Bouwteam beste keuze voor forse ingreep in Zoutkamp

timer4 min
Bouwteam beste keuze voor forse ingreep in Zoutkamp

Het voormalige vissersdorp Zoutkamp werd in 1969 van de Lauwerszee afgesloten. Na die grote ingreep gaan binnenkort de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp opnieuw veel teweegbrengen. Een bouwteam moet alles in goede banen leiden.

Het eeuwenoude Zoutkamp ligt aan de monding van het Reitdiep. Omdat in 1969 de doorgang naar de Lauwerszee (nu Lauwersmeer) werd afgesloten, dient elke fysieke ingreep hier behoedzaam te worden gepland. Naast het gemaal, de monumentale sluis en de oude zeedijk is er ook nog de provinciale weg, die de waterwerken afsnijdt van de bebouwde kom. Om het gemaal en de sluis te renoveren, gaat een bouwteam aan de slag, waarbij Arno Hoevink (TAUW) als contractmanager is betrokken. Het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp omvat:

  • verplaatsing/vervanging door nieuwbouw van gemaal H.D. Louwes ín zeedijk
  • restaureren en ombouwen Hunsingosluis tot schutsluis
  • herstellen functie oude zeedijk (waterkering als vervanging regionale kering)

Check ook de projectpagina

Er zitten in Zoutkamp veel partijen aan tafel. Naast het Waterschap Noorderzijlvest (opdrachtgever gemaal) en de provincie Groningen (opdrachtgever schutsluis en fietsbrug over het Reitdiep), zijn dat de gemeente Het Hogeland, adviesbureau TAUW, de architecten en de aannemer. Daarnaast worden ook de omwonenden betrokken via de zogeheten ‘Kopgroep’. Voor een eerste indruk van het complexe project is onderstaand filmpje absoluut aan te bevelen.

Er is op dit moment in Zoutkamp zelf nog niets te zien. Nadat Witteveen+Bos zorgde voor een eerste variantenafweging voor een nieuw gemaal, verkreeg TAUW in september 2020 de opdracht om een schetsontwerp (SO) en een voorlopig ontwerp (VO) op te stellen, conditionerende onderzoeken te doen, ruimtelijke procedures in gang te zetten en een bouwteam aan te besteden. TAUW heeft ook de duurzaamheidsambitie van het waterschap vertaald naar concrete duurzaamheidsmaatregelen, die later zijn verwerkt in onder andere de gunningscriteria voor aanbesteding van het bouwteam, de bouwteamdoelstelling en in de ontwerpkeuzes.

Bouwteam

Noorderzijlvest werkte vaker in bouwteams en zag dat ook nu als beste samenwerkingsvorm. En terecht, aldus adviseur Arno Hoevink, samen met collega Henberto Remmerts medeauteur van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020. “Met een bouwteam”, begint Hoevink, “kies je misschien voor minder marktwerking, maar het levert je nog meer op aan de kant van de optimalisatie van het ontwerp en het beperken van de risico’s in de uitvoeringsfase. Om de keuze voor een bouwteam te rechtvaardigen, hebben wij dat hier zorgvuldig onderbouwd.”

Het bouwteam in Zoutkamp geeft met name de aannemer (combinatie Strukton/Oosterhof Holman) de ruimte om het VO te toetsen. “Je kunt bouwteams heel verschillend inrichten”, aldus Hoevink. “Zo kan bijvoorbeeld de aannemer het volledige ontwerp van A tot Z maken. Je kunt er ook voor kiezen dat het opstellen van het ontwerp bij de opdrachtgever ligt en de aannemer het VO toetst op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Het oorspronkelijk plan was om de aannemer pas in de fase van het definitief ontwerp [DO, red.] erbij te betrekken. Wij hebben dat echter naar voren gehaald en in Zoutkamp voor een combinatie gekozen, waarbij TAUW het VO opstelt en de aannemer dat toetst.”

Risico’s en alternatieven

Het waterschap heeft onder begeleiding van TAUW voor de start van de VO-fase al relevante keuzes gemaakt, zoals de definitieve locatie van het gemaal - westelijk van de zeedijk - en de keuze voor het type pomp. Hoevink: “Daar wilden we de aannemer ook graag bij betrekken, wat ook gold voor de renovatie van de sluis. Het is een rijksmonument dat je wellicht moet droog zetten om te onderzoeken en te kijken wat er wel en niet mogelijk is. Daar wil je graag de aannemer bij hebben, want dat is best risicovol. Om die sluis te kunnen renoveren en vast te stellen wat de risico’s en alternatieven zijn, kun je die afwegingen beter samen maken.”

“Het mooie van een bouwteam is”, vervolgt Hoevink, “dat je bekijkt welke partijen de meeste expertise op een bepaald onderdeel hebben. En ook welke partijen het beste de risico’s in de uitvoeringsfase kunnen beheersen.” De invulling van de samenwerking zelf was daarbij best lastig, beaamt Hoevink. De gunning was dit voorjaar, midden in een nieuwe coronagolf. De eerste kennismaking is deels digitaal gegaan en deels fysiek: een dag met een beperkte groep sleutelfiguren in de Oude Kerk in Zoutkamp.

Liever niet spiegelen

Over de procesorganisatie zelf zegt Hoevink: “Het waterschap werkt met een IPM-team en is gewend de functies te spiegelen. In een bouwteam wil je dat eigenlijk liever niet. In het bouwteam werken we nu wel met verschillende overleggen. Het technisch en omgevingsmanagement apart van het contractmanagement- en projectbeheersingsteam. Die sub-overleggen werken dus wel als bouwteam, zonder die typische opdrachtgever-opdrachtnemersituatie. Met die subgroepen kijk je wel als één team naar de ontwerpen. Je ziet ook echt dat de aannemer goed aanvult met specifieke uitvoeringskennis, kritische vragen stelt, maar ook een veel gemaakte ontwerpkeuzes met betrekking tot het VO bevestigt. Dan is het voor de opdrachtgever weer makkelijker om bepaalde keuzes te maken.”

Lees nu het hele verhaal over het bouwteam in Zoutkamp in het nieuwe, gratis digitale magazine Innovatieve Contracten en Aanbestedingen.

Arno Hoeving geeft op donderdag 25 november een presentatie over dit bouwteam tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra (thema 'Bouwteams: de hete hangijzers'. Bekijk hier het interessante programma of boek meteen je ticket.

Tekst: Ysbrand Visser
Afbeelding: TAUW

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c135 c225 c283
Innovatiepartnerschap: meer duurzame scholen, minder faalkosten

Innovatiepartnerschap: meer duurzame scholen, ...

22 nov om 08:01 uur
timer 2 min

Amsterdam bouwt de komende jaren duizenden nieuwe woningen, wat een grote behoefte voor nieuwe schoolgebouwen ...

Lees verder »

c21 c225 c283
‘Contracteer de toekomst, niet het verleden’

‘Contracteer de toekomst, niet het verleden’

15 nov om 07:00 uur
timer 5 min

Met een forse portie ervaring opgedaan bij ProRail, Schiphol en de renovatie van het Binnenhof weet Marc Unger ...

Lees verder »

c21 c225 c283
‘Je moet niet bang zijn voor conflicten’

‘Je moet niet bang zijn voor conflicten’

12 nov om 09:15 uur
timer 5 min

Als de samenwerking in een bouwproject ontspoort, kan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen helpen bij het oplossen ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Spannend: de prijsvorming in een bouwteam

Spannend: de prijsvorming in een bouwteam

28 okt om 07:01 uur
timer 3 min

De prijs voor de uitvoering van een werk is onderdeel van de onderhandelingen in een bouwteam. De onzekerheid ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Nieuw: digimagazine Innovatieve Contracten en Aanbestedingen

Nieuw: digimagazine Innovatieve Contracten en ...

14 okt om 07:00 uur
timer 1 min

Het kersverse digimagazine Innovatieve Contracten en Aanbestedingen is nu te lezen via de kennisbank ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283
Bouwteam: wordt het een boksring of een escaperoom?

Bouwteam: wordt het een boksring of een escaperoom?

29 sep om 09:30 uur
timer 8 min

In de aanloop naar het congres Gamechangers in de Bouw & Infra organiseerde Duurzaam Gebouwd een webinar over ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283
‘Van nadruk op contract naar nadruk op contact’

‘Van nadruk op contract naar nadruk op ...

19 jul om 16:30 uur
timer 6 min

Een speciale werkgroep schrijft momenteel aan de Handreiking Bouwteams, bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283 c286
Podcast met meer inzichten over Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

Podcast met meer inzichten over Modelovereenkomst ...

7 jul om 06:59 uur
timer 1 min

In de nieuwste podcast van Duurzaam Gebouwd staan we uitgebreid stil bij de eerste verjaardag van de lancering ...

Lees verder »

c19 c21 c225 c269 c283
‘Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte in bouwprojecten’

‘Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte ...

5 jul om 16:01 uur
timer 5 min

“In veel projecten waar het misgaat, is de boksring al gecreëerd voordat het project begonnen is.” ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Vruchtbare samenwerking met een UAV-GC contract: zo kan het ook

Vruchtbare samenwerking met een UAV-GC contract: ...

30 jun om 10:01 uur
timer 6 min

De realisatie van studentenhuisvesting in opdracht van woningcorporatie Woongoed Middelburg werd het eerste nieuwbouwproject ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Zaanstad werkt openhartig en intensief aan samenwerking met marktpartijen

Zaanstad werkt openhartig en intensief aan samenwerking ...

28 jun om 14:01 uur
timer 4 min

De gemeente Zaanstad startte een project om de samenwerking met marktpartijen aanzienlijk te verbeteren en te ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Samenwerkingsovereenkomst op basis van vertrouwen zorgt voor groener Amsterdam

Samenwerkingsovereenkomst op basis van vertrouwen ...

25 jun om 10:01 uur
timer 5 min

Groeningenieurs van de gemeente Amsterdam, ecologen van TAUW en groenspecialisten van Copijn hebben elkaar gevonden ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up