Europese primeur: woning op ondergronds waterstofnet

timer3 min
Europese primeur: woning op ondergronds waterstofnet

Voor het eerst in Europa krijgt deze maand een bestaande woning in Delft een individuele aansluiting op een lokaal, ondergronds waterstofnet. De bewoners verwarmen hun huis en tapwater dan volledig met waterstof.

De woning is onderdeel van een replica jaren-70 woonblok van het DreamHûs op het terrein van fieldlab The Green Village (TU Delft Campus). In de proefwoning onderzoekt consortium H2@Home hoe je waterstof zo optimaal en veilig mogelijk in een woonomgeving toepast. “Er is geen enkele reden om aan de veiligheid van waterstof te twijfelen en dat gaan we in dit huis aantonen”, zegt Ben Mureau namens het consortium.

Europese primeur: woning op ondergronds waterstofnet

Het huizenblok in Delft, een replicawoning uit de jaren zeventig, waarin meer experimenten worden uitgevoerd (foto: H2@Home).

Doorslaggevend

Afgelopen zomer ondertekenden de partners van het H2@Home-consortium meerdere overeenkomsten voor het project. Doorslaggevend voor de start was de toestemming van de Omgevingsdienst Haaglanden om het lokale waterstofnet te gebruiken. Na aansluiting op het net zullen de bewoners in gebruik, warmte en comfort geen verschil merken ten opzichte van hun huidige cv-installatie.

Europese primeur: woning op ondergronds waterstofnetDe proef is een primeur op het Europese vasteland. Volgens H2@Home zit het unieke karakter van dit project in een combinatie van factoren:

  • de waterstof wordt via een ondergronds leidingnet aangevoerd (vergelijkbaar met een aardgasnet);
  • de woning is bewoond;
  • het gaat om een individuele woningaansluiting;
  • de waterstofleidingen lopen door de meterkast en gebruiksruimten van het huis.

Juist deze combinatie maakt de testomgeving zeer realistisch. De testresultaten kunnen daarom van groot belang zijn om te bepalen of huishoudens in de toekomst toegang tot waterstof kunnen krijgen.

Veelbelovend

Waterstof is een veelbelovend alternatief voor aardgas, maar speelt momenteel een zeer beperkte rol in plannen voor de gebouwde omgeving. Vaker wordt voorspeld dat dit na 2030 gaat veranderen. Het overzetten van een aardgasinstallatie op waterstof is nog onbekend terrein. De standaardprocedures voor de installatie en het gebruik van aardgas zijn niet zonder meer op waterstof toepasbaar.

Met de brede expertise van het H2@Home consortium, bestaande uit netbeheerders, fabrikanten en andere partijen, kunnen gezamenlijk allerlei facetten worden onderzocht. Wat is er nodig om veilig en betrouwbaar te installeren en monteren? Hoe reageren de leidingen en apparaten op waterstof? Welke eisen moeten in wet- en regelgeving verankerd worden? In het Delftse living lab is perfect te leren hoe je met waterstof moet omgaan. De risicoanalyses zullen ook uitvoeriger zijn dan voor de toekomst nodig is, aldus Mureau.

Veiligheid

Vanaf deze maand gaat H2@Home intensief testen en er zullen incidenteel calamiteitenoefeningen plaatsvinden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de waterstofketel uitvalt? Sensoren in de woning meten onder meer druk en temperatuur en de leidingen worden gecontroleerd op met name trillingen en lekkages. Tevens worden nieuwe modules getest, zoals een beveiliging die de waterstoftoevoer bij eventuele lekkage meteen afsluit. De proef wordt in juli 2022 afgerond.

Meer informatie: www.h2athome.nl

H2@Home wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit de Waterstof-tenderregeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het consortium bestaat uit Beute B.V., Enpuls B.V., gAvilar B.V., Het Internethuis, PIA Automation B.V., Aalberts N.V. (Flamco, Comap, HSF, VSH en Henco), Breman Service Rotterdam B.V., Enexis (i.s.m. Stedin en Alliander), Apator Metrix SA, Remeha, The Green Village en DreamHûs.

Foto boven: Shutterstock
Foto's onder (H2@Home): Demo van de H2@Home meterkast, zonder test- en meetapparatuur.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c225 c281 c286 c292
Podcast Smart Energy: alternatieve energiebronnen

Podcast Smart Energy: alternatieve energiebronnen

18 nov om 10:01 uur
timer 2 min

De toekomst van onze energievoorziening bestaat uit een wirwar van oplossingen in een geïntegreerd systeem. ...

Lees verder »

c21 c168 c225 c243 c276 c281
SDG’s, Waterstof en Smart Buildings op Side Events Building Holland 2021

SDG’s, Waterstof en Smart Buildings op ...

23-09-2021 om 17:30 uur

Sustainable Development Goals, Waterstof & CO2-reductie en Smart Buildings. Wil je meer leren over deze onderwerpen ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c281
Rondreizend tiny house toont twee systemen met waterstof

Rondreizend tiny house toont twee systemen met ...

19-07-2021 om 11:01 uur
timer 3 min

In Hoogeveen moet in ’s werelds eerste waterstofwijk worden aangetoond dat waterstof een veilig, comfortabel ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c281
Rondreizend tiny house toont twee systemen met waterstof

Rondreizend tiny house toont twee systemen met ...

19-07-2021 om 11:01 uur
timer 3 min

In Hoogeveen moet in ’s werelds eerste waterstofwijk worden aangetoond dat waterstof een veilig, comfortabel ...

Lees verder »

Reacties

Waarom is het verwarmen van woningen met waterstof een slecht idee? Inleiding De energietransitie maken we om de fossiele brandstoffen uit te faseren. Deels kunnen we dat doen door zo weinig mogelijk energie te gebruiken (energiebesparing), deels door alternatieven voor fossiele brandstoffen te gebruiken. Op dit moment is een en ander volop in beweging. Zo is er ook een sterke waterstoflobby in navolging van de eerdere windenergie lobby. Het gevolg is dat waar deze twee partijen elkaar vinden ook onzinnige oplossingen worden bedacht. Het opwekken van al onze benodigde energie met behulp van windturbines en zonnepanelen is een aanzienlijke uitdaging. Daarom is het van essentieel belang dat de energievraag minimaal is. De huidige zonnepanelen wekken oost-west geplaatst 165 kWh per m2 per jaar op. Jaarlijks is daar nog een geringe verbetering in te zien. Het blijft wel belangrijk dat er voldoende ruimte is voor de plaatsing van die zonnepanelen. De voorkeur gaat uit naar plaatsing op daken om de verliezen door transport te minimaliseren en om in verband met de belasting van het elektriciteitsnet het direct verbruik te maximaliseren. We gebruiken de 165 kWh als uitgangswaarde om een vergelijking te kunnen maken tussen twee verschillende alternatieven voor aardgas. Huis verwarmen met groene waterstof Wanneer we 165 kWh centraal opgewekte groene stroom gebruiken om waterstof te maken dan blijft er na elektrolyse 125 kWh over. Als we dat in een waterstof ketel verbranden dan komt er 115 kWh aan warmte beschikbaar voor verwarming van de woning. Ik heb dan de verliezen door compressie en transport buiten beschouwing gelaten. Ik kom daar later op terug. Huis verwarmen met een thermo-akoestische warmtepomp Het eerste exemplaar van deze nieuwe generatie warmtepompen komt eind 2022 op de markt. Dat eerste exemplaar heeft slechts een vermogen van 3 kW en is dus alleen geschikt voor nieuwbouw. De ambitie is echter dit vermogen de komende jaren op te schroeven naar uiteindelijk 100 kW. Deze warmtepomp kan temperaturen maken van 100 graden bij een COP van minimaal 5. Hij heeft geen onderhoud nodig en gaat veel langer mee dan de huidige generatie warmtepompen. Het is dus een ideaal systeem voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad zonder dat daarvoor investeringen in vloerverwarming of andere lage temperatuur systemen zoals LT radiatoren nodig zijn. Wanneer we 165 kWh centraal opgewekte groene stroom gebruiken om deze warmtepomp te laten werken dan levert dat 825 kWh aan warmte op. Vergelijking en conclusies Met een thermo-akoestische warmtepomp kan met dezelfde hoeveelheid groene stroom dus 7 keer zoveel warmte worden gegenereerd in vergelijking met een waterstof ketel. Anders gezegd, er is 7 keer zoveel duurzame energie nodig om huizen te verwarmen met waterstof. (Voor de windlobby is dat natuurlijk koren op hun molens.) We hebben de verliezen door compressie en distributie dan nog niet meegenomen. Als we dat wel doen dan hebben we zelfs 10 keer zoveel groene stroom nodig. Willen we de energietransitie betaalbaar houden dan zullen we zuinig moeten omgaan met de duurzaam opgewekte energie. Tot tien keer meer gebruiken dan nodig is past daar niet in. Een ander nadeel is dat waterstof niet zelf kan worden gemaakt waardoor huizenbezitters nooit zelfvoorzienend kunnen worden en dus altijd afhankelijk blijven een duur systeem en een monopolist. Als elektriciteit moet worden getransporteerd dan levert dat uiteraard ook verliezen op. Omdat er maar een beperkt aantal zonnepanelen nodig is om de energie op te wekken voor een thermo-akoestische warmtepomp zullen die in veel gevallen gemakkelijk op het eigen dak passen (of bij een ongeschikt dak op een groot bedrijfsdak in de buurt). Wanneer de stooklijn van de warmtepomp zo wordt gekozen dat hij met name overdag werkt kan een groot deel van de transportkosten worden vermeden door direct verbruik van de energie en daardoor ook de belasting op het net worden beperkt. Bovendien levert dat voor de huizenbezitter een aanzienlijke kostenbesparing, zeker als de salderingsregeling wordt afgeschaft. Zelfvoorzienend worden voor energie is hier dan ook geen probleem. De eerste 15 jaar zal bij huizen op waterstof de energierekening niet hoger worden dan die zou zijn geweest bij aardgas, zo wordt er gegarandeerd. Bij de exploderende aardgasprijzen is dat op voorhand al geen geruststellende gedachte. Na die 15 jaar wordt de energierekening zelfs onbetaalbaar en zal men alsnog moeten overschakelen naar een warmtepomp. Als men dat eerder wil doen omdat men er achter komt hoe goedkoop een thermo-akoestische warmtepomp is, is er bovendien sprake van een aanzienlijke kapitaalvernietiging. Ook dat zou niemand moeten willen. Mijn eindconclusie: Het is vanuit geen enkele invalshoek verstandig om huizen te verwarmen met waterstof.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up