: “Met de energietransitie in de Gebouwde Omgeving verkennen we elke dag weer opnieuw nieuwe wegen en beproeven we nieuwe concepten. Om schaal te kunnen maken, moeten we van elkaar leren. Het is mooi om te zien dat Stroomversnelling met deze handreiking kennis deelt en andere op weg helpt.”

Vervolgtraject

Deze nieuwe handreiking is het resultaat van een jarenlange ontdekkingstocht die Stroomversnelling samen met tal van woningcorporaties heeft ondernomen. De ervaringen die met elkaar zijn opgedaan worden nu gedeeld in de eerste aanzet van deze handreiking. In 2021 wil Stroomversnelling dit document verder verrijken, met de praktijkervaring en expertise van woningcorporaties. Daarnaast wordt de beschreven werkwijze toegepast in een aantal concrete opgaven, om daar met elkaar van te leren.

Oproep aan woningcorporaties

Stroomversnelling doet een oproep aan woningcorporaties om samen de in de handreiking voorgestelde werkwijze verder in de praktijk te onderzoeken en te verbeteren. Momenteel wordt actief gezocht naar geïnteresseerde woningcorporaties, die hier met Stroomversnelling aan willen werken.

Heb je interesse in deelname aan het vervolgtraject? Neem dan contact op met een van deze collega's:
José van der Loop (06 14610716)
Simon Verduijn (06 15879562)
Niels Sijpheer (06 10444798)

Op de website van Stroomversnelling vind je de Handleiding Prestatiegericht Inkopen.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c283
Speelruimte in bouwprojecten (3)

Speelruimte in bouwprojecten (3)

10 jun om 11:01 uur
timer 7 min

Wat je ook in een contract vastlegt, bespreek aan het begin duidelijk elkaars verwachtingen. Wat wordt er precies ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c283
‘Honderd procent circulair door grenzen tussen organisaties weg te halen’

‘Honderd procent circulair door grenzen ...

26 mei om 13:01 uur
timer 6 min

Circulariteit toepassen in een project doe je vooral samen in een keten. Er liggen dan tal van kansen voor het ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Wat zijn jouw vragen over het Bouwteam DG 2020?

Wat zijn jouw vragen over het Bouwteam DG 2020?

19 mei om 10:25 uur
timer 1 min

Een jaar geleden werd de nieuwe Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 gelanceerd. Een sterk staaltje van individuele ...

Lees verder »

c223 c283
Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor bouweconomische vraagstukken'

Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor ...

De groeiende inzet op duurzaamheid en circulariteit brengt complexe financiële vraagstukken met zich ...
c21 c225 c283
Antea Group en Significant gaan vaker samen optrekken

Antea Group en Significant gaan vaker samen ...

19 mei om 10:01 uur
timer 1 min

Antea Group en Significant zijn een samenwerking aangegaan op het terrein van duurzaam inkopen en aanbesteden. ...

Lees verder »

c21 c136 c225 c261 c283
Wie wint de DigiDare Award 2021?

Wie wint de DigiDare Award 2021?

16 apr om 14:01 uur
timer 1 min

Ben jij ook bezig met het versnellen van digitaal werken in de bouw- en technieksector? Doe dan mee met de prijsvraag ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Speelruimte in bouwprojecten (2)

Speelruimte in bouwprojecten (2)

13 apr om 13:01 uur
timer 6 min

In een contract kun je van alles vastleggen, maar het vergt veel meer zaken om goed met elkaar samen te werken ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Nieuw perspectief: samenwerkingspatronen voor de toekomst

Nieuw perspectief: samenwerkingspatronen voor ...

29 mrt om 13:01 uur
timer 6 min

Corona heeft ons een nieuw perspectief op samenwerken gebracht. Wat zijn vanuit de opgebouwde ervaringen van het ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c283
Volledig fysieke MBA in Sustainable Leadership

Volledig fysieke MBA in Sustainable Leadership

25 mrt om 15:01 uur
timer 2 min

De Business School Nederland (BSN) start een tweejarige opleiding MBA in Sustainable Leadership. Deze opleiding ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Advies: kies voor selectieve toepassing DBFM-contract

Advies: kies voor selectieve toepassing DBFM-contract

15 mrt om 10:01 uur
timer 2 min

Vijftien jaar ervaring met Design en Construct (D&C) of Design-Build-Finance-Maintain (DBFM) contracten is ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c283
Levensduurkosten: denk vooruit, reken vooruit

Levensduurkosten: denk vooruit, reken vooruit

23 feb om 10:01 uur
timer 1 min

Ondanks het doordacht ontwerpen van toekomstbestendige gebouwen zijn er toch gebouwen die binnen tien jaar aan ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Borging en monitoring van MVI

Borging en monitoring van MVI

22 feb om 10:01 uur
timer 5 min

Tijdens het grote, recent gehouden MVI-congres was er veel aandacht voor het blijvend borgen van Maatschappelijk ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up