Opschalen biobased bouwen

timer6 min
Opschalen biobased bouwen

In 2021 zijn naar schatting 15.000 woningen - ruwweg 20% van de totale productie - industrieel vervaardigd. Mede dankzij de opkomst van kruislaaghout (CLT) is industrieel bouwen aantrekkelijker geworden. De markt vraagt om duurzame biobased woningen met een korte levertijd en diverse bouwbedrijven en toeleveranciers investeren in (uitbreiding van) de productiecapaciteit. Tegelijkertijd is het marktaandeel van houtbouw nog zeer bescheiden: het gaat nu nog eerder om honderden dan om duizenden biobased woningen. Hoe schalen we op?

Tekst: Peter Fraanje, senior consultant duurzaam & circulair bouwen bij TNO
Foto boven: Hennepkalk blokken voor biobased wanden. De fabriek van Isohemp in België kan jaarlijks vijf miljoen van deze blokken leveren.

Opschalen biobased bouwenNederland staat de komende jaren voor de grote opgave om het woningtekort in te lopen. Tegelijkertijd zijn er grote duurzaamheidsopgaven, waaronder het reduceren van de CO2-uitstoot, de transitie naar een circulaire economie en het terugdringen van stikstofemissies. Door conceptueel, modulair en industrieel te bouwen met biobased materialen en bouwsystemen kan het aanbod van woonruimte versneld groeien terwijl de milieu-impact verlaagd wordt. Het groeiend aantal woningen uit de fabriek is goed nieuws voor de circulaire bouweconomie. Dat de woningen worden opgebouwd uit gestandaardiseerde elementen en geassembleerd worden op de bouwplaats betekent ook dat ze aan het einde van hun levenscyclus (met circulaire restwaarde!) weer gedemonteerd kunnen worden: circulair bouwen in optima forma.

Biobased bouwen = CO2 opslaan

De bouw is een grootgebruiker van grondstoffen. Bijzonder van biobased materialen is dat zij afkomstig zijn van bomen, planten en andere organismen in de biosfeer. Tijdens die groei slaan bomen en planten CO2 op. Door biobased bouwmaterialen te gebruiken wordt die CO2 voor langere tijd vastgelegd. Als de biobased materialen dan ook nog circulair worden toegepast, wordt hergebruik aantrekkelijk. Denk aan CLT of HSB-wanden, die in dat geval mechanisch worden bevestigd met bouten en daardoor weer gedemonteerd kunnen worden. De houten bouwelementen en modules en kunnen dan een tweede en eventueel derde leven krijgen waardoor CO2 nog langer blijft opgeslagen.

Opschalen biobased bouwen
Trias Materia: biobased materialen kunnen een deel van de abiotische grondstoffen vervangen.

Deze CO2-opslag kost geen geld en geen energie en is volkomen veilig. In de levenscyclusanalyse (LCA) die ten grondslag ligt aan de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) wordt de CO2-opslag voor meer dan 100 jaar als permanent beschouwd. Mede naar aanleiding van het initiatief ‘Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland’, ondertekend door meer dan tweehonderd organisaties uit de bouw, is de Nederlandse overheid een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om CO2-opslag mee te nemen in de MPG. Als CO2 in de toekomst hoger wordt beprijsd, kan het zelfs bij gaan dragen aan de rentabiliteit van (sociale) woningbouw. In opdracht van de ASN Bank is een eerste voorzet voor carbon accounting in de bouw gemaakt.

Marktvraag naar biobased woningen groeit

Amsterdam en de omliggende gemeenten (MRA) hebben aangegeven de komende jaren toe te groeien naar een aandeel van 20 procent houtbouw in de woningnieuwbouw in 2025. Het gaat dan om 3.000 houtbouwwoningen per jaar. Deze Green Deal Houtbouw werkt stimulerend op het aanbod en geeft richting aan investeringen van bouwbedrijven. Ook de provincie Flevoland wil in Lelystad een biobased woonwijk bouwen met 500 tot 1.000 woningen in 2025 en met Smartbuilds wil de Rabobank in tien jaar tijd 12.000 modulaire (biobased) huizen realiseren waarbij de bank eigenaar blijft. Eerder heeft de overheid al in een intentieverklaring aangegeven dat zij streeft naar een aandeel van 30 procent biobased woningen in 2030.

Belangrijke doorbraak voor biobased bouwen is de toepassing in seriematige woningbouwprojecten, zowel in de laagbouw - de gewone grondgebonden rijtjeswoningen - als in de gestapelde bouw. De afgelopen jaren zijn er tientallen projecten in hout en andere biobased materialen gerealiseerd die laten zien wat er mogelijk is (zie ook de Biobased Top 40 in de Innovatiecatalogus 2021). Deze aansprekende projecten, de schaarste aan woningen en de duurzaamheidsopgave waar Nederland voor staat, hebben samen geleid tot een groeiende vraag naar biobased woningen.

Steeds meer houten woningen uit de fabriek

Een bijzonder moment in november 2021 was de aankondiging van BAM om te investeren in een woningfabriek in het Noord-Hollandse Oudkarspel. BAM wil vanaf 2023 driehonderd houtskeletbouw woningen produceren, het jaar erna zeshonderd en vanaf 2025 duizend HSB-huizen, plus gevelelementen voor twaalfhonderd woningen. Eerder lijfde BAM al twee co-makers voor de W&R-woningen in: houtindustrie Stam & Landman en Gevelelementen Noord-Holland. Toch was BAM zeker niet het eerste grote bouwbedrijf dat investeerde in een productielijn van houten woningen. Van oudsher produceert VolkerWessels-dochter DeGroot Vroomshoop houten woningen. In 2021 werden in samenwerking met Finch 62 energieneutrale appartementen geleverd aan een groot woningbouwproject in Monnickendam. De modules hiervoor waren afkomstig van de nieuwe productielijn in Enschede met een jaarcapaciteit van duizend houtbouwmodules per jaar.

Opschalen biobased bouwen
Houten modules in aanbouw in de fabriek van DeGrootVroomshoop voor het Finch project in Monnickendam.

Ook Ursem in Wognum timmert al lang aan de weg, onder meer met de levering van 172 CLT-hotelkamers voor hotel Jakarta in Amsterdam. TBI-dochter Koopmans maakte al eerder bekend een energieneutrale woningfabriek voor houten modules te bouwen in Wehl bij Doetinchem, in samenwerking met Sustainer Homes. De fabriek opent begin 2022 en heeft een capaciteit van vijfhonderd modulaire houten rijwoningen of achthonderd modulaire appartementen. In de oude woningfabriek van Ballast Nedam in Weert, waar eertijds IQ-woningen werden gemaakt, is Lister met een nieuwe productielijn bezig voor houtbouw. In de tweede helft van 2022 moeten hier de eerste compleet biobased (inclusief isolatie) elementen voor de woningbouw van de band rollen. Voor de grote bedrijven uit zijn er diverse MKB-bedrijven die al hebben geïnvesteerd in deels geautomatiseerde en gerobotiseerde productielijnen, zoals Dijkstra Draisma, Barli, Emergo, de Prefabfabriek van van Dillen, Startblock, Treetek, Unbrick en VDM.

Gezien de bovenstaande ontwikkelingen wordt verwacht dat er in 2022 en de jaren daarna voldoende aanbod is van houten woningen in Nederland. Dan rekenen we de flatpacks met CLT houten elementen uit het buitenland nog niet eens mee. Het Europese houtaanbod en de CLT-productie in Europa is ruim voldoende om te voorzien in de behoefte aan bouwhout.

Stro, vlas en hennep

Biobased bouwen is meer dan bouwen met hout. Veel biobased producten en isolatiematerialen zijn al decennia op de markt en worden afgezet in een niche van de bouwmarkt. Een aantal biobased koplopers hebben nu ook geïnvesteerd in industriële productie. Faay Vianen levert demontabele, verdiepingshoge binnenwanden met een kern van vlasspaanplaat en heeft geïnvesteerd in een uitbreiding van de productielijn. Isovlas levert haar isolatiemateriaal tegenwoordig ook in slimme wand- en dakmodules. Het Nederlandse Strotec betrekt haar wanden van Ecococon, een bedrijf in Litouwen dat nu uitbreidt met een tweede gerobotiseerde productielijn in Slowakije. Isohemp heeft een grote fabriek bij de Belgische plaats Namen in bedrijf genomen die kalkhennepblokken voor wanden produceert. Juist de productie in geconditioneerde omstandigheden en de droge bouwmethoden bieden goede mogelijkheden voor biobased producten.

Ondersteuning bij opschaling

TNO werkt samen met bedrijven aan de verdere ontwikkeling en opschaling van industriële bouwsystemen. Zo dragen we bijvoorbeeld kennis aan voor de bouw van het biobased paviljoen op de Floriade in Almere en doen onderzoek naar nieuwe biobased producten. Verder wordt er in het kader van het onderzoeksprogramma Emissieloos Bouwen onderzoek gedaan naar industriële modulaire prefab. In dit programma komen ook beton, staal en allerlei hybride bouwsystemen aan bod, evenals de logistiek, bouwhubs en de emissievrije montage op de bouwplaats. Bouwbedrijven en toeleveranciers worden ook ondersteund bij het verder optimaliseren van hun woningconcepten en producten. Denk hier bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van demontabele verbindingen, het toepassen van biobased isolatiematerialen, bouwen in 3D of 2D, digitalisering en het verbeteren van de milieuprestatie. Graag delen we onze kennis en ervaring om zo bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en opschaling van de biobased bouwindustrie.


Opschalen biobased bouwenDit artikel verscheen eerder in de Innovatiecatalogus 2022. Lees de gehele editie hier.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c40 c185 c225 c260
Steeds meer corporaties bouwen in hout

Steeds meer corporaties bouwen in hout

Woningcorporaties zullen de komende jaren meer dan 250.000 woningen bouwen om de woningnood het hoofd te bieden. Tegelijkertijd is er de noodzaak en het streven ...

Lees verder

c21 c225 c260
Bouwers: makelaars van grondstoffen?

Bouwers: makelaars van grondstoffen?

Bouwers spelen een cruciale rol in de materiaaltransitie en het verantwoord gebruik van grondstoffen. Maar kan een bouwer ook fungeren als leverancier én ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c237 c260
NABB onder de loep: “45 interventies, snel resultaat”

NABB onder de loep: “45 interventies, ...

De Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) leidt tot een nieuwe nationale markt voor grootschalige teelt, verwerking én toepassing van biobased bouwmaterialen. ...

Lees verder

c21 c225 c260
<span>Duurzaamheidsdoelstellingen en woningmarktopgaven gaan hand in hand </span>

Duurzaamheidsdoelstellingen en woningmarktopgaven ...

De stimulans van 200 miljoen euro voor biobased bouwen vanuit de Nationale Aanpak Biobased Bouwen moet tot versnelling leiden. Duurzaamheidsdoelstellingen en de ...

Lees verder

c21 c140 c185 c225 c260
'Circulaire economie heeft momentum'

'Circulaire economie heeft momentum'

Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat de bouw een stuk milieuvriendelijker kan worden als we meer met vezels van vlas en hennep gaan doen. Maar in de dagelijkse ...

Lees verder

c21 c40 c225 c260
200 miljoen voor grootschalige aanpak biobased bouwen

200 miljoen voor grootschalige aanpak biobased ...

Verschillende ministeries trekken 200 miljoen euro uit voor het stimuleren van grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen. De Nationale Aanpak Biobased Bouwen ...

Lees verder

c21 c225 c260
Experts praten je bij over innovatief isoleren

Experts praten je bij over innovatief isoleren

Eerder lieten we je de contouren zien van symposium ‘Innovatief Isoleren’ op 28 november in Oss. Je leert over biobased en circulaire innovaties en ...

Lees verder

c21 c40 c225 c260 c268
Eerste energieneutrale woningen uit houtskeletfabriek in Heerenveen

Eerste energieneutrale woningen uit houtskeletfabriek ...

Heijmans opende de deuren van een nieuwe fabriek voor de productie van houtskeletwoningen volgens het Heijmans Horizon-concept. De eerste 88 woningen zijn voor ...

Lees verder

c21 c41 c225 c260
‘Biobased bouwen betekent niemand uitsluiten’

‘Biobased bouwen betekent niemand uitsluiten’

Zijn enthousiasme voor biobased bouwen kan hij niet onder stoelen of banken steken. Als programmaregisseur van Building Balance gelooft Jan Willem van de Groep ...

Lees verder

c21 c185 c225 c260
3 miljoen euro voor circulair bouwen

3 miljoen euro voor circulair bouwen

Provincie Noord-Holland stelt 3 miljoen euro aan subsidie beschikbaar aan woningcorporaties voor circulair bouwen, om gebruik van biobased en secundaire materialen ...

Lees verder

c21 c185 c225 c260
WeGrow-congres 2023: ‘Agrarische sector wordt hofleverancier van de bouw’

WeGrow-congres 2023: ‘Agrarische sector ...

Het eerste WeGrow congres verwelkomde bouwers en boeren op de treffende locatie De Boerinn te Kamerik. De twee sectoren deelden inzichten met elkaar over het krachtig(er) ...

Lees verder

c21 c120 c185 c225 c260
Stadswinkel Tilburg wijst weg naar circulair renoveren

Stadswinkel Tilburg wijst weg naar circulair ...

Het voormalige Stadskantoor 2 en bibliotheek - ooit een ‘anonieme beige moloch’ - zijn de afgelopen jaren gerenoveerd en omgetoverd in de Stadswinkel. ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up