Expertteam biedt oplossingen voor flexwonen

timer5 min
Expertteam biedt oplossingen voor flexwonen

Door het beperkte aanbod is de woningmarkt niet alleen overspannen, de vraag naar tijdelijke woonruimte zorgt ook voor een stagnerende doorstroming. Genoeg reden om hierover door te praten met Annelies van der Nagel, adviseur flexwonen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De doorstroming op de woningmarkt is (nog) onvoldoende. Er zijn meer Nederlanders die een goede woning zoeken dan de woningmarkt op dit moment aanbiedt. Daarbij neemt onze tijdelijke woonbehoefte hand over hand toe. Soms om even mantelzorg te verlenen. Soms omdat er aan de andere kant van het land een ZZP-klus op je wacht, die je niet voorbij wil laten gaan. En soms ook omdat je persoonlijke leven een andere wending neemt dan je wellicht dacht, zoals een scheiding. Dat zijn momenten waarop er behoefte is aan tijdelijke woningen. Welke oplossingen er te vinden zijn voor tijdelijke huisvesting bespreken we met Annelies van der Nagel.

Waar draait het om, als je tijdelijke woningen wilt realiseren?

Van der Nagel: “Er is allereerst natuurlijk een groot tekort aan woningen. Tijdelijke woningen kunnen een prima toevoeging aan de bestaande woningvoorraad zijn. Niet in plaats van, maar als aanvulling op permanente woningen. Het is zoeken naar kansen voor tijdelijke woningen. Die kansen zijn er, maar die moet je wel kunnen zien. Juist plekken waar anders niets zou gebeuren zijn interessant, omdat we dan de totale woningvoorraad vergroten. Locaties die typisch tijdelijk zijn dus. Overigens spreken we vanuit het Rijk over flexwonen als ten minste een van de volgende drie elementen tijdelijk is:

  • de locatie;
  • de woning zelf of de woonfunctie, zoals tijdelijke bewoning in een leegstaand kantoor;
  • of de bewoning, oftewel het huurcontract.

In de praktijk gaan de ondersteuningsvragen die wij bij RVO binnenkrijgen vooral over het ontwikkelen met verplaatsbare woningen, dus de eerste variant.”

Waarom is het bouwen van tijdelijke woningen extra uitdagend?

Van der Nagel: “Dat hoeft niet per se zo te zijn, maar soms is bijvoorbeeld de business case een uitdaging. Een business case kan lastiger zijn, omdat de termijn waarmee je moet rekenen soms op voorhand kort is en het niet zeker is of een verlenging van de exploitatietermijn op termijn mogelijk is.”

Wie gaat dan het risico nemen?

Van der Nagel: “Belangrijk om te melden is dat de Crisis- en herstelwet mogelijkheden biedt om voor langer dan tien jaar, en zelfs langer dan de vijftien jaar die vaker genoemd wordt, af te wijken van het bestemmingsplan. Als de locatie dat ook toelaat, kan een exploitatietermijn van bijvoorbeeld twintig jaar natuurlijk een behoorlijk positieve invloed hebben op de business case.”

Waar lopen gemeenten het meest tegenaan?

Van der Nagel: “Vooral het vinden van goede locaties. Dat is eigenlijk wel een van de grootste uitdagingen. Vanuit RVO kunnen we daar ook bij helpen. We weten bijvoorbeeld goed aan welke voorwaarden een locatie moet voldoen en we helpen bij het nadenken over creatieve oplossingen, waardoor bepaalde locaties tóch in aanmerking kunnenkomen. Verder lopen ze toch ook tegen de haalbaarheid van zo’n tijdelijk project aan. En ook hoe je nu eigenlijk slim kunt gebruikmaken van het RO-instrumentarium.”

Welke instrumenten heb je dan ter beschikking?

Van der Nagel: “Er is een aantal stimuleringsmaatregelen opgesteld door het Rijk, zoals de vrijstelling voor de verhuurdersheffing als de woningen in het sociale segment vallen. En de mogelijkheid om via een korte procedure voor langere tijd van het geldende bestemmingsplan af te wijken. Bovendien hebben we de Versnellingskamers Flexwonen in het leven geroepen. Een soort workshop waarvan gemeenten en corporaties kosteloos kunnen gebruikmaken. Daarin bundelen we allerhande vormen van kennis en praktijkervaringen.”

Waar denk je dat nog winst te behalen is?

Van der Nagel: “Ik denk vooral dat er winst te behalen is door slimme koppelingen te maken en vanuit een breder perspectief te zoeken naar mogelijkheden om de exploitatietermijn van tijdelijke woningen, waarmee nu gerekend wordt, te verlengen. Door bijvoorbeeld niet alleen binnen een gemeente te kijken naar locaties die elkaar kunnen opvolgen als plek voor verplaatsbare woningen, maar binnen de regio of provincie. Als in gemeente A over vijf jaar een nieuwbouwproject op stapel staat en in gemeente B juist in de verdere toekomst nieuwbouw wordt voorzien, kunnen de flexwoningen eerst in gemeente A staan en daarna verhuizen naar gemeente B. De provincie zou met haar overview van nieuwbouwprojecten hier mogelijk een rol in kunnen vervullen. Misschien kunnen corporaties renovatieprojecten op elkaar afstemmen en verplaatsbare schuifwoningen van elkaar overnemen. Dan wordt het voor beleggers die landelijk opereren ook interessant om te investeren in een portefeuille van tijdelijke woningen, die door het gehele land een ‘treintje’ kunnen vormen. Overigens wordt de markt van tweedehands units ook steeds groter. Dat is natuurlijk ook heel interessant en gunstig voor de haalbaarheid van dergelijke projecten. Zowel door een lagere investering aan het begin als een hogere restwaarde aan het eind.”

FLEXWONEN: DE FEITEN OP EEN RIJ

  • We worden met elkaar steeds dynamischer als het over arbeids-, relatie-, consumptie- en vervoerspatronen gaat, maar de woningmarkt komt daar nauwelijks aan tegemoet.
  • Tijdelijke woningen zijn - om die reden - een aanvulling op het bestaande woningaanbod.
  • En voorzien in een behoefte, waar een steeds grotere groep Nederlanders mee geholpen is.
  • Waarbij verschillende doelgroepen verschillende verlangens hebben. En er ook in aanbod en tijdelijkheid verschil zit.
  • Met inzet van experts in de Versnellingskamers of tijdens een ondersteuningstraject is in een korte tijd een goed overzicht te krijgen, waarbij aanbod, doelgroep, locatie en wet- en regelgeving goed bij elkaar gebracht kan worden.

Expertteam Woningbouw

Overheden, maar ook corporaties en marktpartijen kunnen het Expertteam Woningbouw benaderen met knelpunten rondom woningbouwopgaven: specifiek ook over knelpunten rond tijdelijke woonvormen.

Lees hier meer over het Expertteam Woningbouw

Bron: RVO
Foto: Heijmans

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c243 c244
Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen ...

26 apr om 11:00 uur
timer 3 min

Lizzy Butink: Lizzy Butink startte begin 2022 als manager duurzaamheid bij Dura Vermeer en treedt toe tot het expertpanel van ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Amvest en Dura Vermeer gaan Asterweg in Amsterdam herontwikkelen

Amvest en Dura Vermeer gaan Asterweg in Amsterdam ...

11 apr om 08:01 uur

Amvest en Dura Vermeer Bouw Midden West hebben vorige week een positie verworven aan de Asterweg in Amsterdam. ...

Lees verder »

c223 c244 c263
Whitepaper: Optimaal toepassen van de nieuwe geluidseisen voor warmtepompen

Whitepaper: Optimaal toepassen van de nieuwe ...

Deze whitepaper bevat inhoudelijke informatie over de nieuwe wetgeving, een toelichting op een aantal begrippen, ...
c21 c225 c244
Circulaire toekomst: milieukosten naar nul

Circulaire toekomst: milieukosten naar nul

31 mrt om 12:01 uur
timer 3 min

De circulaire beweging in Nederland heeft last van enige spraakverwarring. Hoe lossen we dat op en hoe krijgen ...

Lees verder »

c21 c190 c225 c244
Meer eenduidigheid moet circulariteit écht vooruithelpen

Meer eenduidigheid moet circulariteit écht ...

29 mrt om 15:01 uur
timer 3 min

Het circulair maken van de economie en bouw vergt veel inspanningen. De mogelijkheden en eisen kennen diverse ...

Lees verder »

c21 c225 c244
“Circulariteit is nog veel te vrijblijvend”

“Circulariteit is nog veel te vrijblijvend”

29 mrt om 10:01 uur
timer 4 min

De aandacht voor energietransitie is nationaal gezien nog steeds groter dan die voor circulair bouwen. Dit zie ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Circulaire Openbare Ruimte Congres: podium voor duurzame ontwikkelingen

Circulaire Openbare Ruimte Congres: podium voor ...

28 mrt om 08:01 uur
timer 2 min

De gemeente Almere is op 15 en 16 juni gastheer van het eerste Circulaire Openbare Ruimte Congres, georganiseerd ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c244
Circulariteit in Ridderkerk: noodzaak van systeemverandering en gedragsverandering

Circulariteit in Ridderkerk: noodzaak van systeemverandering ...

10 mrt om 16:31 uur
timer 3 min

Ook de gemeente Ridderkerk is volop bezig om de klimaatdoelen uit te werken en te behalen. Wethouder Marten Japenga ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Nieuw: Duurzaam Gebouwd Digitaal Magazine Circulariteit

Nieuw: Duurzaam Gebouwd Digitaal Magazine Circulariteit

8 mrt om 16:00 uur

Het nieuwe digitale magazine van Duurzaam Gebouwd is uitgebracht. Dit keer vertellen we je samen met onze partners ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c279 c286
Duurzaam Gebouwd Podcast: Materialenpaspoort

Duurzaam Gebouwd Podcast: Materialenpaspoort

2 mrt om 08:00 uur
timer 1 min

De nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast luister je nu op onder andere Spotify. Op het programma: het materialenpaspoort.

Lees verder »

c21 c185 c225 c244
Rondetafelgesprek Circulair Bouwen: Samen innoveren én durven falen

Rondetafelgesprek Circulair Bouwen: Samen innoveren ...

21 feb om 13:00 uur
timer 7 min

Om circulair bouwen te laten vliegen, moeten alle ketenpartners samen optrekken om inzicht te geven in materiaalstromen. ...

Lees verder »

c21 c54 c244
De sociaal-culturele kant van transitie in de bouw

De sociaal-culturele kant van transitie in de ...

18 feb om 14:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: In transities is het noodzakelijk om de technische kant te overstijgen en de sociaal-culturele kant te includeren. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up