DG Expeditie: Wijkaanpak Energietransitie

timer2 min
DG Expeditie: Wijkaanpak Energietransitie

Duurzaam Gebouwd en Versnelling NL zoeken gemeenten waarbij ontwikkelteams ingezet kunnen worden. Ben jij of ken jij de gemeente die wij zoeken? Op donderdag 9 december 2021 vindt een informatiebijeenkomst via Teams plaats, waarbij enthousiaste gemeenten vertellen over het expeditieformat en de succesformule van de ontwikkelteams voor de warmtetransitie.

 

Welke partijen gaan ook mee op reis naar een succesvolle energietransitie in woonwijken? In de nieuwe DG Expeditie Wijkaanpak Energietransitie plaveien Duurzaam Gebouwd en coöperatie VersnellingNL de weg voor de komende wijkuitvoeringsplannen. Ontdek ook hoe de succesvolle ontwikkelteams actieve betrokkenheid van alle partijen realiseren.

In de DG Expeditie Wijkaanpak Energietransitie staan drie gemeenten centraal, met in hun kielzog betrokken partijen als bewoners, woningcorporaties, aannemers en installateurs. Na een inleidende informatiebijeenkomst over het programma van de expeditie, komen in een reeks van fysieke en lokale bijeenkomsten de verschillende partijen samen. In de expeditie gaat in elk van de drie gemeenten een speciaal Ontwikkelteam aan de slag. Dit omvat een programma dat coöperatie VersnellingNL met succes toepaste in drie wijken van verschillende schaalgrootte in de gemeenten Zwolle, Olst-Wijhe en Wierden (allen in de provincie Overijssel).

Elke gemeente in Nederland levert dit jaar een lokale Transitievisie Warmte op, waarna Ontwikkelteams een sleutelrol gaan vervullen bij het uitrollen van de wijkuitvoeringsplannen. In zo’n Ontwikkelteam werken lokale bedrijven, bewoners en de gemeente onder leiding van Versnellers aan haalbare cases voor het verduurzamen van woningen. De Versnellers slaan de bruggen tussen de diverse stake holders, waarbij bewonersparticipatie, technische realiseerbaarheid en een haalbare businesscase centraal staan.
De uitvoerende bedrijven dienen te beschikken over een goede kennis en ervaring op dit terrein. Stap voor stap verkennen alle betrokken partijen de wijk, het woningbestand, scenario’s, verduurzamingsmaatregelen, de businesscase en de vervolgstappen. Een speciale rekentool maakt daarbij de scenario’s beter inzichtelijk en biedt output voor het opstellen en concretiseren van een wijkuitvoeringsplan.

Uitnodiging

VersnellingNL gaat dit najaar samen met Duurzaam Gebouwd opnieuw met drie gemeenten Ontwikkelteams inzetten. Geïnteresseerde partijen, zoals woningcorporaties, aannemers en installateurs worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de nieuwe DG Expeditie Wijkaanpak Energietransitie.

Start expeditie: december 2021

Na een eerste (online) informatiebijeenkomst  volgt een (fysieke) kick-off en vervolgens verschillende themabijeenkomsten (afwisselend plenair en lokaal / fysiek en online). In een gezamenlijke slotbijeenkomst volgt de terugkoppeling per gemeente.

Ben je enthousiast en wil je meer informatie rondom deze expeditiereeks ontvangen? In onze brochure vind je meer informatie.

Download brochure

Of bel of mail direct via onderstaande contactgegevens, we gaan graag met jou op reis!

Eric Kouters: eric@versnellingnl.nl (06-3022 7685, VersnellingNL)
Gertjan Brand: gertjan@versnellingnl.nl (06-1834 4272, VersnellingNL)
Jody Andernach: andernach@duurzaamgebouwd.nl (06-1585 2805, Duurzaam Gebouwd)

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c261
Digitalisering energietransitie vraagt om één taal

Digitalisering energietransitie vraagt om één ...

3 aug om 13:01 uur
timer 3 min

Digitale technologie en data zijn essentieel voor de energietransitie. Maar de overheid en sectorpartijen hebben ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c295
Energienoodramp

Energienoodramp

26 jul om 16:00 uur
timer 2 min

Nog maar een jaar geleden stonden plots de straten blank in Limburg. In allerijl werden zandzakken gevuld, dijken ...

Lees verder »

c185 c223 c243 c244
Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities scherpstellen

Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities ...

De doelstellingen rondom energie en materialen zijn kraakhelder: met minder dan een decennium op de klok om het ...
c21 c225 c243 c265
Sterke toename opwek eigen energie

Sterke toename opwek eigen energie

26 jul om 10:01 uur
timer 3 min

Bij bedrijven die werken met de CO2-Prestatieladder komt de energietransitie in de volle breedte op gang. Er is ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Versnellen naar waterstof: wanneer zijn we H2-ready?

Versnellen naar waterstof: wanneer zijn we H2-ready?

22 jul om 13:00 uur
timer 4 min

In minder dan 30 jaar moet Nederland vol staan met aardgasvrije en energieneutrale woningen. Dat einddoel mag ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Zevende Ketenkracht event: duurzaamheid, losmaakbaarheid én natuur

Zevende Ketenkracht event: duurzaamheid, losmaakbaarheid ...

14 jul om 14:00 uur

Donderdag 30 juni was het tijd voor alweer het zevende Ketenkracht-event van VBI, dat plaatsvond op het terrein ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c293
Download de whitepaper 'Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities scherpstellen'

Download de whitepaper 'Integrale aanpak helpt ...

13 jul om 16:00 uur

De doelstellingen rondom energie en materialen zijn kraakhelder: met minder dan een decennium op de klok om het ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Impact maken in de klimaattransitie: 100 Months to Change

Impact maken in de klimaattransitie: 100 Months ...

7 jul om 14:00 uur
timer 1 min

Ben jij hard aan de slag om impact te maken in de klimaattransitie en kun je een inspiratieboost gebruiken? Tijdens ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243 c291
Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

6 jul om 15:01 uur
timer 4 min

De energietransitie in Nederland is in volle gang en vrijwel alle gemeenten hebben daarvoor een Transitievisie ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Al 1.500 ton CO2 en 3,5 miljoen euro besparing gevonden met Sport NL Groen

Al 1.500 ton CO2 en 3,5 miljoen euro besparing ...

6 jul om 09:00 uur

Sport NL Groen bestaat inmiddels ruim een half jaar. Sindsdien maken al 350 partners in de sport en 40 gemeenten ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c237 c243
Bijna duizend zonnepanelen op één dak

Bijna duizend zonnepanelen op één ...

5 jul om 15:00 uur
timer 2 min

Op het dak van het voormalige Zeefgebouw op het Suikerterrein in Groningen zijn afgelopen vrijdag liefst 911 zonnepanelen ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Zo ontwerp je Paris Proof

Zo ontwerp je Paris Proof

5 jul om 11:00 uur
timer 6 min

In programma's van eisen, zowel voor renovaties als voor nieuwbouw, komt de eis 'Paris Proof' steeds vaker terug. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up