Verduurzamen met een integrale blik: hoe doe je dat?

timer4 min
Verduurzamen met een integrale blik: hoe doe je dat?

Jij bent een specialist als het gaat om verduurzaming, maar je impact kan hoger liggen als je kennisneemt van aanpalende vakgebieden. We spreken directeur Nico Harkes van Scobe Academy, die ons vertelt over het belang van duurzame gebiedsontwikkeling en de gelijknamige opleiding die in het leven is geroepen. Met name als het gaat om haalbare en betaalbare uitvoeringsplannen en daaraan vooraf gaande wijkvisies: “We gaan verder dan de ‘Handreiking lokale analyse’.”

Foto boven: BlueCity010, door Superuse

Dat er nog veel valt te leren over gebiedsontwikkeling, is volgens hem duidelijk. Er zijn flinke Europese en nationale ambities om duurzaam, circulair en klimaatadaptief te worden, maar samenwerking en kennisdeling over gebiedsontwikkeling blijft achter. “Toen we ongeveer 4 jaar geleden startten met de opleiding merkten we dat onder andere gemeenten druk doende waren met uitvoeringsagenda’s rondom duurzaamheid. Toen bleek wel dat duurzaamheid af en toe neer dreigde te komen op het plaatsen van zonnepanelen en niet veel meer. Dat terwijl we een integrale blik nodig hebben om de transities die voor ons liggen door te maken.”

Integrale blik

De masterclass Duurzame Gebiedsontwikkeling werd toegevoegd aan een breed spectrum opleidingen, door Scobe Academy de afgelopen twintig jaar opgezet. “We specialiseren ons al decennia in onder andere masterclasses die essentiële kennis geven op het vlak van planeconomie, WRO/Omgevingswet, vastgoedrecht, maatschappelijk vastgoed en duurzame gebiedsontwikkeling. De onderlegger die we meegeven in iedere opleiding is juridisch en financieel, maar we zorgen altijd voor een integrale blik.” Harkes noemt als voorbeeld diverse thema’s waaruit Duurzame Gebiedsontwikkeling bestaat: “Zoals duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, maar ook circulaire grondexploitatie. Het zijn verschillende puzzelstukjes die in elkaar passen en ervoor zorgen dat je als professional de volgende stap kunt zetten in je verduurzamingstrajecten.”

Verduurzamen met een integrale blik: hoe doe je dat?

Overzicht en holistische blik

Voor ieder onderdeel is een docent – een expert, vaak met ruime ervaring en aantoonbaar track record in verduurzaming van gebouwen en gebieden – aangesloten die de deelnemers in eerste instantie een overzicht geeft van de status quo. “De expert geeft aan waar we als sector nu staan op het vlak van duurzame gebiedsontwikkeling en laat zien waar we naartoe gaan. Daarnaast geeft deze docent een holistische blik op huidige en toekomstige vraagstukken. Dat kan gaan over het verschil in aanbestedingsvormen, hoe je omgaat met restwaarde en welke koppelkansen je kunt leggen. Maar ook over de vertaling van techniek naar geld, die telkens weer anders is.”

Netwerk uitbreiden

Ondertussen spreken de resultaten van voorgaande afgeronde opleidingen voor zich, weet Harkes: “Iedere deelnemer neemt een flinke bak met actuele kennis mee naar huis. Je voert met elkaar gesprekken en doet veel praktijkervaring op. Daarnaast breiden ze het netwerk uit met gelijkgestemden en voorvechters van verduurzaming, wat op het vlak van samenwerkingen goed van pas komt. Bijvoorbeeld door de ontbrekende schakel te ontdekken voor een wijktransitie waar je mee aan de slag bent of door koppelkansen te ontdekken voor circulariteit of mobiliteit voor de verduurzaming van een gebied.”

Verduurzamen met een integrale blik: hoe doe je dat?

Interactie en samenwerking

De opleiding geeft daarnaast houvast om procedures goed af te ronden, een actueel beeld te krijgen bij onder andere geldende wet- en regelgeving en de vertaling naar de praktijk. “Er is voldoende ruimte in de opleiding om ambities in te praktijk te brengen en daarvan te leren. Zo ontdek je onder andere met welke partijen je kunt samenwerken en je kunnen ondersteunen bij innovatie en realisatie. Ook leer je welke weerstanden je tegenkomt en hoe je die weet om te buigen. Misschien nog wel het belangrijkste: er is veel interactie tussen de deelnemers en de docent en er komt een heleboel energie en enthousiasme vrij.” Die energie komt van pas bij de flinke opgaven die de bouw- en vastgoedsector de komende tijd moet invullen. “En omdat iedereen met andere opgaves bezig is, is het mogelijk om zelf een programma samen te stellen. Verwacht je bijvoorbeeld de komende tijd meer in te zetten op circulariteit en duurzame mobiliteit in gebieden, dan kies je daarvoor.”

Op deze pagina leer je alles over de opleiding en lees je onder andere welke docenten eraan verbonden zijn, welke leerdoelen er zijn en hoe het programma eruitziet. Daarnaast is het mogelijk om een korte preview te bekijken over circulair aanbesteden. Hieronder lees je enkele feiten over de opleiding.

Doelgroepen

  • Projectleiders die willen weten wat er op duurzaamheidsgebied speelt

  • Projectleiders die op integrale wijze sturing aan een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject willen geven
  • Planeconomen die meer zicht willen krijgen op verdienmodellen en financieringsvormen
  • RO Juristen die met de omgevingsvisies, plannen en programma’s bezig zijn
  • Gebiedsontwikkelaars die praktische aansluiting zoeken op omgevingsplannen (en visies)
  • Stedenbouwkundigen die, in plaats van op de traditionele wijze, projecten op een duurzame manier willen uitvoeren
  • Beleidsmedewerkers en adviseurs duurzaamheid die door middel van praktische kennis meer impact willen maken in hun duurzaamheidsprojecten
  • Je bent werkzaam bij een gemeente, adviesbureau, projectontwikkelaar of aannemer

Het programma

Download ook deze brochure of lees verder op de website van Scobe Academy. 

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c225 c243 c291
Energieopslag in watervoerende grondlagen

Energieopslag in watervoerende grondlagen

15 aug om 10:01 uur
timer 3 min

In Den Haag is onderzocht hoe vijf woonwijken kunnen worden verwarmd door op twee verschillende manieren gebruik ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265 c291
WOW: warm welkom warmtenet Wageningen

WOW: warm welkom warmtenet Wageningen

12 aug om 10:01 uur
timer 1 min

Ruim tweehonderd huishoudens in Wageningen hebben positief gereageerd op deelname aan een coöperatie die ...

Lees verder »

c185 c223 c243 c244
Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities scherpstellen

Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities ...

De doelstellingen rondom energie en materialen zijn kraakhelder: met minder dan een decennium op de klok om het ...
c21 c225 c243
Hoe ga je om met de stijgende energiekosten?

Hoe ga je om met de stijgende energiekosten?

9 aug om 13:01 uur
timer 4 min

De energieprijzen zijn in een jaar tijd vijf keer zo hoog geworden. Niemand weet wat de toekomst brengt, maar ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c261
Digitalisering energietransitie vraagt om één taal

Digitalisering energietransitie vraagt om één ...

3 aug om 13:01 uur
timer 3 min

Digitale technologie en data zijn essentieel voor de energietransitie. Maar de overheid en sectorpartijen hebben ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c295
Energienoodramp

Energienoodramp

26 jul om 16:00 uur
timer 2 min

Nog maar een jaar geleden stonden plots de straten blank in Limburg. In allerijl werden zandzakken gevuld, dijken ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Sterke toename opwek eigen energie

Sterke toename opwek eigen energie

26 jul om 10:01 uur
timer 3 min

Bij bedrijven die werken met de CO2-Prestatieladder komt de energietransitie in de volle breedte op gang. Er is ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Versnellen naar waterstof: wanneer zijn we H2-ready?

Versnellen naar waterstof: wanneer zijn we H2-ready?

22 jul om 13:00 uur
timer 4 min

In minder dan 30 jaar moet Nederland vol staan met aardgasvrije en energieneutrale woningen. Dat einddoel mag ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Zevende Ketenkracht event: duurzaamheid, losmaakbaarheid én natuur

Zevende Ketenkracht event: duurzaamheid, losmaakbaarheid ...

14 jul om 14:00 uur

Donderdag 30 juni was het tijd voor alweer het zevende Ketenkracht-event van VBI, dat plaatsvond op het terrein ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c293
Download de whitepaper 'Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities scherpstellen'

Download de whitepaper 'Integrale aanpak helpt ...

13 jul om 16:00 uur

De doelstellingen rondom energie en materialen zijn kraakhelder: met minder dan een decennium op de klok om het ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Impact maken in de klimaattransitie: 100 Months to Change

Impact maken in de klimaattransitie: 100 Months ...

7 jul om 14:00 uur
timer 1 min

Ben jij hard aan de slag om impact te maken in de klimaattransitie en kun je een inspiratieboost gebruiken? Tijdens ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243 c291
Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

6 jul om 15:01 uur
timer 4 min

De energietransitie in Nederland is in volle gang en vrijwel alle gemeenten hebben daarvoor een Transitievisie ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up