Advertorial: Op ontdekkingstocht met de SDG’s, ga je mee?

timer4 min
Advertorial: Op ontdekkingstocht met de SDG’s, ga je mee?

We zijn het aan de aarde en toekomstige generaties verplicht bij elk huisvestingsvraagstuk met het beste, meest duurzame antwoord te komen. Dus stoppen wij nooit met nadenken over hoe dingen beter kunnen. In een steeds sneller veranderende samenleving blijven wij ons continu ontwikkelen. Want wij geloven dat ook wij als initiërende en ontwikkelende bouwer een rol te vervullen hebben en op onze eigen, persoonlijke wijze en met duurzame partnerships een bijdrage kunnen leveren aan een betere leef-, woon- en werkomgeving. Maar hoe doe je dat?

Sustainable Development Goals

Om te kunnen anticiperen en vroegtijdig te kunnen schakelen op de noodzakelijke veranderingen die duurzaamheid met zich meebrengt, heeft Giesbers een vijftal Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN) omarmd. Dat start voor ons met SDG7 (betaalbare en duurzame energie). Wij pakken dit voornamelijk op door de bestaande gebouwen en gemeentelijk vastgoed, zoals in ’s-Hertogenbosch, te verduurzamen. De energietransitie in nieuwbouw is al stevig verankerd met onder meer gasloze en BENG-woningen en gebouwen.

Vanuit SDG12 (verantwoorde consumptie en productie) ontwikkelen wij diverse strategieën. In het oog springt circulair bouwen, wat bijvoorbeeld in ons project PUUR Wonen tot uiting komt in houtbouw. Deze keuze resulteerde in grondstof- en CO2-arme woningen waarbij afstand wordt gedaan van het milieubelastende beton. Parallel hieraan werken wij aan losmaakbaarheid en herbruikbaarheid van grondstoffen, waar hout wederom een sterk voorbeeld van is aangezien het een oneindig bouwmateriaal is. Zo werken we bijvoorbeeld samen met New Horizon aan het Urban Mining Collective om grondstoffen te oogsten en lokaal te hergebruiken, zoals circulair beton. Door onze BIM-modellen te voorzien van een materialenpaspoort ontstaat naar de toekomst toe een digitale kopie van het fysieke gebouw; de gebruikte materialen worden gedocumenteerd en blijven voor altijd beschikbaar.

SDG13 (klimaatadaptatie) en SDG15 (ontwikkeling en behoud van biodiversiteit) combineren wij door wijken en gebieden natuurinclusief te maken en klimaatadaptatie centraal te stellen, houden we water in het plan vast en wordt uitdroging van de bodem beperkt. Samen met het groen helpt het water hittestress te reduceren en wordt tegelijkertijd de biodiversiteit bevordert. Zo wordt  bij onze gebiedsontwikkeling Westrik het hemelwater van het gehele plangebied in wadi’s en poelen geïnfiltreerd. Deze inpassing creëert een verkoelend effect, draagt bij aan biodiversiteit én er ontstaat een belevingswaarde. De natuur heeft hier een prominente rol gekregen wat zich uit in een doorgaand netwerk van diverse groene ruimten; van parkachtig tot een ecologische verbindingszone, die twee natuurgebieden met elkaar verbindt. Deze zone doet dienst als leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten en maakt onderdeel uit van het Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Brabant.

Ook SDG17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken) vormt een belangrijke pijler voor ons. Want op ontdekkingstocht ga je samen. Zo is Giesbers sinds 2018 partner van Madaster, zijn we recent toegetreden tot het Urban Mining Collective van New Horizon en hebben we de Pollinators ondersteund bij het beschermen van bijen. Ook onze medewerkers worden gestimuleerd om hun bijdrage te leveren aan de ambities van Giesbers om zo met elkaar een steentje bij te dragen aan de duurzame doelen van ons bedrijf.

Advertorial: Op ontdekkingstocht met de SDG’s, ga je mee?

Kennissessie terugkijken?

Circulariteit en een gezonde aarde en leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zodat ook de generaties na ons van de aarde kunnen blijven genieten. En daar kunnen we allemaal onze verantwoordelijkheid in nemen, klein of groot. Het is een ontdekkingstocht en een bewustwordingsproces.

Tijdens de SDG Action Day op 24 september jl. hebben wij een digitale kennissessie georganiseerd in samenwerking met Ralf Hottenträger, Stedenbouwkundige bij od205, en Ecoloog Ido Borkent, van Bosland Adviesbureau, beiden betrokken bij de ontwikkeling van Westrik. We gaven inzicht in waar we staan met de 5 SDG’s die wij als organisatie omarmd hebben. Welke doelen extra aandacht vragen en hoe we gezamenlijk extra stappen kunnen zetten om deze dichterbij te brengen. Aan de hand van Westrik, dat de SKG Publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling heeft gewonnen, illustreerden we ons verhaal. Na de presentaties werd er in break-out rooms doorgepraat. Wil je de sessie terugkijken? Dat kan! Klik hier.

Giesbers Ontwikkelen en Bouwen
(024) 649 28 11
www.giesberswijchen.nl
info@giesberswijchen.nl

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c245
Whitepaper: Innoveren voor een gezond binnenklimaat

Whitepaper: Innoveren voor een gezond binnenklimaat

Vandaag om 07:00 uur

Ben jij benieuwd naar wat een inzet op gezondheid je precies kan opleveren? Wil je daarnaast weten waar je rekening ...

Lees verder »

c21 c54 c122 c243
'Woningisolatie met voucher is de perfecte stap'

'Woningisolatie met voucher is de perfecte stap'

Gisteren om 15:30 uur
timer 7 min

'Opnieuw sterke stijging gasprijs, nu al acht keer zo hoog als een jaar geleden', kopte een nieuwsbericht van ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Advertorial: Samen aan de slag voor een aardgasvrij Nederland

Advertorial: Samen aan de slag voor een aardgasvrij ...

Gisteren om 10:49 uur
timer 3 min

De warmtetransitie: een grote opgave waar iedereen in Nederland vroeg of laat mee te maken krijgt. Misschien professioneel, ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c277 c278
Digitaal Magazine: Klimaatadaptief en Natuurinclusief Bouwen

Digitaal Magazine: Klimaatadaptief en Natuurinclusief ...

21 okt om 11:15 uur

In het digitaal magazine Klimaatadaptief en Natuurinclusief Bouwen lees je onder andere meer over het belang van ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Nieuw: Duurzaam Gebouwd Podcast Live op Green Buildings Event 2021

Nieuw: Duurzaam Gebouwd Podcast Live op Green ...

21 okt om 08:57 uur

Met het thema ‘Building Change’ gaf het Green Buildings Event 2021, georganiseerd door CFP Green Buildings, ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c277 c278
<span>Mijn tweede natuur</span><span> </span>

Mijn tweede natuur 

21 okt om 06:00 uur

Op donderdag 18 november brengen we tijdens het Congres Natuurlijk deelnemers, kennissessies en keynotes bij ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Francesco Veenstra opent Building Holland 2021

Francesco Veenstra opent Building Holland 2021

20 okt om 08:00 uur
timer 1 min

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra opent Building Holland 2021 op 2 november aanstaande. Sinds 1 september 2021 ...

Lees verder »

c21 c225 c243
De energietransitie invullen: hoe pakken we dat aan?

De energietransitie invullen: hoe pakken we ...

20 okt om 07:00 uur
timer 2 min

In 2030 willen we de 49 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 willen we geen schadelijke broeikasgassen meer ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Folkert Linnemans, Leontien de Waal en Onno Dwars op Building Holland 2021

Folkert Linnemans, Leontien de Waal en Onno ...

20 okt om 06:30 uur

De mainstage op Building Holland 2021 puilt uit van topsprekers, die jou enthousiast maken voor de volgende stap ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c280
De Shift: van projecten naar programmeren

De Shift: van projecten naar programmeren

18 okt om 09:01 uur
timer 6 min

Woningcorporaties spelen in de energietransitie vaak een cruciale rol. Om de specifieke vragen van corporaties ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Gamechangers in de Bouw en Infra barst op 25 november los

Gamechangers in de Bouw en Infra barst op 25 ...

8 okt om 07:00 uur
timer 1 min

Hét grote bouwteam-event van 2021 is aanstaande. Op 25 november nodigen we alle sectoren van de bouw en ...

Lees verder »

c21 c225 c243
<span>Green Buildings Event 2021: ‘Radicale verandering door innovatie, kennisdeling en lef!’</span>

Green Buildings Event 2021: ‘Radicale ...

8 okt om 06:30 uur
timer 7 min

Het is overduidelijk: er moet een verandering plaatsvinden om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Er ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up