‘Het einddoel hoeft niet alleen energielabel C te zijn’

‘Het einddoel hoeft niet alleen energielabel C te zijn’

Gemeente Rotterdam voldoet met circa de helft van de gemeentelijke kantoorgebouwen aan de energielabel-C-verplichting.

Per 1 januari 2023 moeten bestaande kantoorgebouwen in Nederland minimaal voorzien zijn van energielabel C. Gemeenten spelen een cruciale rol in het behalen van deze doelstelling. In Rotterdam gaat het de goede kant op: de gemeente voldoet binnen de concernhuisvesting met al ongeveer de helft van haar kantoorgebouwen, die zij zelf in gebruik heeft, aan label C. “Het is belangrijk dat gemeenten goed scoren, want zij hebben een voorbeeldfunctie.”

Integraal huisvestingsplan

Energielabel C houdt in: een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Volgens de laatste schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn er ongeveer 65.000 kantoren die moeten voldoen aan de verplichting, 38% voldoet hier al aan. Bij veel gemeentelijke kantoren ontbreekt een energielabel of is die lager dan label C. Voor 2023 moet label C behaald zijn, anders mag het gebouw niet meer worden gebruikt. Die doelstelling staat in het Energieakkoord uit 2013.

Rotterdam werkt hard om alle kantoorgebouwen minstens label C te kunnen geven. Evelien Boevé, Assetmanager Concernhuisvesting bij de gemeente Rotterdam: “Ten eerste hebben we voor alle panden in onze portefeuille waar nog geen label voor was, of waar dat van was verlopen, een nieuw label opgesteld. Daarmee hebben we zicht op welke panden welk energielabel hebben. Vervolgens hebben we gekeken welke panden daadwerkelijk moeten voldoen aan de verplichting van het energielabel. Voor deze objecten is beoordeeld wat de objectvisie is en hoe het pand is opgenomen in het integraal huisvestingsplan (IHP). Hierdoor is een goede inschatting mogelijk van het toekomstig gebruik van de locatie. Ook wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Zo kan er een goede afweging gemaakt worden of er in de locatie geïnvesteerd moet worden, of dat andere stappen nodig zijn.”

Portefeuille-aanpak

Op dit moment heeft de gemeente binnen de concernhuisvesting geïnventariseerd om welke panden het gaat en welke maatregelen ze kunnen toepassen. Hierbij is niet alleen geïnventariseerd welke maatregelen nodig zijn om label C te behalen. Ook is gekeken welke maatregelen nodig zijn voor label A en wat de daar bij behorende energie- en CO2-besparing en terugverdientijd is. De komende twee jaar voert de gemeente deze uit.

Boevé: “In onze portefeuille-aanpak hebben we objectvisies opgesteld: wat willen we per pand, wat is daarin onze financiële situatie, de technische staat en de toekomstverwachting? We kijken vooral naar de panden die nog langere tijd worden gebruikt en waar we op korte termijn geen nieuwbouwontwikkeling of grote verbouwingen aan verwachten. Juist in die panden kun je gaan investeren.”

‘Het einddoel hoeft niet alleen energielabel C te zijn’
Foto door Jan van der Ploeg

Sectorale routekaart

In de Sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed voor gemeenten maakt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inzichtelijk waar gemeenten nu staan en hoe zij op een kosteneffectieve manier kunnen toewerken naar het CO2-arm en aardgasvrij maken van het eigen maatschappelijk vastgoed. Anja Buisman, projectleider Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed bij de VNG vertelt: “De sectorale routekaart bestaat uit twee delen: de sectorale aanpak met rekensommen die erachter zitten, en een plan met de stappen die gemeenten kunnen volgen om tot een portefeuille-aanpak te komen. Dat proberen wij heel erg te stimuleren bij gemeenten: ga aan de slag om je portefeuille in beeld te brengen. En bekijk op basis daarvan hoe de labelverplichting daarin past.”

Kosteneffectieve aanpak

Het einddoel hoeft niet alleen energielabel C te zijn, volgens Buisman. “Het is natuurlijk belangrijk dat gemeenten goed scoren met de energielabels, want zij hebben een voorbeeldfunctie. Maar alleen streven naar label C kan een kosteneffectieve aanpak behoorlijk in de weg staan. Het is belangrijk om daar slim mee om te gaan.” Het advies van Boevé: “Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke momenten. Wij hebben onlangs de klimaatinstallatie van een kantoor aangepast. Hierbij moesten ook aanpassingen aan de plafonds gedaan worden. Omdat we de plafonds toch moesten openen, hebben we direct ledverlichting aangebracht. Zo hoeft het plafond niet twee keer geopend te worden. Daar haal je kostenvoordeel uit, maar ook bespaar je zo overlast richting de gebruiker van het object.”

Tips & Tricks van de gemeente Rotterdam:

  • Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke vervangingsmomenten
  • Zie label C niet als einddoel, maar vraag jezelf af: met welke stappen zouden we label B of label A kunnen halen?
  • Zorg dat je duidelijkheid hebt over je huisvestingsplan en je langetermijnvisie
  • Zorg dat je inzicht hebt in je portefeuille

Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

‘Het einddoel hoeft niet alleen energielabel C te zijn’Wil je als gemeente ook je vastgoed verduurzamen? Het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van RVO biedt ondersteuning door kennis te delen op het gebied van bijvoorbeeld energiebesparing, subsidies en wet- en regelgeving.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van RVO, de VNG, gemeente Rotterdam of Duurzaam010.

Dit artikel verscheen eerder in het magazine Duurzaam Gebouwd #50. Het magazine is via deze link gratis in te zien.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c225 c243
Technische aanpassingen voor waterstof blijven beperkt

Technische aanpassingen voor waterstof blijven ...

Vandaag om 16:40 uur
timer 2 min

Het leidingennetwerk in Nederland is bij uitstek geschikt om ook waterstof door te loodsen. Waterstof vormt bovendien ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c245
Programma Inspiratiedag Groenblauwe Schoolpleinen bekend

Programma Inspiratiedag Groenblauwe Schoolpleinen ...

Vandaag om 07:00 uur

Het programma van de Inspiratiedag Groenblauwe Schoolpleinen is bekend! Onder anderen Dave Ensberg-Kleijkers vertelt ...

Lees verder »

c21 c148 c225 c243
Onderzoek: 'COP minstens zo hoog voor natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen'

Onderzoek: 'COP minstens zo hoog voor natuurlijke ...

12 mei om 10:00 uur
timer 5 min

Welke wet- en regelgeving geldt bij het implementeren van natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen en wat is ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Uitwisseling warmte en koude op bedrijventerreinen biedt veel kansen

Uitwisseling warmte en koude op bedrijventerreinen ...

11 mei om 11:01 uur
timer 5 min

Welke mogelijkheden zijn er voor jou en je bedrijf om de overtollige warmte of koude van andere bedrijven uit ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Gebruik van methaan uit biogas voor de energietransitie 

Gebruik van methaan uit biogas voor de energietransitie 

6 mei om 15:00 uur

Wat is de betekenis van methaangas en de omzetting daarvan in waterstof bij het koolstofvrij maken van de energievoorziening? ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Betaalbare starterswoning wel degelijk mogelijk

Betaalbare starterswoning wel degelijk mogelijk

6 mei om 09:41 uur

Een energieneutrale starterswoning voor 150.000 tot 200.000 euro is wel degelijk haalbaar. Dit concludeert Develop ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Met inspiratie, zonder rampen

Met inspiratie, zonder rampen

3 mei om 15:30 uur
timer 1 min

Claudia Bouwens: De blik op 2050 stemt droevig. We kennen de richting, maar met het tempo zoals het nu gaat, redden we het niet. ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Nieuwe film over energietransitie: Het paradijs op aarde begint in Nederland

Nieuwe film over energietransitie: Het paradijs ...

23 apr om 07:01 uur
timer 3 min

In de documentaire ‘Het paradijs op aarde begint in Nederland (met de energietransitie)’ laat Ruud ...

Lees verder »

c21 c26 c243
Advertorial: Van energielabel F naar A!

Advertorial: Van energielabel F naar A!

21 apr om 07:00 uur

De isolatie-eisen die gesteld worden in de bouw zijn hoog. Goede isolatie, een hoge luchtdichtheid en het beperken ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Eerste gemeenten aan de slag met Slimme Wijken Aanpak

Eerste gemeenten aan de slag met Slimme Wijken ...

19 apr om 13:01 uur
timer 2 min

Aardgasvrij in 2050 is de stip aan de horizon, maar nu al kunnen woningen aardgasvrij-ready worden gemaakt. Om ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Wat kunnen we leren van de aardgastransitie uit de jaren 60?

Wat kunnen we leren van de aardgastransitie ...

19 apr om 10:01 uur
timer 6 min

Met een indrukwekkende propagandacampagne, duizenden kilometers leidingwerk en miljoenen apparaten die werden ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c243 c265
Mythes warmtepomp ontrafeld in gratis webinar

Mythes warmtepomp ontrafeld in gratis webinar

14 apr om 10:01 uur
timer 1 min

In het webinar ‘Warmtepompen in de bestaande bouw’ wordt uitgelegd hoe warmtepompen voor zowel CO2-reductie ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up