Bouwteam beste keuze voor forse ingreep in Zoutkamp

timer4 min
Bouwteam beste keuze voor forse ingreep in Zoutkamp

Het voormalige vissersdorp Zoutkamp werd in 1969 van de Lauwerszee afgesloten. Na die grote ingreep gaan binnenkort de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp opnieuw veel teweegbrengen. Een bouwteam moet alles in goede banen leiden.

Het eeuwenoude Zoutkamp ligt aan de monding van het Reitdiep. Omdat in 1969 de doorgang naar de Lauwerszee (nu Lauwersmeer) werd afgesloten, dient elke fysieke ingreep hier behoedzaam te worden gepland. Naast het gemaal, de monumentale sluis en de oude zeedijk is er ook nog de provinciale weg, die de waterwerken afsnijdt van de bebouwde kom. Om het gemaal en de sluis te renoveren, gaat een bouwteam aan de slag, waarbij Arno Hoevink (TAUW) als contractmanager is betrokken. Het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp omvat:

  • verplaatsing/vervanging door nieuwbouw van gemaal H.D. Louwes ín zeedijk
  • restaureren en ombouwen Hunsingosluis tot schutsluis
  • herstellen functie oude zeedijk (waterkering als vervanging regionale kering)

Check ook de projectpagina

Er zitten in Zoutkamp veel partijen aan tafel. Naast het Waterschap Noorderzijlvest (opdrachtgever gemaal) en de provincie Groningen (opdrachtgever schutsluis en fietsbrug over het Reitdiep), zijn dat de gemeente Het Hogeland, adviesbureau TAUW, de architecten en de aannemer. Daarnaast worden ook de omwonenden betrokken via de zogeheten ‘Kopgroep’. Voor een eerste indruk van het complexe project is onderstaand filmpje absoluut aan te bevelen.

Er is op dit moment in Zoutkamp zelf nog niets te zien. Nadat Witteveen+Bos zorgde voor een eerste variantenafweging voor een nieuw gemaal, verkreeg TAUW in september 2020 de opdracht om een schetsontwerp (SO) en een voorlopig ontwerp (VO) op te stellen, conditionerende onderzoeken te doen, ruimtelijke procedures in gang te zetten en een bouwteam aan te besteden. TAUW heeft ook de duurzaamheidsambitie van het waterschap vertaald naar concrete duurzaamheidsmaatregelen, die later zijn verwerkt in onder andere de gunningscriteria voor aanbesteding van het bouwteam, de bouwteamdoelstelling en in de ontwerpkeuzes.

Bouwteam

Noorderzijlvest werkte vaker in bouwteams en zag dat ook nu als beste samenwerkingsvorm. En terecht, aldus adviseur Arno Hoevink, samen met collega Henberto Remmerts medeauteur van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020. “Met een bouwteam”, begint Hoevink, “kies je misschien voor minder marktwerking, maar het levert je nog meer op aan de kant van de optimalisatie van het ontwerp en het beperken van de risico’s in de uitvoeringsfase. Om de keuze voor een bouwteam te rechtvaardigen, hebben wij dat hier zorgvuldig onderbouwd.”

Het bouwteam in Zoutkamp geeft met name de aannemer (combinatie Strukton/Oosterhof Holman) de ruimte om het VO te toetsen. “Je kunt bouwteams heel verschillend inrichten”, aldus Hoevink. “Zo kan bijvoorbeeld de aannemer het volledige ontwerp van A tot Z maken. Je kunt er ook voor kiezen dat het opstellen van het ontwerp bij de opdrachtgever ligt en de aannemer het VO toetst op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Het oorspronkelijk plan was om de aannemer pas in de fase van het definitief ontwerp [DO, red.] erbij te betrekken. Wij hebben dat echter naar voren gehaald en in Zoutkamp voor een combinatie gekozen, waarbij TAUW het VO opstelt en de aannemer dat toetst.”

Risico’s en alternatieven

Het waterschap heeft onder begeleiding van TAUW voor de start van de VO-fase al relevante keuzes gemaakt, zoals de definitieve locatie van het gemaal - westelijk van de zeedijk - en de keuze voor het type pomp. Hoevink: “Daar wilden we de aannemer ook graag bij betrekken, wat ook gold voor de renovatie van de sluis. Het is een rijksmonument dat je wellicht moet droog zetten om te onderzoeken en te kijken wat er wel en niet mogelijk is. Daar wil je graag de aannemer bij hebben, want dat is best risicovol. Om die sluis te kunnen renoveren en vast te stellen wat de risico’s en alternatieven zijn, kun je die afwegingen beter samen maken.”

“Het mooie van een bouwteam is”, vervolgt Hoevink, “dat je bekijkt welke partijen de meeste expertise op een bepaald onderdeel hebben. En ook welke partijen het beste de risico’s in de uitvoeringsfase kunnen beheersen.” De invulling van de samenwerking zelf was daarbij best lastig, beaamt Hoevink. De gunning was dit voorjaar, midden in een nieuwe coronagolf. De eerste kennismaking is deels digitaal gegaan en deels fysiek: een dag met een beperkte groep sleutelfiguren in de Oude Kerk in Zoutkamp.

Liever niet spiegelen

Over de procesorganisatie zelf zegt Hoevink: “Het waterschap werkt met een IPM-team en is gewend de functies te spiegelen. In een bouwteam wil je dat eigenlijk liever niet. In het bouwteam werken we nu wel met verschillende overleggen. Het technisch en omgevingsmanagement apart van het contractmanagement- en projectbeheersingsteam. Die sub-overleggen werken dus wel als bouwteam, zonder die typische opdrachtgever-opdrachtnemersituatie. Met die subgroepen kijk je wel als één team naar de ontwerpen. Je ziet ook echt dat de aannemer goed aanvult met specifieke uitvoeringskennis, kritische vragen stelt, maar ook een veel gemaakte ontwerpkeuzes met betrekking tot het VO bevestigt. Dan is het voor de opdrachtgever weer makkelijker om bepaalde keuzes te maken.”

Lees nu het hele verhaal over het bouwteam in Zoutkamp in het nieuwe, gratis digitale magazine Innovatieve Contracten en Aanbestedingen.

Arno Hoeving geeft op donderdag 25 november een presentatie over dit bouwteam tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra (thema 'Bouwteams: de hete hangijzers'. Bekijk hier het interessante programma of boek meteen je ticket.

Tekst: Ysbrand Visser
Afbeelding: TAUW

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c283
‘Praten en afstemmen is ook je werk’

‘Praten en afstemmen is ook je werk’

18 mei om 11:01 uur
timer 7 min

Ruim vier jaar lang zette het ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad de ramen wijd open. Door een transparante, ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering 7 kunstwerken

Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering ...

16 mei om 10:01 uur
timer 5 min

Hoe pak je bij de verbetering van sluizen ook thema’s aan als duurzaamheid en gebiedsgericht werken en let ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

9 mei om 10:01 uur
timer 3 min

Met de juiste voorwaarden in een bouwcontract leg je de basis voor een succesvol project. De advocaten van Bird ...

Lees verder »

c21 c135 c185 c225 c283
Door kwalitatief uit te vragen geeft Eindhoven richting

Door kwalitatief uit te vragen geeft Eindhoven ...

28 apr om 15:01 uur
timer 3 min

De gemeente Eindhoven wil duurzaam bouwen nadrukkelijk stimuleren door een goede uitvraag in aanbestedingen. Dat ...

Lees verder »

c21 c225 c261 c283
Levensduurkosten: obstakels en kansen

Levensduurkosten: obstakels en kansen

25 apr om 15:01 uur
timer 8 min

We zeggen graag dat we goed doordacht ontwerpen en toekomstbestendige gebouwen realiseren. Toch kennen we allemaal ...

Lees verder »

c21 c140 c168 c225 c265 c283
Advocatenkantoor Bird & Bird nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Advocatenkantoor Bird & Bird nieuwe partner ...

18 mrt om 15:01 uur
timer 7 min

Het in Den Haag en Amsterdam gevestigde internationale advocatenkantoor Bird & Bird ondertekende deze week ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c283
De winst van circulariteit in de infra

De winst van circulariteit in de infra

11 mrt om 14:01 uur
timer 3 min

Bij een IT-dienst of een gebouw is as-a-service niet meer onbekend, maar hoe doe je dat in de infra? Dura Vermeer ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Handreiking Bouwteams goed ontvangen

Handreiking Bouwteams goed ontvangen

2 mrt om 13:01 uur
timer 3 min

Eind vorig jaar verscheen het boek Handreiking Bouwteams. Hoe is het sindsdien vergaan met deze handreiking, vroegen ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Betere bouwresultaten met D.I.T.

Betere bouwresultaten met D.I.T.

16 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Ga je een contract aan met louter zicht op het eigenbelang of kies je voor de langere termijn, met vooral oog ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283
Input gevraagd voor internationaal samenwerkingscontract

Input gevraagd voor internationaal samenwerkingscontract

1 feb om 15:01 uur
timer 4 min

Wie in de bouw ook maar enigszins internationaal actief is, krijgt te maken met FIDIC-contracten. Waar in Nederland ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Meer ruimte voor relatie in aanbesteding en uitvoering

Meer ruimte voor relatie in aanbesteding en ...

28 jan om 10:01 uur
timer 7 min

Afgelopen najaar werd tijdens het jaarcongres van het Instituut voor Bouwrecht de vraag opgeworpen of de bouw ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Veel kansen voor verduurzaming op tientallen treinstations

Veel kansen voor verduurzaming op tientallen ...

19 jan om 10:01 uur
timer 3 min

Samen met vier andere ingenieursbureaus gaat Antea Group de komende jaren voor ProRail aan de slag met interessante ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up